2019/164 Sirküler (29.08.2019)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2019-164

Sayın Üyemiz;

1. FIATA Diploma Eğitim Kayıtları

2. CNR Food İstanbul 2019 Fuarı Alım Heyeti

3. Togo -Şirketlerimize Yönelik Dolandırıcılık Girişimlerinde Artış

4. Azerbaycan Tarafı KEK 8. Dönem Taslak Önerisi Hk.

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter T.

1.FIATA Diploma Eğitim Kayıtları

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği'den (UTİKAD) alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, ülkemizde bu yıl 5. dönemine 21 Eylül'de başlanacak olan lojistik ve taşımacılık sektörüne özel mesleki eğitim olan "FIATA Diploma in Freight Forwarding - FIATA Diploma Eğitimi'nin İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) desteği ile gerçekleştirileceği ve diploma sahiplerinin 1 Temmuz 2019 tarihinde yürürlüğe giren Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği'ne göre taşıma işleri faaliyetlerinde bulunacak firmalarda mesleki yeterlilik şartı olarak aranan ÜDY veya ODY belgesinden muaf tutulacağı bildirilmektedir.

21 Eylül 2019 - 13 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılacak olan Diploma Eğitimi derslerini başarıyla tamamlayan katılımcıların, FIATA Diploması, FIATA Hava Kargo Sertifikası ve İTÜ tarafından verilen Lojistik Uzmanlık Sertifikası'nı almaya hak kazanacağı belirtilmekte olup, söz konusu eğitime katılmak için UTİKAD ile iletişime geçilmesi gerektiği belirtilmektedir. (4413)

EK-1: FIATA Diploma Eğitimine ilişkin UTİKAD'tan alınan yazı ve ekleri

2.CNR Food İstanbul 2019 Fuarı Alım Heyeti

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB)'nden alınan yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB) organizasyonunda, 4-7 Eylül 2019 tarihleri arasında, İstanbul'da düzenlenecek olan, "CNR Food İstanbul 2019- Gıda ve İçecek Ürünleri, Gıda İşleme Teknolojileri Fuarı” ile eş zamanlı olarak, 3-6 Eylül 2019 tarihleri arasında alım heyeti programının düzenleneceği bildirilmektedir.

Bu kapsamda, CNR Expo Fuar Merkezi'nin aşağıda belirtilen adresinde, 4 Eylül 2019 Çarşamba günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek olan ikili görüşmelere katılmak isteyen firmaların, görüşmek istedikleri firmaları işaretlemek suretiyle ekteki formları doldurarak en geç 2 Eylül 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB) Genel Sekreterliği'nin suurunleri@iib.org.tr adresine e-posta ile göndermeleri gerektiği belirtilmektedir.

Adres

CNR Expo Fuar Merkezi Yeşilköy-Bakırköy-İstanbul

İlgili Personel

Neriman VAROL

Tel: +90 212 454 07 78

Faks: +90 212 454 05 01-02

EK-2: Alım Heyeti Firma Listesi

EK-3: Alım Heyeti İkili İş Görüşmeleri Katılımcı Formu

3. Togo -Şirketlerimize Yönelik Dolandırıcılık Girişimlerinde Artış

T.C. Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğünden alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, daha önce, Togo'daki birçok hayali firmanın ülkemizdeki şirket ve şahıslara yönelik dolandırıcılık girişimlerinde bulunduğu, genellikle Lome/Togo'da adres gösteren hayali firmaların ülkemizdeki şirketlere e-posta göndererek, Lome'de yerleşik ECOWAS (Economic Community of Western African Countries) veya REDA (Regional Economic Development Agency) gibi kuruluşların ihale kapsamında ihtiyaçlarına yönelik firmalardan teklif almaya çalıştıklarının görülüp tespit edildiği bildirilmektedir.

Ayrıca, bahse konu hayali firma ve şahısların şirketlere benzer sahte belge ve kontrat örneklerini göndermeye devam ettiği, son dönemde Kotonu Büyükelçiliği'nin kurumsal e-posta adresine bu yönde gönderilen mesajlarda artış gözlemlendiği ifade edilmektedir.

4. Azerbaycan Tarafı KEK 8. Dönem Taslak Önerisi Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Türkiye-Azerbaycan Hükümetler Arası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 8. Dönem Toplantısının, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay'ın eş başkanlığında, 16-17 Eylül 2019 tarihinde Bakü'de gerçekleştirileceği, bu kapsamda Türkiye-Azerbaycan Eylem Planı taslak madde önerileri ile KEK Protokolüne derç edilmek üzere taslak madde önerilerinin daha önce alındığı belirtilmektedir.

Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı makamınca yeni bir çalışma şablonu/tablosu belirlendiği, buna göre KEK ve Eylem Planı hazırlık çalışmalarının eş zamanlı olarak yürütüldüğü, daha somut maddelerden oluşması beklenen eylem planı üzerinde önemle durulduğu ve bunun özeti mahiyetinde KEK Protokolünün hazırlanmasının planlandığı bildirilmektedir.

Bu kapsamda, Azerbaycan tarafından hazırlanan KEK taslak madde önerilerini içeren belge Ek-4'te sunulmakta olup metne ilişkin görüşlerin ve Eylem Planına eklenmesinde yararlı görülen hususların, Ek-5'te yer alan formattaki gibi hazırlanarak 2 Eylül 2019 Pazartesi günü 13.30' a kadar Birliğimize (E-posta:eo@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

EK-4: Azerbaycan Teklifleri - Türkçe

EK-5: Eylem Planı ŞablonuEkler:
Ek 1-2 sayfa (FIATA Diploma Eğitimine ilişkin UTİKAD’tan alınan yazı ve ekleri).pdf

Ek-2 Alım Heyeti Firma Listesi.xlsx

Ek-3 Alım Heyeti İkili İş Görüşmeleri Katılımcı Formu.doc

Ek-4 13 Sayfa (Azerbaycan Teklifleri - Türkçe).pdf

Ek-5 2 Sayfa (Eylem Planı Şablonu).pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.