2019/126 Sirküler (24.06.2019)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2019-126

Sayın Üyemiz;

1. ABD-ÇHC Ticaret Savaşları

2. Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İhracatı Hakkında Tebliğ

3. Sayın Cumhurbaşkanımızın Çin, Bosna Hersek ve Sırbistan ziyaretleri

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır

Güliz AKEL ÇETİNKAYA

Genel Sekreter T.1. ABD-ÇHC Ticaret Savaşları

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan bir yazıda, ABD'nin 10 Mayıs 2019 tarihinde Çin menşeli 200 Milyar Dolarlık ürün grubuna getirdiği %10'luk ilave vergiyi %25'e çıkardığı, kararın deniz mahsullerinden spor eldivenine, doğal ve kimyasal minerallerden sebze ve meyvelere, tütün mamullerinden otomobil lastiğine kadar birçok farklı ürünü içerdiği belirtilmekte ve kararın önemli noktalarından birinin Çin'in "Made in 2025" kapsamında öne çıkardığı sektörlerdeki ürünlerden bazılarını içeriyor olmasına değinilmektedir.

Yazıda devamla, bahse konu karar üzerine Çin, 13 Mayıs 2019 tarihinde yayımladığı kararla ABD'ye misilleme olarak 60 Milyar Dolarlık ABD menşeli ürüne (5.207 ürün) 1 Haziran 2019 itibarıyla geçerli olmak üzere ilave vergi getirdiği, (http://gss.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/zhengcefabu/201905/t20190513_3256788.html) söz konusu Kararla Çin 2.493 üründe %10 olan vergileri %25'e (Ek 1), 1.078 üründe %10 olan vergileri %20'ye (Ek 2), 974 üründe %5 olan vergileri %10'a (Ek 3) ve 662 üründe vergileri %5'e (Ek-4) çıkarıldığı belirtilmektedir.

Öte yandan, 6 Temmuz 2018 tarihinde ABD tarafından Çin'den ithalatı 34 milyar dolar değerindeki 818 ürüne %25 ek gümrük vergisi getirildiğinin açıklanmasına karşılık Çin tarafından, yine 34 milyar dolar değerinde ABD'den yapılan ithalatı kapsayan 545 ABD menşeli ürüne (Ek 5) %25 ek vergi uygulayacağı açıklanmıştır. Buna ilaveten, 23 Ağustos 2018 tarihinde, ABD tarafından Çin'den yapılan 16 milyar dolarlık ithalatı kapsayan ve 279 ürünün yer aldığı ikinci ürün listesi için de %25 ek gümrük vergisi uygulanacağının açıklanmasına karşılık Çin tarafından, ABD'den 16 milyar dolarlık ithalatı içeren 333 ürüne (Ek 6) %25 ek gümrük vergisi getirildiği bildirilmektedir.

13 Mayıs 2019 tarihinde yayımlanan karar ile birlikte Çin, ABD'den ithal edilen ve toplamda 10 milyar dolarlık bir ithalatı kapsayan 6.085 ürüne karşı önlem almış bulunmaktadır.

Ek-1. Çin'in Ek Vergi Uyguladığı Ürünlerin Listesi (Çince)

2. Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İhracatı Hakkında Tebliğ

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıya atıfla, elektronik kimlik bilgisini haiz eşyanın ihracatında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından elektronik ortamda yapılacak olan kontrole ilişkin usul ve esaslarının düzenlenmesini teminen hazırlanan "İhracat:2019/5 sayılı Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İhracatı Hakkında Tebliğ”in, 18.06.2019 tarihli ve 30805 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığı ve anılan Tebliğ'in yayımı tarihinden 20 gün sonra yürürlüğe gireceği bildirilmektedir.

Bu itibarla, söz konusu Tebliğ'e http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/06/20190618-4.htm adresinden erişim sağlanabilmektedir.

3. Sayın Cumhurbaşkanımızın Çin, Bosna Hersek ve Sırbistan Ziyaretleri

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazılara atıfla, Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Sayın Ticaret Bakanımızın da katılımları ile 2-3 Temmuz 2019 tarihlerinde Çin Halk Cumhuriyeti'ne bir ziyaret gerçekleştirileceği ve ayıca yine Sayın Cumhurbaşkanımızın Temmuz ayının ilk yarısında Sırbistan ve Bosna Hersek'e ziyaret düzenlemesinin muhtemel olduğu belirtilerek söz konusu ziyaretler kapsamında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların talep edildiği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, ihracatçılarımızın Çin, Bosna Hersek ve Sırbistan pazarlarında yaşadıkları sorunlar, bu ülkelere ihracatın artırılması için öneriler ve resmi temaslarda dile getirilmesinde fayda görülen hususların, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde iletilmek üzere ekte bulunan "Sorun ve Görüş Bildirim Formu”na işlenerek 25 Haziran 2019 Pazartesi günü 17:45'e kadar Birliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi hususunda gereği rica olunur.

Ek 2. Görüş ve Sorun Bildirim FormuEkler:
Görüş ve Sorun Bildirim Formu.doc

Çin’in Ek Vergi Uyguladığı Ürünlerin Listesi.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.