2019/183 Sirküler (24.09.2019)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2019-183

Sayın Üyemiz;

1. Irak

2. Tarım Ürünlerinde DİR Uygulamaları

3. Gabon Ticaret Heyeti, 18-20 Kasım 2019

4. Haşhaş Tohumu İhracatı Online Sistem

5. 2017/10 Sayılı Genelge Havalimanlarında Ardiye Ücretleri (Serbest Zaman)

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.e-imzalıdır
Güzide ERYÜCEL ÇAKAR
Genel Sekreter V.1. Irak

T.C. Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atıfla, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Mecd El-Amal Uluslararası Fuar ve Konferanslar Düzenleme Şirketi tarafından, 14-21 Mart 2020 tarihleri arasında Uluslararası Bağdat Fuar alanında, "Tarım Makineleri ile Tarımsal ve Hayvansal Üretim-Besin için 12'nci Tarım Fuarı (Tarım Haftası)"nın düzenleneceği bildirilmektedir. (4825)

Fuarı Düzenleyen

Mecd El-Amal Uluslararası Fuar ve Konferanslar Düzenleme Şirketi

Bilgi İçin İrtibat

Telefon: 009647712782919 - 009647905984770

E-mail: eng.shahal2016@gmail.com - info@bg-iq.net

Web: www.bg-iq.net

2. Tarım Ürünlerinde DİR Uygulamaları

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, tarım ürünleri ihracatını öngören dahilde işleme izin belgesinin düzenlenmesine ilişkin uyulacak esasların, İhracat:2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'ne istinaden hazırlanan İhracat:2016/1 sayılı "Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi” ile belirlendiği bildirilmektedir.

Bu kapsamda, 2016/1 sayılı Genelge'de 19/09/2019 tarihinde yapılan değişiklik uyarınca mezkur Genelge'nin 7'nci maddesinin birinci fıkrasının "2) Mısır” başlığı altındaki birinci ve dördüncü paragraflarının aşağıdaki şekilde değiştirildiği bildirilmektedir.

"İşbu Genelge'nin 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi hükümleri ile 7'nci maddesinin birinci fıkrasının 2) Mısır başlığı altındaki dördüncü paragrafı hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ihraç edilen eşyaya tekabül eden miktardaki mısır hariç olmak üzere, DİR kapsamında "15 Ağustos - 30 Kasım” tarihleri arasında mısır ithalatı yapılamaz.”

"Organik kırık mısır ihracatı öngörülen DİİB'ler kapsamında; döviz kullanım oranının %80'i aşmaması, eşdeğer eşya kullanılmaması, indirimli teminat uygulanmaması, asgari %95 randıman oranının esas alınması, üretim aşamasında herhangi bir fire öngörülmemesi, ithal edilen ürünün ihraç edilen ürün bünyesinde yer aldığına dair ayniyatın yapılması, ihraç edilecek ülkenin DİİB başvurusu esnasında açıkça belirtilmesi ve bir takvim yılı içerisinde ihracatı öngörülen organik kırık mısır miktarının firmanın yıllık üretim kapasitesini aşmayacak şekilde sınırlandırılması kaydıyla organik mısır ithalatı yapılabilir.

Bu kapsamda, sadece DİİB özel şartında belirtilen ülkeye gerçekleştirilen ihracatlar DİİB'in ihracat taahhüdüne sayılır. Ayrıca, söz konusu DİİB'ler kapsamındaki organik mısır ithalatında dönemsel ithalat kısıtlaması uygulanmaz. Anılan DİİB başvuruları kapsamında, ihraç ve ithal listesinde yer alan ürünlere "organik” ibaresinin eklenmesi ve ihraç edilecek ürünün ülkemiz organik mevzuatı çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığınca yetkilendirilmiş kuruluşlarca sertifikalandırılarak organik olduğunun tespit edilmiş olması gerekmektedir.”

Ayrıca söz konusu değişikliklerin dercedildiği Genelge metnine, T.C. Ticaret Bakanlığı internet sitesinin "İhracat Mevzuatı” bölümünden (https://www.ticaret.gov.tr/ihracat/mevzuat/dahilde-isleme-rejimi) ulaşılabildiği bildirilmektedir. (4851)

3. Gabon Ticaret Heyeti, 18-20 Kasım 2019

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve Meclisleri organizasyonunda 18-20 Kasım 2019 tarihleri arasında Gabon'a bir Ticaret Heyeti düzenleneceği bildirilmekte olup, başkent Librevil'i kapsayacak söz konusu organizasyonda iş gezilerinin yanı sıra her iki ülke girişimcilerini buluşturan nitelikli iş görüşmeleri gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü belirtilmektedir.

Pazar payımızın artırılması ve her iki ülkeye yönelik yeni iş ve yatırım imkânlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek heyete; otomotiv ana ve yan sanayi, demir çelik, mücevher, beyaz eşya, iş ve maden makineleri, palmiye yapraklarından ip/kumaş/sepet yapma makinaları (konfeksiyon makinaları), meyve depolama, meyve işleme ve ambalajlama makinaları, elektrikli makineler ve kablolar, otobanlarda elektronik geçiş ve ödeme sistemleri, yol asfaltlama çalışması yapan firmalar, inşaat malzemeleri, ambalaj malzemeleri, ağaç işleme, mobilya, tekstil, hazır giyim ve kozmetik, ayakkabılar, gıda ve tarım ürünleri sektörlerinde faaliyet gösteren, uluslararası standartlara uygun ürünleri imal ve ihraç eden firmaların katılımlarında fayda görüldüğü ifade edilmektedir.

Söz konusu heyete son başvuru tarihinin 18 Ekim 2019 Cuma günü mesai bitimi olduğu, bu tarihe kadar https://bit.ly/2ms0Pqn internet bağlantısında yer alan Başvuru Formu'nun eksiksiz olarak doldurulması ve organizasyon kapsamındaki ekonomi sınıfı uçak bileti, konaklama, toplantı, transfer ve vize giderlerinden oluşan 9.500 TL tutarındaki katılım bedelinin Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin Vakıfbank Güneşli Ticari Şb. (Şube Kodu: 1248) IBAN No: TR58 0001 5001 5800 7261 1743 61 numaralı hesabına yatırılması ve ödemeye dair banka dekontlarının nebilemercan@tim.org.tr e-posta adresine gönderilmesi gerektiği bildirilmektedir.

Yapılan başvuruların, ödeme dekontlarının Meclislerine ulaştıktan sonra kesinleştiği, heyet hazırlık çalışmaları kapsamında uçak biletleri kesildikten ve otel rezervasyonları yapıldıktan sonra katılımcının katılımını iptal etmesi durumunda ücret iadesi yapılamadığı belirtilmektedir.

Ayrıntılı Bilgi:

Nebile Mercan: nebilemercan@tim.org.tr 0312 472 05 60

Beste Coşkuner: bestecoskuner@tim.org.tr 0212 454 00 96

EK-1: Heyet Taslak Programı (1 Sayfa)

4. Haşhaş Tohumu İhracatı Online Sistem

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB)'nden alınan yazıda, ülkemizden Hindistan'a haşhaş tohumu ihracatına ilişkin on-line sistemine giriş ve sistemin içeriğine ilişkin bilgi dokumanının 01.07.2019 tarihli yazılarında iletilmiş ve akabinde ihracatçı firmalar tarafından kayıt ve kontratların girişinin talep edildiği bildirilmektedir.

Ancak, geçen süre içerisinde kayda alınan kontratların Hindistan Merkez Narkotik Bürosu (CBN) tarafından iki aşamalı onaylarının ülke kotasının ilan edilmeden sistemin kullanıma açılması sebebiyle Hindistan'da bir ithalatçı tarafından ilgili kurum aleyhine açılmış dava sebebiyle yapılamadığı, daha sonra ülke kotasının Hindistan ilgili otoritesi tarafından 2018-2019 ürünü ve 2019-2020 ürünü için toplam 18000 ton olarak ilan edildiği ve 11.09.2019 günü itibariyle de mahkeme sürecinin sona erdiği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, 2018-2019 ürünü için sisteme kaydı yapılmış ve Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından onaylanarak Merkez Narkotik Bürosu'na iki aşamalı onay için iletilmiş kontrat kayıtlarının ilgili büronun da tavsiyesi ile sistemden kaldırıldığı belirtilmekte olup, 2019-2020 ürün yılı için belirtilen ülke kotasını aşmamak kaydıyla online sisteme kontrat kayıtlarının yapılması gerektiği bildirilmektedir. Daha önce

firma kaydı yapan üyelerin tekrar üye kaydı yapmalarına gerek bulunmadığı ifade edilmektedir.

Bu minvalde, online sistem 25.09.2019 Çarşamba günü saat 11:00 itibariyle bütün ihracatçıların kullanımına açılacak olup, kontrat ve beraberinde %20 teminat bedellerini gösteren banka tarafından onaylı dekont/yada swiftlerini sisteme kayıt ettirmelerinin beklendiği bildirilmektedir.

EK-2: Online Sistem Kullanım Kılavuzu

5. 2017/10 Sayılı Genelge Havalimanlarında Ardiye Ücretleri (Serbest Zaman)

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünün yazısına atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Bakanlıkça hazırlanan ve havalimanlarında ardiye ücretlerini (serbest zaman uygulamasını) düzenleyen 2017/10 Sayılı Genelge'nin 5 Mayıs 2017 tarihi itibarıyla yürürlüğe konduğu bildirilmektedir.

İlaveten, 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7099 sayılı Kanun ile 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 218 inci maddesine eklenen "3. Türkiye ile diğer ülkeler arasında deniz ve havayolu ile yapılan eşya ve yolcu taşımalarında yararlanılan deniz ve havalimanlarını işleten kuruluşlar ile geçici depolama yeri işleticileri, gümrüklü sahalarda… gümrük iş ve işlemleri ile ilgili tahmil, tahliye, ardiye, saha içi taşıma ücretleri ve benzeri masrafların belirlenen azami bedellerine uymakla yükümlüdür. …” hükmü ile Bakanlıklarının deniz ve havalimanlarında gümrük iş ve işlemleriyle ilgili hizmetlerdeki azami ücretlerin belirlenmesi konusunda yetkili kılındığı belirtilmektedir.

Bu kapsamda, Gümrük Kanunu'nun 218. maddesi çerçevesinde söz konusu Genelge'nin gözden geçirilmesine ilişkin olarak Gümrükler Genel Müdürü Sayın Mustafa GÜMÜŞ'ün başkanlığında gerçekleştirilecek olan değerlendirme toplantısında ele alınmak üzere anılan Genelge'ye ilişkin görüş ve

önerilerinizin 25 Eylül 2019 Çarşamba günü öğlene kadar Birliğimize (eo@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

EK-3: 2017/10 Sayılı GenelgeEkler:
EK-1 Taslak Program.pdf

EK-2 Kılavuz.pdf

EK-3 Genelge.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.