2019/210 Sirküler (22.10.2019)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2019- 210

Sayın Üyemiz;

1. Kanada

2. Petrol Boruları - OCTG Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Önlemleri

3. KBIS Las Vegas 2020 Fuarı

4. ABD'ye YMS İhracatı

5. Nijerya'nın Benin Sınırının Ticarete Kapanması

6. Türkiye-Bangladeş 5. Dönem KEK Toplantısı

7. Muhtelif Narenciye Satış İhalesi

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır

Güliz AKEL ÇETİNKAYA

Genel Sekreter T.

1. Kanada

Ottava Ticaret Müşavirliği'nden alınan yazıya atıfla, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Kanada'nın yaklaşık 11 milyar ABD Doları (%47 Kanada üretimi, %53 ithal) tutarındaki yaş meyve ve sebze sektörünün büyük bölümünü kontrol eden ve toplam yaş meyve ithalatının %90'ından fazlasını gerçekleştiren 400 üyeli CPMA Canadian Produce Marketing Association (Kanada Ürünü Pazarlama Birliği) tarafından, diplomatik temsilciliklere yönelik bilgilendirme toplantısına Ottava Ticaret Müşavirliği tarafından iştirak edilmiş olduğu belirtilmekte olup, söz konusu toplantıya ilişkin bilgi notları ekte yer almaktadır.

EK-1: Bilgi Notu

EK-2: CPMA 2019 YMS Fuarı Sonuç Raporu

EK-3: CPMA 2020 YMS Fuarı Fuar Alan Planı

EK-4: CPMA 2020 YMS Fuarı Başvuru Formu

2. Petrol Boruları - OCTG Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Önlemleri

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemiz menşeli "Petrol Boruları - OCTG” (7304.29, 7304.39, 7304.59, 7305.20, 7305.31, 7306.29, 7306.30 ve 7306.50 GTİP'li) ithalatına uygulanan anti-damping ve telafi edici vergi önlemlerine yönelik nihai gözden geçirme soruşturması başlatıldığına ilişkin bilgi ve ilgili Kurumlara verilecek cevaplara yönelik son tarihlerin daha önce iletildiği belirtilmektedir.

Söz konusu soruşturmalara yönelik olarak, ABD Ticaret Bakanlığı (DOC) Uluslararası Ticaret İdaresi (ITA) ve Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC) tarafından yayımlanan açılış bildirimlerinde iletilen sorulara ülke olarak cevapların iletilmiş olduğu, sektör tarafından herhangi bir yanıtın Kurumlara iletilmemesi sebebiyle hızlandırılmış (expedited) bir soruşturma yürütülmesi kararının verildiği ve bu hızlandırılmış soruşturma kapsamında söz konusu Kurumların soruşturmaya ilişkin kararlarını "mevcut en iyi bilgilere” (facts available) dayanarak almakta olduğu belirtilmektedir.

Ayrıca, ITA tarafından söz konusu soruşturmalara ilişkin nihai kararın açıklanmış olduğu, telafi edici vergi önleminin kaldırılması halinde telafi edilebilir sübvansiyonların devam / tekrar edeceği, anti-damping önleminin kaldırılması halinde ise dampingin devam / tekrar edeceğine karar verilmiş olduğu bildirilmektedir. Bu kapsamda, 24 Eylül 2019 tarihinde nihai gözden geçirmenin yürütülmesine yönelik ITC kararının Amerika Resmi Gazetesinde yayımlanmış olduğu, buna ilişkin tarihlerin daha sonra açıklanacağı belirtilmektedir.

3. KBIS Las Vegas 2020 Fuarı

Akdeniz İhracatçı birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, 21-23 Ocak 2020 tarihleri arasında ABD/Las Vegas'ta düzenlenecek olan KBIS "Uluslararası Mutfak ve Banyo Fuarı” kapsamında, Türkiye milli katılımının Akdeniz İhracatçı Birlikleri tarafından gerçekleştirileceği bildirilmekte olup söz konusu fuara Türkiye'nin milli katılımı ile katılmak isteyen firmaların ivedilikle aşağıda linki verilen online başvuru formunu doldurmaları gerektiği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, fuara ilişkin bilgi notu ekte sunulmaktadır.

EK-5: Bilgi Notu

4. ABD'ye YMS İhracatı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yazısına atıfla Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'ne yaş meyve ve sebze ihracatı gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında; ABD makamlarınca ABD'ye Bursa siyah incir ihracatında tatbik edilmesi planlanan ışınlama uygulamasının kiraz ürününde de uygulanması ile belirli taze meyvelerde ışınlama uygulamasına onay verilmesi durumunda imzalanması gereken Eşdeğerlik Çalışma Planı Taslağı (FEWP)'na ilişkin ülkemiz görüşleri talep edilmektedir.

Bu kapsamda, ABD tarafından iletilen Eşdeğerlik Çalışma Planı Taslağı (FEWP) ekte sunulmakta olup, söz konusu taslağa ve bahse konu ışınlama işleminin uygulanabilir olup olmadığına dair görüşlerin 24 Ekim 2019 Perşembe günü mesai bitimine kadar, ekte yer alan görüş bildirme formu ile Genel Sekreterliğimize (eo@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

EK-6: Eşdeğerlik Çalışma Planı Taslağı

EK-7: Görüş Bildirme Formu

5. Nijerya'nın Benin Sınırının Ticarete Kapanması

Dışişleri Bakanlığı'nın yazısına atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Nijerya'nın 20 Ağustos 2019 itibarıyla Benin sınırını ticarete kapattığı, üçüncü ülkelerden ithal ettikleri ürünleri Nijerya piyasasına kaçak veya yasal yollardan sokan birçok Beninli yerel firmanın zor durumda olduğu, ilaveten; Togo'daki ithalat-ihracat yapan firmaların da bu durumdan olumsuz etkilendiği ifade edilmektedir.

Nijerya'ya ithalatı uzun süredir yasak olan ürünlerin listesinin Benin gümrük makamları tarafından kamuoyuna hatırlatıldığı ve bu listede Türkiye'den Benin'e ihraç edilen buğday unu, bitkisel yağlar ve makarnanın da bulunduğu belirtilerek Benin ve Togo'ya bu ürünleri ihraç eden firmalarımızın alacaklarında sıkıntı yaşamalarının olası olduğu bildirilmektedir.

6. Türkiye-Bangladeş 5. Dönem KEK Toplantısı

T.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün yazısına atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Eş başkanlığı Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy ile Bangladeş Maliye Bakanı Sayın A.H.M Mustafa Kamal tarafından yürütülen Türkiye Bangladeş 5. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu(KEK) Toplantısı'nın 19-20 Kasım 2019 tarihlerinde Ankara'da yapılmasının planlandığı bildirilmektedir.

Türkiye-Bangladeş 4.Dönem KEK Toplantısı, 11-12 Kasım 2012 tarihlerinde Dakka'da gerçekleştirildiği belirtilerek 4.Dönem toplantıda imzalanan Mutabakat Zaptı'nın bir örneği ekte sunulmaktadır.

Bu çerçevede, 5. Dönem KEK Toplantısı'na yönelik olarak Bakanlık tarafından yapılacak hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere; iki ülke arasındaki ilişkiler, KEK 4. Dönem Toplantısı Protokolünde yer alan hususlar, Bangladeş ile ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimizde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri, KEK5.DönemToplantısı'nda gündeme getirilmesinde fayda görülen konular ile KEK 5. Dönem Toplantısı sonucunda imzalanması öngörülen Protokolde yer alması talep edilen hususlara ilişkin görüşlerin 24 Ekim 2019 Perşembe günü saat 15:00'e kadar ekte yer alan görüş bildirme formu ile Birliğimize (eo@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

EK-8: Türkiye - Bangladeş KEK 4. Dönem Mutabakat Zaptı

EK-9: Görüş Bildirme Formu

7. Muhtelif Narenciye Satış İhalesi

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nden alınan yazıda, İşletmelerinin 2019 yılı üretim tahmini 1.740 Ton Washington Portakal, 1.290 Ton Navelina Portakal, 135 Ton Mandarin, 1.510 Ton Greyfurt olmak üzere toplam 4.675 Ton muhtelif narenciye satış ihalesinin 24.10.2019 Perşembe günü saat 14:00'de İşletmelerinde yapılacağı bildirilmektedir.

İhaleye ilişkin ilan örneği ekte sunulmaktadır.

EK-10: İlan ÖrneğiEkler:
EK-1 Bilgi Notu.docx

EK-10 İlan Örneği.pdf

EK-2 CPMA 2019 Yaş Meyve ve Sebze Fuarı Sonuç Raporu.PDF

EK-3 CPMA 2020 Yaş Meyve ve Sebze Fuarı Fuar Alan Planı.PDF

EK-4 CPMA 2020 Yaş Meyve ve Sebze Fuarı Başvuru Formu.PDF

EK-5 Bilgi Notu.pdf

EK-6 Taslak.pdf

EK-7 Görüş Bildirim Formu.docx

EK-8 Mutabakat Zaptı.pdf

EK-9 Görüş Bildirim Formu.docx

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.