2019/246 Sirküler (06.12.2019)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2019-246

Sayın Üyemiz;

1. Antalya OSB Ar-Ge İnovasyon Proje Pazarı Hk.

2. Libya Demir ve Çelik Şirketinin Önümüzdeki Dönem Projeleri

3. Türkiye-Bangladeş 5. Dönem KEK Mutabakat Zaptı

4. AB Ürün Kurallarının Uygulanmasına İlişkin MAVI REHBER

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır

Güzide ERYÜCEL ÇAKAR

Genel Sekreter V.

1. Antalya OSB Ar-Ge İnovasyon Proje Pazarı Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nden (AOSB) Meclislerine iletilen bir yazıda; AOSB ev sahipliğinde, ürün, patent, prototip vb. sergisi üretimdeki katma değerin artırılması,yeni teknoloji ve metotların sanayiye kazandırılması, Ar-Ge ve İnovasyon kültürünün

yaygınlaşması, üniversite-sanayi işbirliğinin güçlenmesi ve yeni ortaklıkların başlatılması, inovatif fikirlerin hayata geçirilmesi amacıyla ilki 2018 yılında gerçekleştirilen Antalya OSB Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı Etkinliği'nin ikincisinin 2020 yılı Nisan ayı içerisinde Antalya'da gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Bu çerçevede, "Tarım, Kimya, Biyoteknoloji, Gıda”, "Enerji, Makine, Elektrik-Elektronik, İnşaat, Yazılım, Bilişim ve Yapay Zekâ” ve "Sağlık ve Tıp Teknolojileri, Biyomalzeme, İlaç ve Kozmetik” kategorilerinde gerçekleştirilecek olan proje pazarında sanayicilerin, girişimcilerin, yatırımcıların, akademik grupların, kurum ve kuruluşların aynı platformda buluşturulması ve yeni iş birliklerinin oluşturulmasının hedeflendiği ifade edilmektedir.

Söz konusu etkinliğe 16 Aralık 2019-14 Şubat 2020 tarihleri arasında başvuru yapılabileceği, detaylara ve programa ilişkin bilgilere www.antalyaosbprojepazari.com web sitesi üzerinden erişim sağlanabildiği belirtilmektedir.

2. Libya Demir ve Çelik Şirketinin Önümüzdeki Dönem Projeleri

Ticaret Bakanlığının bir yazısına atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Libya Demir ve Çelik Şirketi (LISCO) "General Scrap Company"nin Yönetim Kurulu Başkanı Omer Fawzi Alshaws'un Misurata Başkonsolosluğumuza 21 Temmuz 2019 tarihinde ziyaret gerçekleştirdiği, şirketin

Libya Ekonomi Bakanlığından hurda metal ihracatına ilişkin izin aldığı, LISCO'nun halihazırda üretim için ülkemizden hammadde ithal etmekte olduğu, alınan izin çerçevesinde bir bölümü hurda metal ihracıyla karşılanmak üzere özellikleri ekte yer alan dosyada bulunan hammaddenin ülkemizden ithaline yönelik ilgili kuruluşlarımızla iletişime geçmek istediği bildirilmektedir.

Alshaws'un, ekte sunulan ithalat miktarının (100.000 mt) bu aşamadaki ihtiyacı göstermekle birlikte, yıllık ihtiyaçlarının 800.000/mt'a kadar oluşabileceğini ifade ettiği belirtilmektedir.

EK-1: Libya Yazı

3. Türkiye-Bangladeş 5. Dönem KEK Mutabakat Zaptı

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Türkiye-Bangladeş 5. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısının, 19-20 Kasım 2019 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirildiği bildirilmekte olup söz konusu Toplantı sonunda imzalanan 5. Dönem KEK Mutabakat Zaptı 'nın bir örneği ve gayri resmî tercümesi ekte yer almaktadır.

EK-2: KEK 5. Dönem Mutabakat Zaptı ve Gayri resmî Tercümesi

4. AB Ürün Kurallarının Uygulanmasına İlişkin MAVI REHBER

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Tek Pazarda, malların serbest dolaşımının sorunsuz işlemesi ve AB yatay kuralları ile ürün kurallarının daha iyi anlaşılması ve bu kuralların daha uyumlu ve yeknesak uygulanmasına katkıda bulunulması amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından Mavi Rehber adında bir kılavuz yayımlandığı bildirilmektedir.

Bahse konu rehberin malların serbest dolaşımının yanı sıra Birlik içerisindeki ürün güvenliğine ilişkin yüksek koruma seviyesini sağlayan hükümler (yetkili kuruluşlar, ticaret ve tüketici kuruluşları, standardizasyon kuruluşları, imalatçılar, ithalatçılar, dağıtıcılar, uygunluk değerlendirme kuruluşları ve ticaret birlikleri gibi) hakkında bilgi edinmek isteyen Üye Devletlere ve diğer ilgililere yönelik olduğu ve AB Üye Devletleri ve Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) Antlaşması imzacıları yanı sıra Türkiye'ye de uygulandığı ifade edilmektedir.

Ayrıca, ülkemizdeki ilgili tüm paydaşlara tasarım, üretim, uygunluk değerlendirmesi, akreditasyon, piyasa gözetimi ve denetimi, ithalat denetimi gibi alanlarda kolaylık sağlaması ve yol göstermesi amacıyla söz konusu rehberin tüm paydaşların kolayca ulaşabilmesi amacıyla dilimize çevrilerek https://www.ticaret.gov.tr/urun-guvenligi/mavi-rehber adresinde elektronik olarak sunulduğu belirtilmektedir.Ekler:
EK-1 Libya Yazı.pdf

EK-2 Mutabakat Zaptı ve Tercümesi.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.