2019/122 Sirküler (19.06.2019)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2019-122

Sayın Üyemiz;

1. ABD / Korunma Önlemi

2. "Petrol Boruları - OCTG” Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Önlemleri

3. TÜBİTAK UFUK2020 Destek ve Ödülleri

4. Hazar Yenilikçi Teknolojiler Fuarı

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır

Güliz AKEL ÇETİNKAYA

Genel Sekreter T.

1. ABD / Korunma Önlemi

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemizin Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'nden (GTS) faydalanıcı konumunun ABD Ticaret Temsilciliği tarafından gözden geçirilmesi neticesinde 4 Mart 2019 tarihinde ülkemizin ekonomik gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak GTS kapsamından çıkarılmasına karar verildiği ifade edilmektedir. Bu çerçevede, konuya ilişkin Başkanlık Kararı 17 Mayıs 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olduğu, anılan kararın 21 Mayıs 2019 tarihli ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlanan nüshasına https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-05-21/pdf/2019-10761.pdf bağlantısından erişimin mümkün olduğu belirtilmektedir.

Yazının devamında, konuya ilişkin Başkanlık Bildiriminde, diğer hususların yanı sıra, ABD tarafından "çamaşır makinaları” (8450.11, 8450.20 ve 8450.90 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer alan) ve "kristal silikon fotovoltaik pil” (8501.31, 8501.61, 8507.20 ve 8541.40 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer alan) ithalatına karşı uygulanmakta olan ve Dünya Ticaret Örgütü Korunma Önlemleri Anlaşması'nın 9.1 maddesi kapsamında ülkemizin ABD'nin soruşturma konusu ürün ithalatındaki payının %3'ün altında olması nedeniyle muaf tutulduğu korunma önlemlerinden muafiyetimizin 17 Mayıs 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kaldırıldığı ifade edildiği bildirilmektedir

2. "Petrol Boruları - OCTG” Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Önlemleri

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemiz menşeli "Petrol Boruları - OCTG” (7304.29, 7304.39, 7304.59, 7305.20, 7305.31, 7306.29, 7306.30 ve 7306.50 GTİP'li) ithalatına karşı 5 Eylül 2014 tarihinden bu yana anti-damping önlemi; 18 Temmuz 2014 tarihinden bu yana ise telafi edici vergi (sübvansiyona karşı önlem) uygulandığı belirtilmektedir.

Yazıda devamla, ABD'nin ilgili mevzuatları uyarınca anti-damping ve telafi edici vergi soruşturmalarında damping/sübvansiyonun mevcudiyeti ile zararın mevcudiyeti iki ayrı kurum tarafından incelendiği, ABD Ticaret Bakanlığı-Uluslararası Ticaret İdaresi (ITA) tarafından dampingin ve sübvansiyonun mevcudiyetine yönelik; Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC) tarafından ise mevcut damping ve sübvansiyon uygulamalarının ABD yerli üretimine zarar verip vermediğine yönelik ayrı soruşturmalar yürütüldüğü belirtilmiştir.

ITA tarafından 3 Haziran 2019, ITC tarafından ise 4 Haziran 2019 tarihli ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlanan ülkemiz menşeli petrol boruları ithalatına uygulanmakta olan anti-damping ve telafi edici vergi önlemlerine nihai gözden geçirme (Sunset Review) soruşturması başlatıldığı; bu süreçte ITA ve ITC'nin, ilgili taraflarca verilen cevapların "yeterli” olup olmadıklarının incelenmesini müteakip bir "tam gözden geçirme soruşturması” (full review) veya bir "hızlandırılmış gözden geçirme soruşturması” (expedited review) yürütülmesine karar vereceği; bahse konu cevapların yeterli sayılabilmesi için ülke hükümetinin yanı sıra soruşturma konusu ürün ihracatçısı firmaların da nihai gözden geçirme soruşturmasına taraf olması gerektiği iletilmiştir. İhracatçı ülke hükümeti ile firmaların soruşturmaya taraf olmaması ya da taraf olmalarına rağmen verdikleri cevapların "tam ve kapsamlı” (complete substantive responses) niteliği bulunmaması durumunda; ABD otoritelerince "tam gözden geçirme soruşturması” (full review) yerine "hızlandırılmış gözden geçirme soruşturması” (expedited review) yürütülmesine karar verilebildiği; hızlandırılmış gözden geçirme soruşturmasının yürütülmesi durumunda; mezkur otoritelerin soruşturmaya ilişkin kararlarını "mevcut en iyi bilgilere” (facts available) dayanarak aldıkları belirtilmiştir.

Zararın mevcudiyetini değerlendirecek olan ITC'nin yürüteceği soruşturmaya taraf olmak isteyenlerin soruşturma açılış bildiriminin ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlanmasından itibaren (3 Haziran 2019) 21 gün içerisinde ITC ile temasa geçerek soruşturmaya taraf olma niyetlerini yazılı olarak sunmaları ve 30 gün içerisinde ise Resmi Gazete'de yer alan soruları cevaplayarak ITC'ye iletmeleri gerekmektedir.

3. TÜBİTAK UFUK2020 Destek ve Ödülleri

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazı ekinde iletilen, 80 Milyar Avro'luk dev finansmanıyla dünyanın en büyük bütçeli araştırma ve inovasyon programı olan Ufuk2020 Destek ve Ödülleri hakkında, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı (TÜBİTAK) Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığınca hazırlanan bilgi notu ekte sunulmaktadır.

Ek 1: TÜBİTAK UFUK2020 Destek ve Ödülleri Bilgi Notu

4. Hazar Yenilikçi Teknolojiler Fuarı

Aşkabat Ticaret Müşavirliği'nden alınan bir yazıda, Türkmenistan Ticaret ve Sanayi Odası'ndan alınan bir örneği ekte iletilen yazıya atıfla, 11 Ağustos 2019 tarihinde Türkmenbaşı şehrinde bulunan Awaza Turistik Bölgesinde düzenlenecek olan 1. Hazar Ekonomik Forumu kapsamında 11-12 Ağustos 2019 tarihlerinde Hazar Yenilikçi Teknolojiler Fuarı'nın düzenleneceği bildirilmiştir.

Ek 2: Türkmenistan Ticaret ve Sanayi Odası'ndan Alınan Davet Yazısı Örneği (İngilizce)Ekler:
Ek-1.pdf

ek-2.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.