2019/222 Sirküler (05.11.2019)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2019-222

Sayın Üyemiz;

1. BM/AEK Toplantısı

2. Ürdün Amman Büyükelçimizin Görüşmeleri

3. Muhtelif Narenciye Satış İhalesi

4. Haşhaş Tohumu İhracat Belgesi

5. Sanayi Ürünlerinde Gümrük Vergilerinin Askıya Alınması Uygulaması Hk.

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır

Güliz AKEL ÇETİNKAYA

Genel Sekreter T.

1. BM/AEK Toplantısı

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM/AEK) Ticaret Komitesine bağlı Tarımsal Kalite Standartları Çalışma Grubu'nun 75'inci toplantısının 19-21 Kasım 2019 tarihleri arasında Cenevre/İsviçre'de gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Söz konusu toplantıda gündeme alınacak olan konuların ve ilgili belgelerin http://www.unece.org/index.php?id=50606 adresinde yer almakta olduğu ifade edilmekte olup gündem konuları ve ilgili belgelere ilişkin ülkemiz görüş ve tekliflerinin İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanarak Çalışma Grubuna üye diğer ülkelerin görüşüne sunulacağı belirtilmektedir.

Bu çerçevede, bahse konu belgelere ilişkin görüş değerlendirmelerin, ekte yer alan görüş bildirme formu ile en geç 11 Kasım 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Birliğimize (eoæbai.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

EK-1: Görüş Bildirme Formu

2. Ürdün Amman Büyükelçimizin Görüşmeleri

Dışişleri Bakanlığı'nın yazısına atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan bir yazıda, Amman Büyükelçimizin Ürdün'ün İrbid şehrini ziyareti çerçevesinde, İrbid Belediye Başkanı Bani Hani ve İrbid Sanayi Odası Başkanı Hani Abu Hassan ile temaslarda bulunduğu ifade edilmekte olup görüşmelerde dile getirilen hususların aşağıda yer aldığı bildirilmektedir.

İrbid Belediye Başkanı Bani Hani'nin,

· Vilayetin gelirlerini arttırmak için şehirdeki tarihi eserlerin restorasyonu ile büyük bir şehir pazarı açılması projesi üzerinde çalıştıkları, bu proje için 1 milyon dinar etüd geliri harcadıkları, 400 dönüm araziyi istimlak ettikleri,

· Söz konusu pazarı şehrin kuzeyinde yer alan Bilim ve Teknoloji Üniversitesi yakınında açmayı planladıkları, bu bölgenin Irak, Suriye, Filistin ve İsrail ulaşım güzergahı üzerinde bulunduğu,

· Ürdün'ün meyve sebze üretiminin %70-80'inin İrbid'te üretildiği dikkate alındığında pazarın satış imkanlarını artıracakları,

· Proje için İtalya'nın Verona şehrini örnek aldıklarını, proje çalışmaları sırasında ekiplerinin İstanbul'u da ziyaret ettiğini, proje finansmanında uluslararası bir bankadan kredi temin etmek için son aşamaya geldikleri,

· Projenin istihdam ve şehrin gelir düzeyine büyük katkı sağlayacağı,

· Ayrıca, kırmızı et ve tavuk üretimi için bir çiftlik kurma projelerinin bulunduğunu bu amaçla gerekli istimlakı yaptıklarını, projenin tasarım çalışmalarının devam ettiği,

· Toplu taşıma hizmetleri için de 2020 yılında 35 adet otobüs alarak 9 hatta ulaşıma başlayacakları,

· Yılda 16 megavat elektrik üretecek güneş panelleri projesi üzerinde çalıştıkları,

· Anılan projelerde Türk firmaları ile çalışmaktan memnuniyet duyacakları,

İrbid Sanayi Odası Başkanı Hani Abu Hassan ve Oda üyelerinin;

· Türkiye'deki sanayi ve ticaret odalarıyla ilişkilerinin geliştirilmesi için desteğimizi bekledikleri,

· Ürdün'ün ABD ile imzalamış olduğu STA kapsamındaki avantajlardan faydalanmak üzere Türk yatırımcılarını beklediklerini, özellikle son bir yılda %25 büyüme gösteren tekstil sektöründe Türk imalatçılarını da görmek istediklerini bildirdiği ifade edilmektedir.

İrbid'in, Ürdün'ün kuzeyinde, toprağın verimli ve her şeyden önemlisi su fakiri ülkede suyun bulunduğu ikinci büyük şehri olduğu, uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen, içinde bir Türk müteahhitlik firmasının da proje üstlendiği önemli su dağıtım kanalları ve boru hatları projelerinin yapımının devam edildiği bölge konumunda bulunduğu, ayrıca, kuzeyde bir üçgen şeklinde yer alan "Mafrak-Jerash-İrbid”in; sanayi, tarım ve tarih/kültür adına önemli merkezlerden Filistin, İsrail ve Suriye'ye geçiş noktası üzerinde bulunması yönüyle lojistik öneme de sahip olduğu, ayrıca, Amman toplu taşıma projesi kapsamında Türk firmaları tarafından tedarik edilen otobüsler ve kazanılan Amman şehir içi hatların işletimi işi dikkate alınarak, İrbid konusunda otobüs üreticisi firmaların bilgilendirilmesinin ve vakitlice takibinin yapılmasının yararlı olacağının; kırmızı et ve tavuk üretimi konusunda ise bu alanda anahtar teslimi proje üstlenen firmalarımızın bilgi sahibi olmasında fayda bulunduğu hususlarının değerlendirildiği de belirtilmektedir.

3. Muhtelif Narenciye Satış İhalesi

T.C Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nden alınan yazıda, İşletmelerinin 2019 yılı üretimi tahmini 1.120 Ton Navelina Portakal, 60 Ton Mandarin, 1.350 Ton Greyfurt olmak üzere toplam 2.530 Ton muhtelif narenciye satış ihalesinin 05.11.2019 Salı günü saat 14.00'de İşletmelerinde yapılacağı bildirilmekte olup ihaleye ait ilan örneği ekte yer almaktadır.

EK-2: İlan Örneği

4. Haşhaş Tohumu İhracat Belgesi

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıya atıfla Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, Hindistan'ın talebi doğrultusunda, haşhaş tohumu ihraç edecek firmalara TMO tarafından, haşhaş tohumunun yurtiçinde yasal olarak üretildiğine ve gıda amaçlı kullanılmasında bir sakınca olmadığına dair ıslak imzalı "Yasal Üretim Sertifikası” hazırlandığı, bu kapsamda üretim sertifikası hazırlanması sırasındaki hizmetler karşılığı olarak; Zirai Karantina ve Zirai Mücadele Müdürlükleri tarafından ihracatçı firmalara verilen Bitki Sağlık Sertifikası bedeli kadar ödeme yapılmasının Genel Müdürlükçe uygun görüldüğü ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, her bir Yasal Üretim Sertifikası için 2019 yılında ödenecek tutarın 63 TL (AltmışüçTürkLirası) olarak uygulanacağı, ödemenin ihracatçı firmalarca TMO İzmir Şubesi Müdürlüğü'nün TR 67 0001 5001 5800 7300 5776 36 IBAN numaralı hesabına yatırılması ve ödemeye ait banka dekontunun hashas.portal@tmo.gov.tr adresine gönderilmesinin beklendiği bildirilmektedir.

5. Sanayi Ürünlerinde Gümrük Vergilerinin Askıya Alınması Uygulaması Hk.

Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Sanayi Daire Başkanlıklarından alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, sanayicimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya almanın, üretimin tüketimi karşılamadığı ürünlerde ise tarife kontenjanı başvurularının, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlandığı ifade edilmektedir.

AB ya da Türk firmalarınca 01.07.2020 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talep edilen eşyaya ilişkin listede yer alan söz konusu ürünlere ilişkin itirazların Ticaret Bakanlığı'na en geç 22.11.2019 tarihine kadar intikal ettirilmesi gerektiği bildirilmektedir.

Başvurulara ilişkin formlara https://www.ticaret.gov.tr/ithalat/diger-ithalat-politikasiuygulamalari/

askiya-alma-sistemi adresinden ulaşılabilmekte olup başvuruların işleme konulabilmesi için en geç yukarıda belirtilen tarihlere kadar Ticaret Bakanlığı'ndan evrak kayıt numarası alınmış olması gerektiği belirtilmektedir.

EK-3: ListeEkler:
EK-1 Görüş Bildirime Formu.docx

EK-2 İlan.pdf

Ek-3 Liste.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.