2019/202 Sirküler (17.10.2019)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2019-202

Sayın Üyemiz;

1.Lübnan Hk.

2.Azerbaycan-Şikayet hk.

3.Fas / Sıcak Haddelenmiş Sac Korunma Önlemi Soruşturması

4.ABD / Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturmaları

5.Ivanovo-Rusya Tekstil ve Konfeksiyon Sektörel Ticaret Heyeti Hk.

6.Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri

7.2019-38 Sayılı Genelge Fazla Mesai İşlemleri

8.ABD'ye İhracat Hk.

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır

Güliz AKEL ÇETİNKAYA

Genel Sekreter T.

1. Lübnan Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Lübnan tarafından gümrük vergisi artışının 26/09/2019 tarihli Lübnan Resmi Gazetesi'nde yayımlanan ve Bakanlar Kurulu Kararı ile uygun görülen Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı Kararnamesi ile (Decree No 5497) yürürlüğe girdiği, bisküviler (1905.31) ve tüketiciye yönelik ambalajlardaki deterjanlar (3402.20) için 16/5/2018 tarihli ve 23 sayılı Karar ile getirilen ithalat yasaklamasının kaldırılmış olduğu, her iki üründe de bunun yerine gümrük vergisinin 10 puan arttırıldığı (bisküviler için yeni vergi oranı yüzde 30, deterjanlar için yine yüzde 30) belirtilmektedir.

Ayrıca, söz konusu düzenlemenin 4'üncü maddesi ile fatura kontrolü uygulamasının getirildiği, Beyrut Ticaret Müşavirliğince, gümrük idaresinin fatura kontrolünü yayımladığı bir sirkülerle, ithalatta Lübnan Gümrüğüne sunulan belgeler arasındaki faturaların ihracat ülkesinde tasdik edilip, o ülkedeki Lübnan Büyükelçiliği/Konsolosluklarından onaylanmasını aramak şeklinde uygulamaya koyduğu ve sadece ilgili kararda sayılan ürünler için değil tüm ithal ürünleri için faturanın çıkış ülkesinde tasdikinin aranmaya başlandığı bilgisine ulaşıldığı bildirilmektedir.

Konu ile ilgili olarak Beyrut Ticaret Müşavirliğince, Trablus Gümrükleri ve ilgili kararı yürürlüğe koyan Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri ile irtibata geçildiği ve temas edilen yetkililer tarafından;

-Gümrük idaresinin gümrük kapılarına muhatap sirkülerini, fatura kontrolünü sadece ilgili kararda sayılan ürünler için değil tüm ithalata teşmil edecek surette kaleme aldığı, diğer bir ifade ile tüm ithal ürünler için faturanın çıkış ülkesinde tasdikinin aranmaya başlandığı,

- Ülke ve ürün ayrımı yapılmaksızın başlatılan uygulamanın büyük karışıklık yarattığı, bu nedenle sorunu çözmek için ilgili kurumlar arasında koordinasyon yapılmakta olduğu,

-Karışıklık çözülene kadar fatura tasdikine dair sirkülerin uygulamasının şimdilik geçici bir süre askıya alındığı (gümrüklerden edinilen gayrı resmi bilgi) yönünde bilgi verildiği belirtilmektedir.

Söz konusu Karar'ın metni ve eki liste yayımlandığı şekliyle Arapça ve gayrı resmi tercümesi İngilizce olarak ekte yer almaktadır.

EK-1: Ministry of Economy and Trade Decree No 5497 - Text (5 Sayfa) Decree No 5497 - Ministry of Economy and Trade - Annex (2 Sayfa)- Karar (Arapça Metin) (6 Sayfa)

2.Azerbaycan - Şikayet

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, bir vatandaşımızın, R.C. isimli bir Azerbaycan vatandaşına ait nakliye firması ile ülkemizden Kazakistan'a mobilya gönderilmesi hususunda anlaştıkları, firmaya ait TIR'ın yanlış güzergah kullanarak Ukrayna üzerinden Rusya Federasyonu'na giriş yapmasından dolayı 5.750 Dolar ceza ödedikleri, Kazakistan'da da yapılan hatalı ön beyan sebebiyle maddi ve manevi zarara uğradıkları, Nur-Sultan Gümrüğü'nde işlemlerin tamamlanmasından sonra R.C.'nin TIR'da bulunan yükü kendisinin tanıdığı bir firmaya ait olan bir depoya boşaltıp, ilave 7.750 Dolar ödenmediği takdirde deponun adresini bildirmeyeceğini söylemesi üzerine söz konusu meblağın kendisine ödendiği ancak depoda bulunan mobilyaların hasara uğradığının tespit edildiği ifade edilmektedir.

Söz konusu yazıda, R.C.'nin birçok yerli nakliye firmasını aynı şekilde dolandırdığı ve adı geçenin yaşanan olayların Bakü Büyükelçiliğimize aktarıldığını öğrendikten sonra vatandaşımızı tehdit etmeye başladığı belirtilmektedir.

Ayrıca, Dışişleri Bakanlığınca dosyaların tetkikinden R.C.'nin 5 Eylül 2019 tarihinde bir yıllık taşımacılık vizesi almak için Bakü Büyükelçiliğimizin Konsolosluk Şubesi'ne müracaat ettiği, ancak R.C.'nin ibraz etmiş olduğu seyahat sigorta belgesinin sahte olduğu ve firmanın Azerbaycan Uluslararası Nakliyeciler Derneği üyeliğinin de iptal edildiği bildirilmiştir.

Söz konusu durum ile ilgili detaylı bilgi almak isteyen firmaların, Birliğimiz ile irtibata geçmeleri gerekmektedir.

Bilgi için İrtibat

Tel: +90 242 505 10 20

e-posta: eo@baib.gov.tr

3. Fas / Sıcak Haddelenmiş Sac Korunma Önlemi Soruşturması

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Fas tarafından "Sıcak Haddelenmiş Sac" ithalatına karşı 29 Mayıs 2019 tarihinde Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Korunma Önlemleri Komitesine bir korunma önlemi (safeguard measure) soruşturması başlatıldığına ilişkin bildirim yapıldığı belirtilmiştir.

Bu kapsamda, Fas Sanayi, Yatırım, Ticaret ve Dijital Ekonomi Bakanlığı tarafından DTÖ Korunma Tedbirleri Komitesi'ne yapılan ve 4 Ekim 2019 tarihinde DTÖ tarafından yayımlanan ekli bildirimde, söz konusu ülkenin mezkûr üründe Fas Resmi Gazetesi'nde yayımlanma tarihinden itibaren 200 gün süreyle % 25 oranında geçici korunma önlemi uygulayacağı bildirilmekte olup 27 Eylül 2019 tarihli 20/19 sayılı kamuoyu duyurusu ile "Sıcak Haddelenmiş Sac" ithalatına karşı taraflarınca yürütülmekte olan korunma önlemi soruşturması kapsamında ilgili tarafların 14 Ekim 2019 tarihine kadar yapacağı başvuru üzerine bir kamu dinleme toplantısı düzenlenebileceği belirtilmektedir. Bu çerçevede, kamu dinleme toplantısının düzenlenmesi için T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından talepte bulunulmuş olduğu ve toplantı düzenlenmesini talep eden ilgili Birlik ve firmalarca da Bakanlığa başvuru yapılmasında fayda görüldüğü bildirilmektedir.

Diğer yandan, Fas tarafından "Sıcak Haddelenmiş Sac" ithalatına karşı başlatılan korunma önlemi soruşturması kapsamında, Fas Sanayi, Yatırım, Ticaret ve Dijital Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan 27 Eylül 2019 tarihli 20/19 sayılı kamuoyu duyurusunda, ilgili tarafların duyuru tarihinden itibaren 30 iş günü içerisinde görüşlerini ileteceği belirtilmekte olup, konuya ilişkin ülke görüşünün iletileceği bildirilmektedir.

4. ABD / Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturmaları

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Uluslararası Ticaret İdaresi (ITA) tarafından ülkemiz ve Hindistan menşeli kuvars yüzey ürünleri (certain quartz surface products) (ABD gümrük tarife cetveline göre 6810.99.0010, 6810.11.0010, 6810.11.0070, 6810.19.1200, 6810.19.1400, 6810.19.5000, 6810.91.0000, 6810.99.0080, 6815.99.4070, 2506.10.0010, 2506.10.0050, 2506.20.0010, 2506.20.0080, 7016.90.1050 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer alan) ithalatına karşı 28 Mayıs 2019 tarihinden bu yana anti-damping ve telafi edici vergi soruşturmalarının yürütüldüğü bildirilmiştir.

Söz konusu telafi edici vergi soruşturmasına ilişkin ön karar 8 Ekim 2019 tarihinde ITA tarafından açıklanmış olup, soruşturmaya taraf firmalarımız olan Belenco Dış Ticaret A.Ş. ve Peker Yüzey Tasarımları Sanayi ve Tic. A.Ş. ile diğer firmalarımız için %3,81 oranında sübvansiyon marjı hesaplandığı ve mezkûr soruşturma bağlamında ITA'nın nihai kararını ertelemediği takdirde 18 Şubat 2020 tarihine kadar açıklanmasının beklendiği bildirilmektedir.

Ayrıca, Dünya Ticaret Örgütü Sübvansiyonlar ve Telafi Edici Önlemler Anlaşması'nın 20.6 maddesine göre, Anlaşma hükümlerine aykırı sübvansiyonlardan yararlanan bir ürünün ithalatında kısa sürede göreceli olarak yoğun artış nedeniyle telafisi güç zararın meydana gelebileceği, "kritik durumlarda” nihai önlemin, geçici önlem uygulanma tarihinden 90 gün öncesine kadar gerçekleştirilmiş ithalata uygulanabildiği, ITA tarafından mezkur soruşturma kapsamında "kritik durumun” olup olmadığına ilişkin yürütülen inceleme neticesinde ITA tarafından "kritik durumun” varlığına hükmedilmiş olup, bu kapsamda, geçici önlemin, önlemin yürürlüğe girdiği tarihten 90 gün öncesine kadar gerçekleştirilmiş ithalata uygulanacağı bildirilmiştir.

5. Ivanovo-Rusya Tekstil ve Konfeksiyon Sektörel Ticaret Heyeti Hk.

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği(GAİB)'nden alınan yazıda, Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GAİB) tarafından, ihracatta yeni pazarların bulunması ve dış pazarlardaki payımızın arttırılması amacıyla 06-09 Kasım 2019 tarihlerinde Ivanovo/Rusya'ya yönelik yapılacak Tekstil ve Konfeksiyon Sektörel Ticaret Heyeti programının Ticaret Bakanlığı'nca onaylanmış olduğu belirtilmektedir. Rusya Federasyonu'nun hızlı gelişen bölgelerinden biri olan Ivanovo'nun, tekstil ve hazır giyim alanında önemli bir bölge olduğu, Rus tekstil ve hazır giyim üretiminin yarısının bu bölgede gerçekleştirilmekte olup Moskova'nın 300 kilometre kuzeydoğusunda yer alan bölgenin Rus tekstil sektörünün kalbi durumunda olduğu belirtilmektedir.

Ayrıca, Heyet Programı'nın "2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği'ne İlişkin Tebliğ” kapsamında değerlendirilecek olup, ticaret heyetinin tahmini katılım bedeli kişi başı 1.140 USD olduğu belirtilmiştir. Katılım bedelinin devlet desteği düşülmüş ön destekli olacak şekilde hesaplanmış kişi başı tutar olduğu, yaşanabilecek artış veya azalışların katılımcılara yansıtılacağı, devlet desteği heyet gerçekleştikten sonra Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği(GAİB) tarafından alınacağı ifade edilmektedir. Bu kapsamda, Devlet desteğinin hak edilebilmesi için katılımcıların sermaye şirketi olması gerektiği (şahıs şirketleri desteğe tabi değildir), heyet öncesi ve sonrası talep edilen belgelerin Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği(GAİB)'e iletilmesinin yeterli olacağı, heyet organizasyonunun ön destekli olduğundan heyetten sonra katılımcılara herhangi bir destek ödemesi yapılmayacağı ve katılımcı şirketlerden devlet destekli olarak en fazla iki kişinin heyet organizasyonuna katılabileceği bildirilmiştir. Heyet organizasyonuna şirketleri adına katılacak olan temsilcilerin mutlaka heyetin düzenlendiği tarihlerde katılımcı şirket ortağı veya şirketin SGK'lı çalışanı olması gerektiği ve katılımcı şirket ile organik bağı olan başka bir şirketten SGK'lı çalışan olsa dahi destek kapsamına girmeyeceği belirtilmiştir.

Katılım payına dahil olan hizmetler:

· İstanbul- Moskova - İstanbul ekonomi sınıfı (THY) uçak bileti

· İç hatlar - İstanbul gidiş-dönüş ekonomi sınıfı (THY) uçak bileti

· Moskova - Ivanovo gidiş - dönüş ekonomi sınıfı tren bileti

· Ivanovo'da 3 gece konaklama (4 veya 5 yıldızlı otelde: oda + kahvaltı)

· İkili iş görüşmeleri için gerekli hizmetler, salon kirası, tercüman, tanıtım malzemeleri, tanıtım hizmetleri vb.

· Gerekli tüm transferler

Katılım payına dahil olmayan hizmetler:

· Oteldeki ekstra oda harcamaları ve diğer ekstra harcamalar

· Yurtdışı çıkış harç bedelleri ve vize ücretleri

Söz konusu ticaret heyetine katılmak isteyen üyelerin ekte yer alan formları, her katılımcı kişi için ayrı ayrı olacak şekilde, doğru ve eksiksiz olarak doldurarak en geç 15 Ekim 2019 tarihine kadar leylakahraman@gaib.org.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

EK-2: Önemli Notlar

EK-3: Taslak Program (1 sayfa)

EK-4: Katılımcı Şirket Bilgi Formu (1 sayfa)

EK-5: Katılımcı Şirket Talep Yazısı (1 sayfa)

6. Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri

İstanbul İhracatçı Birlikleri(İİB)'nden alınan yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan İhracata Yönelik Destek Programları'nın tanıtılması amacıyla, muhtelif tarihlerde muhtelif il ve ilçelerde T.C. Ticaret Bakanlığı ve İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri işbirliğinde "Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri” düzenleneceği bildirilmektedir.

Bu kapsamda, T.C. Ticaret Bakanlığı, TOBB, OSBÜK, TİM koordinasyonu, İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB) organizasyonu ve Ticaret/Sanayi Odaları ile Organize Sanayi Bölgeleri işbirliğinde yapılacak olan "Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri”nin 21-24 Ekim 2019 tarihleri arasında sırasıyla ZONGULDAK, SAKARYA, Körfez/KOCAELİ ve İSTANBUL'da düzenleneceği belirtilmektedir. Söz konusu etkinlik detayları aşağıdaki linkte yer almaktadır.

Etkinlik Detayları

http://www.iib.org.tr/TR/diger-egitimlerimiz-dis-ticaret-bilgilendirme-seminerleri-ekim-2019.html

7.2019-38 Sayılı Genelge Fazla Mesai İşlemleri

T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, ülkemizin ihracat hedefleri ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanarak uygulamaya geçirilen İhracat Ana Planı kapsamında, ihracat ve bağlantılı çıkış işlemlerinde zaman kayıplarını ve maliyetleri azaltmak amacıyla hazırlanan 2019/38 sayılı Genelge yayımlandığı bildirilmektedir. Söz konusu Genelge kapsamında, ihracat ve bağlantılı çıkış işlem1eri için listede yer alan gümrük müdürlüklerinin normal çalışma saatlerine ilave olarak iki saat daha açık bulundurulması ve bu ilave süre içerisinde yükümlülerce yapılan fazla mesai başvurularının da ilgili gümrük müdürlüklerince işleme konularak hizmet verilmesinin uygun bulunduğu belirtilmektedir. Söz konusu genelge ekte yer almaktadır.

EK-6: 2019-38 Sayılı Genelge Fazla Mesai İşlemleri (1 Sayfa)

GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

İL

NÖBETÇİ GÜMRÜK

ERENKÖY

GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL

İLAVE 2 SAAT

A.H.L. KARGO

GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL

İLAVE 2 SAAT

AMBARLI

GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL

İLAVE 2 SAAT

İZMİR

GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR

İLAVE 2 SAAT

MERSİN

GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

MERSİN

İLAVE 2 SAAT

GEMLİK

GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

BURSA

İLAVE 2 SAAT

DERİNCE

GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

KOCAELİ

İLAVE 2 SAAT

DİLOVASI

GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

KOCAELİ

İLAVE 2 SAAT

8.ABD'ye İhracat Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Tahkim Heyeti'nin, Avrupa Birliği (AB) tarafından Airbus'a verilen sübvansiyonlar sebebi ile ABD'nin yıllık bazda yaklaşık 7,5 milyar dolar zarar gördüğüne hükmettiği, kararın nihai olduğu ve temyiz konusu olmadığı, DTÖ bulgularına göre, verilen sübvansiyonların Boeing firmasının sivil havacılık taşıtlarının satışlarına zarar verdiği ve Boeing'in geniş gövdeli araçlarının AB, Avustralya, Çin, G.Kore, Singapur ve Birleşik Arap Emirlikleri ülkelerine ihracat yapmasını engellediği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer tarafından yapılan açıklamada, Avrupa'nın, yıllardır ABD hava ve uzay sanayisine ve çalışanlarına ağır şekilde zarar veren Airbus'a büyük destekler sağladığı, 15 yıl süren davadan sonra, DTÖ'nün AB'nin yasadışı sübvansiyonlarına cevap olarak ABD'nin karşı tedbirler alma hakkına sahip olduğunu belirttiği, ABD tarafından 18 Ekim 2019 tarihinden başlayarak belirli ürünlere ilave vergi uygulanacağı, bu konuda Amerika'nın işgücüne fayda sağlayacak şekilde çözümlenmesi amacıyla AB ile de müzakerelere başlanmasının beklendiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, ABD Ticaret Temsilciliği tarafından "haksız” teşvikler verdiği ifade edilen AB ülkelerine karşı,

· Sivil hava taşıtları için %10,

· Tekstil ve hazır giyim ürünleri, el aletleri, basılı ürün, dondurulmuş et ürünü, zeytin ve zeytin ürünleri, likör, peynir, yoğurt, çeşitli meyveler ve meyve suları, tereyağı, deniz ürünleri, elektromekanik aletler, domuz ürünleri, sebze suları vb. ürünlerde %25,

olmak üzere iletilen toplamda 15 farklı başlık altında uygulanacak söz konusu ilave tarifeleri içerir liste ekte yer almaktadır.

Ayrıca, AB'ye karşı diğer ek vergi tehditlerinin de gündemde olduğu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa menşeli arabalara ve araba parçalarına ek vergi getirip getirmeme konusundaki kararını 13 Kasım 2019'a kadar vermesinin beklendiği ve AB'li liderlerin bir ticaret savaşından kaçınma yönünde Trump'a çağrıda bulundukları bildirilmektedir. Söz konusu kararın 4 milyar dolar değerinde ABD ihracatına da dolaylı etkisi olabileceği bildirilmektedir.

EK-7: ABD'nin AB'ye Uygulayacağı Ek Gümrük Vergi ListesiEkler:
EK-1 Karar Metni.pdf

EK-2 Önemli Notlar.docx

EK-3 Taslak Program.pdf

EK-4 Katılımcı Şirket Bilgi Formu.pdf

EK-5 Katılımcı Şirket Talep Yazısı.pdf

EK-6 2019-38 Sayılı Genelge Fazla Mesai İşlemleri.pdf

EK-7 ABD’nin AB’ye Uygulayacağı Ek Gümrük Vergi Listesi.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.