2019/238 Sirküler (29.11.2019)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER NO: 2019/238

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan bir yazıda, 7/4/2016 yılında Resmi Gazete'de yayımlanan ve 7/10/2019 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ile kişisel verilerin işlenmesinde gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri belirlenerek kamu ve/veya özel sektör ayrımı yapılmaksızın kişisel veri işleme durumunda bulunan tüm gerçek ve tüzel kişilerin kapsamlı bir sorumluluk altına alındığı bildirilmektedir.

Bu çerçevede, 2020 itibariyle aktif olarak VERBİS kayıtları alınarak uygulanmaya başlanacak Kişisel Verilerin Korunması Sistemi çerçevesindeki hazırlıkları tamamlamak ve Kanundan kaynaklı yükümlülüklerini yerine getirmek için gerçek ve tüzel kişilere geçiş süreci tanındığı, bu geçiş sürecinin özel sektör nezdinde eksik olan farkındalığın artırılması ve gerekli hazırlıkların ifası noktasında yetersiz kaldığı yönünde bildirimler alındığı belirtilmektedir.

Ayrıca, KVKK çerçevesindeki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla tanınan geçiş sürecinde yeterli farkındalığa erişememiş ve hazırlık çalışmalarını tamamlayamamış ihracatçı firmaların söz konusu yaptırımlara maruz kalmalarının uluslararası piyasadaki rekabetçilik maliyetlerini olumsuz etkileyeceğinin öngörüldüğü, konunun Meclis Sektörler Konseyince değerlendirilmiş olduğu ve ihracatçılar aleyhine oluşabilecek durumların tespiti amacıyla bir çalışma yapılmasının uygun olacağı belirtilmektedir.

Bu kapsamda, KVKK hazırlıkları ve uygulamasına ilişkin gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin görüşlerin 5 Aralık 2019 Perşembe günü mesai bitimine kadar Ek'de yer alan görüş bildirim formu ile Birliğimize (eo@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır

Güliz AKEL ÇETİNKAYA

Genel Sekreter T.

EK: Görüş Bildirim Formu (1 Sayfa)Ekler:
EK Görüş Bildirim Formu.docx

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.