2019/116 Sirküler (17.06.2019)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2019-116

Sayın Üyemiz;

1. ABD - İş ve İnşaat Makineleri TTM

2. BM Güvenlik Konseyi Yaptırımlar Komitesi Kararı

3. Mevzuat Taslakları Görüş

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır

Güliz AKEL ÇETİNKAYA

Genel Sekreter T.

1. ABD - İş ve İnşaat Makineleri TTM

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Türkiye'nin 2023 ihracat stratejisi hedefleri doğrultusunda, değişen rekabet koşullarına ve ihtiyaca uygun olarak ihracatın gelişmesine olanak sağlamak amacıyla 2010/6 Sayılı Tebliğ çerçevesinde yürütülen Türkiye Ticaret Merkezi Projeleri, B.A.E/Dubai, A.B.D/New York ve İngiltere/Londra'da 8 farklı sektörde faaliyete geçirildiği bildirilmiştir.

Yazının devamında, ihracatımıza ivme kazandıracağı ve ülkemizin markalaşmasına katkı sağlayacağı öngörülen Türkiye Ticaret Merkezleri; sektörlerin taleplerine yönelik olarak potansiyel gördükleri ülkelerde projelendirilmiş olduğu, bu bağlamda A.B.D/New York'ta Deri, Halı, Hazır Giyim, Ev Tekstili ve İş Kontratları; B.A.E/Dubai'de Bilişim; İngiltere/Londra'da Bilişim ve Seramik sektörlerinin talepleri doğrultusunda Türkiye Ticaret Merkezlerinin yapılandırıldığı ifade edilmektedir. Gelecek dönem projeleri arasında B.A.E/Dubai-Mobilya, Japonya/Tokyo-Gıda, A.B.D/San Francisco-Bilişim sektörleri talepleri doğrultusunda Türkiye Ticaret Merkezleri açılmasının planlanmakta olduğu belirtilmektedir.

Aynı yazıda devamla, TTM projelerinin hedeflenen ihracat rakamlarına ulaşılmasında katkı sağlanması, ülkemizi farklı bölgelerde en iyi şekilde temsil edecek yapıların yaygınlaşması ve 2023 yılı için hedeflenen ihracat rakamlarına ulaşmak adına katkı sağlaması için ABD içerisinde İş ve İnşaat Makineleri Sektörü Türkiye Ticaret Merkezi açılmasının gündemde olduğu ve bu TTM için ihracatçı firmalarımızdan başvurular beklendiği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, ABD içerisinde açılması düşünülen İş ve İnşaat Makineleri Sektörü Türkiye Ticaret Merkezi için başvuruda bulunmak isteyen firmalarımızın 19 Haziran 2019 tarihi mesai bitimine kadar Birliğimizle irtibata geçmeleri önemle rica olunur.

İrtibat: e-posta: arge@baib.gov.tr

Telefon: +90 242 505 10 30

2. BM Güvenlik Konseyi Yaptırımlar Komitesi Kararı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atfen, BM Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararları çerçevesinde DEAŞ ve El-Kaide Yaptırımlar Konsolide Listesi'nden Mazen Salah Mohammed isimli şahsın çıkarılmasına ilişkin SCA/2/19 (15) sayılı bildirime https://www.un.org/press/en/2019/sc13818.doc.htm internet adresinden ulaşılabileceğinin ifade edildiği bildirilmiştir.

3. Mevzuat Taslakları Görüş

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Helal Akreditasyon Kurumu'ndan alınan bir yazıya atfıla, 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 7060 sayılı Kanun ve 4 numaralı "Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” hükümleri çerçevesinde, kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip, özel bütçeli Ticaret Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu olarak Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) kurulduğunun belirtildiği ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, HAK'ın temel faaliyet alanı olan helal akreditasyon hizmetine başlayabilmesi amacıyla görev ve iştigal alanına yönelik hukuki çerçeveyi belirleyen alt mevzuat çalışmalarının tamamlanması gerektiği ve bu kapsamda "Helal Akreditasyon Kurumu Danışma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik”, "Helal Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Hakkında Yönetmelik” ile "Akredite Edilmiş Helal Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Hizmet Verdiği Üçüncü Tarafların Uygun Olmayan İş ve İşlemlerinin Tespit Edilmesi ve ilgili Taraflararası İletişimin Sağlanması Hakkında Tebliğ” taslaklarına ilişkin görüşlere ihtiyaç duyulduğunun ifade edildiği belirtilmektedir.

Bu itibarla, söz konusu taslaklara ilişkin ihracatçılarımızın görüşlerinin Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne iletilmesini teminen ekte yer alan Görüş Formu'na işlenerek 20 Haziran 2019 Perşembe günü mesai bitimine kadar Birliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

Ek 1: Helal Akreditasyon Kurumu Danışma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik, Helal Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Hakkında Yönetmelik, Akredite Edilmiş Helal Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Hizmet Verdiği Üçüncü Tarafların Uygun Olmayan İş ve İşlemlerinin Tespit Edilmesi ve İlgili Taraflararası İletişimin Sağlanması Hakkında Tebliğ

Ek 2: Görüş FormuEkler:
Ek -2 Görüş Formu.pdf

EK 1.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.