2019/241 Sirküler (04.12.2019)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2019-241


Sayın Üyemiz;

1. Fas/Sıcak Haddelenmiş Sac Korunma Önlemi Soruşturması

2. 7. Malezya Uluslararası Helal Fuarı

3. Fuar Duyurusu

4.ALL4PACK 2020 Fuar Başvuru Duyurusu Hk.

5. Kanada/Makarna Gözden Geçirme Soruşturması

6. Mevzuat Değişiklikleri

7. Fas Tarafından Gerçekleştirilen Tıbbi ve Medikal Malzeme İthalatı Hk.

8. FATF-Moğolistan'ın Gri Listeye Alınması

9. İhale Duyurusu

10. Yolcu Biniş Köprüsü Alımına İlişkin İhale Duyurusu

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter T.
1. Fas/Sıcak Haddelenmiş Sac Korunma Önlemi Soruşturması

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, Fas tarafından "Sıcak Haddelenmiş Sac" ithalatına karşı başlatılan korunma önlemi soruşturması kapsamında, Fas Sanayi Ticaret Yeşil ve Sayısal Ekonomi Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan duyuruda 19 Aralık 2019 tarihi saat 10:00'da adı geçen Bakanlığa bağlı Ticaret Genel Müdürlüğü bünyesinde (Parcelle 14, Business Centre, aile Nord Bd Riad, Hay Riad, Rabat) bir kamu dinleme toplantısı düzenleneceği ifade edilmektedir.

Ayrıca, söz konusu duyuru kapsamında, 15-09 sayılı kanunun 60. ve 61. maddeleri uyarınca söz konusu kamu dinleme toplantısına katılmak isteyen tarafların, 6 Aralık 2019 tarihine kadar, faks, e-posta veya doğrudan posta yoluyla adı geçen Fas'lı Bakanlığın mezkur duyuruda yer verilen iletişim bilgileri üzerinden katılım taleplerini iletmeleri, söz konusu taleple beraber, toplantı gündemine alınmasını istenen hususlar, katılacak kişilerin isim ve unvanlarını da bildirmeleri gerektiği hususlarının belirtildiği bildirilmektedir.

Bu kapsamda, 10/19 kamuoyu duyurusunun 4.1 maddesine istinaden, ilgili taraflar dışında adı geçen toplantıya gözlemci olarak katılmak isteyenlerin ise yine 6 Aralık 2019 tarihine kadar mezkur duyuruda yer verilen iletişim bilgileri üzerinden Fas Sanayi Ticaret Yeşil ve Sayısal Ekonomi Bakanlığı'na bilgilerini iletmeleri gerektiği belirtilmektedir. Söz konusu duyuru ekte yer almaktadır.

EK-1: Duyuru (1 Sayfa)

2. 7. Malezya Uluslararası Helal Fuarı

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan bir yazıda, Kuala Lumpur/Malezya'da "HW Lima" tarafından 01-04 Nisan 2020 tarihlerinde 17. Malezya Uluslararası Helal Fuarı (MIHAS)'nın düzenleneceği ve organizatör tarafından ülkemizden katılım sağlayacak firmalara %10 oranında indirim sağlanacağı ifade edilmektedir.

Ayrıca "Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Ticaret Bakanlığı internet sitesinde yer alan "Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listeleri”nde yer alması gerektiği bildirilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu fuarın hâlihazırda Bakanlıkça "Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listeleri”nde yer almadığının görüldüğü ve firmaların ilgilenmeleri durumunda bağlı bulundukları İhracatçı Birliği Genel Sekreterlikleri aracılığı ile bilgi almaları gerektiği bildirilmektedir.

3. Fuar Duyurusu

Mumbai Ticaret Müşavirliği'nden alınan bir yazıya atıfla, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, Halal Show India 2020 Fuarı'nın 25-26 Ocak 2020 tarihinde Mumbai/Hindistan'da düzenleneceği belirtilmekte olup, söz konusu fuara ülkemizden katılımı teşvik etmek amacıyla 2 (iki) firmaya ücretsiz stand alanı tahsis edilebileceği ifade edilmektedir.

Ayrıca, "Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Ticaret Bakanlığı internet sitesinde yer alan "Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listeleri”nde yer alması gerektiği bildirilmektedir.

EK-2: Broşür

4.ALL4PACK 2020 Fuar Başvuru Duyurusu Hk.

İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, Paris/Fransa'da 23-26 Kasım 2020 tarihleri arasında düzenlenecek "All4Pack 2020” Uluslararası Ambalaj Makineleri ve Malzemeleri Fuarı'nın Türkiye Milli Katılım Organizasyonu'nun Genel Sekreterliklerince gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirilmektedir.

Uzun dönemli müşteri ilişkilerinin ve hatta ortaklıkların kurulması ve sektörle ilgili en son gelişmelerin ve potansiyel rakiplerin takip edilebilmesi açısından fırsat niteliği taşıyan All4Pack 2020 Fuarının milli katılımcılarına Genel Sekreterliklerince;

- Stand alanı kiralanması

-Stand inşaat, dekorasyonu ve elektrik bağlantısı, stand temizliği, internet

-Ürünlerin nakliye, gümrükleme ve stand teslimi,

-Reklam ve tanıtım hizmetleri verildiği belirtilmektedir.

Fuara ilişkin detaylı sirküler ve başvuru formu ekte yer almakta olup katılmayı planlayan firmaların ekteki başvuru formunu ve fuar sözleşmesini eksiksiz doldurarak 6 Aralık 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterlikleri 0212 454 05 01-02 numaralı faksına veya ağaç@iib.org.tr e-posta adresine göndermeleri gerektiği ifade edilmektedir.

Bilgi için İrtibat:

Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri Şubesi

Esin DÜNDAR

Tel: 0212 454 05 46

E-Mail: ağaç@iib.org.tr

EK-3: Sirküler, Başvuru Formu, Sözleşme

5. Kanada/Makarna Gözden Geçirme Soruşturması

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Kanada tarafından ülkemiz menşeli "Makarna” (1902.19 GTP'sinde yer alan) ithalatına karşı uygulanan anti-damping ve telafi edici önlem soruşturması neticesinde 26 Haziran 2018 tarihinden itibaren bir Türk ihracatçı firma için % 7 oranında anti-damping % 1,4 oranında telafi edici vergi önlemi; diğer Türk ihracatçılar için %99,9 oranında anti-damping, % 4,2 oranında telafi edici önlem uygulanmasına hükmedildiği bildirilmektedir.

27 Kasım 2019 tarihinde Kanada Sınır Hizmetleri İdaresi (CBSA) tarafından yayımlanan bildirimle, anılan telafi vergi önleminin 1 Ocak 2018-31 Ekim 2019 dönemine yönelik olarak normal değer, ihraç fiyatı ve faydalanılan sübvansiyon miktarlarının güncellenmesini teminen bir gözden geçirme soruşturması (re-investigation) başlatıldığı ifade edilmektedir.

Söz konusu bildirimde, gözden geçirme soruşturmasında yer almak isteyen firmaların 17 Ocak 2020 tarihine kadar ihracatçı soru formu yanıtlarını CBSA'ya sunması gerektiği belirtilmekte olup gerekli görülmesi halinde tevdi edilecek bilgiler çerçevesinde ihracatçı firmalarımız nezdinde yerinde inceleme ziyaretleri gerçekleştirilebileceği bildirilmektedir.

Ayrıca, soruşturma boyunca ihracatçı firmalarımızın işbirliğine gitmekten ve ilgili verileri sunmaktan imtina etmeleri durumunda % 4,2 oranındaki anti-damping vergisine ve kilogram başına 0,09 TL telafi edici vergiye maruz kalacakları dile getirilmektedir.

Bahse konu soruşturmanın 7 Mayıs 2020 tarihinde sona ermesinin öngörüldüğü ve açılış bildirimine ve ilgili soruşturma takvimine ilişkin malumata https://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/ri-re/menu-eng.html internet adresinden ulaşılmasının mümkün olduğu bildirilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu yeniden gözden geçirme sürecine dahil olmak ve soru formu doldurmak isteyen firmaların belirtilen internet adresindeki Kanada soruşturma otoritesi yetkilileri ile ivedilikle temasa geçmeleri gerektiği ifade edilmektedir.

6. Mevzuat Değişiklikleri

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Avrupa Birliği mevzuatındaki değişikliklerin aşağıda yer alan maddeler halinde bildirildiği dile getirilmekte olup bahse konu gelişmelerin, anılan ürünlerin AB'ye ihracatında ülkemize rekabet avantajı sağlayabileceği mütalaa edilmektedir.

1. Rusya ve Ukrayna menşeli demir veya çelikten mamul dikişsiz borular ithalatına karşı nihai anti-damping vergisi uygulanması hakkında 2018/1469/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nü tadil eden 2019/1295/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nde yapılan düzeltme, AB Resmi Gazetesinin 14 Ekim 2019 tarihli ve L 261 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

2. Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli yüksek mukavemetli polyester iplik ithalatına karşı nihai anti-damping vergisi uygulamasına dair 2017/325/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nü tadil eden 2019/1706/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 11 Ekim 2019 tarihli ve L 260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

3. ÇHC menşeli çelik tekerlekler ithalatına karşı geçici anti-damping vergisi uygulanması hakkında 2019/1693/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesinin 10 Ekim 2019 tarihli ve L 259 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

4. ÇHC menşeli seramik karolar ithalatına karşı nihai anti-damping vergisi uygulamasına dair 2017/2179/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nü tadil eden 2019/1687/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 9 Ekim 2019 tarihli ve L 258 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

5. Rusya, Trinidad ve Tobago ile ABD menşeli üre ve amonyum nitrat ithalatına karşı nihai anti-damping vergisi uygulanmasına dair 2019/1688/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 9 Ekim 2019 tarihli ve L 258 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

6. ÇHC menşeli ütü masaları ithalatına karşı nihai anti-damping vergisi uygulamasına dair 2019/1662/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 2 Ekim 2019 tarihli ve L 252 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

7. ÇHC menşeli peroksosülfat ithalatına karşı anti-damping soruşturması açılmasına dair 2019/1584/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 26 Eylül 2019 tarihli ve L 246 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

7. Fas Tarafından Gerçekleştirilen Tıbbi ve Medikal Malzeme İthalatı Hk.

Rabat Ticaret Müşavirliği'nden alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Fas'a gerçekleştirilecek tıbbi ve medikal malzeme ihracatı için Sağlık Bakanlığına bağlı olan İlaç ve Eczacılık Müdürlüğü tarafından verilen "özel izin", "tescil belgesi"nin yanısıra "tescil başvurusu alındı belgesi" veya "usulüne göre onaylanmış faturaların" sunulması gerektiği yönünde bir düzenleme yapıldığı ancak, ekte yer alan sirküler içerisinde yer alan listede bahsi geçen ürünlerin söz konusu izin ve tescil

uygulamasına tabi tutulmayacağı ifade edilmektedir.

Söz konusu ürünlerin ülkemizden Fas'a ihracı sırasında ilgili kamu kurumundan belge temini ve izin sürecinin ihracat sürelerini ve maliyetleri artırma ihtimali bulunduğu bildirilmektedir.

EK-4: Sirküler

8. FATF-Moğolistan'ın Gri Listeye Alınması

T.C. Ulan Batur Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği'nden alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütüne (OECD) bağlı Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force-FATF)'nün, kara para aklamayı önleme ve terörizmin finansmanı ile mücadele ile ilgili önlemlerin uygun bir şekilde yerine getirilemediği gerekçesiyle Moğolistan'ı (İzlanda ve Zimbabve ile birlikte) gri listeye aldığı dile getirilmektedir.

Gri listede bulunan ülkeler arasında Bahamalar, Botsvana, Kamboçya, Gana, İzlanda, Moğolistan, Pakistan, Panama, Suriye, Trinidad ve Tobago, Yemen, Zimbabve'nin yer aldığı belirtilmektedir.

Gri listenin (stratejik yetersizliği olan yargı bölgeleri), finansal sistemleri FATF tarafından kara para aklama ve terörizmin finanse edilmesine karşı güvencede bulunmadığı düşünülen ülkeleri içerdiği, bu durumun, ülkelerin terörün finansmanını ve kara para aklamayı önleme yeteneği olmadığı anlamına geldiğinden, bu yönüyle uluslararası finans piyasaları için risk taşıdığı bildirilmektedir.

Gri listede bulunan ülkelerin uluslararası bono ticareti, borç alma, havale alma veya gönderme ile uluslararası ticaret yapma yeteneğinin kısıtlanabilmekte ya da tamamen ortadan kaldırılabilmekte olduğu, FATF'ın gri listesine alınan ülkelerin ekonomisinin, yabancı yatırımcı ve şirketleri ülkeye çekmekte daha da zorlanmakta olduğu, yabancı yatırımcı ve şirketlerin sermaye maliyeti ve iş yapma maliyetinin artmakta olduğu belirtilmektedir.

EK-5: İlgili Belge ve Raporlar

9. İhale Duyurusu

Dakka Ticaret Müşavirliğinin yazısına atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda; Bangladeş İçişleri Bakanlığı tarafından tedarik edilmek istenen 4 milyon adet pasaport ve bileşeni (4 million machine readable passport booklets and 4 million laminates) alımı için ihale yapılacağı bildirilmekte olup ilgili ihale duyurusu ekte yer almaktadır.

EK-6: İhale Duyurusu

10. Yolcu Biniş Köprüsü Alımına İlişkin İhale Duyurusu

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda; Uluslararası Saraybosna Havaalanı Kamu Şirketi tarafından Uluslararası Saraybosna Havaalanı'nın ihtiyaçları için yolcu biniş köprüsü alımına ilişkin ihale duyurusu yapıldığı ifade edilmektedir.

İhale sürecinin devlet düzeyinde Bosna Hersek Kamu İhaleleri Ajansı'nın web portalı (https://www.ejn.gov.ba/Announcement/Search) üzerinden takip edilmesi gerektiği belirtilmekte olup söz konusu web portalına aday firmalar tarafından ücretsiz olarak üye olunmasının ertesinde 246-1-1-897-3-129/19 ihale bildirim numarası ile ihale dokümanlarının site üzerinden indirilebileceği dile getirilmektedir. İhale dokümanlarının alınabileceği son tarihin 24.12.2019 olarak belirlendiği bildirilmektedir.

Bahse konu ihaleye yönelik olarak son müracaat tarihinin 06.01.2020, saat 12:00 olarak belirlendiği, tahmini toplam sözleşme değerinin KDV (%17) hariç 5.300.000 KM (2.710.000 Avro) olduğu, ihale seçim kriteri olarak "en düşük fiyat teklifi" ibaresine yer verildiği ifade edilmektedir.

Söz konusu ihaleye dair temin edilen İngilizce özet bilgilerin ekte yer alan dosyanın 4.-6. sayfalarında sunulduğu, bahse konu bilgilerin https://distalep.ticaret.gov.tr adresinde bulunan Ticaret Bakanlığı Dış Talepler Bülteni'nde de yer aldığı belirtilmektedir.

EK-7: İhale DuyurusuEkler:
EK-1 Duyuru.pdf

EK-2 Broşür.pdf

EK-3 All4Pack.pdf

EK-4 Sirküler.pdf

EK-5 Moğolistan Belgeler.pdf

EK-6 İhale Duyurusu.jpg

EK-7 İhale Duyurusu.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.