2019/130 Sirküler (02.07.2019)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2019-130

Sayın Üyemiz;

1. İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı Hk.

2. Puerto Seguro Limanı Sahibi İle Görüşme Hk.

3. Bostvana Global Expo 2019

4. Yatırım Expo Nijerya, 30 Temmuz - 1 Ağustos 2019

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır
Güzide ERYÜCEL ÇAKAR
Genel Sekreter V.

1. İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan bir yazıda, katma değerli ihracatımızın artırılması amacıyla Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve markalaşma çalışmalarına odaklanmış bulunan TİM tarafından yürütülmekte olan İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentorluk Programının Kasım 2016 tarihinden bu yana devam etmekte olduğu belirtilmektedir.

Yazının devamında, İnoSuit Programı kapsamında ülkemizde "inovasyon yönetimi” konusunda yetkinliği ve üniversite-sanayi işbirliği konusundaki motivasyonu yüksek üniversitelerimiz ve akademisyenlerimiz ile "kurumsal inovasyon sistemlerini” oluşturmayı hedefleyen ihracatçı firmalarımız eşleştirilerek odaklı, uygulamaya dönük ve bilimsel bir çalışma ile son derece değerli kazanımların elde edildiği ifade edilmektedir.

Bu itibarla, katılım koşulları ve programın yürütülmesine ilişkin tüm detaylar ekte yer alan İnoSuit Programının sekizinci döneminin 2019 yılı Ekim ayında başlayacağı bildirilmektedir.

Ek-1. Katılım Koşulları ve Program

2. Puerto Seguro Limanı Sahibi İle Görüşme Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıya atıfla, Asuncion Büyükelçimizin 6 Haziran 2019 tarihinde Puerto Seguro Limanı sahibi Francisco Grino ile talebi üzerine bir görüşme gerçekleştirdiği ve söz konusu görüşmede adı geçen liman sahibi tarafından;

- Grino'nun Asuncion çevresinde beş özel liman ve bir tane de kamuya ait liman bulunduğu, kendilerine ait limanının ise 100 hektarlık bir alanda depolama imkânına sahip olduğu,

- Bu kapsamda, söz konusu limanın Paraguay'a nehir yoluyla Arjantin üzerinden gelecek Türk malları için bir depolama imkânı sunabileceği,

- Türk mallarının anılan bölgede kaldığı sürece Paraguay'a satışı gerçekleşene kadar depoda kalabileceği ve herhangi bir gümrük ödemeyeceği,

- Bu çerçevede, özellikle Türk mallarının ihracatında en önemli sıkıntılardan biri olan Türkiye'den Paraguay'a kadar taşıma sürecindeki gecikmelerin aşılabileceği, Türkiye'den Paraguay'a demir çelik ürünleri satışı olan Türk şirketlerinin bu konuya ilgisinin olduğu,

- Ayrıca, söz konusu liman içerisindeki gümrüksüz alanın hâlihazırda firmalar tarafından kullandığı, bu bölgeden istenildiği takdirde Bolivya ve Brezilya'ya tekrar ihracat gerçekleştirilebileceği, Türkiye'den demir çelik ürünleri dışında elektrik kablosu gibi diğer ihraç ürünleri için de bahse konu alanın kullanılabileceği, böylece Türk üreticilerin daha rahat satış yapabilecekleri

hususları ifade edilmektedir.

3. Bostvana Global Expo 2019

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Gaboron Büyükelçiliğimizden T.C. Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğü'ne intikal eden bir yazıya atıfla, Botsvana Yatırım ve Ticaret Merkezi (BITC) tarafından her yıl düzenlenen "Global Expo Botswana” etkinliğinin 14.'sünün 6-9 Ağustos 2019 tarihleri arasında başkent Gaboron'da gerçekleştirileceği ve bu kapsamda uluslararası yatırımcılara davette bulunulduğunun belirtildiği ifade edilmektedir.

Yazının devamında, örneği ekte yer alan davet yazısı ve broşürde özetle, her yıl Ekim-Kasım döneminde gerçekleştirilen söz konusu uluslararası fuarın bu yıl Ekim ayında genel seçimlerin yapılacak olması nedeniyle Ağustos ayına alındığı, fuar çerçevesinde bir günlük Yatırım ve Ticaret Konferansı'nın yanısıra, ticaretin geliştirilmesini ve katılımcı işadamlarının Botsvanalı muhataplarıyla ve siyaset çevreleriyle biraraya getirilmesini sağlayacak yan etkinliklerin düzenleneceği belirtilmekte, Botsvana'nın Güney Afrika'nın merkezinde 200 milyonluk SADC coğrafyasına açılan kapı konumunda olduğu, bağımsızlığından bu yana ekonomik ve siyasi istikrarıyla tanındığı, düşük vergi ve kısıtlamasız döviz transferi gibi avantajlar sağladığının bildirildiği ifade edilmektedir. Broşürde fuara katılım ve kiralanacak stand ücretleri hakkında bilgilere de yer verilmektedir.

Yazıda ayrıca, Botsvana'da düzenlenen en önemli uluslararası ticaret ve yatırım fuarı olan ve ülkeye yabancı yatırımların çekilmesini amaçlayan söz konusu uluslararası fuarın Botsvana ile ticaret ve yatırım ilişkilerini geliştirmeyi amaçlayan firmalarımızın ilgisini çekebileceğinin düşünüldüğü ifade edilmektedir.

Ek-2: Bostvana Davet Yazısı ve Broşür

4. Yatırım Expo Nijerya, 30 Temmuz - 1 Ağustos 2019

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya atıfla, Gelişen Sekiz Ülke Teşkilatı (D-8) Sekretaryasının, 30 Temmuz - 1 Ağustos 2019 tarihleri arasında Abuja/Nijerya'da düzenleyeceği belirtilmektedir.

Bahse konu yazı ekinde yer alan, "Achieving Sustainable Economic Growth Through Affordable Housing Delivery” (Karşılanabilir Konut Temini ile Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme Sağlama) temalı 4.Yatırım Expo'suna ilişkin davetiye mektubu ile broşür ekte sunulmaktadır.

Ek-3: Expo Nijerya Davet Mektubu ve BroşürEkler:
Ek 1. Katılım Koşulları ve Program.pdf

Ek 2 Bostvana Davet Yazısı ve Broşür.pdf

Ek 3 Expo Nijerya Davet Mektubu ve Broşür.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.