2019/129 Sirküler (28.06.2019)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2019-129

Sayın Üyemiz;

1. Irak'a İhracat

2. TS 13143/Tst T2 Gıdalar - Glutensiz Veya Çok Düşük Glutenli Standardı

3. Bosna Hersek'te Yatırım İmkanları Hk.

4. Türkmenistan Gümrük Kapılarında Yaşanan Sorunlar Hk.

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır

Güliz AKEL ÇETİNKAYA

Genel Sekreter T.1. Irak'a İhracat

Bağdat Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atıfla; Irak Gümrükler Genel İdaresi'nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden 19 Haziran 2019 tarihinde yayımlanan bir duyurusunda, Irak Bakanlar Kurulu'nun 28 Mayıs 2019 tarihli toplantısında, "sofralık tuz, şehriye türleri ve makarna çeşitlerinin” ithalatının yasaklamasına karar verildiği, söz konusu Bakanlar Kurulu Kararının 60 günün ardından yürürlüğe gireceği ve bir yıl yürürlükte kalacağının belirtildiği bildirilmektedir.

Bu çerçevede, Ticaret Bakanlığı'nca Genel Sekreterliğimize iletilen söz konusu duyurunun bir sureti ve gayriresmi tercümesi ekte iletilmektedir.

Ek-1: Web Sayfası Örneği ve Gayri Resmi Tercümesi

2. TS 13143/Tst T2 Gıdalar - Glutensiz Veya Çok Düşük Glutenli Standardı

T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanan ve bir örneği de ekte iletilen "TS 13143/tst T2 Gıdalar -Glutensiz veya çok düşük glutenli" standard tasarısı Genel Sekreterliğimize iletilmiştir.

Bu kapsamda, söz konusu standart tasarısına ilişkin ihracatçılarımızın varsa görüşlerinin ekte yer alan "Görüş Tablosu"na işleyerek 2 Temmuz 2019 tarihi 15:00'a kadar Ticaret Bakanlığı'na iletilmek üzere Genel Sekreterliğimize (arge@baib.gov.tr) gönderilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Ek-2: Görüş Tablosu

Ek 3: TS 13143/tst T2 Standardı

3. Bosna Hersek'te Yatırım İmkanları Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Saraybosna Ticaret Müşavirliğinden T.C. Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'ne intikal eden bir yazıya atıfla, Bosna Hersek'te faaliyet gösteren Raiffeisen Bank yatırım bankacılığı ekibinden alınan e-postada özetle, ülkenin en büyük mobilya üreticilerinden birinin şirket/tesis satışının bankalarınca yürütüldüğü belirtilerek, söz konusu şirketin orta-üst segment ahşap mobilya üretimine yönelik 17.000 m2 kapalı alana ve son teknoloji cihazlara sahip olduğu; şirket sahibinin emekli olmayı planlaması ve ailesinin işi devam ettirmek istememesi nedeniyle şirketini satmak istediği; ülkemizden mezkûr fabrika ile ilgilenebilecek özellikle mobilya sektöründeki yatırımcılara gizlilik sözleşmesi imzalamaları kaydıyla şirkete ilişkin kapsamlı bilgi sunulabileceği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, Raiffeisen Bank tarafından adı geçen Ticaret Müşavirliği'ne iletilen yatırım imkânlarına ilişkin belgeler ekte sunulmaktadır.

Ek 4: M&A RBBH Teaser Real Estate ve Project _Matrix_Teaser

4. Türkmenistan Gümrük Kapılarında Yaşanan Sorunlar Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Dış İşleri Bakanlığı'ndan T.C. Ticaret Bakanlığı'na intikal eden bir yazıya atıfla, Türkmenistan'ı transit güzergah olarak kullanarak ülkemizden Tacikistan'a veya Tacikistan'dan ülkemize yük taşıyan taşımacılarımızın, Türkmenistan'ın İran ve Özbekistan ile olan sınır kapılarında gerekçesiz bir şekilde Türkmen makamlarınca uzun süre bekletildikleri ve geri dönmeye zorlandıklarının bildirildiği belirtilmektedir.

Anılan yazının devamında, bahsi geçen sorunun çözümünü teminen ilgili makamlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunulduğu, yeni mağduriyetler yaşanmaması için sorun çözülünceye kadar Türkmenistan güzergahı yerine farklı güzergahların kullanılmasının önem arz ettiğinin ifade edildiği belirtilmektedir.Ekler:
ek- 2 Görüş Tablosu.xlsx

Ek- 3 TS 13143_Tst T2 Gıdalar - Glutensiz Veya Çok Düşük Glutenli Standardı.pdf

Ek- 4 Bosna_Hersek_te_Yatırım_İmkanları-sayfalar-2-24.pdf

Ek-1 İthalat Yasağı_Ek_Web Sayfası Örneği.pdf.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.