2019/112 Sirküler (12.06.2019)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2019- 112

Sayın Üyemiz;

1. Fas Tarafından Sıcak Haddelenmiş Sac İthalatına Karşı Başlatılan Koruma Önlemi Soruşturması

2. Brezilya Sermaye Malları, Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon Sektörleri Gümrük Vergileri

3. BM/AEK Çalışma Grubu Toplantısı

4. Kuru İncirde Kontrol Sıklığı ve Fındık Püresi CN Kodu Değişikliği

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederim.


e-imzalıdır

Güliz AKEL ÇETİNKAYA

Genel Sekreter T.


1. Fas Tarafından Sıcak Haddelenmiş Sac İthalatına Karşı Başlatılan Koruma Önlemi Soruşturması

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıda, Fas Sanayi, Yatırım, Ticaret ve Sayısal Ekonomi Bakanlığının internet sitesinde 24.05.2019 tarihinde yayımlanan 10/19 sayılı kamuoyu duyurusunda (EK-1), Fas'lı "Maghreb Steel” firmasının başvurusu üzerine "sıcak haddelenmiş sac” ithalatına karşı korunma önlemi soruşturmasının başlatılma

sına karar verildiği belirtilmekte olup, 29 Mayıs 2019 tarihinde Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Korunma Önlemleri Komitesine soruşturmanın başlatıldığına ilişkin bildirim yapıldığı bildirilmektedir.

Bu bağlamda, yapılan bildirimde soruşturmanın 72.08, 72.11.13, 72.11.14, 72.11.19, 72.25.30, 72.25.40, 72.26.20.00.11, 72.26.20.00.21, 72.26.20.00.30, 72.26.20.00.40, 72.26.20.00.51, 72.26.20.00.52, 72.26.20.00.59, 72.26.91, 72.26.99.90.91 ve 72.26.99.90.99 GTİP'li ürünleri kapsayacağı, anılan Bakanlık tarafından soruşturma sürecinde kullanılacak soru formlarının başvuruda yer verilen yerel üreticilere ve ithalatçılara iletileceği, ilgili diğer taraflar arasında soru formu (Ek-3 ve Ek-4) doldurmayı talep eden olması durumunda soruşturmanın başlangıç tarihinden itibaren 15 gün içerisinde (17 Haziran 2019 saat 16.00'ya kadar) Bakanlık ile irtibata geçmesi gerektiği, konunun ilgilendirdiği diğer tarafların soruşturmanın başlangıç tarihinden itibaren 30 gün içerisinde (04 Temmuz 2019 saat 16.00'ya kadar) Bakanlığa karşı kendilerini ilgili taraf olarak tanıtması ve görüş ve yorumlarını göndermesi gerektiği, konu hakkında kamu dinleme toplantısı düzenlenebileceği, soruşturmanın başlangıç tarihinden itibaren 9 ay içerisinde sonuçlandırılacağı ve bu sürenin özel koşullardan dolayı 12 aya kadar uzatılabileceği belirtilmektedir. Ayrıca, soruşturma ile ilgili hususlara ilişkin Bakanlığın kamuoyu duyurusunda belirtilen ilgili birim ile temasa geçilebileceği ifade edilmektedir.

Korunma önlemi soruşturmaları, DTÖ'ye üye ülkelerin GATT 1994'ün XIX. Maddesi ve DTÖ Korunma Önlemleri Anlaşması'nın ilgili hükümlerinden kaynaklanan hakları doğrultusunda; öngörülmeyen gelişmelerden kaynaklanan mutlak ya da yerli üretime kıyasla nisbi ithalat artışının, yerli endüstriye zarar verdiği veya zarar tehdidi oluşturduğu iddiası ile açılmakta olup soruşturma sonucunda menşe ülkesi ayrımı yapılmaksızın tüm ithalata karşı bir korunma önlemi uygulanabilmektedir.

Yazının devamında; Bakanlığımızın "Ticaret Politikası Savunma Araçları” internet adresinde (www.tpsa.gov.tr) "Türk İhraç Ürünlerine Yönelik Uygulanan Ticaret Politikası Savunma Önlemleri” başlığı altında yer alan "TPSA Önlemlerine İlişkin Faydalı Bilgiler” kısmındaki belgelerin ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen "Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları”nın (Usul Esaslar) incelenmesinde fayda görüleceği belirtilmektedir.

Ek:

1- Kamuoyu duyurusu

2- Açılış raporu

3- İhracatçı soru formu

4- İhracatçı soru formu eki

2 .Brezilya Sermaye Malları ,Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon Sektörleri Gümrük Vergileri

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda ,Sao Paulo Ticaret Ataşeliğinden alınan bir yazıya atfen; Brezilya Ekonomi Bakanlığı tarafından ülkede yerel üretimi olmayan sermaye malları ile bilgi teknolojileri ve telekomünikasyon sektörleri ürünlerinde ,normalde %14 ila %16 arasında uygulanmakta olan gümrük vergilerinin geçici olarak sınıflandığı ve "Ex-tarifario” denilen bu uygulama kapsamında halihazırda 8'li GTİP bazında 664 ürünün yer aldığı belirtilerek, özellikle inşaat malzemeleri ,makineler, elektrikli makine ve cihazlar gibi Brezilya'ya ihracat potansiyelimiz bulunan ürünlerde Brezilya'ya sıfır gümrük vergisi ile ihracatın mümkün olduğu belirtilmektedir.

Yazının devamında, Brezilya pazarına girişte Türk firmalarının karşılaştığı en büyük sorunlardan birinin gümrük vergilerinin yüksekliği olduğu göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu uygulamanın pazara giriş kolaylığı yaratacağı değerlendirilmektedir. Bahse konu listeye http://www.mdic.gov.bt/competitividade-industrial/acoes-e-programas-13/o-que-e-o-ex-tarifario-5 linkinden ulaşılabilmektedir.

3. BM/AEK Çalışma Grubu Toplantısı

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Tarımsal Kalite Standartları Çalışma Grubu altında faaliyet gösteren Kuru ve Kurutulmuş Ürünler Uzmanlar Grubu'nun 66'ncı toplantısı 24-26 Haziran 2019 tarihleri arasında Cenevre/İsviçre'de gerçekleştirileceği bildirilmiştir.

Yazının devamında, bahse konu toplantıda gündeme alınacak olan konular ve ilgili belgeler "http://www.unece.org/index.php?id=50600” adresinde yer aldığı belirtilmektedir. Bu çerçevede, gündem konuları ve ilgili belgelere ilişkin ülkemizin görüş ve tekliflerinin Çalışma Grubuna ve üye diğer ülkelerin görüşüne sunulacağı ifade edilmektedir.

Bu itibarla, konuya ilişkin ihracatçılarımızın görüşlerinin İngilizce ve Türkçe olarak ekte iletilen "Görüş ve Sorun Bildirim Formu”na işlenerek, en geç 13/06/2019 günü 13:30 saatine kadar Ticaret Bakanlığı'na iletilmek üzere, Genel Sekreterliğimize (arge@baib.gov.tr) gönderilmesi rica olunur.

Ek : Görüş ve Sorun Bildirim Formu

4. Kuru İncirde Kontrol Sıklığı ve Fındık Püresi CN Kodu Değişikliği

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, bazı yem ve yiyecek maddelerinin üçüncü ülkelerden ithalatında aflatoksin bulaşma riski sebebiyle özel durum uygulaması hakkında, 884/2014/EC sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nü tadil eden ve bir örneği ekte sunulan 2019/890/EU sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, yayımlanmasını takip eden 20. gün yürürlüğe girmek üzere, AB Resmi Gazetesi'nin 29 Mayıs 2019 tarihli ve L 142 sayılı nüshasında yayımlandığı bildirilmiştir. Anılan mevzuat değişikliği kapsamında, ülkemiz menşeli kuru incir ile türev ürünlerinin AB'ye ihracatında aflatoksin riski açısından fiziksel kontrol sıklığının %10 oranından %20'ye çıkarılmasının öngörüldüğü belirtilmektedir. Anılan mevzuat kapsamında kuru incirlerde sıklıkla yüksek seviyelerde okratoksin A tespit edildiğine dair bulgunun da paylaşıldığı ifade edilmektedir.

İlgili yazının devamında, 884/2014/EC sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nün 1'inci maddesinin üçüncü paragrafı kapsamında kişilerin özel tüketimi ve kullanımı için gönderilen sevkiyatlar anılan Tüzük kapsamının dışında tutulmak olduğu belirtilmektedir. 2019/890/EU sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü ile anılan paragrafın değiştirilerek, ticari örnek veya laboratuvar örneği olarak gönderilen sevkiyatlar ile piyasaya sürülmemek üzere fuarlarda sergilenecek veya bilimsel amaçlı kullanılmak üzere gönderilen sevkiyatların da anılan Tüzük kapsamının dışında tutulmuş olduğu, kötüye kullanımı önlemek için söz konusu sevkiyatların brüt ağırlıklarının 30 kg'ı aşmaması şartının getirildiği belirtilmektedir.

Ek: Komisyon Uygulama TüzüğüEkler:
1.Bakanlık Kamuoyu duyurusu.pdf

2.Fas Açılış Raporu.pdf

3.İhracatçı soru formu.docx

4.İhracatçı soru formu eki.xlsx

Görüş ve Sorun Bildirim Formu.doc

Komisyon Uygulama Tüzüğü.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.