2019/123 Sirküler (21.06.2019)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2019-123

Sayın Üyemiz;

1. ABD / Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturmaları

2. BM/AEK Yaş Meyve ve Sebze Çalışma Grubu Toplantısı

3. Pakistan'a Tarım Ürünleri İhracatı

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır

Güliz AKEL ÇETİNKAYA

Genel Sekreter T.

1. ABD / Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturmaları

İlgi: 03/01/2019 tarihli ve 2019-050 sayılı sirkülerimiz.

İlgi'de kayıtlı yazımızda, Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atıfla, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemiz menşeli "Geniş Çaplı Dikişli Boru” (7305.11, 7305.12 ve 7305.19, 7305.31, 7305.39 gümrük tarife pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı yürütülen anti-damping ve telafi edici vergi soruşturmaları kapsamında ABD Uluslararası Ticaret İdaresi'nin (ITA) damping ve sübvansiyona ilişkin nihai kararları bildirilerek, ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC) tarafından zarara ilişkin yürütülen soruşturmanın devam etmekte olduğu ve ITC'nin nihai kararında ABD yerli endüstrisinin dampingli ve/veya sübvansiyonlu ithalattan dolayı zarar gördüğüne ilişkin olumlu bir karar vermesi durumunda anti-damping ve telafi edici vergi önlemlerinin nihaileşeceği ifade edilmişti.

Bu defa Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, ITC'nin nihai kararı 19 Nisan 2019 tarihli ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlanmış olduğu, anılan karara https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-04-19/pdf/2019-07898.pdf bağlantısından erişim sağlanabileceği bildirilmektedir. Ayrıca, ITC tarafından,

- "Karbon ve alaşımlı çelikten (paslanmaz hariç) geniş çaplı dikişli hat boru” (ABD gümrük tarife cetveline göre 7305.11.10, 7305.11.50, 7305.12.10, 7305.12.50, 7305.19.10 ve 7305.19.50 gümrük tarife pozisyonları altında yer alan) ürününde ABD yerli endüstrisinin Türkiye'den yapılan dampingli ithalattan dolayı zarar gördüğüne, öte yandan söz konusu üründe telafi edici vergi soruşturmasının, Türkiye'den yapılan mezkur ürün ithalatının ABD'nin ilgili ürün ithalatında % 3'ün altında kalması ve ihmal edilebilir olması nedeniyle önlemsiz kapatılması,

- "Karbon ve alaşımlı çelikten (paslanmaz hariç) geniş çaplı dikişli yapısal boru” (ABD gümrük tarife cetveline göre 7305.31.40, 7305.31.60, 7305.39.10 ve 7305.39.50 gümrük tarife pozisyonları altında yer alan) ürününde ABD yerli endüstrisinin Türkiye'den yapılan dampingli ve sübvansiyonlu ithalattan dolayı zarar gördüğü,

- "Paslanmaz çelikten geniş çaplı dikişli boru” (ABD gümrük tarife cetveline göre 7305.31.60 gümrük tarife pozisyonu altında yer alan) ürününde ise anti-damping ve telafi edici vergi soruşturmalarının, Türkiye'den yapılan söz konusu ürün ithalatının ABD'nin ilgili ürün ithalatında % 3'ün altında kalması ve ihmal edilebilir olması nedeniyle önlemsiz kapatılması

kararlarının verildiği bildirilmektedir.

Aynı yazıda devamla, ITA'nın nihai önleme ilişkin kararlarının 2 Mayıs 2019 tarihli ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlanmış olduğu, nihai anti-damping önlemine ilişkin karara https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-05-02/pdf/2019-08953.pdf bağlantısından, nihai telafi edici vergi önlemine ilişkin karara ise https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-05-02/pdf/2019-08952.pdf bağlantısından erişilmekte olduğu ifade edilmektedir.

2. BM/AEK Yaş Meyve ve Sebze Çalışma Grubu Toplantısı

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM/AEK) Ticaret Komitesi'ne bağlı Tarımsal Kalite Standartları Çalışma Grubu altında faaliyet gösteren Yaş Meyve ve Sebzeler Uzmanlar Grubu'nun 67'nci toplantısının 13-15 Mayıs 2019 tarihlerinde İsviçre'nin Cenevre şehrinde gerçekleştirildiği bildirilmektedir.

Aynı yazının devamında, bahse konu toplantıda, çalışma grubu gündemine, sofralık üzümde işaretlemede tür adı yerine "synonym" kullanılması önerisinin getirildiği belirtilmektedir. Konu ile ilgili olarak ülkemiz delegasyonunca konunun, ülkemizin ilgili sektör temsilcileriyle görüşülmesi gerektiği hususunun belirtildiği ifade edilmektedir. Ayrıca, Güney Afrika'nın sofralık üzümlerde Sınıf 1'de "slight skin defects"; Sınıf 2'de doğrudan "Skin Defect" ibarelerinin eklenmesi yönünde talebinin olduğu bildirilmektedir. Bununla beraber, ülkemizce, kabuk hasarının kabukta kalmayıp tanenin bozulmasına da yol açtığı, sofralık üzümün hassas bir ürün olduğu, bu nedenle standardın olduğu gibi kalmasını tercih ettiğimiz hususunun şifahen iletildiği bildirilmektedir.

Bu çerçevede sofralık üzümde işaretlemeye yönelik firmalarımızın görüşlerinin Ticaret Bakanlığı'na iletilmek üzere ekte iletilen "Görüş ve Sorun Bildirim Formu”na işlenerek 24/06/2019 Pazartesi günü saat 15:00'a kadar Birliğimize (arge@baib.gov.tr) adresine iletilmesini rica ederim.

Ek 1: Sekreterya Notu İngilizce

Ek 2: Görüş ve Sorun Bildirim Formu

3. Pakistan'a Tarım Ürünleri İhracatı

İlgi: 05/04/2019 tarihli ve 2019-069 sayılı sirkülerimiz.

İlgide kayıtlı sirkülerimizde; Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atıfla, Pakistan tarafından, anılan ülkeye ithal edilecek gıda ürünlerinin ambalajı üzerinde ürün içeriği ile ilgili olarak İngilizce ve Urduca etiket bulunması ve bu ürünlerin Helal Sertifikasına sahip olması zorunluluğunun getirildiği, 19 Şubat 2019 tarihinden önce konşimentosu düzenlenmiş veya akreditifi açılmış olan sevkiyatların ise gümrüklerden çekilebilmesine izin verildiği bildirilmiştir.

Bu defa, keyfiyete ilişkin olarak Ticaret Bakanlığı'ndan alınan, Dışişleri Bakanlığından alınan bir yazıya atfıla, İslamabad Büyükelçiliğimiz tarafından Pakistan makamlarıyla temasa geçildiği, Pakistan'ın söz konusu uygulamaya ilişkin olarak herhangi bir ülkeye ayrıcalık tanımayı öngörmediği, bununla birlikte, ülkelerin yeni mevzuata uyum sağlayabilmelerini teminen kararın uygulanmasının 1 Temmuz 2019 tarihine ertelendiğinin öğrenildiğinin ifade edildiği bildirilmektedir.Ekler:
Ek-1 Sekretarya Notu.pdf

Ek-2 Görüş ve Sorun Bildirim Formu.docx

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.