2019/198 Sirküler (09.10.2019)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2019-198

Sayın Üyemiz;

1. Fas / Korunma Önlemi Soruşturması

2. 4. Uluslararası İpekyolu İşadamları Zirvesi Hk.

3. Dünya Helal Zirvesi ve 7. İİT Helal Expo

4. Fuar Duyurusu

5. Bağdat'ta Düzenlenmesi Planlanan Tarım Fuarı

6. Fuar Duyurusu

7. Balkanlar Gıda STH

8. 2020-2021 Dönemi Hedef ve Öncelikli Ülkeler

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır

Güliz AKEL ÇETİNKAYA

Genel Sekreter T.

1. Fas / Korunma Önlemi Soruşturması

Kazablanka Ticaret Müşavirliği'nden alınan yazıya atıfla, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, Fas Sanayi, Yatırım, Ticaret ve Sayısal Ekonomi Bakanlığı'nın (Bakanlık) internet sitesinde 27.09.2019 tarihinde yayımlanan 21/19 sayılı kamuoyu duyurusunda, Fas'lı "Industube, Batıfer Ve Longofer” firmalarının başvurusu üzerine "tüp ve borular” ithalatına karşı 7 Ekim 2019 tarihinde korunma önlemi soruşturmasının başlatılmasına ve aynı tarihten itibaren 200 gün süre ile % 25 oranında ek vergi uygulanmasına karar verildiği belirtilmekte olup söz konusu soruşturmanın açılacağına ilişkin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Korunma Önlemleri Komitesine henüz bildirim yapılmadığı belirtilmiştir.

Bu kapsamda, yapılan bildirimde soruşturmanın Fas Gümrük Tarife Pozisyonu Altında 7305.31.10.00, 7305.31.99.00, 7305.39.10.00, 7305.39.99.00, 7306.19.10.90 7306.19.99.00, 7306.30.10.99 7306.30.99.00 7306.50.10.90 7306.50.99.00 7306.61.10.00 7306.61.90.00 7306.69.10.00 7306.69.99.00 7306.90.10.90 ve 7306.90.99.00 ürünlerini kapsayacağı, söz konusu Bakanlık tarafından soruşturma sürecinde kullanılacak soru formlarının başvuruda yer verilen yerel üreticilere ve ithalatçılara iletileceği, ilgili diğer taraflar arasında soru formu talep eden olması durumunda soruşturmanın başlangıç tarihinden itibaren 15 gün içerisinde (23 Ekim 2019 saat 16.00'ya kadar) Bakanlık ile irtibata geçmesi gerektiği, konunun ilgilendirdiği diğer tarafların soruşturmanın başlangıç tarihinden itibaren 30 gün içerisinde (11 Kasım 2019 saat 16.00'ya kadar) Bakanlığa karşı kendilerini ilgili taraf olarak tanıtması, görüş ve yorumlarını Bakanlığa bu tarihe kadar göndermesi gerektiği, konu hakkında kamuoyu dinleme toplantısı düzenlenebileceği, soruşturmanın başlangıç tarihinden itibaren 9 ay içerisinde sonuçlandırılacağı ve bu sürenin özel koşullardan dolayı 12 aya kadar uzatılabileceği belirtilmektedir. Ayrıca, soruşturma ile ilgili hususlara ilişkin Bakanlığın kamuoyu duyurusunda belirtilen ilgili birim ile temasa geçilebileceği bildirilmektedir.

Korunma önlemi soruşturmalarının, DTÖ'ye üye ülkelerin GATT 1994'ün XIX. Maddesi ve DTÖ Korunma Önlemleri Anlaşması'nın ilgili hükümlerinden kaynaklanan hakları doğrultusunda öngörülmeyen gelişmelerden kaynaklanan mutlak ya da yerli üretime kıyasla nisbi ithalat artışının, yerli endüstriye zarar verdiği veya zarar tehdidi oluşturduğu iddiası ile açılmakta olduğu, soruşturma sonucunda menşe ülkesi ayrımı yapılmaksızın tüm ithalata karşı bir korunma önlemi uygulanabildiği belirtilmektedir. Bununla birlikte, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın "Ticaret Politikası Savunma Araçları” internet adresinde (www.tpsa.gov.tr) "Türk İhraç Ürünlerine Yönelik Uygulanan Ticaret Politikası Savunma Önlemleri” başlığı altında yer alan "TPSA Önlemlerine İlişkin Faydalı Bilgiler” kısmındaki belgelerin ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen "Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları”nın (Usul Esaslar) incelenmesinde fayda görüleceği bildirilmektedir.

EK-1: Açılış Raporu

2. 4. Uluslararası İpekyolu İşadamları Zirvesi Hk.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, bölge ihracatının arttırılması ve mevcut yatırım ve turizm potansiyellerinin tanıtımının yapılması amacıyla her 3 yılda bir düzenlenen "Uluslararası İpekyolu İşadamları Zirvesi”'nin 4.'üncüsü bu yıl 27-29 Kasım 2019 tarihinde ekteki program dahilinde Trabzon ilinde gerçekleştirilecek olduğu ve 28 Kasım 2019 tarihinde 40 ülkeden davet edilen ithalatçılar ile Türk firmaları arasında B2B - Firmalar Arası İkili İş Görüşmeleri gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

EK-2: Duyuru Metni (2 Sayfa)

3. Dünya Helal Zirvesi ve 7. İİT Helal Expo

T.C. Helal Akreditasyon Kurumu'ndan alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 'nden alınan yazıda, Dünya Helal Zirvesi 2019 ile 7. İslam İşbirliği (İİT) Teşkilatı Helal Expo etkinliğinin, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek himayelerinde 28 Kasım-1 Aralık 2019 tarihleri arasında düzenleneceği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, Helal Akreditasyon Kurumu koordinasyonunda 13 Eylül 2019 tarihinde Ticaret Bakanlığı'nda düzenlenen toplantıda, kurum ve kuruluşların söz konusu programa verebilecekleri katkılar üzerinde durulduğu, kurumların yurtiçi ve yurtdışındaki paydaşlarını ve iş ortaklarını söz konusu organizasyon hakkında bilgilendirmeleri ve etkinliklere katılım sağlanması konusunda girişimler gerçekleştirmeleri yönündeki beklentilerinin iletildiği ifade edilmektedir.

Ayrıca tanıtımlarda kullanılmak üzere organizasyona ilişkin sunum ve farklı dillerde hazırlanmış tanıtım materyalleri iletilerek organizasyona ilişkin tanıtımların katılımcılar açısından yararlı olabileceği belirtilmiştir. Söz konusu tanıtım dokümanları ekte yer almaktadır.

EK-3: Helal Expo 2019 Türkçe Tanıtım Dokümanı (2 Sayfa)

EK-4: Helal Expo 2019 İngilizce Tanıtım Dokümanı (2 Sayfa)

EK-5: Helal Expo 2019 Fransızca Tanıtım Dokümanı (2 Sayfa)

EK-6: Helal Expo 2019 Arapça Tanıtım Dokümanı (2 Sayfa)

EK-7: Helal Expo 2019 Taslak Program

4. Fuar Duyurusu

T.C. Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atıfla, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, 22-25 Ekim 2019 tarihleri arasında Bakü'de hububat üretimi ve yatırım desteği gibi konuların ele alınacağı XI. Uluslararası Hububat Ticareti Konferansı'nın düzenleneceği, etkinliğin Azerbaycan İhracatın ve Yatırımların Teşviki Fonu (AZPROMO), Rusya İhracat Merkezi ve İran Gıda Birlikleri Konfederasyonu tarafından desteklendiği, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Şahin Mustafaev'in konferansa katılımının beklendiği ve söz konusu etkinliğe ülkemiz tarım sektöründen temsilcilerin katılımlarının da önemli olduğu belirtilmektedir.

Ayrıca, ihracat yapan firmaların "Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların, Bakanlığın internet sitesinde yer alan "Desteklenecek Yurtdışı Fuarlar Listeleri”nde yer alması gerektiği bildirilmektedir.

5. Bağdat'ta Düzenlenmesi Planlanan Tarım Fuarı

T.C Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Mecd-El Amal Uluslararası Fuar ve Konferanslar Düzenleme Şirketi'nin, 14-21 Mart 2020 tarihleri arasında Uluslararası Bağdat Fuar alanında "Tarım Makineleri ile Tarımsal ve Hayvansal Üretim Besini” için 12. Tarım Fuarı'nın (Tarım Haftası) düzenleneceği bildirilmektedir. Bu hususta, Mecd El-Amal Uluslararası Fuar ve Konferanslar Düzenleme Şirketi'nin iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Mecd El-Amal Uluslararası Fuar ve Konferanslar Düzenleme Şirketi:

E-posta: eng.shahal2016@gmail.com; info@bg-iq.net

Web sitesi: http://www.bg-iq.net/fair.html

Telefon: +964 7712782919, +964 7905984770

6. Fuar Duyurusu

Taşkent Ticaret Müşavirliği'nden alınan bir yazıya atıfla, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, Iteca Fuarcılık firmasının Özbekistan Jeoloji ve Maden Kaynakları Devlet Komitesi'nin resmi destekleriyle 5-7 Kasım 2019 tarihlerinde ‘MiningMetals Uzbekistan' Fuarı ile 6 Kasım 2019 tarihinde ‘Uluslararası Madencilik Forumu'nu düzenleyeceği belirtilerek, Iteca Fuarcılık firmasının söz konusu Forumunun, Türkiye'den ilgili kurum, kuruluş, birlik, yatırım fonları ve firmalar nezdinde katılımlarının sağlanması hususunda destek talep ettiği belirtilmektedir.

Ayrıca, ihracat yapan firmaların "Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlığın internet sitesinde yer alan "Desteklenecek Yurtdışı Fuarlar Listeleri”nde yer alması gerektiği bildirilmektedir.

7. Balkanlar Gıda STH

Akdeniz Su Ürünleri Ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (ASHİB)'nden alınan yazıda, ihracat pazarlarının kapısını açabilmek ve mevcut ihracat potansiyelinin arttırılması amacıyla 22-29 Kasım 2019 tarihleri arasında Arnavutluk, Kosova ve Makedonya ülkelerine yönelik olarak gıda sektörel ticaret heyeti düzenleneceği bildirilmektedir.

Ticaret heyeti programı dahilinde, Tiran Uluslararası Fuarı ziyareti, Ticaret Müşavirliklerinin de desteği ile her iki ülkedeki gıda ithalatçı, toptancı ve distribütör firmaları ve katılımcı firmalar arasında ikili iş görüşmeleri düzenlenmesinin ve sektörle ilgili toptancı, Pazar ve tesis ziyaretleri yapılmasının planlandığı belirtilmektedir.

Söz konusu heyet organizasyonunun 2011/1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Tebliği kapsamında devlet destekli olarak planlanmış olduğu, katılım bedelinin devlet desteği düşülmüş ön destekli olacak şekilde kişi başı 1.400 Euro olarak belirlendiği, devlet desteğinin heyet gerçekleştikten sonra Akdeniz Su Ürünleri Ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (ASHİB) tarafından alınacağı, devlet desteğinin hak edilebilmesi için katılımcıların sermaye şirketi olmasının (şahıs şirketleri desteğe tabi değildir) ve heyet öncesi ve sonrası talep edilen belgelerin Akdeniz Su Ürünleri Ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (ASHİB) iletilmesinin yeterli olacağı bildirilmektedir.

Ayrıca, Heyet organizasyonu ön destekli olduğundan heyetten sonra katılımcılara herhangi bir destek ödemesi yapılmayacağı, katılımcı firmalardan devlet destekli olarak en fazla iki kişinin heyet organizasyonuna katılabildiği, heyet organizasyonuna firmaları adına katılacak olan temsilcilerin mutlaka heyetin düzenlendiği tarihlerde katılımcı şirket ortağı veya şirketin SGK'lı çalışanı olması gerektiği, katılımcı şirket ile organik bağı olan başka bir şirketten SGK'lı çalışan olsa dahi destek kapsamına girmediği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, Heyetin devlet desteği kapsamına alınması için Ticaret Bakanlığı'na başvuru yapılacak olduğu ve katılmak isteyen firmaların en geç 10 Ekim 2019 Perşembe günü saat 12.30'a kadar başvuru yapmaları gerektiği belirtilmiştir. Başvuru yapmak için, aşağıda belirtilen başvuru linkinden ulaşılabilecek elektronik başvuru formunun her katılımcı kişi için ayrı ayrı doldurulmasının gerektiği heyet için yeterli katılımcı sayısına ulaşıldığında, Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) tarafından katılımcılara iletilecek bilgiye istinaden ödemeler yapılacağı ve katılımcının başvuru yaptıktan sonra herhangi bir sebepten dolayı katılımdan vazgeçmesi halinde alınan katılım bedellerinin iade edilmeyeceği ifade edilmektedir.

Son başvuru tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe saat: 12.30

Başvuru linki

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvgFofhwUjD80JDR3KUUdqEXBGoxayoX8r7lOlgxbDsZh-w/viewform?vc=0&c=0&w=1

EK-8: Katılım Şartları

EK-9: Taslak Program

8. 2020-2021 Dönemi Hedef ve Öncelikli Ülkeler

T.C. Ticaret Bakanlığı, İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 'nden alınan yazıda, Pazara Giriş Komitesi'nin 10. Toplantısı'nın İhracat Genel Müdürü Ö.Volkan AĞAR başkanlığında 27 Ağustos 2019 tarihinde gerçekleştirildiği ve Pazara Giriş Komitesi üyelerinin görüş ve değerlendirmeleri çerçevesinde 2020-2021 dönemi Hedef ve Öncelikli Ülkeler listesinin aşağıdaki şekilde belirlenmesinin kararlaştırıldığı bildirilmektedir.

Hedef Ülkeler: Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Çin Halk Cumhuriyeti, Etiyopya, Fas, Güney Afrika Cumhuriyeti, Güney Kore, Hindistan, Irak, İngiltere, Japonya, Kenya, Malezya, Meksika, Özbekistan, Şili ve Rusya.

Öncelikli Ülkeler: Almanya, Azerbaycan, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan, Çekya, Demokratik Kongo, Endonezya, Fildişi Sahili, Filipinler, Fransa, Gana, Gürcistan, İran, İtalya, Kanada, Katar, Kazakistan, Mısır, Nijerya, Pakistan, Polonya, Romanya, Senegal, Sırbistan, Tanzanya, Ukrayna ve Vietnam.Ekler:
EK 1 Açılış Raporu.pdf

EK 2 Duyuru Metni.doc

EK 3 Dünya_Helal_Zirvesi Türkçe.pdf

EK 4 Dünya_Helal_Zirvesi İngilizce.pdf

EK 5 Dünya_Helal_Zirvesi Fransızca.pdf

EK 6 Dünya_Helal_Zirvesi Arapca.pdf

EK 7 Dünya_Helal_Zirvesi_2019_Taslak_Program.pdf

EK 8 Katılım Şartları.docx

EK 9 Taslak Program.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.