2019/174 Sirküler (13.09.2019)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2019-174

Sayın Üyemiz;

1. Kanada Ticaret Heyeti 26-29 Kasım 2019

2. İş Forumu Duyuruları

3. Kanada / Ticaret Politikası Önlemi Soruşturmaları

4. Fuar Duyurusu

5. 2020 Yılı Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi

6. ISM 2020 Fuarı Köln/Almanya

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır

Güzide ERYÜCEL ÇAKAR

Genel Sekreter V.

1. Kanada Ticaret Heyeti 26-29 Kasım 2019

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve Meclisleri organizasyonunda 26 - 29 Kasım 2019 tarihleri arasında Kanada'ya bir Ticaret Heyeti düzenleneceği, Montreal şehrini kapsayacak söz konusu organizasyonda iş gezilerinin yanı sıra her iki ülke girişimcilerini buluşturan nitelikli iş görüşmeleri gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir.

Pazar payımızın artırılması ve her iki ülkeye yönelik yeni iş ve yatırım imkânlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek heyetimize başta mücevher, demir ve çelik, gıda (yaş meyve ve sebzeler, kuru meyve ve sebzeler, deniz ürünleri, helal gıda, zeytin yağı, fındık), butik tarzı hazır giyim, tesettür giyim, ev tekstili, halı, beyaz eşya, gemi ve yat, mobilya, otomotiv ve yedek parça, inşaat malzemeleri, makine, doğal taşlar, sıhhi tesisat ürünleri, alüminyum ve mamulleri, kimya sektörlerinde faaliyet gösteren, uluslararası standartlara uygun ürünleri imal ve ihraç eden firmalarımız olmak üzere ilgili ihracatçılarımızın katılımlarında fayda görüldüğü belirtilmektedir.

Bahse konu heyetimize son başvuru tarihi 04 Ekim 2019 Cuma günü mesai bitimidir. Bu tarihe kadar https://bit.ly/2kq1mZn internet bağlantısında yer alan Başvuru Formu'nun eksiksiz olarak doldurulması ve organizasyon kapsamındaki ekonomi sınıfı uçak bileti, konaklama, toplantı ve transfer giderlerinden oluşan 11.195,00-TL tutarındaki katılım bedelinin Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin Vakıfbank Güneşli Ticari Şb. (Şube Kodu: 1248) IBAN No: TR58 0001 5001 5800 7261 1743 61 numaralı hesabına yatırılması ve ödemeye dair banka dekontlarının yigiteser@tim.org.tr eposta adresine gönderilmesi gerektiği bildirilmektedir.

Kanada'ya giriş vizeye tabi olup heyete katılmak isteyen firma temsilcilerinin vize başvurularını ilgili Kanada vize başvuru merkezleri aracılığı ile şahsi olarak gerçekleştirmeleri gerektiği bildirilmektedir.

Yapılan başvurular ödeme dekontları Meclisimize ulaştıktan sonra kesinleştiği, heyet hazırlık çalışmaları kapsamında uçak biletleri kesildikten ve otel rezervasyonları yapıldıktan sonra katılımcının katılımını iptal etmesi durumunda ücret iadesi yapılamadığı bildirilmektedir. (4652)

Ayrıntılı Bilgi:

Yiğit Tufan Eser: yigiteser@tim.org.tr 0212 454 03 85

Beste Coşkuner: bestecoskuner@tim.org.tr 0212 454 00 96

EK-1: Heyet Taslak Programı

2. İş Forumu Duyuruları

T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, 08 Kasım 2019 tarihinde Banja Vrucica, Teslic'de RS Ticaret ve Sanayi Odası, Banja Luka Üniversitesi, Doğu Saraybosna Üniversitesi ve Banja Luka İnovasyon Merkezi işbirliğiyle bir iş forumu ve B2B etkinliği düzenleneceği belirtilerek; bilişim, metal işleme, orman ürünleri, tekstil, otomotiv, turizm, tarım ve plastik ürünleri sektörlerinin temsil edileceği B2B etkinliğine katılımın ücretsiz olduğu; etkinlikle ilgili ayrıntılı bilgiler ile kayıt formuna http://bif2019banjavrucica.talkb2b.net/ adresinden ulaşılabileceği bildirilmektedir. Söz konusu etkinlik için son kayıt tarihinin 04 Kasım 2019 olduğu bildirilmekte olup, anılan programa ilişkin davet yazısının bir örneği ekte gönderilmektedir.

Yazıda devamla, Saraybosna Ticaret Müşavirliği ile Brçko Bölgesi İş Forumu Koordinatörü Damir BULÇEVİÇ arasında gerçekleştirilen görüşmeye atıfla, 3-5 Ekim 2019 tarihlerinde III. Brçko Bölgesi İş Forumu'nun düzenleneceği; forumun bu seneki temasının "Ortaklık Diasporası” (Diaspora for Partnership) olarak belirlendiği; forum kapsamında özellikle bölgenin kalkınmasında ve istihdamın artırılmasında doğrudan yabancı yatırımların önemi, kadın girişimciliği, bölgenin istikrarının güçlendirilmesi için gelişmiş ülkelerin varlığı gibi konuların tartışılmasının planlandığı; anılan forum ile son iki yılda olduğu gibi bu yıl da bölgenin yatırım potansiyelinin tanıtılmasının ve bölgede daha elverişli bir iş ortamı yaratılmasına katkıda bulunulmasının hedeflendiği; geçen yıl düzenlenen II. İş Forumu'na Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nden çok sayıda firma temsilcisinin katılmasından ve açılış konuşmalarından birini Sayın Büyükelçimizin yapmasından Bosna Hersek tarafınca büyük memnuniyet duyulduğu; bu yılki foruma Türkiye'den daha fazla sayıda iş insanının gelmesinin ve açılış gününde düzenlenecek panellere ülkemizden resmi katılım sağlanmasının Bosna Hersek tarafını memnun edeceği bildirilmektedir. Bu kapsamda, anılan iş forumu hakkında ayrıntılı bilgi ve kayıt için 02 Ekim 2019 tarihine kadar biznisforumbd@gmail.com adresine e-posta gönderilmesinin mümkün olduğu bildirilmektedir.(4685)

EK-2: Invitation Letter Banja Vrucica 2019 (1 Sayfa)

3. Kanada / Ticaret Politikası Önlemi Soruşturmaları

Ottava Ticaret Müşavirliğinin yazısına atıfla, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, hâlihazırda Kanada tarafından ülkemiz menşeli demir-çelik ürünlerinden "İnşaat Demiri”, "İçi Boş Yapı Profilleri”, "Dikişli Karbon Çelik Boru” ve "Petrol Boruları” ithalatına karşı anti-damping, "Kalın Sac” ve "Paslanmaz Çelik Tel” ithalatına karşı ise korunma önlemleri uygulanmakta olduğu, son zamanlarda Kanada makamları tarafından yapılan açıklamalar ışığında, yakın gelecekte muhtelif demir-çelik ürünlerimizin yeni ticaret politikası önlemi soruşturmalarına konu olabileceği, bu kapsamda, Kanada'ya en fazla ihraç ettiğimiz ürün grubunun demir-çelik olduğu dikkate alınarak, Kanada tarafından ülkemiz menşeli ürünlere karşı alınabilecek ticaret politikası önlemlerinden en az seviyede etkilenilmesinin sağlanabilmesini teminen, demir-çelik ve alüminyum ihracatçılarımızın;

- Kanada Maliye Bakanlığı, Kanada Sınır Hizmetleri Kurumu ve Kanada Uluslararası Ticaret Mahkemesi'nin soruşturma duyurularını düzenli olarak takip etmelerinde,

- Ticaret politikası önlemi soruşturmaları açıldığında öngörülen süreler içerisinde savunma yapmalarında, kamu dinleme toplantılarına avukatlarıyla/danışmanlarıyla birlikte fiilen iştirak etmelerinde,

- Kanadalı distribütörleri ve ithalatçılarını mümkün olduğunca sürece dâhil etmelerinde,

- Sektör temsilcilerinin Kanadalı makamları ziyaret ederek, çevreci üretim süreçleri, Kanada standartlarına uyum ve benzeri konularda bilgilendirme yapmalarında ve

- Tüm bu süreçlerde firmaların birbirleriyle koordineli hareket etmesinde yarar görüldüğü bildirilmektedir.(4671)

4. Fuar Duyurusu

Bişkek Ticaret Müşavirliği'nin yazısına atıfla, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Fuar İzinleri ve Destekleri Dairesi Başkanlığı'ndan alınan yazıya, 20-27 Eylül 2019 tarihleri arasında Bişkek'te tarım alet ve makineleri üreticileri için "Agro Tech Expo-2019” Milli fuarı düzenleneceği, fuarın amacının Kırgızistan'ın tarım alanındaki potansiyelinin yatırımcılara sunulması, tarım makineleri piyasasında rekabetin arttırılması, tarımsal teknolojilere ilişkin son gelişmeler hakkında bilgi edinilmesi olup, anılan fuara katılmak üzere Türkiye'den tarım alet ve makine üreticilerinin davet edildiği ve ilgili firmalarımızın "Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Ticaret Bakanlığı internet sitesinde yer alan "Desteklenecek Yurtdışı Fuarlar Listeleri”nde yer almasının gerektiği bildirilmektedir.(4675)

5. 2020 Yılı Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi

T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun Geçici 6. addesinin 10. fıkrası uyarınca Gümrük Müşavirleri Derneklerince, gümrük müşavirlerinin ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin yapacakları iş ve işlemler karşılığında alacakları asgari ücretleri gösteren ve takvim yılı bazında belirlenen "Asgari Ücret Tarifesi"nin, sektörün görüşleri de alınmak suretiyle Bakanlık onayı ile uygulamaya konulduğu ifade edilmekte ve bu çerçevede 2020 yılı "Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi" ile "Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine ilişkin görüşlerin iletilmesi istenmektedir.

Bu çerçevede 2020 yılı için yapılacak değerlendirmelerde yararlanılmak üzere "Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi" ile "Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi"ne ilişkin görüşler ile var ise uygulamada ortaya çıkan sorunların ek'te sunulan görüş formuna işlenerek 20 Eylül 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize (eo@baib.gov.tr) gönderilmesi beklenmektedir.(4683)

EK-3: Görüş Bildirim Formu

6. ISM 2020 Fuarı Köln / Almanya

İstanbul İhracatçı Birlikleri'nden alınan yazıda, Köln / ALMANYA'da, 02-05 Şubat 2020 tarihleri arasında düzenlenecek olan ISM 2020 (InternationalSweets and Snacks Trade Fair) Şekerleme ve Bisküvi Fuarı'nın Türkiye Milli Katılım Organizasyonu İstanbul İhracatçı Birlikleri tarafından gerçekleştirileceği, 2019 yılında, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 76 farklı ülkeden 1.650'den fazla katılımcının yer aldığı söz konusu fuarı 140 ülkeden 38.000 kişinin ziyaret ettiği ifade edilmektedir. Almanya ve bölgesinde 50. Kez düzenlenecek olan ve yaklaşık 110.000 m2'lik alanda gerçekleştirilecek ISM Fuarı'na milli katılım organizasyonu ile iştirak edecek firmalara, aşağıdaki hizmetlerin verileceği bildirilmektedir.

- Stand alanının kiralanması, stand inşaatı, dekorasyonu ve temizliği

- Katılımcı ürünlerinin nakliyesi, gümrüklemesi ve standlara teslimi

- Fuar resmi kataloğunda, fuar resmi internet sitesinde ve fuarda ziyaretçilere dağıtılmak üzere İstanbul'da hazırlanan katılımcı kataloğunda yer alma

- Fuara giriş kartı temini

- Fuar süresince ofis ve iletişim araçları (internet-telefon-fax) ile ikram hizmetlerinden faydalanma

Bahse konu fuara başvuruda bulunmak isteyen firmaların, ekte yer alan Ön Başvuru Formu'nu, firma kaşesi ve yetkili imzasıyla beraber doldurarak, 27.09.2019 Cuma günü mesai bitimine kadar 0 212 4540501-02 numaralı faksına veya hububat@iib.org.tr adresine e-posta olarak göndermeleri gerektiği bildirilmektedir.(4704)

EK-4: ISM 2020 Fuarı Ön Başvuru Formu FormuEkler:
EK-1 Kanada Taslak Program.docx

EK-2 Invitation Letter banju Vrucica.pdf

EK-3 Görüş Bildirim Formu.docx

EK-4 ISM 2020 Ön Başvuru Formu.doc

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.