2019/251 Sirküler (11.12.2019)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2019 / 251


Sayın Üyemiz,

"Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl işleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik”in 25 Mayıs 2019 tarih ve 30784 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup, Yönetmelik itibariyle yürürlüğe girecektir. Antalya Zirai Karantina Müdürlüğü'nden alınan yazıda söz konusu Yönetmeliğin 15. Maddesi kapsamında ahşap ambalaj malzemeleri tedarikçileri ve kullanıcılarına getirilen yükümlülükler ile ilgili bilgi notu ekte sunulmaktadır.

Söz konusu yönetmelik ve ihracatçıların bahse konu yönetmelik kapsamındaki yükümlülükleri hakkında 17 Aralık 2019 Salı günü saat 10:00'da Birliğimizde Antalya Zirai Karantina Müdürlüğünce bir bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir. Toplantı tüm üyelerimizin katılımına açık olup katılımcı sayısının belirlenebilmesini teminen https://forms.gle/ZVJDQc5JCXYamApX8 linkinde yer alan formun 16 Aralık 2019 Pazartesi gününe kadar doldurulması önem arz etmektedir.

Bilgilerini ve bahse konu bilgilendirme toplantısına katılımlarını rica ederim.e-imzalıdır

Güliz AKEL ÇETİNKAYA

Genel Sekreter T.Ek: Bilgi Notu

Toplantı Tarihi ve Saati: 17.12.2019, Salı günü Saat:10.00

Toplantı Yeri: Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği, 4. Kat Toplantı Salonu


"AHŞAP AMBALAJ MALZEMELERİNİN ISIL İŞLEME TABİ TUTULMASI VE İŞARETLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK” İLE İLGİLİ BİLGİ NOTU

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Antalya Zirai Karantina Müdürlüğü'nden alınan yazıda, zararlı organizmaların, ihracatta kullanılan ahşap ambalaj malzemeleri ile taşınması ve yayılmasını engellemek için hazırlanan "Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl işleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik”in 25 Mayıs 2019 tarih ve 30784 sayılı Resmi Gazetede yayımlandığı bildirilmektedir.

Söz konusu yönetmeliğin aşağıda belirtilen 15. Maddesi ile ahşap ambalaj malzemeleri tedarikçileri ve kullanıcılarına yükümlülükler getirildiği belirtilmektedir.

Madde 15-a) İzin belgeli işletmeden, ısıl işlem uygulaması, ISPM 15 işaretlemesi ve izlenebilirlik işaretlemesi yapılmış olan ahşap ambalaj malzemesi alan tedarikçi ve kullanıcılar; üzerinde ısıl işlem tarihi, çeşidi, ebadı, miktarı, parti numarası yer alan ısıl işlem çıktıları ile çıktılar üzerindeki bu bilgilerin açıklama olarak yazıldığı fatura veya irsaliye belgelerini, kontrol ederek teslim alır. Bu belgeler 2 yıl süre ile saklanır. Isıl işlem çıktıları üzerindeki ısıl işlem tarihi, çeşidi, ebadı, miktarı, parti numarası ile fatura veya irsaliye belgelerine açıklama olarak yazılan bilgiler karşılaştırılır, uyumlu olmaması durumunda, alımı yapılan ahşap ambalaj malzemesi, kullanıcılar veya tedarikçiler tarafından kabul edilmez. Uyumlu olmadığı halde kabulü yapılıp; kullanıcılar tarafından ihracatta kullanıldığının, tedarikçilerce de ticaretinin yapıldığının tespit edilmesi durumunda, kullanıcıların ve tedarikçinin izin belgesi almadan ISPM 15 işaretlemesi yaptığına hükmedilir.

c) Kullanıcılar; bu Yönetmelik hükümlerine uygun ahşap ambalaj malzemelerini kullanmak zorundadır. IPPC'nin hazırlamış olduğu ISPM 15 düzenlemesine uygun serbest dolaşım yolu ile ülkemize giren ahşap ambalaj malzemeleri de bu Yönetmeliğin Ek-1'in üçüncü fıkrasında yer alan izlenebilirlik işaretlemesi hariç diğer hükümlerine uygun olmalıdır. Yönetmelik hükümlerini sağlamayan ahşap ambalaj malzemesi kullananların izin belgesi almadan ISPM 15 işaretlemesi yaptığına hükmedilir.

d) Ahşap ambalaj malzemeleri tedarikçileri ve kullanıcıları, ihracatta, en yakın zamanda ısıl işlem uygulaması, ISPM 15 işaretlemesi ve izlenebilirlik işaretlemesi yapılmış ahşap malzemeleri kullanır.

e) Ahşap ambalaj malzemeleri tedarikçileri ve kullanıcıları, ısıl işlem uygulaması, ISPM 15 işaretlemesi ve izlenebilirlik işaretlemesi yapılmış ahşap malzemeleri ile işaretsiz ahşap ambalaj malzemelerini boş veya mal ile yüklenmiş olarak bir arada bulundurmamaktan sorumludur.

f) Ahşap ambalaj malzemeleri kullanıcıları, ISPM 15 işareti ve izlenebilirlik işaretlemesi taşıyan ahşap ambalaj malzemelerini kullanırken; ahşap malzemelerinin, izin belgeli firmadan veya tedarikçiden teslim alındığı süreden, malın Ülkemiz gümrüklerinden çıkışına kadar, bu malzemelerin karantina odası şartlarını sağlamaktan sorumludur.

Yukarıda açıklanan yönetmeliğin 15inci maddesinde belirtilen esaslardan herhangi birine aykırı işlem yaptığının tespit edilmesi halinde 5996 sayılı Kanunun 38inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen idari para cezaları uygulanır.

Bu çerçevede, 01 Ocak 2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olan yönetmeliğin, ahşap malzeme kullanıcısı olan ihracatçılarımıza getirdiği yükümlülüklerden dolayı ihracatçıların bilgilendirilmesi amacıyla geniş katılımlı toplantı yapılması gereği duyulduğu ifade edilmektedir.


Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.