2019/109 Sirküler (10.06.2019)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2019- 109

Sayın Üyemiz;

1. Bazı Ürünlerin Fas'a İthalatında Uygulama Değişikliği

2. 9 Haziran Dünya Akreditasyon Günü Hk.

3. Çin'e Karşı Alınan Anti Damping Önlemi (Şilte ve Yataklar)

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederim.


e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter T.1. Bazı Ürünlerin Fas'a İthalatında Uygulama Değişikliği

Türkiye İhracatlar Meclisi'nden alınan yazıda; Fas Ekonomi ve Finans Bakanlığı'na bağlı Gümrük ve Dolaylı Vergi İdaresi'nin internet sitesinde yayımlanan, 29 Nisan 2019 tarihli 5930/311 sayılı Gümrük Sirkülerine göre daha önce standartları Sanayi, Ticaret, Yatırım ve Sayısal Ekonomi Bakanlığı'nın 9 Ekim 2018 tarihli ve 3121-18 sayılı Kararı'nda tanımlanan ancak zorunlu uygulaması bulunmayan "lityum akü parçaları ve bataryaları” ve "alkalin piller ve asitli olmayan elektrolit içeren diğer aküler” için "NM CEI 61-960-1” VE "NM CEI 61960-2” , "NM CEI 62133” adı verilen standartlara uyumun zorunlu hale getirildiği hususuna yer verildiği belirtilmektedir.

Yazının devamında, Gümrük Sirküleri'nde aynı zamanda, sirküler ekinde listelenen ürünlerin uygunluk kontrolüne tabi olduğu, bu doğrultuda ürünlerin iç piyasaya girmesi için Fas Sanayi, Ticaret, Yatırım ve Sayısal Ekonomi Bakanlığı Ticaret Genel Müdürlüğü'ne bağlı gümrük kapılarında bulunan piyasa gözetim bürolarından izin alınması gerektiği ifade edilmektedir.

Yazıda ayrıca, Sanayi, Ticaret, Yatırım ve Sayısal Ekonomi Bakanlığı'nın bahse konu ürünlerin ithalatçılarına, distribütörlerine ve üreticilerine yönelik uygulamaya ilişkin açıklayıcı duyurusunda ise bu ürünlerin yukarıda ifade edilen standartlara uyumun hem ithalat sırasında sınır noktalarında hem de iç piyasada kontrolünün gerçekleştirileceği, ilgili firmaların ,ürünlerin söz konusu standartlara uyumlu hale getirilmesi için gerekli önlemleri alması gerektiği ve ihtiyaç halinde Bakanlığa bağlı Tüketici, Koruma, Piyasa Gözetimi ve Kalite Müdürlüğü (dpcsmq@mcinet.gov.ma/Telefon: +212537711772 /Faks :+212537711798) ile irtibata geçebilecekleri ifade edilmektedir. Söz konusu duyuruya http://www.khidmat-almostahlik.ma/portal/fr/actualites/avis-aux-importateurs-distributeurs-et %20fabricants-des-batteries-et-accumulateurs internet adresinden ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

Ek-1:5930/311 Sayılı Gümrük Sirküleri (69 sayfa)

2. 9 Haziran Dünya Akreditasyon Günü Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 30/05/2019-1310 tarih ve sayılı yazıda, TÜRKAK'ın uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite etmek, bu kuruluşların ulusal ve uluslararası standartlara göre faaliyette bulunmalarını ve bu surette uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca düzenlenen belgelerin ulusal ve uluslararası alanda kabulünü temin etmek amacıyla 1999 yılında kurularak ülkemizde akreditasyon hizmeti verdikleri ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, TÜRKAK'ın, Avrupa Akreditasyon Birliği (EA), Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ve Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF)'nin tam üyesi konumunda olup adı geçen kuruluşlar ile faaliyet gösterdikleri tüm alanlarda Çok Taraflı Tanıma Anlaşmaları (MLA-MRA) imzaladığı, böylelikle uluslararası tanınırlığının ilgili tüm uluslararası örgütlerce teyit edildiği, ILAC ve IAF'ın müşterek girişimleri sonucunda her yıl 9 Haziran gününün akreditasyon ve kalite bilincinin arttırılması, akreditasyonun daha geniş kitlelere ulaştırılması amacıyla "Dünya Akreditasyon Günü” olarak kutlandığı, bu yılın temasının da "Akreditasyon: Tedarik Zincirine Değer Katar” olarak belirlendiği bildirilmektedir.

Diğer taraftan akreditasyonun; sağlık ve tıbbi cihazlar, inşaat, enerji, giyim ve tekstil, oyuncak ve elektronik, bilgi teknolojileri ve iletişimden yiyecek güvenliği ve su tedarikine kadar her sektörün tedarik zincirlerinde faaliyet göstermekte olduğu, standartların, uygunluk değerlendirme kuruluşlarının ve akreditasyon faaliyetlerinin; insanların, sistemlerin ve doğanın korunması noktasında mevcut değerleri maksimize etmenin yanı sıra ürünlerin teknik şartları sağladığı ve kullanımlarının güvenirlilik düzeyini koruma noktasında etkili araçlar olduğunun kabul edildiği de ayrıca belirtilmektedir.

Bu itibarla, uluslararası düzeyde kabul gören akreditasyon faaliyetlerinin, insan güvenliği, çevre güvenliği ve kamu güvenliği gibi konularda halkın güvenini destekleme, ticaret ve iş yapma süreçlerinde maliyetleri azaltma, teknoloji transferi geliştirme ve yatırımları arttırma konularında önemli bir rol oynamakta olduğu ve bu kapsamda Dünya Akreditasyon Günü ile ilgili olarak detaylı bilgilere www.turkak.org.tr, www.iaf.nu, www.ilac.org ve european-accreditation.org adreslerinden erişilebildiği ifade edilmektedir.

3-Çin'e Karşı Alınan Anti Damping Önlemi (Şilte ve Yataklar)

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 458.02 sayılı yazıda; ABD tarafından Çin Halk Cumhuriyeti menşeli "şilte ve yataklar” (ABD gümrük tarife cetveline göre (9404.21.0010, 9404.21.0013, 9404.29.1005, 9404.29.1013, 9404.29.9085, 9404.21.0095, 9404.29.1095, 9404.29.9095, 9401.40.0000, ve 9401.90.5081) ithalatına karşı yürütülen anti-damping soruşturması kapsamında yayımlanan ön kararda %38,56 ile %1731,75 arasında değişen oranlarda anti-damping vergisi önlemine hükmedilmiş olduğu ifade edilmektedir. Konuya ilişkin 29 Mayıs 2019 tarihinde ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan bildiriye https://enforcement.trade.gov/download/factsheets/factsheet-prc-mattresses-ad-prelim-052919.pdf adresinden ulaşılabilmektedir.Ekler:
5930-311_Sayılı_Gümrük_Sirküleri.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.