2019/144 Sirküler (25.07.2019)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2019-144

Sayın Üyemiz;

1. Tarım Ürünlerinde DİR Uygulamaları

2. Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İhracatı Hakkında Tebliğ (İhracat: 2019/5)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

3. Ülkemiz Menşeli Bazı Tarım Ürünlerinde Kontrol Sıklığı

4. Ülke Masaları Bülteni

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır

Güliz AKEL ÇETİNKAYA

Genel Sekreter T.

1. Tarım Ürünlerinde DİR Uygulamaları

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, İhracat:2016/1 sayılı Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi'nde 27/06/2019 tarihinde yapılan değişiklik uyarınca, mezkûr Genelge'nin "DİR Kapsamında Özel Düzenlemeye Tabi Eşyalar" başlıklı 7'nci maddesinin "Buğday" bölümünün birinci ve ikinci paragraflarında yer alan eşdeğer eşya kullanımına ilişkin düzenlemelerde değişikliğe gidildiği ifade edilmektedir

Söz konusu Genelge'nin 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında buğday ithalatı gerçekleştirilmesini müteakip, ithal edilen eşyaya tekabül eden miktarda buğday unu, buğday irmiği, makarna, bulgur ve aşurelik buğday ihracatı yapılması gerektiği, diğer bir ifade ile, anılan ürünlerin ihracatının ancak buğday ithalatı sonrasında ve gerçekleşen ithalata tekabül eden miktarda yapılması gerektiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, buğday unu, buğday irmiği, makarna, bulgur ve aşurelik buğday ihracatı taahhüdü karşılığında buğday ithalatı öngören Dahilde İşleme İzin Belgeleri kapsamında söz konusu düzenlemeye riayet edilmesinin önem arz ettiği bildirilmektedir.

2. Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İhracatı Hakkında Tebliğ (İhracat: 2019/5)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün yazısına atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İhracatı Hakkında Tebliğ (İhracat: 2019/5)'de Değişiklik Yapılmasına Dair tebliğin (İhracat:2019/6) 12/07/2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığı ifade edilmektedir.

Söz konusu Tebliğ ile uygulamada yaşanan sorunların çözümüne yönelik olarak Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası ve araç tip onay belgesine birlikte haiz ihracatçıların adı geçen Tebliğ'de belirtilen Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları'nda bulunan eşyayı ihracatı halinde 31/12/2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmayacağının hüküm altına alındığı bildirilmektedir.

3. Ülkemiz Menşeli Bazı Tarım Ürünlerinde Kontrol Sıklığı

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) 1 No'lu Tarım ve Balıkçılık Alt Komitesi kapsamında oluşturulan "Ticari Sorunlar Çalışma Grubu" toplantısının 12 Mart 2019 tarihinde Brüksel'de gerçekleştirildiği bildirilmektedir. Anılan toplantıda ve 8 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilen video konferansta görüşülen ülkemiz menşeli bazı tarım ürünlerinin AB'ye ithalatta tabi olduğu kontrol sıklıklarına ilişkin olarak, Avrupa Komisyonu Sağlık ve Gıda Güvenliği Genel Müdürlüğünün Tarım ve Orman Bakanlığına ilettiği 18 Haziran 2019 tarihli mektupta özetle;

· 669/2009/EC sayılı Tüzüğün Ek I'inin gözden geçirilmesi kapsamında 12 Haziran2019 tarihinde gerçekleştirilen AB'nin Bitki, Hayvan, Gıda ve Yem Daimi Komitesi'nde ülkemiz menşeli kuru kayısılarda kimlik ve fiziksel kontrol sıklığının %20'den %10'a düşürülmesi ile çiğ kayısı çekirdeklerinin siyanit sebebiyle söz konusu mevzuat kapsamına alınması değişikliklerinin desteklendiği,

· Söz konusu değişiklikleri içeren 669/2009/EC sayılı Tüzüğün 2019 yılı Temmuz başından itibaren uygulanmasının beklendiği,

· Tatlı biber, nar, asma yaprağı, karpuz çekirdeği, mandalina ve portakallarda pestisit kalıntıları veya aflatoksin nedeniyle 2018 ve/veya 2019 yıllarında tekrar eden uyumsuzlukların tespit edildiği,

· Ülkemiz menşeli asma yaprağı ve içeriğinde %20'den fazla asma yaprağı içeren ürünlerin AB'ye ithalatta kontrol sıklığına ilişkin 2018/1660/EU sayılı Tüzüğün 31 Ekim 2019 öncesinde gözden geçirileceği,

· 669/2009/EC ve 2018/1660/EU sayılı Tüzükler kapsamındaki ürünler için 6 Temmuz 2018 itibariyle yeni bir bilgi değişim sisteminin uygulamaya girdiği, bu kapsamda üye ülkelerin yetkili kurumlarının Avrupa Komisyonu'na pestisit kalıntıları nedeniyle uygunsuz bulunan ve sınırlarda reddedilen ürünlere ilişkin bildirim yapmakla yükümlü olduğu, söz konusu kalıntıların kaynağının araştırılması ile üçüncü ülkelerden ihraç edilen ürünlerin AB'nin sağlık ve gıda güvenliği ile ilgili ithalat gerekliliklerine uygunluğunun geliştirilmesi,

hususlarının ifade edildiği bildirilmektedir.

4. Ülke Masaları Bülteni

Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, ihracatçı firmalarımızın uluslararası rekabet güçlerinin artırılması, ihraç pazarlarındaki fırsatları değerlendirmeleri ve karşılaşabilecekleri engellere hazırlıklı olmalarını sağlamak doğrultusunda başta hedef ve öncelikli ülkeler olmak üzere firmalarımıza dış pazarlarla ilgili en güncel ve doğru bilginin sağlanmasının ihracatımızın gelişimi açısından büyük önem taşıdığı ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, Ticaret Bakanlığınca dış pazarlarda ticaretimizi doğrudan veya dolaylı olarak etkileyebilecek düzeydeki kararlar (çeşitli ürünlere uygulanan gümrük vergilerinin yükseltilmesi, vergi dışı önlemler vb.) ile ticari faaliyetler ve etkinliklere ilişkin haberlerin yer aldığı Ülke Masaları Bülteninin aylık olarak hazırlandığı ve Ülke Masaları Bültenlerinin https://ticaret.gov.tr/yurtdisi-teskilati/ulke-masalari-bulteni adresinde yayınlandığı bildirilmektedir.


Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.