2019/249 Sirküler (11.12.2019)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER NO: 2019/ 249

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Bulgaristan Tarım, Gıda ve Ormanlar Bakanlığı Gıda Güvenliği Ajansı'ndan alınan bildirim çerçevesinde, Bulgaristan'ın Avrupa Komisyonunun gıda, bitki ve hayvan ticaretinde kullanılmakta olan online yönetim sistemi TRACES isimli uygulamanın hazırlık dönemi olarak adlandırılan 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren başlatılacağı, 1 Ocak 2020 itibarıyla Kapitan Andreevo sınır kapısında bitki sağlık sertifikası ile giriş yapacak bitki, bitkisel ürün ve diğer ürünler için sertifika kopyalarının sınır kontrol noktasına 24 saat önceden fitoandreevo@gmail.com e-posta adresine gönderilmesi suretiyle yazılı ön bildirim yapılması gerektiği ve 2019 yılı Aralık ayından itibaren Bulgaristan'ın TRACES sistemine tam olarak entegre olacağı hususları daha önceki yazılarında bildirilmişti.

Bu defa, Sofya Ticaret Müşavirliğimizden alınan muhtelif yazılarda; mezkur Ajans yetkilileriyle 23/10/2019 tarihinde yapılan görüşmede, bitki sağlığı kontrolleri ve resmi kontrollere ilişkin yeni Avrupa Birliği mevzuatının (Avrupa Parlamentosu ve Konsey'in 2016/2031 No'lu Regülasyonu ve 2017/625 No'lu Regülasyonu) 14 Aralık 2019 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacağı, bu çerçevede mezkur tarihten itibaren sınır kapısında gerçekleştirilecek bitki sağlığı kontrollerinde TRACES sisteminin uygulanmasının ve her gönderi için sınırdaki yetkililere ön bildirim yapılmasının zorunlu hale geleceğinin ifade edildiği belirtilmektedir. Test sürecinde olduğu gibi 14 Aralık 2019 tarihinden itibaren de zorunlu ön bildirimin fitoandreevo@gmail.com e-posta adresine yapılması gerektiği bilgisinin verildiği, sınırda gerçekleştirilecek bitki sağlığı kontrolleri neticesinde Bulgar yetkililerce düzenlenecek "Common Health Entry Document" belgesinin varış noktasına kadar gönderinin beraberinde bulundurulacağı da ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, Avrupa Komisyonu ve Konseyinin bitki sağlığı ve kontrollerine ilişkin yürürlükte olan mevzuatına ilişkin bilgilerin yer aldığı bahse konu Ajanstan alınan 05/11/2019 tarihli yazı ekte gönderilmektedir.Ayrıca, söz konusu Ajans'ın Sofya Büyükelçiliğimizi muhatap, tercümesi Müşavirliklerince yapılmış bir örneği ekli yazısında, belirli hayvan ve ürünlerin resmi sertifika örneklerine ilişkin (EU) 2019/628 sayılı Uygulama Regülasyonu'nun da 14 Aralık 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği bildirilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır

Güliz AKEL ÇETİNKAYA

Genel Sekreter T.EKLER:

1- Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansının 05/11/2019 tarihli yazısı

2- 2019/628 Sayılı Regülasyon (Bulgarca)

3- 2019/628 Sayılı Regülasyon (Tercüme)Ekler:
1-Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansının 05kasim19 tarihli yazısı.pdf

2-2019 -628 Sayılı Regülasyonu Bulgarca.pdf

3-2019-628 Sayılı Regülasyon Tercümesi.docx

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.