2019/169 Sirküler (05.09.2019)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2019- 169

Sayın Üyemiz;

1. Referans Fiyat Uygulaması-Sudan

2. Azerbaycan ile Ortak Gümrük Komitesi 3. Toplantısı

3. Brexit Sürecinde Türkiye Riskler ve Fırsatlar Semineri

4. Korunma Önlemi Soruşturması / Kanada

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter T.

1. Referans Fiyat Uygulaması-Sudan

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün yazısına atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Sudan'a ithalatta Türk ürünlerine Çin mallarına kıyasla yüksek referans fiyat uygulaması olduğu ve Türk firmaları açısından önemli bir sorun teşkil eden bu uygulamadan vazgeçilmesini teminen girişimlerde bulunulduğu ifade edilmektedir.

Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile alınan Sudan'ın Ankara Büyükelçiliği'nin notasında, Sudan gümrüklerinin bazı Türk ürünlerine, ithalatta uygulanan yüksek referans fiyatlar üzerinden Çin mallarına uygulanan referans fiyatlara kıyasla iyileştirme sağladığının bildirildiği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, referans fiyatları indirime tabi tutulan malların listesi ekte sunulmaktadır. (4544)

EK-1: Türk menşeli ürünlere özel gümrük tarifi

2. Azerbaycan ile Ortak Gümrük Komitesi 3. Toplantısı

T.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, 15 Ocak 2015 tarihinde Azerbaycan Devlet Gümrük Komitesi ile Ticaret Bakanlığı arasında tesis edilen Ortak Gümrük Komitesinin (OGK) ilk toplantısının 01-02 Ekim 2015 tarihlerinde Bakü'de, ikinci Toplantısının 27-28 Haziran 2018 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirildiği; üçüncü toplantının ise 2019 yılı Eylül ayında Ankara'da Ticaret Bakan Yardımcısı Sayın Gonca Yılmaz Batur ve Azerbaycan Devlet Gümrük Komitesi Başkanı Sayın Sefer Mehdiyev başkanlığında gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu toplantıda gündeme getirilmesinde fayda görülen konuların ve Azerbaycan ile ticarette gümrük açısından yaşanan sorunların en geç 9 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 13:30'a kadar birliğimize (eo@baib.gov.tr) gönderilmesi gerekmektedir. (4543)

EK-2: Görüş Bildirme Formu

3. Brexit Sürecinde Türkiye Riskler ve Fırsatlar Semineri

Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi (DEİK)'ten alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, DEİK/Türkiye-İngiltere İş Konseyi tarafından 18 Eylül 2019 Çarşamba günü İstanbul Hilton Bosphorus Otel'de "Brexit Sürecinde Türkiye: Riskler ve Fırsatlar Semineri” gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

İngiltere'nin en önemli gündem maddesi olan Brexit Süreci'nin, Türkiye - Birleşik Krallık - Avrupa Birliği ilişkilerine etkisinin siyasi ve ekonomik açıdan değerlendirileceği söz konusu seminerde aynı zamanda DEİK/Türkiye - İngiltere İş Konseyi ve Aston Üniversitesi işbirliği ile hazırlanan Brexit Raporu'nun sunum ve dağıtımının da yapılacağı ifade edilmekte olup taslak programı ekte yer alan seminere katılmak isteyen ihracatçı firmalarımızın 11 Eylül 2019 Çarşamba günü mesai bitimine kadar https://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/1009/13440 internet bağlantısında yer alan formu eksiksiz doldurarak, kayıt yaptırmaları gerektiği bildirilmektedir. (4545)

EK-3: Taslak Program

4. Korunma Önlemi Soruşturması / Kanada

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Kanada Uluslararası Ticaret Mahkemesi (CITT) tarafından 11 Ekim 2018 tarihinde 7 ürün grubunda (kalın levha, inşaat demiri, petrol ve doğalgaz boruları, sıcak haddelenmiş sac, boyanmış çelik, paslanmaz çelik tel ve filmaşin) yer alan çelik ithalatına karşı bir korunma önlemi soruşturması başlatıldığı, bahse konu soruşturma neticesinde "kalın levha” ve "paslanmaz çelik tel” ürün gruplarında 13 Mayıs 2019 tarihinden itibaren uygulanmak üzere korunma önlemine hükmedildiği bildirilmektedir.

Diğer taraftan, önlem uygulanmasına karar verilen ürünlerin tedariki için yurt içinde en az bir kaynak yahut söz konusu ürünlerin yurt içinde üretilmesi için makul ve ticari olarak uygulanabilir bir plan olup olmadığına karar vermek üzere CITT tarafından bir soruşturma (exclusions inquiry) başlatıldığı, söz konusu soruşturma neticesinde, CITT tarafından ekli listede yer alan ürünlerin önlemden hariç tutulmasının önerildiği belirtilmektedir.

Ottava Ticaret Müşavirliği'nden alınan bir yazıda, Kanada Maliye Bakanlığı'nın internet sayfasında yer alan ve https://www.fin.gc.ca/n19/19-092-eng.asp bağlantısında yer alan 23 Ağustos 2019 tarihli açıklamada, özetle;

- CITT tarafından yürütülen soruşturma (exclusions inquiry) sonucunda önlemden muaf tutulması önerilen ürünlerin tümünün önlemden muaf tutulduğu, anılan ürünlere karşı 2018 yılı Ekim ayından itibaren tahsil edilmekte olan ek vergilerin iade edileceği,

- Kanada Sınır Hizmetleri Kurumu'nun (CBSA) damping marjı hesabını kolaylaştırmak ve damping olup olmadığının tespitinde anılan Kuruma esneklik sağlamak amacıyla anti-damping mevzuatının tadil edildiği,

- 1 Eylül 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere belirli alüminyum ürünlerinin İthali Kontrole Tabi Ürünler Listesine dâhil edileceği ve bu minvalde mevcut çelik ithalatı görüntüleme sistemine ilave olarak alüminyum ithalatı görüntüleme sistemi kurulduğu, bir başka ifadeyle çelikten sonra alüminyumda da "ithalat lisansı” uygulaması başlatılacağı,

- Dışişleri Bakanlığı'nın bundan böyle ithalatçılardan, çelik ve alüminyum ithalatı hakkında ayrıntılı raporlar sunmalarını, ithalat verilerindeki olası hataları tespit etmelerini ve tutarsızlıkların kaynağını belirlemelerini isteyebileceğinin bildirildiği ifade edilmektedir.

EK-4: Önlemden Muaf Tutulan Ürün Listesi



Ekler:
EK -2 Görüş Bildirim Formu.docx

EK-1 Liste.pdf

EK-3 Taslak Program.pdf

EK-4 İlan.pdf

EK-5 Önlemden Muaf Tutulan Ürün Listesi.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.