2019/234 Sirküler (22.11.2019)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER NO: 2019/ 234

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Avrupa Komisyonu tarafından Çin Halk Cumhuriyeti menşeli "narenciye ürünleri”(2008 30 55, 2008 30 75, ex 2008 30 90 [TARIC codes 2008 30 90 61, 2008 30 90 63, 2008 30 90 65, 2008 30 90 67, 2008 30 90 69] Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı yürütülen nihai gözden geçirme anti-damping soruşturması kapsamında yayımlanan kararda ton başına 361,4 Euro ile 531,2 Euro arasında değişen tutarlarda nihai anti-damping vergisi önlemi tatbik edilmesine hükmedildiği ifade edilmektedir.

Söz konusu anti-damping uygulamasına dair 1313/2014/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nü tadil eden 2019/1860/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nün, AB Resmi Gazetesi'nin 7 Kasım 2019 tarihli ve L 286 sayılı nüshasında yayımlandığı, anılan Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesi nüshasına https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.286.01.0013.01.ENG&toc=OJ:L:2019:286:TOC adresinden ulaşılabildiği ayrıca bahse konu metnin ekte yer aldığı bildirilmektedir.

Söz konusu gelişmelerin, bahse konu ürünlerin AB'ye ihracatında ülkemize rekabet avantajı sağlayabileceğinin mütalaa edildiği belirtilmektedir.


Bilgilerini rica ederim.
e-imzalıdır

Güliz AKEL ÇETİNKAYA

Genel Sekreter T.EK: Uygulama TüzüğüEkler:
Uygulama Tüzüğü.pdf.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.