2019/106 Sirküler (30.05.2019)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2019-106

Sayın Üyemiz;

1. Pakistan Alüminyum İçecek Kutu Anti-Damping Soruşturması

2. 1000 Rejim Kodlu Kat'i Buğday Unu İhracatı

3. AKİB Hindistan Sektörel Ticaret Heyeti

4. Tokyo Türk Ticaret Merkezi Hk.

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır

Güliz AKEL ÇETİNKAYA

Genel Sekreter T.

1. Pakistan Alüminyum İçecek Kutu Anti-Damping Soruşturması

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Pakistan Ulusal Tarife Komisyonu tarafından ülkemiz ile birlikte Ürdün, Sri Lanka ve Birleşik Arap Emirlikleri menşeli "Alüminyum İçecek Kutuları” (761290.10 ve 761290.30 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları altında yer alan) ihracatına karşı 1 Kasım 2018 tarihinde bir anti-damping soruşturmasının başlatıldığı ifade edilmektedir.

İlgili yazının devamında, Pakistan Ulusal Tarife Komisyonu'nun ön kararının 3 Mayıs 2019 tarihinde Pakistan Resmi Gazetesinde yayımlandığı belirtilmektedir. Buna göre, soruşturma kapsamı ürünün 250 ml ve 300 ml kapasiteli içecek kutularından oluşması, ancak Türkiye'den yapılan ithalatın 500 ml kapasiteli içecek kutuları olması sebebiyle söz konusu anti-damping soruşturmasının ülkemiz için önlemsiz sonlandırılmasına karar verildiği bildirilmektedir. Diğer taraftan, söz konusu komisyonun Ürdün, Sri Lanka ve Birleşik Arap Emirlikleri menşeli ürünler için ise %17-%22 arasında değişen oranlarda anti-damping vergisinin konulmasına hükmettiği belirtilmektedir.

2. 1000 Rejim Kodlu Kat'i Buğday Unu İhracatı

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, her bir fuar katılımcısı firmanın, yurt dışı fuar katılımları kapsamında numune un gönderimi olarak fuar başına azami 50 kg'a kadar 1000 rejim kodlu bedelsiz buğday unu ihracatına izin verilmesi hususunun Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğüne 03/05/2019 tarihli ve 0044039184 sayılı yazı ile bildirildiği ifade edilmektedir.

3. AKİB Hindistan Sektörel Ticaret Heyeti

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan bir yazıda, Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği tarafından, Ticaret Bakanlığı'ndan onay alınması durumunda, 19-23 Kasım 2019 tarihleri arasında Mumbai / Hindistan'a IIFF Mumbia Hindistan Uluslararası Mobilya fuarı ile eş zamanlı Sektörel Ticaret Heyeti programının düzenlenmesinin planlandığı ifade edilmektedir.

Söz konusu yazının devamında, heyet programının "2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği 'ne İlişkin Tebliğ” kapsamında değerlendirilecek olduğu, program için katılım payının 1380 USD olduğu ifade edilmektedir. Katılım payına dâhil olan hizmetlerin; İstanbul- Mumbai-İstanbul ekonomi sınıfı (THY) uçak bileti, İç Hatlar gidişgeliş ekonomi sınıfı (THY) uçak bileti, 4 gece konaklama (oda+kahvaltı), B2B ikili iş görüşmeleri, ikili iş görüşmeleri için gerekli hizmetler, salon kirası, tercüman, tanıtım malzemeleri, havaalanı transferleri, fuar transferleri olduğu belirtilmektedir. Oteldeki ekstra oda harcamaları ve diğer ekstra harcamalar, yurt dışı çıkış harç bedelleri ve vize ücretleri katılımcılar tarafından karşılanacağı ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu ticaret heyetine katılmak isteyen üyelerimizin Akdeniz İhracatçı Birlikleri hesabına katılım ücretini yatırmaları, dekontla birlikte, Katılımcı Şirket Bilgi Formu ve Katılımcı Şirket Talep Yazısı başvuru formunu doldurarak, en geç 31 Mayıs 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar fadimecanturk@akib.org.tr e-posta adresine göndermeleri gerektiği ifade edilerek heyete katılımın 25 firma ile sınırlandırıldığı belirtilmiştir.

Bahse konu heyet programına ilişkin ayrıntılı bilgi ve eklere http://akib.org.tr/tr/haberler-hindistan-sektorel-ticaret-heyeti.html web adresinden ulaşılabilmekte olup, söz konusu heyet programıyla ilgilenen üyelerimizin Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ile temasa geçmeleri rica olunur.

4. Tokyo Türk Ticaret Merkezi Hk.

İstanbul İhracatçı Birlikleri'nden alınan bir yazıda, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin öncülüğünde ve koordinasyonunda diğer İşbirliği Kurum ve Kuruluşlarının katılımıyla kurulan Türkiye Ticaret Merkezlerinin bir yenisin Tokyo/Japonya'da kurulması çalışmaları, İstanbul Su ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri işbirliği ile başlatılmış olduğu belirtilmektedir.

"Su ürünler”, Kanatlı Ürünleri”, "Yaş Meyve”, "Hububat” ve " Şekerleme” sektörlerimizin kullanımına sunulması planlanan, mağaza/ofis/depo/showroom birimlerini bulunduran, içerisinde yer alan firmalara hukuki, mali ve danışmanlık hizmetlerinin sunulacağı, kira, istihdam, dekorasyon/kurulum ve tanıtım harcamaları için Ticaret Bakanlığı tarafından %75 oranında destek kapsamında yer alan projenin ve 15 sektör firmasının başvuru onayının Ticaret Bakanlığı'ndan alındığı ifade edilmektedir.

Bu kapsamda söz konusu Proje onayının bir örneği ekte sunulmaktadır. Buna ilaveten, Japonya Ticaret Merkezi'nde mağaza/ofis/depo/showroom açmak isteyen firmalar başvurularının en geç 31 Mayıs Cuma günü mesai saati bitimine kadar suurunleri@iib.otg.tr adresine iletilmesi gerekmektedir.

Bilgi için;

İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Su Ürünleri Sektör Şubesi

Neriman VAROL

Tel: 0212 454 07 78

Faks: 0212 454 05 01 - 02

E-mail: suurunleri@iib.org.tr

Ek 1: Tokyo Türk Ticaret MerkeziEkler:
Ek_1.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.