2019/155 Sirküler (09.08.2019)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2019- 155

Sayın Üyemiz;

1. Dünya Ticaret Örgütü Eğitimi

2. Meksika - Firma Sorunları Hk.

3. Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon Komitesi Gümrük ve Dış Ticaret Çalışma Grubu

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır

Güliz AKEL ÇETİNKAYA

Genel Sekreter T.

1. Dünya Ticaret Örgütü Eğitimi

Ege İhracatçı Birlikleri'nden alınan yazıda, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kapsamında üye ülkeler tarafından gerçekleştirilen SPS (Sağlık ve Bitki Sağlığı) ve TBT (Ticarette Teknik Engeller) ile ilişkili mevzuat değişikliği bildirimleri, "eping” adı verilen on-line bir veritabanı sistemi (epingalert.org) ile tüm kamuoyunun kullanımına sunulduğu, e-Ping sisteminin ihracatçı firmaları yakından ilgilendiriyor olması nedeniyle sistemin kullanımının yaygınlaştırılmasının amaçlandığı ve Birlikler tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan bir eğitim toplantısı düzenlenmesinin talep edildiği bildirilmektedir.

Bu kapsamda, 26 Ağustos 2019 Pazartesi günü 09:00-16:45 saatleri arasında, DTÖ sisteminin genel işleyişi ve serbest ticaret anlaşmaları yanında, esas olarak e-ping sistemi hakkında bilgi verilmesi, DTÖ-SPS ve TBT Anlaşmaları kapsamında kullanılabilecek yapıların aktarılması ve eping sisteminin pratik olarak uygulanmasına ilişkin çalışmalar yapılması amaçlarına yönelik olarak bir günlük eğitim programı düzenleneceği bildirilmekte olup eğitime katılmak isteyen firma temsilcilerinin aşağıda yer alan link aracılığı ile kayıt yapmaları gerektiği ifade edilmektedir. (4199)

Kayıt Linki: https://forms.gle/5StZHYFMoVGGVc5H6

2. Meksika - Firma Sorunları Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün yazısına atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Türk ürünlerinin Meksika'ya ihracatına bazı tarife dışı engeller uygulandığı yönünde Ticaret Bakanlığına bazı bilgiler ulaşması üzerine, Bakanlık Makamının talimatları çerçevesinde yapılacak çalışmalarda değerlendirilmek üzere ihracatçılarımızın Meksika pazarına girişte karşılaştığı sorunların ve bu kapsamda ihracatçılarımızın talep ve değerlendirmelerine ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, ihracatçı firmalarımızın Meksika ile ticarette ve Meksika pazarında karşılaştıkları sorun ve önerilerin, sorun bildirim formları ile birlikte, 9 Ağustos 2019 tarihi saat 17:00'ye kadar Birliğimize (E-Posta: eo@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir. (4191)

3. Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon Komitesi Gümrük ve Dış Ticaret Çalışma Grubu

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün yazısına atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon Komitesi yeni dönem çalışmaları kapsamında 8 Mart 2018 tarihli Ticaretin Kolaylaştırılması Beş Yıllık Eylem Planının sadeleştirildiği, Şeffaflık, Gümrük ve Dış Ticaret ile Altyapı ve Lojistik Çalışma Gruplarının belirlendiği ve eylemlerin bu gruplar arasında paylaştırıldığı belirtilmektedir.

Gümrük ve Dış Ticaret Çalışma Grubu'nun 12 Haziran 2019 tarihli toplantısında;

· 01-02 Kasım 2018 tarihinde Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen "Dış Ticaret İşlemlerindeki Belge ve Maliyetlerin Azaltılması ve Bu Konudaki Farkındalığın Artırılması Çalıştayı” sonuç raporunda tespit edilen belgeler ve maliyetlerden kaldırılabilecek ve azaltılabilecek olanların tespitine,

· Gümrük işlemlerinin 7/24 esasına göre gerçekleştirilmesi amacıyla Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan protokolün uygulanabilirliğine ilişkin görüşlerin iletilmesine,

karar verildiği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, EK-1 ve EK-2'de yer alan dış ticarete konu belgelerin azaltılması veya kaldırılmasına ilişkin görüşlerin ile EK-4'te yer alan protokole ilişkin görüşlerin 22 Ağustos 2019 Perşembe günü saat 17:30'a kadar Birliğimize (E-Posta: eo@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir. (4179)

EK-1 İhracat Belgeleri

EK-2 İthalat Belgeleri

EK-3 Dış Ticarette Belge Maliyetlerinin ve Formalitelerin Azaltılması Tablosu

EK-4 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Ülkeye Giriş ve Çıkış İşlemlerinde Görevli Personelin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında ProtokolEkler:
EKLER.pdf

Sorun Bildirim Formu(Meksika).docx

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.