2019/176 Sirküler (17.09.2019)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2019-176

Sayın Üyemiz;

1. Limon (İnterdonato) Satış İhalesi

2. Filipinler Anti Dumping Soruşturması / Buğday Unu

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır

Güliz AKEL ÇETİNKAYA

Genel Sekreter T.1. Limon (İnterdonato) Satış İhalesi

T.C Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nden alınan yazıda, İşletmelerinin 2019 yılı istihsali tahmini 580.000 kg İnterdonato Limon satış ihalesinin 19.09.2019 Perşembe günü saat 14.00'de işletmelerinde yapılacağı ifade edilmektedir, ilan örneği ile ihaleye ilişkin bilgiler ekte yer almaktadır.

EK-1: Limon (İnterdonato) Satış İhalesi

2. Filipinler Anti Dumping Soruşturması / Buğday Unu

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Filipinler tarafından ülkemiz menşeli "Buğday Unu” ithalatına karşı 9 Ocak 2015 tarihinden bu yana firmalarımıza %2,87 ile %16,19 oranları arasında değişen nihai anti-damping vergisi tatbik edildiği bildirilmektedir.

Dünya Ticaret Örgütü Anti - Dumping Anlaşması'nın 11.3 maddesine göre bir üretim dalı tarafından/adına usulüne uygun olarak yapılan bir talep üzerine veya re'sen başlatılan bir gözden geçirme soruşturması sonucunda, önlemin sona erdirilmesinin damping ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açmasının mümkün olduğunun tespiti halinde, söz konusu önlemlerin uygulamada kalmakta olduğu, aksi takdirde dampinge karşı vergiler, uygulanmaya başlandıkları tarihten itibaren 5 yıl içerisinde sona erdiği belirtilmektedir.

Bu bağlamda, Filipinler Tarif Komisyonu tarafından alınan başvuru üzerine mezkûr önleme ilişkin 29 Ağustos 2019 tarihli resmi gazetede nihai gözden geçirme soruşturması başlatıldığına ilişkin bildirim yayımlanmış olup, söz konusu soruşturmaya ilişkin soruşturma takvimi ile soruşturma süreçlerini açıklayıcı nitelikteki ikinci bir bildirim ek-2'de ve açılış bildirimi ek-3'te yer almaktadır. Söz konusu bildirimlerin incelenmesinden, soruşturmaya taraf olmak isteyen firmaların soruşturma başlangıç tarihinden itibaren 30 gün içinde yazılı taleplerini ilgili soru formu cevapları ile beraber Komisyona iletmeleri gerektiği anlaşılmaktadır. Bu bağlamda, Komisyon'un web sitesinden (https://tariffcommission.gov.ph/) edinilen soru formu ek-4'te iletilmektedir.

Ayrıca, Bakanlık tarafından soru formları, taraf olma ve şikayetçinin yaptığı başvurunun içeriği ile ilgili olarak Komisyon'dan ilave bilgi talep edilmiş olduğu ve bunlara ilişkin herhangi bir bilgi gelmesi durumunda iletileceği bildirilmektedir.

Bu kapsamda, önümüzdeki dönemde Komisyon tarafından ihracatçı firmalara yönelik yerinde inceleme ziyaretleri yapılabileceği ve çeşitli bilgi/belgelerin istenebileceği belirtilmektedir.

Ayrıca, ilgili tarafların 24 Eylül 2019 tarihine kadar soruşturma kapsamındaki ilk görüşlerini (initial memoranda/position paper) yazılı olarak sunabilecekleri belirtilmektedir. İlgili herhangi bir tarafın belirlenen süreler içerisinde gerekli bilgileri vermeyi reddettiği veya soruşturmayı engellediği durumlarda, mevcut veriler esas alınarak(facts available) olumlu veya olumsuz ön ve nihai belirlemeler yapılabileceği, dolayısıyla, ilgili herhangi bir tarafın işbirliği yapmaması ve bu nedenle ilgili bilgilerin yetkili mercilere verilmemesi halinde, bu durumun ilgili tarafların işbirliği yaptığı duruma kıyasla, söz konusu tarafın daha az lehine olan bir sonuca yol açmasının ihtimal dâhilinde olacağı bildirilmektedir.

Söz konusu yazıda, firmaların T.C. Ticaret Bakanlığı'nın "Ticaret Politikası Savunma Araçları" internet adresinde (www.tpsa.gov.tr) "Türk İhraç Ürünlerine Yönelik Uygulanan Ticaret Politikası Savunma Önlemleri" başlığı altında yer alan "TPSA Önlemlerine İlişkin Faydalı Bilgiler" kısmındaki belgeleri ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen "Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları" incelenmesinde fayda görüleceği belirtilmektedir.

Söz konusu soruşturma kapsamında, ihracat yapan firmaların savunulması amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından yazılı ve şifahi görüşler Filipinler makamlarına tevdi edileceği ve ihtiyaç görülmesi halinde konu ile ilgili T.C. Ticaret Bakanlığı bünyesinde bir değerlendirme toplantısı yapılabileceği bildirilmektedir.

Bu kapsamda Filipinler'e ihracat yapan firmaların, söz konusu toplantıda gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin sorun, görüş ve önerilerini, ekteki görüş bildirim formu ile birlikte, 19 Eylül 2019 günü mesai bitimine kadar Birliğimize (E-posta: eo@baib.gov.tr) iletmesi gerekmektedir.

EK-2: Soruşturma Takvimi ve Süreçlere İlişkin Bildirim

EK-3: Açılış Bildirimi

EK-4: Soru Formu ÖrneğiEkler:
Ek 1 Satış İhalesi.pdf

Ek 2 Soruşturma Takvimi.pdf

Ek 3 Açılış Bildirimi.pdf

Ek 4 Soru Formu Örneği.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.