2019/214 Sirküler (25.10.2019)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2019- 214

Sayın Üyemiz;

1. Fuar Duyurusu

2. Fuar Duyurusu

3. Zafer OSB Bilgilendirme

4. ABD'ye Nar İhracatı

5. İhracat Döviz Bedellerinin Bankalara Getirilmesi Hk.

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır

Güliz AKEL ÇETİNKAYA

Genel Sekreter T.

1. Fuar Duyurusu

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, "Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlıkları internet sitesinde yer alan "Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listeleri”nde yer alması gerektiği ifade edilmektedir.

Fuar Adı: Finans ve Bankacılık Hizmetleri Fuarı

Tarih: 25-27 Ocak 2020

Yer: Bağdat/Irak

İletişim: +9647712658333, ahmed.aljader@frontier-exchange.com

Fuar Adı: Irak Bankalar, Yatırım ve Sigorta Fuarı

Tarih: 18-21 Mart 2020

Yer: Bağdat/Irak

İletişim: +9647734458881, +964773300224, info@pyramidsfaireg.com, Irak@pyramidsfaireg.com, ihaab.a@almada-group.com

Fuar Adı: 7. Irak Enerji Fuarı ve Konferansı

Tarih: 20-22 Nisan 2020

Yer: Bağdat/Irak

İletişim: eng.shahal@bg-iq.net +9647712782919, +9647905984770

2. Fuar Duyurusu

Ulanbator Ticaret Müşavirliği'nin yazısına atıfla, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Moğolistan Yol ve Ulaşım Kalkınma Bakanlığı, Moğolistan Enerji Bakanlığı ve Moğolistan İnşaat ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda ve Expo Mongolia LLC firması organizatörlüğünde, 14-16 Nisan 2020 tarihlerinde Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'da inşaat, yol, yenilenebilir enerji ve madencilik alanlarında uluslararası bir fuar olan Build Mining fuarı düzenleneceği bildirilmekte olup adı geçen fuara ülkemizden de firmaların katılması yönünde firmalarımıza duyuru

yapılması talep edilmektedir.

İlgili firmalarımızın "Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlıkları internet sitesinde yer alan "Desteklenecek Yurtdışı Fuarlar Listeleri”nde yer alması gerektiği ifade edilmektedir.

3. Zafer OSB Bilgilendirme

Kütahya Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi'nden alınan bir yazı atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, ülkemizde yerli ve yabancı yatırımcılara sunulmak üzere özellikle büyük ölçekli yatırım alanlarının üretilmesinde zorlukların yaşandığı, bu sorunlarının çözümüne katkı sağlamak amacıyla 2017 yılında kuruluş süreci tamamlanan Zafer OSB'nin; 1. Etabının 2.289.200 m2, 2. Etabının 1.316.181 m2 olmak üzere, toplamda 3.605.381 m2 sanayi parseli ile yaklaşık 15 milyon m2'ye genişleme alanına sahip bulunduğu ifade edilmektedir.

Zafer OSB'nin bulunduğu coğrafi konum, desantralizasyon yaşayan sanayiye doymuş şehirlerimize olan yakınlığı, ülkemizin en batısında yer alıp en yüksek vade ve oranlarda destek sunmasıyla oldukça cazip bir yatırım alanı olduğu, elektrik, su, doğalgaz ve telekomünikasyon gibi temel ihtiyaçlara yönelik altyapısının 2020 yılında tamamlanmasının öngörüldüğü ve anılan özellikleri ile büyük ölçekli yatırım projelerine önemli bir yatırım alanı alternatifi oluşturacağı belirtilmektedir.

4. ABD'ye Nar İhracatı

Tarım ve Orman Bakanlığı (TOB)'nın bir yazısına atfıla, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Ülkemizden Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'ne nar ihracatına ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında ABD Tarım Bakanlığına bağlı Hayvan ve Bitki Sağlığı Denetim Hizmetleri (APHIS)'nin talebi üzerine TOB tarafından 19/12/2017 tarihinde üretim, paketleme, koruma, ihracat sertifikası, narda zarar yapan meyve sineği tuzaklama, izleme, yönetim, soğuk uygulama, kontrol gereklilikleri gibi bitki sağlığı önlemlerini içeren Operasyonel Çalışma Planı (OWP)'nın doldurularak APHİS'e iletildiği bildirilmektedir.

APHIS tarafından TOB'a iletilen ekli mektupta, TOB tarafından iletilen OWP'nin incelendiğini ve taslak OWP'nin revize edildiği belirtilerek, söz konusu revize OWP'nin 2.3.7. maddesinde; taze nar ihracat programının denetlenmesi gerekli görüldüğü takdirde, denetimi gerçekleştiren APHIS personelinin masrafları ile üretim, paketleme ve sevkiyat denetim alanlarına ilişkin sertifikasyon faaliyetleri kapsamında yapılan masrafların ülkemiz tarafından karşılanması gerektiğinin belirtildiği bildirilmektedir.

Bu kapsamda, ekte yer alan taslak OWP ile birlikte ABD'ye nar ihracatı kapsamında görüşlerin ekte yer alan görüş bildirme formu ile 30.10.2019 Çarşamba günü saat 17:00'a kadar Birliğimize (eo@ticaret.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

EK-1: Mektup-ING

EK-2: Mektup-TR

EK-3: OWP-ENG

EK-4: OWP-TR

EK-5: Görüş Bildirme Formu

5. İhracat Döviz Bedellerinin Bankalara Getirilmesi Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, ihracat bedellerinin ülkemize getirilmesi ve söz konusu bedellerin en az %80'inin bir bankaya satılması konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılan düzenlemenin, 4/9/2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğin (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018- 32/48) uygulama usul ve esasları kapsamında yürütülmekte olduğu belirtilmektedir.

Bu çerçevede, ihracatçı firmalar tarafından Meclislerine iletilen bildirimlerde; özellikle bankacılık sisteminin gelişmediği bölgelere yönelik ihracatta, ihracat bedellerinin döviz büroları veya kuyumculuk firmaları üzerinden getirildiği; ancak bu kapsamda getirilen ihracat bedellerinin Döviz Alım Belgesi'ne (DAB) bağlanması hususunda sıkıntılar yaşandığının bildirildiği, örneğin Sudan gibi ülkelere uygulanan uluslararası yaptırımlar nedeniyle ilgili bankalarca söz konusu ülkelerden gelen ihracat bedellerinin kabul edilmediği ve bu sebeple firmalarımızda mağduriyetler oluştuğu ifade edilmektedir.

Bahse konu mağduriyetlerin çözümlenebilmesi noktasında, döviz bedellerinin yurda getirilip bankalara satılması hususunda hangi ülkelerde sorunlar yaşandığının belirlenerek ilgili makamlar nezdinde gerekli girişimlerin daha etkin yürütülmesini teminen daha detaylı bilgilere ihtiyaç duyulduğu bildirilmektedir.

Bu kapsamda, ihracat bedellerinin yurda getirilip bankalara yatırılması sürecinde yaşanan sorunların ekte yer alan sorun bildirme formu ile 6 Kasım 2019 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Birliğimize (eo@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

EK-6: Sorun Bildirme FormuEkler:
EK -6 Sorun Bildirme Formu.docx

EK-1 Mektup ING.pdf

EK-2 Mektup TR.pdf

EK-3 OWP ENG.pdf

EK-4 OWP TR.pdf

EK-5 Görüş Bildirme Formu.docx

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.