2019/226 Sirküler (08.11.2019)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2019-226

Sayın Üyemiz;

1. Design Week Turkey Duyuru

2. Yönetmelik Taslağı Hk.

3. IBY-Elektrik İletkenleri Gümrük Vergileri

4. Özbekistan-Gümrük Vergileri

5. Gıda İhracatı - E Sertifika

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır

Güliz AKEL ÇETİNKAYA

Genel Sekreter T.1. Design Week Turkey Duyuru

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, milletimizi tasarım dünyasıyla buluşturacak, Türk tasarımını markalaştıracak, düşünsel ve kültürel bir neslin oluşmasına katkı sağlayacak, tasarımın sanayi ve ihracatla buluşmasını sağlayacak ve yaratılan katma değer ile Türk ekonomisine yeni bir ivme kazandıracak bir platform olan Design Week Turkey'in bu yıl 14-17 Kasım 2019 tarihleri arasında, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenleneceği ifade edilmektedir.

Endüstriyel tasarım, moda, görsel iletişim tasarımı, mimari gibi birçok alanda dünyaca ünlü isimlerin panel ve konferanslarının yanı sıra tasarımcıların, yerli ve yabancı tasarım ofislerinin, sanatçıların, üniversitelerin, tasarım okullarının, tasarım platformlarının sergileri ve Design Week Turkey'ye özel hazırlanmış enstalasyonlarının etkinlikte yer alacağı, Design Week Turkey'de İhracatçı Birliklerinin farklı konu başlıklarında gerçekleştirdikleri tasarım yarışmalarının finalistlerinin ürün ve projeleri sergileneceği, etkinlik kapsamında dünyanın saygın tasarım yarışmalarında ödül kazanan tasarım merkezleri ve tasarım ofislerinin ulusal/uluslararası projelerinin yer alacağı belirtilmektedir.

2008 yılından bu yana, Türkiye'de kullanıcının ihtiyaçlarını gözeterek ihracatta ve ulusal pazarda, tasarım ile katma değer ve rekabetçi üstünlük kazandıran ürünlere "İyi Tasarım Ödülü” kazandıran Design Turkey Endüstriyel Tasarım Yarışması'nın finalistlerinin ödüllerini alacakları 8. Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri Ödül Töreninin "Türkiye Tasarım Haftası” ile eş zamanlı düzenleneceği, finale kalan tüm ürünlerin Design Turkey için ayrılan özel alanda sergileneceği bildirilmekte olup söz konusu etkinliğe tüm ihracatçılarımız davet edilmektedir.

2. Yönetmelik Taslağı Hk.

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Av ve Yaban Hayvanlarının Üretimi, Bulundurulması ve Ticaretine İlişkin Yönetmelik" taslağına ilişkin görüşlerin iletilmesi talep edilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu yönetmelik taslağı ekte sunulmakta olup taslağa ilişkin görüşlerin 08.11.2019 tarihi mesai bitimine kadar ekte yer alan görüş bildirme formu ile Birliğimize (eo@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

EK-1: Görüş Bildirme Formu

EK-2: Yönetmelik Taslağı

EK-3: Yönetmelik Taslağı Eki

3. IBY-Elektrik İletkenleri Gümrük Vergileri

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün yazısına atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi (KIBY) tarafından, 15 Kasım 2019'dan sonra geçerli olmak üzere cari tarifede 8544.11.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) altındaki elektrik iletkenleri için 5 farklı yeni GTİP ihdas edildiği ve yeni GTİP'lerin gümrük vergisinin hesaplanması için

esas alınan referans kıymetin 1 ABD Dolarından 2 ABD Dolarına çıkarılmış olduğu belirtilmektedir. Konuyla ilgili olarak KIBY Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından ilgili gümrük müdürlüklerine iletilen yazı ve Türkçe tercümesi ekte yer almaktadır.

EK-4: Yazı ve Tercüme

4. Özbekistan-Gümrük Vergileri

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün yazısına atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın PP-4470 sayılı Kararına göre, 1 Ocak 2020'den itibaren üçüncü ülkelere yönelik uygulanacak gümrük vergisi oranlarının belirlenmiş olup Müşavirlikçe hazırlanan ve 2020 yılından itibaren uygulanacak gümrük vergisi oranlarını yansıtan tablo ekte sunulmaktadır.

P-4470 sayılı bahse konu karara http://lex.uz/docs/4534082 internet adresinden ulaşılabileceği belirtilmekte olup gümrük vergileri artan ürünlerin genel olarak tarım ürünleri, işlenmiş gıda ürünleri, gübreler, kozmetik ürünleri, kişisel bakım ürünleri, petrokimya ürünleri, plastik mamuller, dış lastikler, deri ve köseleler, ahşap ürünler, tekstil ve konfeksiyon ürünleri, kıymetli metaller, demir-çelik ürünleri, makinalar ve optik ürünlerden oluştuğu ve yapılan değişikliklere göre, tüm ürünlerin yaklaşık %38'inde gümrük vergisi artışına gidildiği, birçok ürün grubunda ad-valorem vergiler ile beraber uygulanan spesifik vergilerin de artırıldığının anlaşıldığı ifade edilmektedir.

EK-5: Tablo

5. Gıda İhracatı - E Sertifika

Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atıfla, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Katar'ın "Elektronik Sertifika Değişim Sistemi"ne geçtiği, sistemin gıda sevkıyatlarında, gıda güvenliği ve sertifikaların kontrolü bakımından olası manipülasyonların önüne geçilmesi bağlamında kolaylık sağlayacağı Katar Kamu Sağlığı Bakanlığına atıfla bildirilmektedir.

Söz konusu sisteme ilişkin bilgi notu ve sistem kullanım kılavuzu ekte yer almaktadır.

EK-6: Gıda İhracatı E-Sertifika Bilgi Notu

EK-7: Gıda İhracatı E -Sertifika Sistem Kullanım KılavuzuEkler:
EK-1 Görüş Bildirime Formu.docx

EK-2 Yönetmelik Taslağı.pdf

EK-3 Yönetmelik Taslağı Eki.pdf

EK-4 Yazı ve Tercüme.pdf

EK-5 Tablo.pdf

EK-6 Bilgi notu gıda.pdf.pdf

EK-7 Kullanım Klavuzu.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.