2019/168 Sirküler (04.09.2019)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2019- 168

Sayın Üyemiz;

1. İşbirliği-GSO Uygunluk Takip Sistemi Tanıtım Toplantısı

2. Kamu Hizmetlerinin Sunumu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Taslağı

3. ABD / Telafi Edici Vergi Önlemi

4. 2019 Ürünü Kuru İncir İlk Yükleme Tarihi

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter T.

1. İşbirliği-GSO Uygunluk Takip Sistemi Tanıtım Toplantısı

T.C. Türk Standartları Enstitüsü Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı'ndan alınan yazıda, Enstitülerinin, Bahreyn, Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Yemen'in oluşturduğu Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (Gulf Cooperation Council-GCC) ülkelerine ihraç edilecek alçak gerilim ve oyuncak ürünlerine zorunlu olan G işareti uygunluk değerlendirmesinde onaylanmış kuruluş olarak 2016 yılında atandığı bildirilerek, Enstitülerinin onaylı kuruluş olarak gerçekleştirmekte olduğu G Mark (GCTS-GCC Standardizasyon Teşkilatı Uygunluk Takip Sistemi) belgelendirmesi ile Körfez ülkelerine ticaret yapan ulusal ve uluslararası firmalara yardımcı olduğu ifade edilmektedir.

Anılan Körfez uygunluk işareti ile ilgili olarak ülkemiz firmaları için farkındalık yaratılması ve ihracat sürecinde karşılaştıkları ya da karşılaşabilecekleri sorunların ele alınması için 19 Eylül 2019 tarihinde İstanbul Ticaret Odası Merkez Binasında, "GCC Standardizasyon Teşkilatı (GSO) Uygunluk Takip Sistemi Tanıtım Toplantısı” yapılması planlanmaktadır.

Bu kapsamda, üretici ve ihracatçı firmaların Körfez ülkelerine ihracatlarını daha hızlı ve kolay hale getirerek kalite ve rekabet gücünü arttırmak amacıyla gerçekleştirilecek olan, TSE ve GSO yetkililerinin sunumlarını paylaşacağı toplantıya ilişkin duyuru metninin ekte sunulduğu ifade edilmektedir. (4529)

EK-1: Duyuru Metni

2. Kamu Hizmetlerinin Sunumu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Taslağı

Ticaret Bakanlığı'nın yazısına atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Kamu Hizmetlerinin Sunumu, İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Taslağı” ile ilgili görüş bildirilmesi talep edilmektedir.

Bu kapsamda, bahse konu Ek'te yer alan taslak ile ilgili görüş ve değerlendirmelerinizi 5 Eylül 2019 Perşembe günü saat 13:30'a kadar, ekte yer alan Görüş Bildirme Formu formatında Birliğimize (eo@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir. (4517)

EK-2: Görüş Bildirme Formu

EK-3: "Kamu Hizmetlerinin Sunumu, İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Hakkında

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Taslağı”

3. ABD / Telafi Edici Vergi Önlemi

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemiz menşeli "inşaat demiri” (7213.10, 7214.20 ve 7228.30 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer alan) ithalatına karşı 15 Eylül 2014 tarihinden bu yana telafi edici vergi önlemi uygulandığı belirtilmekte olup Dünya Ticaret Örgütü Sübvansiyonlar ve Telafi Edici Önlemler Anlaşması'nın ilgili hükümlerine göre, ithalatçı ülke otoritelerince önlemin devamının gerekliliğini incelemek amacıyla bir nihai gözden geçirme soruşturması ( sunset review)başlatılmasına hükmedilmesi halinde, yürürlükte olan bir önlemin 5 yılın sonunda yürürlükten kalkmakta olduğu bildirilmektedir.

Bu çerçevede, 3 Eylül 2019 tarihli ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlanan ve https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-09-03/pdf/2019-18935.pdf bağlantısında yer alan bildirimde, ABD Ticaret Bakanlığı tarafından, ülkemiz menşeli "inşaat demiri” ithalatına karşı uygulanmakta olan telafi edici vergi önleminin gözden geçirilmesini teminen 2019 yılı Ekim ayı içerisinde nihai gözden geçirme soruşturması başlatılacağı ve soruşturmanın resmi açılışını müteakip

Genel Sekreterliğimize ayrıca bilgi verileceği bildirilmektedir. (4533)

4. 2019 Ürünü Kuru İncir İlk Yükleme Tarihi

Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (EİB)'nden alınan yazıda, 2019 ürünü kuru incir ilk yükleme tarihi belirlenmesi için 2 Eylül 2019 tarihinde Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu ve akabinde kuru incir ihracatçılarının katılımları ile Kuru İncir Danışma Niteliğinde Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildiği bildirilmekte olup söz konusu toplantıda 2019 ürünü kuru incirin ilk yükleme tarihinin 26 Eylül 2019 Perşembe günü olarak belirlendiği ifade edilmektedir.

Söz konusu kararın Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından uygun görülmesi sonrasında Ticaret Bakanlığı onayına sunulacağı ve Ticaret Bakanlığı onayı ile kesinleşecek tarihin bilahare bildirileceği belirtilerek 26 Eylül 2019 tarihi öncesinde 2019 ürünü kuru incir ihracatı yapılmaması gerektiği bildirilmektedir. (4534)Ekler:
EK 2 Form.docx

Ek1 Duyuru.pdf

EK3 Taslak.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.