2019/205 Sirküler (17.10.2019)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER NO: 2019/205

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemiz menşeli "kurutulmuş vişne” (ABD gümrük tarife cetveline göre 0813.40.3000, 0813.40.9000, 0813.50.0020, 0813.50.0060, 2006.00.2000, 2006.00.5000 ve 2008.60.0060 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer alan) ithalatına karşı anti-damping ve telafi edici vergi soruşturmaları yürütülmektedir.

Soruşturmalar kapsamında ABD Ticaret Bakanlığı Uluslararası Ticaret İdaresi (ITA) tarafından damping ve sübvansiyonun mevcudiyetine yönelik, Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC) tarafından ise mevcut damping ve sübvansiyon uygulamalarının ABD yerli üretimine zarar verip vermediğine ilişkin ayrı soruşturmalar yürütülmekte olup, ilgi (ç)'de kayıtlı yazımızda da bildirildiği üzere, ITA 27 Eylül 2019 tarihli ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlanan ön kararlarında %204,93 oranında sübvansiyon marjı, %541,29 ile %648,35 arasında değişen oranlarda damping marjları belirlemiştir. ITA tarafından yürütülen soruşturmalar hâlihazırda devam etmektedir.

Bu defa, soruşturmaların Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC) bölümünün nihai aşamasına ilişkin takvim anılan Komisyon tarafından açıklanmış olup, konuya ilişkin 4 Ekim 2019 tarihli ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlanan bildirime https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-10-04/pdf/2019-21644.pdf bağlantısından erişilmesi mümkün bulunmaktadır. Öte yandan, soruşturma kapsamındaki tüm bilgi ve belgeler ile süreç boyunca gerçekleşecek hususlara ilişkin önemli tarihlere https://www.usitc.gov/investigations/701731/2019/dried_tart_cherries_turkey/final.htm bağlantısından ulaşılması mümkün bulunmakta olup, söz konusu bağlantının incelenmesinden de görüleceği üzere, soru formlarının ITC'ye iletilmesi için son tarih 22 Ekim 2019 olarak belirlenmiş, kamu dinleme toplantısının ise 3 Aralık 2019 tarihinde düzenlenmesi öngörülmüştür. ITC nihai aşamasının sonlandırılması, dolayısıyla soruşturmaya dair son kararın verilmesi için ise 27 Ocak 2020 tarihi belirlenmiştir.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır

Güliz AKEL ÇETİNKAYA

Genel Sekreter T.


Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.