2019/134 Sirküler (10.07.2019)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2019-134

Sayın Üyemiz;

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, ülkemizden Güney Kore'ye kiraz ihracatının başlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında üzerinde mutabık kalınan ve bir örneği ekte yer alan "Türkiye'den Taze Kiraz Meyvelerinin İthalatında Bitki Karantinası İthalat Gereklilikleri Protokolü" hükümleri doğrultusunda Güney Kore'ye ilk kiraz ihracatının, bu yıl kiraz ihracat sezonunda yapılmasının planlandığı, konuya ilişkin çalışmaların sürdürülmekte olduğu bildirilmektedir.

Aynı yazının devamında, Tarım ve Orman Bakanlığı (TOB)'ndan alınan bir yazıya atıfla; mezkur Protokol uyarınca; 2019 yılı kiraz ihracatına yönelik olarak Tarım ve Orman Bakanlığınca, G. Kore'ye ihraç edilecek kirazların yetiştirildiği bahçelerin, paketleme ve fumigasyon uygulama tesislerinin listesinin oluşturularak G. Kore Hayvan ve Bitki Karantinası Ajansı'na gönderileceğinin belirtilmekte olduğu, bu doğrultuda, G. Kore'ye ihracat amacıyla kiraz bahçelerinin kayıt altına alınabilmesini teminen mezkur Protokol'ün 4'üncü maddesi uyarınca bahçelerin Yaprak Lekesi Hastalığı (Blumeriella jaapi)'ndan kesinlikle ari; Yaprak Delen (Çil) Hastalığı (Wilsonomyces carpophilus)'ndan ari veya mevcut ve düşük yoğunlukta kontrol altında olması gerektiğinin ifade edildiği belirtilmektedir.

İlgili yazıda devamla, 2019 yılı için "Kiraz Bahçesi (Üreticisi) Listesi" ve "Paketleme/Fumigasyon Uygulama Listesi” ne dahil olmak isteyen Kiraz Bahçesi (Üreticisi) ve Paketleme/Fumigasyon Uygulama Tesislerinin başvurularının ilgili mevzuat doğrultusunda TOB İl Tarım ve Orman Müdürlükleri/Zirai Karantina Müdürlüklerine yapılması gerektiği ve bu Müdürlüklerin de başvurulara ait dosyaları en son 15 Temmuz 2019 tarihi mesai bitiminde TOB Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünde olacak şekilde göndereceği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, TOB Antalya İl Zirai Karantina Müdürlüğü ile yapılan şifahi görüşmelerde, söz konusu başvurulara ilişkin incelemelerin vaktinde yapılabilmesini teminen, başvuruların en geç 12 Temmuz 2019 tarihine kadar TOB İl Tarım ve Orman Müdürlükleri/Zirai Karantina Müdürlüklerine yapılması gerektiği ifade edilmiştir.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır

Güzide ERYÜCEL ÇAKAR

Genel Sekreter V.

Ekler: Protokol Metni (Türkçe ve İngilizce)


Ekler:
Protokol Türkçe.docx

Protokol İng..pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.