2019/162 Sirküler (27.08.2019)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2019-162

Sayın Üyemiz;

1. Hint İş İnsanları Heyetinin Ülkemizi Ziyareti Hk.

2. Cakarta Endonezya ve Kuala Lumpur Malezya Sektörel Ticaret Heyeti Hk.

3. Yaptırımlar Komitesi Konsolide Listesi

4. Çek Cumhuriyeti Başbakanının Resmi Ziyareti Kapsamında Türkiye-Çekya İş Forumu 4 Eylül 2019 İstanbul

5. Batı Azerbaycan Eyaleti Yatırım Forumu

6. Ülke Masaları Bülteni 9. Sayı

7. Fuar Duyurusu

8. Lübnan Gümrük Vergisi Artışı

9.Taipei

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter T.

1. Hint İş İnsanları Heyetinin Ülkemizi Ziyareti Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Hindistan'ın en büyük dört Ticaret ve Sanayi Odası arasında yer alan "PHD Chamber of Commerce and Industry” üyelerinden oluşacak 15-20 kişilik bir heyetin 14-20 Eylül 2019 tarihleri arasında Moldova'ya bir çalışma ziyareti gerçekleştireceği, söz konusu ziyaret çerçevesinde bahsi geçen heyetin 18-20 Eylül 2019 tarihleri arasında İstanbul'da bulunacağı, bu çerçevede başta bilgi teknolojileri, ilaç sanayi, tekstil ve gıda sektörlerindeki firmalar olmak üzere ülkemiz iş dünyası ile de görüşmeler yapmak istedikleri bildirilmektedir.(4368)

2. Cakarta Endonezya ve Kuala Lumpur Malezya Sektörel Ticaret Heyeti Hk.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri'nden alınan bir yazıda, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçı Birlikleri tarafından, ihracatta yeni pazarların bulunması ve dış pazarlardaki payımızın arttırılması amacıyla19-25 Ekim 2019tarihlerindeCakarta/Endonezya ve Kuala Lumpur/Malezya'ya yönelikHalı SektörüözelindeSektörel Ticaret Heyetiprogramı düzenlenmesinin planlandığı bildirilmektedir.

Ekte yer alan taslak program çerçevesinde gerçekleştirilmesi planlanan ticaret heyetinin Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanması durumunda Heyet Programı"2011/1sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği' ne İlişkin Tebliğ”kapsamında değerlendirileceği; ticaret heyetinin tahmini katılım ücretinin kişi başı1.350 USDolacağı ve heyet organizasyonunun kesinleşmesi halinde katılım ücretinde yaşanabilecek artış veya azalışların katılımcılara yansıtılacağı belirtilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu ticaret heyetine katılmak isteyen firmaların ekte yer alan formları doğru ve eksiksiz olarak dolduraraken geç 28 Ağustos 2019 tarihine kadar sunaybudak@gaib.org.trvemuhammedalicavus@gaib.org.tre-posta adreslerine göndermeleri gerektiği ifade edilmektedir. (4353)

Ek-1: Taslak Program (1 sayfa)

Ek-2: Katılımcı Şirket Bilgi Formu (1 sayfa)

Ek-3: Katılımcı Şirket Talep Yazısı (1 sayfa)

3. Yaptırımlar Komitesi Konsolide Listesi

T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararları çerçevesinde DAEŞ ve El-Kaide Yaptırımlar Komitesi Konsolide Listesine iki şahsın daha eklemesine dair SCA/13918 sayılı bildirime https://www.un.org/press/en/2019/sc13918.doc.htm internet adresinden ulaşılabileceği ifade edilmektedir. (4386)

4. Çek Cumhuriyeti Başbakanının Resmi Ziyareti Kapsamında Türkiye-Çekya İş Forumu 4 Eylül 2019 İstanbul

Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi (DEİK)'ten alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Çek Cumhuriyeti Başbakanı Andrej Babiš'in resmi ziyaretinin DEİK/Türkiye - Çekya İş Konseyi ve Çek Ticaret Odası(Komora) işbirliğiyle 4 Eylül 2019 Çarşamba günü Swissotel The Bosphorus Otel'de "Türkiye - Çekya İş Forumu” gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

Çek Cumhuriyeti Başbakanı Andrej Babiš, T.C. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Çek Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanı Karel Havlícek'in onurlandırmalarıyla gerçekleşecek iş forumuna katılım sağlayacak önde gelen Çek firmaları ile ikili görüşmelerin gerçekleştirilmesine imkânının olacağı ve Çek heyetinde ağırlıklı olarak enerji, savunma ve havacılık sanayi, otomotiv, motorlu taşıtlar ve tedarik sanayi, inşaat ve alt yapı, bankacılık ve finans, elektrik ve mühendislik sistemleri, lojistik ile ileri teknoloji alanlarında faaliyetleri bulunan firmaların yer alacağı belirtilmektedir.(4383)

Söz konusu heyet listesi ve Türkiye - Çekya İş Forumu taslak programı ekte sunulmaktadır.

Ek-4: Taslak Program

Ek-5: Çekya Katılımcı Listesi

5. Batı Azerbaycan Eyaleti Yatırım Forumu

T.C. Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, 2-3 Ekim 2019 tarihlerinde İran-Urumiye'de gerçekleştirilmesi planlanan ve özellikle tekstil, madencilik, lojistik, petrokimya ile turizm alanlarında başta Batı Azerbaycan Eyaleti olmak üzere İran'ın yatırımcılara sunduğu imkânların ele alınacağı Batı Azerbaycan Eyaleti Yatırım Forumu gerçekleştirileceği bildirilmektedir. (4385)

6. Ülke Masaları Bülteni 9. Sayı

T.C. Ticaret Bakanlığı Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, ihracatçı firmaların uluslararası rekabet güçlerinin artırılması, ihraç pazarlarındaki fırsatları değerlendirmeleri ve karşılaşabilecekleri engellere hazırlıklı olmalarını sağlamak doğrultusunda başta hedef ve öncelikli ülkeler olmak üzere firmalara dış pazarlarla ilgili en güncel ve doğru bilginin sağlanmasının ihracatın gelişimi açısından büyük önem taşıdığı bildirilmektedir.

Bu amaçla T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Ülke Masaları Bülteni'nin 9. Sayısı ekte yer almaktadır. Aylık periyotta yayınlanmakta olan bu bültende, dış pazarlarda ülke ticaretini doğrudan veya dolaylı olarak etkileyebilecek düzeydeki kararlar (çeşitli ürünlere uygulanan gümrük vergilerinin yükseltilmesi, vergi dışı önlemler vb.) ile ticari faaliyetler ve etkinliklere ilişkin haberlerin yer aldığı ve söz konusu bültenin tüm sayılarına https://www.ticaret.gov.tr/yurtdisi-teskilati/ulke-masalari-bulteni bağlantısı üzerinden erişim imkânı da bulunduğu belirtilmektedir.(4384)

Ek-6: Ülke Masaları Bülteni Ağustos 2019 (14 Sayfa)

7. Fuar Duyurusu

T.C. Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atıfla, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, 2-4 Eylül 2019 tarihleri arasında Bağdat/Irak'ta "2nd Health Expo” fuarının gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Bu kapsamda, "Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar”a ilişkin desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların T.C. Ticaret Bakanlığı internet sitesinde yer alan "Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listeleri” nde yer alması gerektiği bildirilmektedir.(4390)

8. Lübnan Gümrük Vergisi Artışı

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Lübnan'da 2019 yılı Bütçe Kanunu'nun 31 Temmuz 2019 tarihinde fiilen yürürlüğe girdiği bildirilerek, kamu gelirlerinin arttırılması ve yerli sanayinin korunması amacıyla ürünlerin toplam ithalatının yüzde 55'e ulaştığı durumlarda, mallara menşe ayrımı olmaksızın 3 yıl süreyle tüm ithalat üzerinden ilave %3 gümrük vergisinin uygulanmaya başlandığı belirtilmektedir.

Bununla birlikte, KDV istisnasından yararlanan temel gıda maddeleri, akaryakıt ve hammadde ile yatırım mallarının bu uygulamadan muaf olacağının hükme bağlandığı ancak, bu ürünlere dair bir listenin henüz bulunmadığı belirtilmektedir. (4350)

9.Taipei

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, kontrole tabi ürünlerin posta ile ithalatı hakkında Taipei Ekonomik ve Kültürel Misyonu tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı'na iletilen mektupta, Tayvan Hayvan ve Bitki Sağlığı Denetim ve Karantina Bürosu'nun (BAPHIQ) talebi üzerine, 20 Haziran 2019 tarihinden itibaren, Tayvan'ın fabrika kontrollü maddelerin postayla alınmasına ilişkin yeni düzenlemeleri olduğu ve prensip olarak, kontrollü maddelerin Tayvan'a posta ile gönderilemediği, aksi halde ürünlerin iade veya imha edildiği, istisnanın sağlık sertifikası gerekli olmayan fabrika kontrollü maddeler için ve daha önceden onayı alınmış olan maddeler için söz konusu olduğu belirtilmektedir. (4362)Ekler:
Ek-1 Taslak Program (1 sayfa).pdf

Ek-2 Katılımcı Şirket Bilgi Formu (1 sayfa).pdf

Ek-3 Katılımcı Şirket Talep Yazısı (1 sayfa).pdf

Ek-4 Taslak Program.pdf

Ek-5 Çekya Katılımcı Listesi.pdf

Ek-6 Ülke Masaları Bülteni Ağustos 2019 (14 Sayfa).pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.