2019/216 Sirküler (30.10.2019)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2019-216

Sayın Üyemiz;

1. Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi / Bazı Çelik Ürünleri Korunma Önlemi Soruşturması

2. Mısır / Korunma Önlemi Soruşturması

3. Türkiye-İsviçre Yüksek Düzeyli Ekonomik Ticari İşbirliği

4. Expowest 2020 Fuarı Milli Katılım Organizasyonu

5. Azerbaycan-Taşımacıların Karşılaştığı Mağduriyetler Hk.

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır

Güliz AKEL ÇETİNKAYA

Genel Sekreter T.1. Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi / Bazı Çelik Ürünleri Korunma Önlemi Soruşturması

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (Cooperation Council for the Arab States of The Gulf "GCC") tarafından, 9 ürün grubunda (64 tarife pozisyonu altında) yer alan bazı "Çelik Ürünleri" ithalatına karşı bir korunma önlemi (safeguard measure) soruşturması başlatıldığı bildirilmiş olup, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Korunma Önlemleri Komitesine yapılan söz konusu bildirim ekte yer almaktadır.

Söz konusu bildirimde, mezkur soruşturmanın 23 Ekim 2019 tarihli Resmi Gazete duyurusu ile başlatıldığı; ilgili tarafların, soru formu doldurmak istemesi halinde soruşturma başlangıç tarihinden itibaren 10 gün içinde, konuya ilişkin görüş sunulabilmesi için düzenlenecek dinleme toplantısına katılmak istemesi halinde ise soruşturma başlangıç tarihinden itibaren 21 gün içinde, soruşturma otoritesine başvurmaları gerektiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, korunma önlemi soruşturmalarının, DTÖ'ye üye ülkelerin GATT 1994'ün XIX. Maddesi ve DTÖ Korunma Önlemleri Anlaşması'nın ilgili hükümlerinden kaynaklanan hakları doğrultusunda; öngörülmeyen gelişmelerden kaynaklanan mutlak ya da yerli üretime kıyasla nisbi ithalat artışının, yerli endüstriye zarar verdiği veya zarar tehdidi oluşturduğu iddiası ile açılmakta olduğu ve soruşturma sonucunda menşe ülkesi ayrımı yapılmaksızın tüm ithalata karşı bir korunma önlemi uygulanabildiği belirtilmektedir.

Ayrıca, Ticaret Bakanlığı'nın "Ticaret Politikası Savunma Araçları” internet adresinde (www.tpsa.gov.tr) "Türk İhraç Ürünlerine Yönelik TPSA Önlemleri” başlığı altında yer alan "TPSA Önlemlerine İlişkin Faydalı Bilgiler” kısmındaki belgelerin ve Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen "Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları”nın incelenmesinde fayda görüleceği belirtilmektedir.

EK-1: DTÖ Bildirimi (3 Sayfa)

2. Mısır / Korunma Önlemi Soruşturması

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Mısır tarafından "demir veya alaşımsız çelikten yarı mamuller” (7207 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan) ve "inşaat demiri” (7213 ve 7214 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer alan) ithalatına karşı 28 Mart 2019 tarihinde başlatılan korunma önlemi soruşturması kapsamında, soruşturma otoritesi tarafından nihai karar teklifine ilişkin Dünya Ticaret Örgütü Korunma Önlemleri Komitesi'ne yapılan 11 Ekim 2019 tarihli bildirim ve önlem teklifinin detaylarının bildirilmiş olduğu belirtilmektedir.

Bu kapsamda, Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'nın 12 Ekim 2019 tarihli Mısır Resmi Gazetesi'nde yayımlanan 2019/907 sayılı Kararı ile nihai önlemin söz konusu tarihten itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe girmiş bulunduğu bildirilmektedir.

3. Türkiye - İsviçre Yüksek Düzeyli Ekonomik Ticari İşbirliği

T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan bir yazıda, Türkiye-İsviçre Yüksek Düzeyli Ekonomik Ticari İşbirliği mekanizmasının 9. Dönem Toplantısı'nın 3 Aralık 2019 tarihinde Bern'de düzenlenmesinin öngörülmekte olduğu belirtilmektedir.

Söz konusu toplantının hazırlıkları kapsamında, toplantı sonunda imzalanacak mutabakat zaptında yer almasında yarar görülen hususlara ilişkin İngilizce metin önerilerinin ve 8. Dönem toplantısına ilişkin Ek-3'te sunulan notta sıralanan konu başlıkları hakkında yer alması talep edilen hususlara ilişkin görüşlerin, 30 Ekim 2019 Çarşamba günü saat 15:00'e kadar ekte yer alan görüş bildirim formu ile Birliğimize (eo@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

EK-2: Taslak Gündem (1 Sayfa)

EK-3: Toplantı Bilgi Notu (1 Sayfa)

EK-4: Görüş Bildirim Formu (1 Sayfa)

4. Expowest 2020 Fuarı Milli Katılım Organizasyonu

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB)'nden alınan bir yazıda, ABD'nin Anaheim kentinde 05-07 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek Natural Products Expo West 2020 Fuarı'na İhracatçı Birliklerince Türkiye milli katılım organizasyonunun düzenlenmesinin planlandığı belirtilmektedir.

Fuar duyurusu Linki: https://bit.ly/31IZgDl

Başvuru Linki: https://bit.ly/2pKX3dp

5. Azerbaycan-Taşımacıların Karşılaştığı Mağduriyetler Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan bir yazıda,

-Türkiye-Azerbaycan arasında gerçekleştirilen taşımaların genellikle herhangi bir sözleşme olmadan, şifahen yapılan anlaşmalara istinaden yapıldığının tespit edildiği,

-Taşımacılık şirketlerinin veya şoförlerin ücretleri tahsil etmeye yönelik olarak mağduriyet yaşamalarına neden olan ve hukuki yola başvurmalarının önünde engel oluşturan bu durumun önüne geçilebilmesini teminen gerekli önlemlerin alınması hususunda ilgili çatı kuruluşlara bildirimde bulunulmasının yerinde olacağının değerlendirildiği,

- Müşavirliklerine intikal eden benzeri sıkıntılarda taşımacılığa dair bir sözleşme bulunsa dahi, söz konusu metinlerde "yükün boşaltıldığı yerde nakit ödeme” ve benzeri anlam taşıyan hükümlere yer verildiğinin görüldüğü, bu tür durumlarda gümrükler kaynaklı olmamakla birlikte alıcı veya aracı yerel nakliye şirketleri kaynaklı mali sorunlar nedeniyle nakliye şirketlerinin veya şoförlerinin ücretlerini tahsil edemediği ve gümrüklerde uzun süreli beklemelerle karşı karşıya kaldıkları durumların ortaya çıkabildiği bildirilmektedir.

Bu kapsamda, Azerbaycan'a taşımacılık yapan şirketlerin bir sözleşme karşılığı işi yüklenmesinin yanı sıra, ücretlerin mümkün olduğunca peşin olarak tahsil edilmesinin bahsi geçen mağduriyetler ve beklemeler ile şirketler için ortaya çıkan zımni maliyetlerin önüne geçilmesi açısından fayda sağlayacağı belirtilmektedir.Ekler:
EK 1 DTÖ Bildirimi.pdf

EK 2 Taslak Gündem.doc

EK 3 Toplantı Bilgi Notu.pdf

EK 4 Görüş Bildirim Formu.docx

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.