2019/229 Sirküler (13.11.2019)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2019-229

Sayın Üyemiz;

1. Endonezya /Alüminyum Folyo, Kumaş ve Perdeler, İç Storlar, Yatak Örtüleri, vd. Korunma Önlemi Soruşturmaları

2. Design Week Turkey B2B Görüşmeleri Hk.

3. Darüsselam Ticaret Müşavirliği-İhale Duyurusu

4. E-ihracat Konferansı Duyurusu

5. Türkiye-Almanya Tarım Yürütme Komitesi 23. Dönem Toplantısı hk.

6. Avustralya-Kahverengi Kokarca Böceği İle Mücadele Tedbirleri

7. Endonezya/İplik Korunma Önlemi Soruşturması

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır

Güliz AKEL ÇETİNKAYA

Genel Sekreter T.1. Endonezya /Alüminyum Folyo, Kumaş ve Perdeler, İç Storlar, Yatak Örtüleri, vd. Korunma Önlemi Soruşturmaları

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Endonezya tarafından Alüminyum Folyo (Endonezya gümrük tarife cetveline göre Ex. 7607.11.00" gümrük tarife pozisyonunda yer alan) ithalatına karşı yürütülen korunma önlemi soruşturması kapsamında, bir korunma önlemi kararı alındığı ifade edilmekte olup söz konusu karara ilişkin DTÖ bildirimi Ek'te (Ek-1) sunulmaktadır. Söz konusu bildirimde önlemin, 6 Kasım 2019 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile yıllar itibariyle sırasıyla %6 ve %4 olarak uygulanacağının bildirildiği dile getirilmektedir.

Ayrıca, Endonezya tarafından Perdeler, İç Storlar, Yatak Örtüleri, vd. "Curtains (Including Drapes), Interior Blinds, Bed Valances, and Other Furnishing Articles” (Endonezya gümrük tarife cetveline göre 6303.12.00, 6303.19.90, 6303.91.00, 6303.92.00, 6303.99.00, 6304.19.90, 6304.91.90 ve 6304.92.00 gümrük tarife pozisyonlarında yer alan) ithalatına karşı yürütülen korunma önlemi soruşturması kapsamında geçici önlem alınmasına karar verildiği bildirilmekte olup anılan karara ilişkin DTÖ bildirimi Ek'te (Ek-2) sunulmaktadır. Bahse konu bildirimde önlemin, Resmi Gazete'de yayımlanacak olan ilgili kararın anılan ülkenin Maliye Bakanlığınca duyurulması ile yürürlüğe gireceği ve bu tarihten itibaren 200 gün süre ile kilogram başına 41,083 Endonezya Rupisi tutarında uygulanacağının belirtildiği ifade edilmektedir.

Diğer taraftan, Endonezya tarafından Kumaş "Fabrics” (5 kategori altındaki 107 farklı gümrük tarife pozisyonunda yer alan ürünler) ithalatına karşı yürütülen korunma önlemi soruşturması kapsamında geçici önlem alınmasına kararı verildiği belirtilmekte olup karara ilişkin DTÖ bildirimi Ek'te (Ek-3) sunulmaktadır. Söz konusu bildirimde önlemin, Resmi Gazete'de yayımlanacak olan ilgili kararın anılan ülkenin Maliye Bakanlığınca duyurulması ile yürürlüğe gireceği ve bu tarihten itibaren 200 gün süre ile boyanmamış ürünler için kilogram başına 11.535 Endonezya Rupisi ve nihai ürünler için kilogram başına 32.134 Endonezya Rupisi tutarında uygulanacağının belirtildiği bildirilmektedir.

Ülkemiz DTÖ Korunma Önlemleri Anlaşması'nın 9.1 maddesi kapsamında, Endonezya'nın söz konusu ürünler ithalatındaki payının %3'ün altında olması sebebiyle söz konusu önlemlerden muaf tutulmuş olup, bu oranın üzerine çıkılması halinde önlem kapsamına alınacaktır.

Bu kapsamda, bahse konu ürünlerin Endonezya'ya ihracatında ülkemize rekabet avantajı sağlayabileceği mütalaa edilmektedir.

Ek-1: DTÖ Bildirimi - Alüminyum Folyo

Ek-2: DTÖ Bildirimi - Perdeler, İç Storlar, Yatak Örtüleri, vd.

Ek-3: DTÖ Bildirimi - Kumaş

2. Design Week Turkey B2B Görüşmeleri Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Milletimizi tasarım dünyasıyla buluşturacak, Türk tasarımını markalaştıracak, düşünsel ve kültürel bir neslin oluşmasına katkı sağlayacak, tasarımın sanayi ve ihracatla buluşmasını sağlayacak ve yaratılan katma değer ile Türk ekonomisine yeni bir ivme kazandıracak bir platform niteliği taşıyan Design Week Turkey'nin bu yıl 14-17 Kasım 2019 tarihleri arasında İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenleneceği, söz konusu etkinlikte tasarım ofisleriyle potansiyel yatırımcıları buluşturan "B2B Zone” isimli bir ikili görüşme alanı olacağı ve bu alanda sanayicilerimizin ve iş insanlarımızın iş hacimlerinin artışına doğrudan katkı sağlayabilecek tasarımcılarla birebir görüşme yapma imkanına sahip olacakları ifade edilmektedir.

3. Darüsselam Ticaret Müşavirliği-İhale Duyurusu

Darüsselam Ticaret Müşavirliği'nden alınan yazıda iletilen Tanzanya Liman İdaresi/Tanzania Ports Authority (TPA) tarafından duyurusu yapılan ihale bilgileri ekte sunulmaktadır.

EK-4: İhale Duyurusu

4. E-ihracat Konferansı Duyurusu

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON)'nden alınan bir e-posta yazısında, ASKON ve WORLDEFF'in katkılarıyla, 14 Aralık 2019 Cumartesi Günü 09:30-17:30 saatleri arasında EXPO Antalya Kongre Merkezinde Akdeniz E-İhracat Konferansı düzenleneceği bildirilmektedir.

Akdeniz'in en büyük E-ihracat Konferansı olduğu belirtilen konferansa ilişkin davetiye ve broşür ve duyuru yazısı ekte yer almaktadır.

Ek-5: Duyuru

Ek-6: Davetiye

Ek-7: Broşür

5. Türkiye-Almanya Tarım Yürütme Komitesi 23. Dönem Toplantısı hk.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan iletilen bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Almanya ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında tarım alanında ikili ilişkilerin ağırlıklı olarak "Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı ile Almanya Federal Cumhuriyeti Gıda ve Tanın Federal Bakanlığı Arasında Tarım Alanında Mutabakat Zaptı" kapsamında düzenlenen "Tarım Yürütme Komitesi Toplantıları (TYK)" aracılığı ile gerçekleştirildiği belirtilmektedir.

İki ülke Bakanlıkları koordinasyonunda organize edilen TYK Toplantıları sonucunda; taraflarca ülkeler arası tarımsal ticareti etkileyen sorunların ve anlaşmazlıkların çözümüne yönelik çalışılırken, ticaretin kolaylaştırılmasına katkı sağlayan olumlu ve yapıcı ikili ilişkilerin eğitimler, uzman mübadeleleri, teknik ziyaretler ve uygun görülen konularda işbirliği projeleri ile daha da güçlendirilmeye çalışıldığına değinildiği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, Türkiye-Almanya TYK 23. Dönem Toplantısı'nın 9 Aralık 2019 tarihinde Sayın Bakan Yardımcılarının eş başkanlığında Ankara'da gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirilmekte olup, söz konusu toplantıya hazırlık amacıyla Almanya ile tarımsal ticarette karşılaşılan sorunlar, çözüm önerileri ve görüşmelerde gündeme getirilmesinde yarar görülen hususlara ilişkin görüşlerin iletilmesi talep edilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu hususlara ilişkin görüşlerin 14 Kasım 2019 Perşembe günü mesai bitimine kadar ekte yer alan görüş bildirme formu ile Birliğimize (eo@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

Ek-8: Görüş Bildirme Formu

6. Avustralya-Kahverengi Kokarca Böceği İle Mücadele Tedbirleri

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün yazısına atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, daha önceden Avustralya Federal Tarım Bakanlığı tarafından 2019-2020 döneminde "kahverengi kokarca böceği - brown marmorated stink bug (BMSB)" ile mücadele etmek amacıyla 1 Eylül 2019 tarihinden başlayarak 31 Mayıs 2020 tarihine kadar uygulanmak üzere muhtelif tedbirler alındığı belirtilmekte olup bu bağlamda söz konusu Bakanlık tarafından riskli olduğu ilan edilen fasıllarda yer alan ürünlerin ülkemiz dahil toplam 33 ülkeden ihracatında, sevkiyat öncesinde fumigasyon işlemi yapılması zorunluluğu getirildiği ifade edilmektedir.

Bu kez, Sidney Ticaret Ataşeliğinden alınan başka bir yazıya atıfla, ülkemizden sevkiyat öncesi fumigasyon hizmeti sunmak üzere halihazırda 12 firmanın Avustralya Federal Tarım Bakanlığı tarafından onaylanmış bulunduğu ve daha önce onaylanmış olan Kinetik Çevresağlığı Amb. Tar. Muh. Dan. San. Tic. Ltd. Şti.'ne verilen iznin daha sonra askıya alındığı bildirilmektedir. Onaylanan firmalara ilişkin listeye http://www.agriculture.gov.au/import/before/brown-marmorated-stink-bugs/offshore-bmsbtreatment- providers-scheme/approved-list#turkey internet adresinden ulaşılabildiği dile getirilmektedir.

İlaveten, Avustralya Federal Tarım Bakanlığı tarafından yayınlanan duyuruda, riskli olduğu değerlendirilen ülkelerden 29 Ekim 2019 tarihi itibariyle Avustralya'ya ulaşmış olan yaklaşık 200 konteynerde, daha önce onaylanmış olan firmalarca sevk ülkesinde yapılan fumigasyon işleminin, öngörülen şartları karşılamadığının tespit edildiği bildirilerek, anılan konteynerlerin numaralarının yer aldığı duyurunun http://www.agriculture.gov.au/import/industry-advice/2019/174-2019 internet adresinde ilan edildiği dile getirilmektedir. Söz konusu duyuruda, anılan konteynerlerin bio-güvenlik riski arz etmemesi için Avustralya'da yeniden fumigasyon işlemine tabi tutulacağı, bu işlemin gerçekleştirilmesine uygun olmayan sevkiyatların ise yeniden ihraç edileceği, dökme halde veya üzeri açık konteynerlerde veya düz paletler üzerinde gelen ürünlerin ise yapılacak işleme ve alınacak tedbire dair Bakanlıklarına bir risk yönetim planı sunulması halinde boşaltılmasına izin verilebileceği bildirilmektedir. Halihazırda, bu durumdan etkilenen konteynerlerin Türkiye, Almanya, Belçika ve ABD'de fumigasyon işlemine tabi tutulan konteynerler olduğu da duyuruda belirtilmektedir. Bu çerçevede, bahse konu konteynerler özelinde ilgili hizmet sunucusu firmalar tarafından verilen "fumigasyon işlemi sertifikaları"nın iptal edildiği, bununla birlikte hizmet sunucusu firmaların askıya alınmadığı, çalışmalarına devam etmelerine izin verilmekte olduğu bildirilmektedir.

7. Endonezya/İplik Korunma Önlemi Soruşturması

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Endonezya tarafından "İplik" (5509.22.00, 5509.32.00, 5509.51.00, 5509.53.00, 5510.12.00 ve 5510.90.00 Endonezya Gümrük Tarife Pozisyonları Altında Yer Alan) ithalatına karşı 18 Eylül 2019 tarihinde bir korunma önlemi (safeguard measure) soruşturması başlatıldığı bildirilmektedir.

Söz konusu soruşturma kapsamında, 5 Kasım 2019 tarihinde Endonezya tarafından DTÖ Korunma Önlemleri Komitesi'ne yapılan ekli bildirimde, Endonezya Resmi Gazetesi'nde yayımlanacağı tarihten itibaren mezkûr üründe 200 gün süreyle kilogram başına 1.405 Endonezya Rupisi değerinde geçici korunma önlemi uygulayacağı ifade edilmektedir.

Ek-9: DTÖ BildirimiEkler:
EK-1 Alüminyum Folyo.pdf

Ek-2 Perdeler-İç Storlar-Yatak Örtüleri- vd..pdf

Ek-3 Kumaş.pdf

Ek-4 İhale duyurusu.pdf

Ek-5 Duyuru.jpg

Ek-6 Davetiye.jpg

Ek-7 Broşür.pdf

EK-8 Görüş Bildirime Formu.docx

EK-9 DTÖ Bildirimi.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.