2019/186 Sirküler (27.09.2019)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2019-186

Sayın Üyemiz;

1. Malezya / Anti-Damping Soruşturması
2. Yıllık PGD Faaliyet Raporu
3. TİM-TEB Girişim Evi 2019 2.Dönem StartUp Programı Jüri Toplantıları Sonuç Raporu
4. URBANREC Konferansı Türkiye

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güzide ERYÜCEL ÇAKAR
Genel Sekreter V.

1. Malezya / Anti-Damping Soruşturması

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda Malezya Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanlığı tarafından Singapur ve ülkemiz menşeli "İnşaat Demiri” (7214.10, 7214.20, 7214.30, 7214.99, 7228.10, 7228.20, 7228.30, 7228.40, 7228.50, 7228.60 ve 7228.80 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı 26 Nisan 2019 tarihinde başlatılan anti-damping soruşturmasının ön kararına ilişkin bildirimin 26 Eylül 2019 tarihinde Bakanlıklarına iletilmiş olduğu, söz konusu ön kararda ülkemiz firmaları için 23 Eylül 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 120 gün süreyle % 0 - % 20,09 arasında değişen oranlarda geçici önlem tatbik edilmesine hükmedildiği bildirilmekte olup anılan ön karara ilişkin raporun bir örneği ekte yer almaktadır.

EK-1: Ön Karar Raporu

2. Yıllık PGD Faaliyet Raporu

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yazısına atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca gerçekleştirilen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerine yönelik olarak, Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü ile Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "2018 Yılı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Faaliyet Raporu”nun tamamlandığı ve ilgili rapora Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün web sayfası üzerinde yer alan "Faaliyet Raporları” bölümünden erişim sağlanabileceği bildirilmektedir.

3. TİM-TEB Girişim Evi 2019 2.Dönem StartUp Programı Jüri Toplantıları Sonuç Raporu

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, TİM-TEB Girişim Evleri'nin 2015 yılından bu yana, yenilikçi, yüksek katma değerli ve ihracat potansiyeli olan girişimcileri geliştirmek ve güçlendirmek amacıyla İstanbul, İzmir, Gaziantep, Denizli, Bursa, Konya, Mersin, Trabzon, Edirne ve Erzurum olmak üzere toplamda 10 ilde çalışmalarını sürdürmekte olduğu ifade edilmektedir.

TİM-TEB Girişim Evleri programlarından biri olan Start Up programı ile yüksek katma değerli, ihracat potansiyeline sahip girişimlere ve teknoloji firmalarına verilen hizmetler aracılığıyla, ilgili girişim/firmaların ticari faaliyetlerinin hızlandırılmasının hedeflendiği belirtilerek 2019 yılı 2. Dönem Start Up Jüri Toplantılarının, 2- 10 Eylül 2019 tarihleri arasında, 10 farklı ilde yer alan TİM-TEB Girişim Evlerinde, İhracatçı Birliklerinin Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Sekreterlik yetkililerinin de katılımları ile başarılı bir şekilde gerçekleştirildiği bildirilmektedir. Bu kapsamda, ilgili programa aday girişimcilerin kısa sunumlarının değerlendirilerek toplam 66 teknogirişimcinin seçildiği, önümüzdeki dönemde bu girişimcilere ofis kullanımı, yönetim danışmanlığı, tanıtım, müşteri yatırımcı buluşmaları ve network desteklerinden yararlanma imkânları sağlanacağı dile getirilmekte olup TİM-TEB Girişim Evi 2019 2. Dönem Start Up programına seçilen girişimcilerin iş fikirlerinin ve jüri katılımcılarının bilgilerinin yer aldığı Sonuç Raporu ekte yer almaktadır.

EK-2: TİM-TEB Girişim Evi 2019 yılı 2. Dönem Start Up Jüri Toplantıları Sonuç Raporu

4. URBANREC Konferansı Türkiye

İzmir İleri teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü Yazı İşleri Şube Müdürlüğü'nden alınan yazıda, UFUK2020 kapsamında desteklenen, "Kentsel Hacimli Atıkların Yüksek Değer Katılmış Ürünlere Geri Dönüştürülmesi İçin Yeni Değerlendirme Yaklaşımları” projesi çerçevesinde, "Hacimli Atıkların Döngüsel Ekonomiye Yönelik Geri Dönüşümü ve Yeniden Kullanımı Uluslararası Konferansı”nın 26-27 Eylül 2019 tarihlerinde Wyndham Grand Özdilek Oteli İzmir'de gerçekleşeceği bildirilmektedir.

Anılan konferansa ilişkin davet mektubu ve afiş ekte yer almaktadır.

EK-3: Davet mektubu ve afişEkler:
EK-1 Ön Karar Raporu.pdf

EK-2 Sonuç Raporu.pdf

Ek-3 Davet Mektubu ve Afiş.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.