2020/164 Sirküler (08.05.2020)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2020-164

Sayın Üyemiz;

1. İhracı Ön İzne Bağlı Mallar İle İhracı Kayda Bağlı Mallar Hk.

2. Filipinler

3. Tayland'a Elma İhracatı

4. Güney Kore Sanal Ticaret Heyeti, 22-23 Haziran 2020

5. Estonya'nın Küçük Kalibreli Mühimmat Tedariki İhalesi

6. Nijerya Tıbbi Malzeme Talebi Hk

7. AB`ye Tek Tırnaklı İhracatı

8. Mısır / Ham Alüminyum Korunma Önlemi Soruşturması

9. Uzaktan Eğitim Programı

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

 

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter T.1. İhracı Ön İzne Bağlı Mallar İle İhracı Kayda Bağlı Mallar Hk.

T.C Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, 29/03/2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandığı ifade edilen "İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/6)” ile Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen; "Ventilatör, Ecmo, Oksijen Konsantratörü, Ventilasyon Sarfları, Hasta devreleri (Anestezi/Ventilator devresi), IV Kanül, Entübasyon Tüpleri, Yoğun Bakım Monitörlerinin” ihracatı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun ön iznine bağlandığı ve 18/03/2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/5)” düzenlemesi çerçevesinde ise, "Dezenfektan, Kolonya, Hidrojen Peroksit ve Etil Alkol" ürünlerinin ihracatı kayıt altına alınarak, kayıt verilebilmesi için adı geçen Ticaret Bakanlığı onayının alınmasının zorunlu kılındığı belirtilmektedir.

Bu defa "İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/8)” ve "İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/9)" 02 Mayıs 2020 tarihli ve 31115 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, anılan Tebliğler ile "Dezenfektan, Kolonya, Hidrojen Peroksit ve Etil Alkol" ürünlerinin ihracatı için kayıt ve Bakanlığımız izninin alınması, ayrıca "Ventilatör, Ecmo, Oksijen Konsantratörü, Ventilasyon Sarfları, Hasta devreleri (Anestezi/Ventilator devresi), IV Kanül, Entübasyon Tüpleri, Yoğun Bakım Monitörleri”nin ihracatı için ise Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun ön izninin alınması uygulamalarına son verildiğibildirilmektedir.

 

2. Filipinler

İlgi :14.04.2020 tarihli ve 2020/133 sayılı Sirkülerimiz.

İlgi'de kayıtlı yazımızda ülkemizden Filipinler'e gıda ürünleri ihracatı kapsamında, Manila Ticaret Müşavirliğimizden Ticaret Bakanlığına intikal eden ve COVID-19 pandemisi nedeniyle gıda ticaretinin ve sürekliliğinin sağlanmasını teminen, ihracat esnasında firmalar tarafından ibraz edilen belgelere ilişkin belirli hususların yer aldığı yazı ve eki, ilgide kayıtlı yazımızda iletilmişti.

Manila Ticaret Müşavirliğimizden alınan yazıya atıfla, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, ilgili iş ve işlemlere yönelik bilgilerin yer aldığı rehber ile ihracatçıların irtibat için yetkili iletişim bilgilerinin iletilmiş olduğu bildirilmektedir. Söz konusu belgeler ekte yer almaktadır.

EK-1:Filipinler Tarım Bakanlığı Yazısı

EK-2:IPPC Yetkili İletişim Bilgileri

EK-3:IPPC Filipinler Tarım Bakanlığı Yönerge

 

3. Tayland'a Elma İhracatı

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, ülkemizden Tayland'a yaş meyve ihracatının başlatılmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Tayland Tarım ve Kooperatifler Bakanlığından bitki karantina yetkilileri tarafından 28 Eylül - 6 Ekim 2019 tarihleri arasında ülkemize bir ziyaret gerçekleştirilerek elma üretimi, ihracat ve depolama gibi süreçler konusunda incelemelerde bulunulduğu ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, Bangkok Ticaret Müşavirliğinden alındığı bildirilen yazı ve e-postalarda; bahse konu incelemeler sonucunda ülkemizden Tayland'a taze elma ihraç edilebilmesine ilişkin bir örneği ekte yer alan bildirimin 22 Nisan 2020 tarihli Tayland Resmi Gazete'sinde yayımlandığı, böylelikle ülkemizden Tayland'a yaş meyve ihracatına ilişkin olarak ilk iznin alınmış olduğu bildirilmekte olup, Tayland'da mukim ithalatçı firmalarca da gerekli ithalat izninin alınmasıyla birlikte ülkemizden söz konusu ülkeye elma ihracatının başlayabileceği bildirilmektedir.

Ekli bildirimde; nakliye metodu, ekim yeri, bahçe gereksinimleri, meyve paketleme gereksinimleri, haşere kontrol gereksinimleri, meyve sineğine yönelik önlemler, soğuk haşere kontrol gereksinimleri, paketleme ve etiketleme gereksinimleri, ihracat denetimi, bitki sağlık sertifikası gibi teknik detaylar ihracatçılarımızın dikkat etmesi gereken hususlar arasında sayılmakta olduğu, Tayland Tarım ve Kooperatifler Bakanlığı tarafından ülkemize gönderilmek üzere bahse konu bildirime ilişkin olarak İngilizce dilinde hazırlanan bilgilendirici bir notun ayrıca iletileceği ifade edilmektedir.

EK-4:Royal Gazette Apple Turkey

 

4. Güney Kore Sanal Ticaret Heyeti, 22-23 Haziran 2020

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve TİM organizasyonu ile 22-23 Haziran 2020 tarihleri arasında Güney Kore'ye yönelik bir Sanal Ticaret Heyeti düzenlenecek olduğu, G.Kore'den iş insanlarının ortak bir dijital platforma davet edileceği nitelikli sanal iş görüşmeleri gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir.

Tüm dünya ile birlikte ülkemizin de içinde bulunduğu salgın ortamında, ihracatımızı tekrar canlandırmaya yönelik iş ve yatırım imkânlarının oluşturulması amacıyla düzenleneceği belirtilen sanal ticaret heyetinin ilki Ev ve Mutfak Eşyaları sektöründe faaliyet gösteren, plastik ve metal mutfak eşyaları, cam ve seramik ev eşyaları, ev/banyo ürünleri ile ev tekstili ürünleri sektörlerinde iştigal eden azami 25 firmanın katılımı ile gerçekleştirileceği ifade edilmektedir. Söz konusu sanal ticaret heyetine katılımın yukarıda belirtilen kontenjanla sınırlı olduğu, başvuru ve ödemeler için son tarihin 15 Mayıs 2020 Cuma günü mesai bitimi olduğu ve bu tarihe kadar https://bit.ly/2YDjPDrinternet bağlantısında yer alan Başvuru Formu'nun eksiksiz olarak doldurulması ve organizasyon kapsamındaki B2B eşleştirme, tercüman, teknik altyapı, reklam & tanıtım giderlerinden oluşan 250,00-USD tutarındaki katılım bedelinin Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin Vakıfbank Güneşli Ticari Şb. (Şube Kodu: 1248) IBAN No: TR63 0001 5001 5804 8000 9986 04 numaralı hesabına yatırılması ve ödemeye dair banka dekontlarının bestecoskuner@tim.org.tr e-posta adresine gönderilmesi gerektiği bildirilmektedir.

Güney Kore Sanal Ticaret Heyeti kapsamında;

- Heyete katılım her bir firma için azami 3 kişi ile sınırlı olduğu, ödemelerin firma başı olarak alınacağı,

- Heyete katılımın kontenjanla sınırlı olması sebebiyle, başvuru ve ödemelerin son güne bırakılmamasının önem arz ettiği,

- Heyete katılımın, başvuru formunun doldurulup ödeme yapılması ile kesinleştiği; heyete katılımın, katılımcı tarafından iptal edildiği takdirde başvuru bedelinin iade edilemeyeceği,

- Türk katılımcı listesi ve sektörler kesinleştikten sonra firma eşleştirme çalışması gerçekleştirilecek olduğu, yabancı potansiyel satın alımcıların etkinliğe davet edileceği,

- B2B görüşmeleri esnasında katılımcı firmaların eşleştirme yapılan yabancı firmalarla bireysel olarak görüşeceği, ihtiyaç halinde tercümanlık hizmeti verileceği

ifade edilmektedir.

Etkinlik Taslak Programı:

22 Haziran 2020 - Webinar (İlgili dijital platform bildirilecektir)

*Saat detayları netleştirildiğinde, bilgi www.tim.org.tr adresinde ve TİM mobil uygulamasında paylaşılacaktır.

22-23 Haziran 2020 - İkili İş Görüşmeleri (İlgili dijital platform bildirilecektir)


Ayrıntılı Bilgi:

Beste COŞKUNER: bestecoskuner@tim.org.tr 0212 454 00 96

Özkan ALTUNTAŞ: ozkanaltuntas@tim.org.tr 0212 454 06 18


5. Estonya'nın Küçük Kalibreli Mühimmat Tedariki İhalesi

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Estonya Yatırım Merkezi tarafından yaklaşık olarak 50 milyon Avro değerinde küçük kalibreli mühimmat tedariki ile ilgili ihale açıldığı ve ihaleye son başvuru tarihinin 25 Mayıs 2020 olduğu bildirilmektedir.

Söz konusu ihalenin kazanılmasının ülkemize sadece 50 milyon Avroluk bir ihracat kazanımı getirmekle kalmayıp bundan sonraki savunma ihalelerinde Türk firmalarına yeni fırsatlar sağlayacağı da vurgulandığı ifade edilmektedir.

İhaleye ilişkin bilgilere https://www.kaitseinvesteeringud.ee/en/today-we-announced-a-procurement-of-small-caliber-ammunition-estimated-cost-is-50-million-euros/ve https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1649026/general-info linklerinde ulaşılması mümkündür.

 

6. Nijerya Tıbbi Malzeme Talebi Hk.

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, "Infrastructural Development and Energy Company Ltd.” isimli firma tarafından Nijerya'da COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında Türk firmalarından çeşitli ekipmanların temini konusunda yardım talep edildiği bildirilmektedir.

Konuyla ilgilenebilecek üyelerimizin Abuja Ticaret Müşavirliği ile temasa geçebileceği ifade edilmektedir.

İletişim Bilgileri

Abuja Ticaret Müşavirliği

e-posta: abuja@ticaret.gov.tr

 

EK-5:Ürün Listesi

 

7. AB`ye Tek Tırnaklı İhracatı

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, canlı tek tırnaklılar ve bunların semen, yumurta ve embriyolarının Avrupa Birliği(AB)'ne girişi için koşullar hakkında 2018/659/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğünütadil eden 2020/581/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğünün, ABResmi Gazetesi'nin 28 Nisan 2020 tarihli ve L 33 sayılı nüshasında yayımlandığı belirtilmektedir.

Söz konusu mevzuat değişikliği kapsamında, ülkemiz tarafından 4 Aralık 2019 tarihindeBüyükada'da bir atta ruam hastalığı vakasının teyit edildiğinin Hayvan Hastalıkları BildirimSistemi (Animal Disease Notification System) aracılığıyla 25 Aralık 2019 tarihinde AB'yebildirildiği belirtilmekte olduğu, ülkemizden tek tırnaklıların ve bunların germinal ürünlerininAB'ye girişlerinin en az 6 aylık bir süre için askıya alınması gerektiğinin ifade edildiği bildirilmektedir.

Bu doğrultuda, 2020/581/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nün birincimaddesinin birinci fıkrası kapsamında 2018/659/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nünEk I'inde yer alan ülkemize ilişkin kısım değiştirilmiş olduğu, kayıtlı atların ülkemizden AB'yegeçici girişi (temporary admission), yeniden girişi (re-entry), ithalatı ve transit geçişine ilişkinizinlerin kaldırıldığı bildirilmektedir.

Söz konusu Tüzükün 18 Mayıs 2020 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmektedir.

 

8. Mısır / Ham Alüminyum Korunma Önlemi Soruşturması

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Mısır tarafından Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Korunma Tedbirleri Komitesi'ne yapılan ve 23 Nisan 2020 tarihinde DTÖ tarafından yayımlanan G/SG/N/6/EGY/15 sayılı bildirime göre, anılan ülke tarafından "Ham Alüminyum” (760110, 760120 ve 760511 Gümrük Tarife Pozisyonu altında yer alan) ithalatına karşı 16 Nisan 2020 tarihi itibarıyla bir korunma önlemi (safeguard measure) soruşturması başlatıldığı, söz konusu soruşturma kapsamında soruşturmadan muaf tutulma talebimizi içeren bir mektubun yazılı olarak Mısır makamlarına iletildiği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanlığı tarafından Kahire Ticaret Müşavirliğimiz aracılığıyla Ticaret Bakanlığı'na iletildiği belirtilen yazıda, soruşturma açılışına ilişkin duyurunun gayri resmi tercümesi, şikayetin gizli olmayan versiyonu ve ihracatçı soru formunun paylaşılmış olduğu, bahse konu yazıda ayrıca, soru formuna yönelik yorum ve cevapların 37 gün içerisindeilgili Bakanlığa iletilmesi gerektiği bildirilmektedir.

EK-6:İhracatçı Soru Formu

EK-7:Soruşturma Açılışı Resmi Gazete-Gayri Resmi Tercüme

EK-8:Şikayetin Gİzli Olmayan Versiyonu


9. Uzaktan Eğitim Programı

Gümrük ve Ticaret Müfettişleri Derneği'nden alınan yazıda, Dernek tarafından 30-31 Mayıs 2020 tarihlerinde alanında Uzman Müfettiş ve Akademisyenlerce Dış Ticaret Firmaları yararına Uzaktan Eğitim Programı gerçekleştirilecek olduğu bildirilmektedir. Programa katılmak isteyen üyelerimiz gerekli bilgilere https://www.gtmd.org.tr/ linkinden ulaşabilirler.

EK-9: Dış Ticaret Sertifikalı Uzaktan Eğitim Programı


Ekler:
EK-1.pdf

EK-2.jpg

EK-3.jpg

EK-4.pdf

EK-5.png

EK-6.docx

EK-8.pdf

EK-9.jpg

EK7.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.