2019/115 Sirküler (19.06.2019)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2019- 115

Sayın Üyemiz,

Bölgemiz ihracat sektörlerinde sürdürülebilir ihracatın ve uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesini desteklemek amacıyla Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Birliğimizce URGE projeleri yürütülmektedir.

Ticaret Bakanlığının Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (URGE) Hakkında Tebliği kapsamında, işbirliği kuruluşları önderliğinde firmalarımız bir araya gelmekte, uluslararası pazarlara girmek ve pazardaki rekabet edebilirliklerini güçlendirmek için firmalarımızın ihtiyaçlarının belirlenmesi ve eğitim/danışmanlık faaliyetlerinin ardından alım heyeti ve yurt dışı pazarlama programları ile yurt dışı pazar paylarının güçlendirilmesi süreçlerinden geçilmektedir.

Bu itibarla, Birliğimizde 2016-2019 yılları arasında 3 yıl süre ile 33 firmanın katılımıyla yürütülen "Batı Akdeniz Tarım ve Gıda Kümesi ” isimli proje kapsamında, Almanya, Çin Halk Cumhuriyeti, Fas, Katar ve Vietnam'a yönelik Yurt Dışı Pazarlama programları düzenlenmiş, tesis ve kurum ziyaretleri ile B2B organizasyonları gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu projemizin tamamlanması dolayısıyla, tarım ve gıda sektörlerinin dış pazarlarda rekabet gücünü arttırmak amacıyla "Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında 2010/8 Sayılı Tebliğ” kapsamında "Batı Akdeniz Tarım ve Gıda Kümesi-2” isimli bir projeye başlanmaktadır.

Proje kapsamında, tarım ve gıda sektörleri ile iştirakçi firmaların mevcut durumunun tespiti ve hedeflere ulaşmada izlenecek stratejinin belirlenmesine yönelik olarak profesyonel bir danışmanlık firmasınca ortak ihtiyaç analizi yapılacaktır. Bu analiz sonucunda ortaya çıkacak firma ihtiyaçlarına göre değişik konularda uzmanlarca teorik ve pratik eğitimler verilecektir. Gerekli eğitimlerle kurumsal kapasitelerini arttırma imkânı elde edecek firmalar, ihtiyaç analizi sonucunda ortaya konan hedef pazarlara ve proje katılımcılarının genelinin talep ettiği pazarlara yönelik olarak düzenlenecek yurtdışı pazarlama programları kapsamında B2B görüşmeler gerçekleştirebilecek ve bölgedeki önemli ithalatçıların tesislerine teknik ziyaretlerde bulunabileceklerdir. Ayrıca hedef pazarlardaki en önemli ithalatçı firmaların ülkemize getirilerek bölgemizdeki tarım ve gıda sektöründen firmalarla birebir görüşmelerinin sağlanacağı alım heyeti programları düzenlenecektir.

Projemize katılmak isteyen firmalarımız için dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda özetlenmiştir:

· Projede yer almak isteyen firmaların tarım ve gıda sektörü ile gıda muhafaza ve gıda ambalaj sektörlerinde faaliyet göstermeleri,

· Firma yapılarının en az "Limited” olması (şahıs firmaları destekten yararlanamamaktadır),

· UR-GE Projesi'nde yer almak isteyen firmaların Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği üyesi olması,

· Yürütülmekte olan başka bir URGE Projesi'nde yer almaması, Turquality desteğinden yararlanmıyor olması,

gerekmektedir.

Toplam 3 yıl sürecek proje kapsamında organize edilecek olan ve yukarıda özetle verilen faaliyetlere ilişkin masraflar, "Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında 2010/8 Sayılı Tebliğ” kapsamında Ekonomi Bakanlığı'nın %75 oranında finansal desteği ile gerçekleştirilecektir.

Söz konusu projeden sadece proje iştirakçisi olan ve proje kapsamında ön başvurularını tamamlayan firmalarımız faydalanabilecektir. Bu çerçevede, projede yer almak isteyen firmalarımızın en geç 28 Haziran 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize ekte yer alan başvuru formunu (şirket yetkilisi tarafından imzalı ve kaşeli halde) arge@baib.gov.tr mail adresine göndermeleri ve asıllarını kargo veya elden ulaştırmaları hususunda gereğini rica ederim.e-imzalıdır

Güliz AKEL ÇETİNKAYA

Genel Sekreter T.

Ekler:

1-UR-GE Projesi Katılımcı Şirket Talep Yazısı (EK I-C)Ekler:
KatilimciSirketTalepYazisi.doc

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.