2019/235 Sirküler (22.11.2019)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2019-235

Sayın Üyemiz;

1. Fuar Duyurusu

2. Türk Gıda Kodeksi Gıdalara Vitaminler, Mineraller ve Belirli Diğer Öğelerin Eklenmesi hakkındaki Yönetmelik hk.

3. TGK-Bitki Adı ile Anıları Yağlar Tebliğinde Değişiklik hk.

4. ABD - Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturmaları

5. Sarı Yelekliler Hareketinin 1. Yıl Dönümü

6. Sayın Bakan Yardımcımızın Güney Kore Ziyareti Hk.

7. 2020 ÜGD Mevzuat Revizyon Çalışmaları hk.

8. 7. Helal Expo, Alım Heyeti Programı 28-29 Kasım 2019, İstanbul

9. Sayın Bakanımızın Fas ve Tunus Ziyaretleri hk.

10.DBNPA Biyositi Danışma Süreci hk.

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır

Güliz AKEL ÇETİNKAYA

Genel Sekreter T.

1. Fuar Duyurusu

Bişkek Ticaret Müşavirliği'nden alınan bir yazıya atıfla, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Fuar İzinleri ve Destekleri Dairesi Başkanlığı'ndan alınan yazıda, Kırgız Biexpo Şirketi inşaat, enerji, tıp, dişcilik, gıda sanayi, güzellik endüstrisi gibi sektörler başta olmak üzere Bişkek ve Oş şehirlerinde uluslararası fuarları düzenleyen şirket olduğu bildirilmekte, bu çerçevede, ilgili şirket tarafından 2020 yılında düzenlenecek fuarların listesi yazı ekinde iletilmekte olup, Türkiye'de faaliyet gösteren ilgili kurum ve şirketlere dağıtılması ve Türk işadamlarının davet edilmesi talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, ilgili firmalarımızın "Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlığımız internet sitesinde yer alan "Desteklenecek Yurtdışı Fuarlar Listeleri”nde yer alması gerektiği konusunda bilgilendirilmeleri önem taşımaktadır.(6223)

EK-1: Biexpo Fuarları

2. Türk Gıda Kodeksi Gıdalara Vitaminler, Mineraller ve Belirli Diğer Öğelerin Eklenmesi Hakkındaki Yönetmelik hk.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünden alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Türk Gıda Kodeksi Hazırlama Yönetmeliği çerçevesinde Bakanlıklarınca hazırlanan ve bir örneği ekte yer alan "Türk Gıda Kodeksi Gıdalara Vitaminler, Mineraller ve Belirli Diğer Ögelerin Eklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”e ait taslak metnin incelenerek görüş ve önerilerin bildirilmesi istenmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu taslak metne ilişkin görüşlerin 26 Kasım 2019 Çarşamba günü mesai bitimine kadar ek 3'de yer alan görüş bildirme formu ile Birliğimize (eo@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.(6290)

EK-2: Gıda Kodeksi Yönetmelik Taslak Metin (6 sayfa)

EK-3: Görüş Bildirme Formu

3. TGK-Bitki Adı ile Anıları Yağlar Tebliğinde Değişiklik hk.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünden alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Türk Gıda Kodeksi Hazırlama Yönetmeliği çerçevesinde Bakanlık tarafından hazırlanan ve bir örneği ekte yer alan "Türk Gıda Kodeksi Bitki Adı ile Anılan Yağlar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”e ait taslak metnin incelenerek görüş ve önerilerin bildirilmesi istenmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu taslak metne ilişkin görüşlerin 26 Kasım 2019 Çarşamba günü mesai bitimine kadar ek 5'de yer alan görüş bildirme formu ile Birliğimize (eo@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.(6291)

EK-4: Bitki Adı ile Anılan Yağlar Taslak Metin

EK-5: Görüş Bildirme Formu

4. ABD - Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturmaları

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemiz menşeli "Petrol Boruları” (7304.29, 7304.39, 7304.59, 7305.20, 7305.31, 7306.29, 7306.30, 7306.50 Gümrük Tarife Pozisyonları Altında Yer Alan) ve "Kesiti Dikdörtgen Kalın Karbon Kaynaklı Çelik Tüp ve Borular” (7306.61 Gümrük Tarife Pozisyonu Altında Yer Alan ithalatına karşı uyguladığı anti-damping önlemlerinin 1 Eylül 2018 - 31 Ağustos 2019 dönemine ve yine aynı ürünlerin telafi edici vergi önlemlerinin 1 Ocak 2018 - 31 Aralık 2018 dönemine ilişkin gözden geçirilmelerini teminen idari gözden geçirme soruşturmaları (administrative review) başlatıldığı bildirilmektedir.

12 Kasım 2019 tarihli ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlanan soruşturma açılış bildirimine https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-11-12/pdf/2019-24461.pdf internet adresinden ulaşılabilmekte olup açılış bildiriminde adı geçen firmaların soruşturma döneminde ABD'ye soruşturma konusu ürün satışı olmaması durumunda; 30 gün içinde ABD Ticaret Bakanlığı Uluslararası Ticaret İdaresi (ITA) ile temasa geçmeleri gerektiği bildirilmektedir. Ayrıca, bahse konu açılış kararı uyarınca idari gözden geçirme talep eden firmalarımızın aynı tarihten itibaren 90 gün içinde söz konusu talebi geri çekme imkanları bulunmaktadır. ITA tarafından ilgili telafi edici vergi soruşturmaları kapsamında firmalara gönderilecek soru formunun yanısıra Bakanlıklarına da, verilen sübvansiyonlar hakkında bilgi talep edilen soru formları gönderilecek olup soruşturma süresince firmalar ve Bakanlık arasında koordineli olarak çalışılması büyük önem arz ettiği bildirilmektedir. Diğer taraftan, firmalarımızın Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen "Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları”nı incelemesinde fayda mütalaa edildiği bildirilmektedir. (6221)

5. Sarı Yelekliler Hareketinin 1. Yıl Dönümü

T.C. Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, 17 Kasım 2018 tarihinde Fransa'da başlayan ve 2018 yılı Kasım ayı sonu ve Aralık ayı süresince devam ederek ülkede ekonomik ve sosyal aktivite üzerinde çeşitli neticeler doğuran Sarı Yelekliler hareketinin 1. yıl dönümünde yine çeşitli sokak gösterilerinin olmasının beklendiği ve bu sene gerçekleşecek protestoların gündeminde; emeklilik reformu, kamu hizmetlerindeki aksamalar, düşük satın alma gücü ile ilgili taleplerin öne çıktığı ifade edilmektedir. Anılan yazıda devamla, geçen sene protestoların en şiddetli noktasına ulaştığı Kasım ve Aralık ayları süresince Toulon Limanı'nın birkaç hafta boyunca bloke edildiği ve TIR'ların otobana çıkamadığı belirtilerek gösterilerin 1. yıl dönümü vesilesiyle tekrar şiddetlenmesi ve kent merkezlerindeki yürüyüşlerin bu sene de liman ve otoban blokajı şekline bürünmesi ihtimalinin Fransa'ya olan ihracatımızda lojistik yönünden risk oluşturabileceği bildirilmektedir.(6281)

6. Sayın Bakan Yardımcımızın Güney Kore Ziyareti Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Bakan Yardımcımız Sayın Gonca Işık YILMAZ BATUR'un 10-13 Aralık 2019 tarihlerinde Güney Kore'ye bir ziyaret gerçekleştirmesinin ve bahse konu ziyaret kapsamında ikili görüşmelerde bulunmasının planlandığı ifade edilmektedir.

Bu kapsamda Güney Kore pazarında karşılaşılan sorunlar ile anılan görüşme sırasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin hazırlanacak bilgi notlarının 26 Kasım 2019 Salı günü mesai bitimine kadar ek 6'da yer alan görüş bildirme formu ile Birliğimize (eo@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.(6302)

EK-6: Güney Kore Görüş Bildirme Formu

7. 2020 ÜGD Mevzuat Revizyon Çalışmaları hk.

T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, 2020 yılı Ürün Güvenliği ve Denetimi mevzuatı revizyon hazırlık çalışmaları kapsamında, çevrenin korunmasına dair, Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/3), Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/6), Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/7) ve Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/23) ile ilgili olarak hazırlanan taslak metinler ekte yer almaktadır.

Bu çerçevede, söz konusu taslak metne ilişkin görüşlerin 25 Kasım 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ek 7'de yer alan görüş bildirme formu ile Birliğimize (eo@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.(6291)

EK-7: Ürün Güvenliği ve Denetimi (2020/3, 2020/6, 2020/7, 2020/23 sayılı Tebliğler)(77 sayfa)

EK-8: Görüş Bildirme Formu-Ürün Güvenliği

8. 7. Helal Expo, Alım Heyeti Programı 28-29 Kasım 2019, İstanbul

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı ve Meclisleri işbirliğinde, yurtdışı tanıtım faaliyetleri kapsamında yurtdışından firma yetkilileri, kurum ve kuruluş temsilcileri ve basın editörlerinin ülkemize getirilmesine yönelik Alım Heyeti programları gerçekleştirdiği bildirilmektedir. Bu kapsamda, 28 Kasım - 1 Aralık 2019 tarihlerinde T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde İstanbul'da düzenlenecek olan "Dünya Helal Zirvesi 2019” ve "7. OIC (İslam İşbirliği Teşkilatı) Helal Expo Fuarı” kapsamında, Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve Meclisleri organizasyonunda, 28-29 Kasım 2019 tarihlerinde Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yabancı firma/kurum/kuruluş temsilcilerinin katılım sağlayacağı bir Alım Heyeti programının organize edilmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir. Bahse konu Alım Heyeti kapsamında ülkemize gelecek alıcı şirketlerin listesi ekte yer almakta olup, anılan etkinlikte birebir görüşme yapmak isteyen Türk firmalarımızın https://bit.ly/35oB37p internet bağlantısından kayıt yaptırmaları gerektiği bildirilmektedir.(6300)

Taslak Program

28 Kasım, Perşembe

14:00 - 18:00

İkili İş Görüşmeleri

29 Kasım, Cuma

09:00 - 12:30

İkili İş Görüşmeleri (1. Kısım)

14:30 - 18:00

İkili İş Görüşmeleri (2. Kısım)

EK-9: Taslak Program

EK-10: Alım Heyeti Yabancı Firma Listesi(5 sayfa)

9. Sayın Bakanımızın Fas ve Tunus Ziyaretleri hk.

T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Fas ve Tunus ile olan ticari ve ekonomik ilişkilerimizin ele alınması ve işbirliği olanaklarının geliştirilmesi amacıyla Sayın Bakanımız Ruhsar PEKCAN'ın Aralık 2019 içerisinde anılan ülkeleri ziyaret ederek mevkidaşlarıyla görüşmeler yapmasının öngörüldüğü ve mezkur ziyaretler vesilesiyle Türkiye ile ilgili ülkelerden iş dünyası temsilcilerini de bir araya getirecek birer İş ve Yatırım Forumunun da düzenlenmesinin planlandığı ifade edilmektedir.

Bu kapsamda bahse konu ülke pazarlarında karşılaşılan sorunlar ile anılan görüşme sırasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin her iki ülke için ayrı ayrı hazırlanacak bilgi notlarının 26 Kasım 2019 Salı günü mesai bitimine kadar ek 11 ve 12'de yer alan görüş bildirme formu ile Birliğimize (eo@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.(6301)

EK-11: Görüş Bildirme Formu-Fas

EK-12: Görüş Bildirme Formu-Tunus

10. DBNPA Biyositi Danışma Süreci hk.

T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Avrupa Kimyasallar Ajansı (AKA) Biyosidal Ürünler Komitesi (Biocidal Product Committee-BPC) tarafından, DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamid) biyositinin gıda ve yem alanlarında kullanılan dezenfektanlarda (4. Ürün Tipi) etken madde olarak kullanımının onaylanması talebine ilişkin görüşünü 25 Haziran 2019 tarihinde açıkladığı, anılan görüş belgesine https://echa.europa.eu/documents/10162/085a4896-b067-bdbc-e38c-81794e60e4f3 internet adresinden, BPC'nin tüm görüşlerine ise https://echa.europa.eu/regulations/biocidal-products-regulation/approval-of-active-substances/ internet adresinden erişim sağlandığı bildirilmektedir.

Anılan yazıda devamla, insan sağlığı için endokrin bozucu etkisi olan söz konusu etken maddenin, 528/2012/EU sayılı Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin 5(1)'inci maddesi kapsamında belirlenen "onaylanmayacak etken maddeler" kriterini karşıladığı, kriteri karşılayan etken maddelerin, aynı yönetmeliğin 5(2)'nci maddesinde belirlenen istisna koşullarından en az birini karşılamadığı müddetçe onaylanamadığı ve Avrupa Komisyonu tarafından DBNPA biyositine ilişkin bir danışma sürecinin başlatıldığı ifade edilmektedir.

Bahse konu, Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin 5(2)'nci maddesi kapsamında;

- Biyosidal ürün kapalı sistemlerde veya insanlarla temasının ya da doğaya salınımının önlenmesini amaçlayan koşullar altında kullanılıyorsa,

- Etken maddenin insan sağlığına, hayvan sağlığına ya da çevreye yönelik ciddi tehlikeleri bertaraf etmek ya da kontrol altına almak için gerekli olduğu kanıtlanmışsa,

- Etken maddenin onaylanmamasının toplum üzerindeki olumsuz etkisi, söz konusu etkenmaddenin kullanımının insan sağlığı, hayvan sağlığı ve çevre üzerindeki riskler ile karşılaştırıldığında orantısız kalıyorsa istisnai koşulların karşılandığının kabul edildiği, danışma süreci kapsamında ise, DBNPA biyositinin yukarıda maruz istisnai durumlardan bir ya da birkaçını karşılayıp karşılamadığının tespit edilmesinin amaçlandığı, süreçte ayrıca, alternatif etken maddeler ya da teknolojilerin varlığının kilit faktör olarak göz önünde bulundurulacağı belirtilmektedir.

Diğer taraftan, Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen danışma sürecinde, üye ülkeler ve ilgili paydaşların DBNPA biyositine ilişkin geri bildirimleri kapsamında söz konusu etken maddenin onaylanıp onaylanmayacağına yönelik bir karar verileceği, konuya ilişkin ayrıntılı bilgiler içeren danışma sürecine ilişkin internet sayfasına https://echa.europa.eu/derogation-to-the-exclusion-criteria-current-consultations bağlantısı ile erişim sağlanabileceği bildirilmektedir.

Bu kapsamda, DBNPA biyositine ilişkin bilgilerin gerekçeleri ile birlikte Komisyon'a iletilmesinin teminen anılan biyosite ilişkin değerlendirmelerin 27 Kasım 2019 Çarşamba günü mesai bitimine kadar ekte yer alan görüş bildirme formu ile Birliğimize (eo@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.(6299)

EK-13: Görüş Bildirme Formu-BiyositeEkler:
EK-1 Biexpo Fuarları.pdf

EK-10 Alım Heyeti yabancı Firma Listesi (5 sayfa).pdf

EK-11 Görüş Bildirme Formu - Fas.docx

EK-12 Görüş Bildirme Formu - Tunus.docx

EK-13 Görüş Bildirme Formu - Biyosite.docx

EK-2 Gıda Kodeksi Yönetmelik Taslak Metin.docx

EK-3 Görüş Bildirme Formu.doc

EK-4 Bitki adı ile anılan yağlar Taslak Metin.docx

EK-5 Görüş Bildirme Formu.doc

EK-6 Güney Kore Görüş Bildirime Formu.docx

EK-7 Ürün Güvenliği ve Denetimi (20203

202023 sayılı Tebliğler).pdf

EK-8 Görüş Bildirme Formu-Ürün Güvenliği.doc

EK-9 Taslak Program.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.