2019/165 Sirküler (29.08.2019)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER NO: 2019/ 165

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, blok mermer taşınması esnasında konteynerlerde hasar oluştuğu iddiası ile ilave ücret talep edildiği, konteynerlerin kötü kullanıldığı ve kirletildiği öne sürülerek acentelerin yurt dışı kolları tarafından firmalara ceza kesildiği ifade edilmekte ve söz konusu uygulamalar nedeniyle ihracatçıların olumsuz etkilenmemelerini teminen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden konuyla ilgili girişimlerde bulunulması istendiği ifade edilmektedir.

Söz konusu sorunun, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na iletilmiş olduğu, anılan Bakanlık'tan alınan cevabi yazıda, blok mermer ihracatı süreçlerinde mermer taşınması esnasında konteynerlerde oluşan hasarlar ve temiz olmayan konteynerler nedeniyle ürünlerin teslim edildiği limanlarda cezai müeyyide uygulanması konusunun Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünce incelendiği belirtilmektedir.

Ayrıca, yük taşıma birimlerinin paketlenmesi için uygulama kodunun (CTU Kodu), Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından yayımlanan yük taşıma biriminin (konteyner vb.) taşıma zincirinde görev alan aktörleri için konteynerlerdeki yükün emniyetli bağlanması ve istiflenmesi ile nihai tüketicisine emniyetli ulaştırılması amacıyla birçok emniyete alma bilgilerini içerdiği, bahse konu kodun IMO nezdinde ve ülkemizde zorunlu olmadığı bildirilmektedir.

Bununla birlikte, Kodun uygulanması ile ilgili görev ve sorumluluğun Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Genel Müdürlüklerinde olduğu, konu ile ilgili çalışmaların başlatılarak konteynerleri yükleyenlerin (paketleme, istifleme ve bağlama) yükleme güvenliği eğitimi almalarının 1 Kasım 2019 tarihi itibarı ile zorunlu hale getirildiği, bu kapsamda 23-25 Ağustos tarihlerinde CTU Kod Eğiticileri Eğitim Semineri'nin gerçekleştirildiği bildirilmektedir.

Ayrıca, CTU Kod Kural 4.2.1 uyarınca, taşımaya sunulan konteynerlerin, taşımaya uygun, hasarsız ve tüm muayenelerinin yapılmasının CTU Operatörü sorumluluğunda olduğu, yükleme yapacak ihracatçıya veya nakliyeciye bu özelliklere haiz konteyner verilmesinin, ihracatçının yükleme yapmadan önce kendisine taşıma için gönderilen konteynerin sağlam, yüklemeye uygun ve periyodik muayenelerinin yapılmış olmasından emin olmasının ve bu şartları karşılamayan konteynerin yüklenerek taşımaya sunulmamasının gerekli olduğu da ifade edilmektedir.

İhracatçıya CTU operatörü tarafından gönderilen konteynerde yapısal bir hasar veya genel koşullarında uygunsuzluğun (emniyet onay sertifikası eksikliği, muayene tarihinin geçmesi, kapılarının kapanmaması, işaretlenmesinde eksiklik vb.) ihracatçı tarafından tespit edilmesi halinde bu durumun ihracatçı tarafından bir hasar/durum tespit tutanağı ile kayıt altına alınmasının ve CTU operatörüne bildirilmesinin gerektiği, CTU operatörünün söz konusu konteyner ile taşıma yapılmasında ısrar etmesi halinde piyasa koşulları dikkate alınarak konteynerin yüklenerek taşımaya sunulabileceği, emniyeti zafiyete düşürecek şekilde bir hasarın veya eksikliğin konteynerde bulunması durumunda can, mal ve çevre emniyetinin tehlikeye atılacağının göz ardı edilmemesi gerektiği belirtilmektedir.

Varış limanında ihracatçıya cezai yaptırım uygulanması durumunda ise ihracatçının hasar tespit tutanağını ve CTU operatörünü zamanında konteynerlerin değiştirilmesi hususunda bilgilendirdiğini kanıt göstererek uygulanan cezayı CTU operatöründen talep edebileceği ve gerekli yasal haklarını kullanabileceği dile getirilmektedir.

Diğer taraftan, ülkemizdeki mermer blok yüklemelerinde, gerekli emniyete alma kurallarının uygulanmasında sıkıntılar yaşandığının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Genel Müdürlüklerince gerçekleştirilen kıyı tesisi denetimlerinde gözlemlendiği, konteynerin yapısal olarak iyi kondisyonda olsa dahi emniyetli bağlama yapılmaması durumunda blok mermer yükünün konteynere ve hatta diğer yüklere zarar vermesinin olası olduğu ve bu itibarla, konunun yukarıdaki bilgiler ışığında söz konusu Genel Müdürlüklerin çalışma alanında bulunmasından dolayı taleplerin görüş amaçlı olmak yerine muhatap talebinin direk olarak değerlendirilmesi için taleplerin söz konusu Genel Müdürlüğe yönlendirilmesi istenmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır

Güliz AKEL ÇETİNKAYA

Genel Sekreter T.

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.