2019/179 Sirküler (19.09.2019)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2019-179

Sayın Üyemiz;

1. Kamboçya 2. Dönem Kek Toplantısı

2. Suudi Arabistan Hk.

3. St. Petersburg ve Leningrad Bölgesi Elektronik Vize Uygulaması

4. Malezya TSE Belgelerinin Kabulü Hk.

5. Namibya-2019 Yılı Sonuna Kadar Düzenlenecek Fuarlar Listesi

6. Özbekistan ile Ortak Gümrük Komitesi İlk Toplantısı Hk.

7. Slush 2019 Etkinliğine Katılım Hk.

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır

Güliz AKEL ÇETİNKAYA

Genel Sekreter T.

1. Kamboçya 2. Dönem Kek Toplantısı

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan yazıda, Türkiye - Kamboçya Karma Ekonomik Komisyonu'nun (KEK) 2. Dönem Toplantısının Ekim ayının ikinci yarısında Ankara'da gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir.

Ayrıca T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılacak çalışmalarda değerlendirilmek üzere ihracat yapan firmaların, Kamboçya pazarına girişte karşılaştığı sorunların ve bu kapsamda firmaların talep ve değerlendirmelerinin bilinmesine ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir.

Bu çerçevede, ihracat yapan firmaların, Kamboçya pazarına girişte ve Kamboçya pazarında karşılaştığı sorunlar ile söz konusu toplantı sırasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin önerilerin, ekteki sorun bildirim formu ile birlikte, 20 Eylül 2019 günü saat 15:00'e kadar Birliğimize (E-posta: eo@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

EK-1: Sorun Bildirim Formu (1 Sayfa)

2. Suudi Arabistan Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan yazıda, son aylarda Türk menşeli ürünlerin gerekçeli ve/veya gerekçesiz olarak Suudi Arabistan Krallığı gümrüklerinde en az 10-15 gün bekletilmesinin söz konusu olduğu bildirilmektedir.

Ayrıca, söz konusu ülkeye ihracatta tüm gerekli evrakların istisnasız ve tam olarak sunulmasının yanı sıra gümrükte bekleme sürelerinin ve analize tabi olabilecek ürünler için söz konusu sürenin en az 3 hafta olabileceğinin dikkate alınması gerektiği belirtilmektedir.

3. St. Petersburg ve Leningrad Bölgesi Elektronik Vize Uygulaması

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan yazıda, Rusya Federasyonu tarafından 10/09/2019 tarihli ve 2021-p sayılı Hükûmet Kararnamesi ile, 01/10/2019 tarihinden itibaren St. Petersburg ve Leningrad Bölgesi'ne elektronik vize ile giriş-çıkış yapılabilmesini sağlayacak kanuni düzenlemenin yayımlandığı bildirilmektedir.

Söz konusu kararname ekinde, elektronik vize uygulamasının kapsamında yer alacak ülkelerin sıralanmış olduğu, Türkiye'nin de içinde bulunduğu, toplamda 53 ülke vatandaşlarına, ilgili uygulamayla vize alma hakkı tanındığı ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, elektronik vizenin, Rusya Federasyonu'nda 8 günden fazla bulunulmaması şartıyla 30 takvim günün süresince geçerli olmakla birlikte, öngörülen yolculuk tarihinden en geç 4 takvim günü önce, yabancı ülke vatandaşlarınca, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı resmi web sayfasında yer alan başvuru formunun doldurulması suretiyle temin edilebileceği bildirilmektedir.

4. Malezya TSE Belgelerinin Kabulü Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan yazıda, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) 'nün ihracat yapan firmalardan gelen talepler üzerine TSE'den alınan test raporu ve belgelerinin ilave şart aramadan yurt dışında kabul edilmesi amacıyla son dönemde farklı ülkelerdeki yetkili otoriterlerle görüşmeler yaptığı, bu çerçevede TSE'den bir heyetin, aktif ve pasif yangın malzemelerinde TSE tarafından yapılan testlerin tanınması amacıyla 2-5 Temmuz 2019 tarihlerinde Malezya'ya bir ziyaret düzenlediği bildirilmektedir.

Ayrıca söz konusu yazıda, Malezya'ya yangın malzemeleri ihracatı yapacak firmaların, TSE'nin akreditasyonu kapsamında aldıkları belgelerin, Malezya Yangın Güvenliği Kurumu (BOMBA) tarafından kabul edilmesine dair yetkilendirmenin alındığı ve Malezya'da bulunan yerli veya yabancı firmaların pasif ve aktif yangın koruma sistemleri alımında bundan böyle TSE tarafından verilen test raporlarını tanıyabilecekleri belirtilmektedir.

5. Namibya-2019 Yılı Sonuna Kadar Düzenlenecek Fuarlar Listesi

T.C. Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan yazıda, ülkemiz ile Namibya arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında Namibya Sanayi, Ticaret ve KOBİ Geliştirme Bakanlığınca hazırlanan, 2019 yılı sonuna kadar Namibya'da düzenlenecek fuarlara ilişkin çizelgenin, Windhoek Büyükelçiliğimiz tarafından T.C. Dışişleri Bakanlığı'na sunulduğu belirtilmektedir. Söz konusu çizelge ekte yer almaktadır.

EK-2: Namibya Fuarlar Listesi (5 Sayfa)

6. Özbekistan ile Ortak Gümrük Komitesi İlk Toplantısı Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan yazıda, Özbekistan Devlet Gümrük Komitesi ile Bakanlıkları arasında tesis edilen Ortak Gümrük Komitesi (OGK) ilk toplantısının 17 Ekim 2019 tarihinde Bakan Yardımcımız Sayın Rıza Tuna TURAGAY ve Özbekistan Devlet Gümrük Komitesi Başkanı Sayın Murotjon AZIMOV başkanlığında Taşkent'te gerçekleştirileceği belirtilmekte ve ihracat yapan firmaların, Özbekistan pazarına girişte karşılaştığı sorunların iletilmesi ile gümrük istatistik ve transit konularında yapılması muhtemel bir veri değişiminin söz konusu ülkeye olan ihracata olası etkilerinin değerlendirilmesine ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, firmaların Özbekistan pazarına girişte ve Özbekistan pazarında karşılaştığı sorunlar ile söz konusu toplantı sırasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin görüş ve önerilerin, ekteki görüş bildirim formu ile birlikte, 20 Eylül 2019 günü saat 15:00'e kadar Birliğimize (E-posta: eo@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

EK-3: Görüş Bildirim Formu (1 Sayfa)

7. Slush 2019 Etkinliğine Katılım Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan yazıda, 21-22 Kasım tarihlerinde Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de katma değerli ürün ve hizmet üreten girişimcilere destek olmak amacıyla dünyanın girişimcilik ve inovasyon temalı önemli etkinliklerinden biri olan Slush 2019'un gerçekleştirileceği bildirilmektedir. Kâr amacı gütmeyen Slush etkinliğinin amacının, yeni nesil sıra dışı girişimlerin global olarak ölçeklenmesine destek olmak ve uluslararası girişimcilik ekosistemini bir çatı altında toplamak olduğu, Türk girişimlerinin globale açılması ve uluslararası yatırımcılara ulaşması açısından etkinliğin katılımının önem taşımakta olduğu belirtilmektedir.

Söz konusu yazıda, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından, TİM- TEB Girişim Evi programlarına katılan girişimcilerin global pazarlarda tanıtılmasının, girişimlerle yabancı kurumlar arasında işbirliği fırsatlarının yaratılmasının, potansiyel yatırımcılar ile ilişkilerin geliştirilmesinin ve girişimcilerin başarı hikayesine katkı sağlanmasının amaçlandığı belirtilmektedir. 2016, 2017 ve 2018 yıllarında TİM-TEB Girişim evlerinden seçilen toplam 19 başarılı girişimcinin etkinliğe katılmış olduğu, girişimcilerin birçok yatırımcı ve potansiyel müşteriden randevu aldığı, etkinlikte ürün/hizmetlerini tanıtma imkanı sağladığı, etkinliğin 2017 yılında, girişimcilerin hem pitching başvurusu yapabilmelerine hem de toplantıyı planlayabilmelerine olanak sağladığı bildirilmektedir.

Ayrıca, tüm girişimciler, iş insanları ve yatırımcılar ile toplantının gerçekleştirilmiş olduğu, 3 girişimcinin ilk 100'e girerek Finlandiya'da ülkemizi temsil etttiği, geçtiğimiz yıl ise 5 girişimci ile (Emtech, WatchX, Bead, Appsilon, B-Preg) katılım sağlandığı belirtilmekte olup 4.000 girişimin, 2.000 yatırımcının, toplamda 25.000 ziyaretçinin katılımı ile 2018 yılı Slush etkinliğinin inovasyon ve girişimciliğin, ekosisteminin kalbinin attığı yer olduğu bildirilmektedir.

Bu kapsamda, bu yıl da, 21-22 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek Slush 2019 Etkinliği'ne TİM-TEB Girişim Evlerinden seçilecek başarılı girişimcilerle katılım sağlanacağı belirtilmektedir.

Bu çerçevede, etkinliğe katılmak isteyen firmaların, etkinliğe katılım için https://www.slush.org/ linki üzerinden kayıt sürecini tamamlayıp, bilgilerini 27 Eylül 2019 günü mesai bitimine kadar Birliğimize (E-posta: eo@baib.gov.tr) iletmesi gerekmektedir.

Slush 2019 Katılım Ücretleri

Etkinliğe Katılım

Ücretleri

İndirimli*

Normal

Start-Up/ Girişimci

295 Euro

395 Euro

Scale-Up**

395 Euro

495 Euro

Genel Katılımcı

745 Euro

895 Euro

Yatırımcı/

Melek Yatırımcı

745 Euro

895 Euro

*Erken Kayıt İndirimi Halinde - Son Tarih: 20.09.2019

https://www.slush.org/events/helsinki/tickets/Ekler:
EK 1 Sorun Bildirim Formu.docx

EK 2 Namibya Fuarlar Listesi (5 Sayfa).pdf

EK 3 Görüş Bildirim Formu.docx

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.