2019/191 Sirküler (03.10.2019)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2019-191

Sayın Üyemiz;

1. Sırbistan-Türkiye İş Forumu hk.

2. ABD / Telafi Edici Vergi Önlemi

3. ABD / Anti-Damping Soruşturması

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır

Güliz AKEL ÇETİNKAYA

Genel Sekreter T.
1. Sırbistan-Türkiye İş Forumu hk.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan (DEİK) gelen yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan yazıda, T.C. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Sırbistan'a gerçekleştireceği resmi ziyaret kapsamında, DEİK/Türkiye- Sırbistan İş Konseyi ve Sırbistan Ticaret ve Sanayi Odası (PKS) iş birliği ile 7 Ekim 2019 tarihinde, Palace of Serbia'da "Sırbistan-Türkiye İş Forumu” düzenleneceği bildirilmektedir. Yazının devamında son yıllarda özellikle Türk yatırımcılar için cazip bir pazar haline gelen Sırbistan'ın, kalifiye iş gücü ve iş dostu yatırım ortamı ve yatırımcılara sağladığı vergisel ve finansal teşvikler ile dikkat çekmekte olduğu ifade edilmektedir. Sırbistan, merkezi konumu ve Avrupa Birliği, Balkanlar, Türkiye, Rusya ve Kazakistan gibi çok çeşitli ülke ve bölge pazarları ile gümrüksüz ticaret imkanına sahip olması sayesinde, ihracata yönelik yatırım yapmak isteyen firmalar için bir üretim üssü olma yolunda hızla ilerlemektedir. Gerçekleştirdiği kurumsal ve yapısal reformlar sayesinde Avrupa Birliği'ne aday ülke konumunda olan Sırbistan ile ülkemiz arasında ticaret ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesi için başta tekstil, otomotiv, tarım, gıda, inşaat, sanayi ve turizm sektörleri olmak üzere pek çok alanda önemli fırsatlar söz konusudur. Bunun yanında, 2019 yılında yürürlüğe giren güncellenmiş Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) iş insanlarına büyük avantajlar sunduğu belirtilmektedir. Ekte taslak programı sunulan İş Forumuna katılmak isteyen firma temsilcilerinin https://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/1045/13604 bağlantısında yer alan kayıt formunu 4 Ekim 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar doldurmaları ve katılım bedelini tamamlamaları belirtilmektedir. Belgrad'a gidiş dönüş özel uçakla gerçekleştirilecek olup ayrıntılı bilgi katılım formunda yer aldığı belirtilmektedir. Ülkemiz ile Sırbistan arasında var olan anlaşma gereği T.C. vatandaşları Sırbistan'a seyahatlerinde 3 ay süreyle vizeden muaftır.(5035)

EK-1: Sırbistan-Türkiye İş Forumu Taslak Program

2. ABD / Telafi Edici Vergi Önlemi

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından, ülkemiz menşeli menşeli "inşaat demiri” (7213.10, 7214.20 ve 7228.30 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer alan) ithalatına karşı 15 Eylül 2014 tarihinden bu yana telafi edici vergi önlemi uygulandığı, Dünya Ticaret Örgütü Sübvansiyonlar ve Telafi Edici Önlemler Anlaşması'nın ilgili hükümlerine göre ABD makamları tarafından önlemin devamının gerekliliğini incelemek amacıyla 2019 yılı Ekim ayı içerisinde bir nihai gözden geçirme soruşturması (sunset review) başlatılacağı ve mezkur soruşturma sonucunda yürürlükte olan önlemin yürürlükten kalkmasının ihtimal dahilinde olduğu03.09.2019 tarihli yazımızla tarafınıza iletilmişti. ABD'nin ilgili mevzuatları uyarınca anti-damping ve telafi edici vergi soruşturmalarında dampingin/sübvansiyonun mevcudiyeti ile zararın mevcudiyeti iki ayrı kurum tarafından incelenmekte olup ABD Ticaret Bakanlığı (DOC) Uluslararası Ticaret İdaresi (ITA) tarafından dampingin ve sübvansiyonun mevcudiyetine yönelik, Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC) tarafından ise mevcut damping ve sübvansiyon uygulamalarının ABD yerli üretimine zarar verip vermediğine yönelik ayrı soruşturmalar yürütüldüğü belirtilmektedir. Bu çerçevede, adı geçen ABD'li kurumlar tarafından 1 Ekim 2019 tarihli ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlanan ve birer örneği ekte gönderilen bildirimlerle ülkemiz menşeli "inşaat demiri” ithalatına uygulanmakta olan telafi edici vergi önlemine yönelik nihai gözden geçirme soruşturması (sunset review) başlatıldığı belirtilmektedir. Bahse konu açılış bildirimlerinin incelenmesinden de anlaşılacağı üzere, bu süreçte ITA ve ITC, ilgili taraflarca verilen cevapların "yeterli” olup olmadıklarının incelenmesini müteakip bir "tam gözden geçirme soruşturması” (full review) veya bir "hızlandırılmış gözden geçirme soruşturması” (expedited review) yürütülmesine karar verildiği bildirilmektedir. Bahse konu cevapların yeterli sayılabilmesi için ülke hükümetinin yanısıra, soruşturma konusu ürün ihracatçısı firmaların (soruşturma açılışından önceki son 5 sene içerisinde ABD'ye gerçekleştirilen soruşturma konusu ürün ihracatının en az %50'sini gerçekleştiren firmaların) da nihai gözden geçirme soruşturmasına taraf olması gerekmektedir. İhracatçı ülke hükümeti ile firmaların soruşturmaya taraf olmaması ya da taraf olmalarına rağmen verdikleri cevapların "tam ve kapsamlı” (complete substantive responses) niteliği bulunmaması durumunda, ABD otoritelerince "tam gözden geçirme soruşturması” (full review) yerine "hızlandırılmış gözden geçirme soruşturması” (expedited review) yürütülmesine karar verilebilmektedir. Hızlandırılmış gözden geçirme soruşturmasının yürütülmesi durumunda, mezkur otoriteler soruşturmaya ilişkin kararlarını "mevcut en iyi bilgilere” (facts available) dayanarak almaktadır. Bu çerçevede firmalarımızca, soruşturmaya taraf olunması ve cevaplandırılması gereken soruların yanıtlandırılması büyük önem arz etmektedir. Bu itibarla, sübvansiyonun mevcudiyetini değerlendirecek olan ITA'nın yürütececeği soruşturmaya taraf olmak isteyenlerin, soruşturma açılış bildiriminin ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlanmasından itibaren (1 Ekim 2019) en geç 10 gün içerisinde ITA ile temasa geçerek soruşturmaya taraf olma niyetlerini yazılı olarak sunmaları gerekmektedir. Taraf olunmasını müteakip ilgili tarafların "tam ve kapsamlı” (complete substantive responses) yanıtlar sunabilmeleri için soruşturma açılış bildiriminin ABD Resmi Gazetesi'nde

yayımlanmasından itibaren (1 Ekim 2019) 30 gün içerisinde ABD'nin 19 CFR 351.218 (d)(3) simgeli mevzuatında yer alan soruları yanıtlayarak ABD makamlarına sunmaları gerektiği bildirilmektedir. Adı geçen mevzuata http://law.justia.com/cfr/title19/19-3.0.2.4.1.html#19:3.0.2.4.1.2.2.18 internet linkinden ulaşılması mümkündür. Ayrıca, zararın mevcudiyetini değerlendirecek olan ITC'nin yürüteceği soruşturmaya taraf olmak isteyenlerin soruşturma açılış bildiriminin ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlanmasından itibaren (1 Ekim 2019) 21 gün içerisinde ITC ile temasa geçerek soruşturmaya taraf olma niyetlerini yazılı olarak sunmaları ve 30 gün içerisinde ise ekte kayıtlı Resmi Gazete'de yayımlanan soruları cevaplayarak ITC'ye iletmeleri gerekmektedir. Ayrıca, nihai gözden geçirme soruşturması çerçevesinde ABD makamlarına sunulacak olan her tür dokümanın http://law.justia.com/cfr/title19/19-3.0.2.4.1.html#19:3.0.2.4.1.3.2.3 yer alan yazı ve sunuş formatına uygun olması gerektiği bildirilmektedir.(5058)

EK-2: ITA ve ITC Soruşturma Açılış Bildirimleri (2 adet - 6 sayfa)

3. ABD / Anti-Damping Soruşturması

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Bilindiği üzere, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemiz menşeli "Sıcak Haddelenmiş Çelikten Yassı Mamuller” (7208.10, 7208.25, 7208.26, 7208.27, 7208.36, 7208.37, 7208.38, 7208.39, 7208.40, 7208.53, 7208.54, 7208.90, 7210.70, 7211.14, 721119, 7211.90, 7225.11, 7225.19, 7225.30, 7225.40, 7225.99, 7226.11, 7226.19, 7226.91, 7210.90, 7212.40, 7212.50 ve 7226.99 GTİP'li) ithalatına karşı anti-damping önlemleri uygulandığı bildirilmektedir. Bu kapsamda, 1 Ekim 2019 tarihli ABD Resmi Gazetesi'nde yer alan bildirimde tarafların mevcut anti-damping önlemi kapsamında 1 Ekim 2018 - 30 Eylül 2019 dönemi için idari gözden geçirme soruşturmaları açılması yönünde ABD Ticaret Bakanlığı'na 31 Ekim 2018 tarihine kadar başvuruda bulunabilecekleri belirtilmektedir. Söz konusu bildirime https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-10-01/pdf/2019-21293.pdf linkinden ulaşılabildiği belirtilmektedir.(5059)


Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.