2020/182 Sirküler (29.05.2020)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2020-182

Sayın Üyemiz;

1. ABD / Çelik ve Alüminyum Önlemleri

2. Amerika Kaliforniya Eyaleti Tıbbi Maske Alımı Hk.

3. Asia Fruit Logistica 2020/ Fuar Duyurusu Hk.

4. Kabakgiller Familyasına Giren Ekimlik Tohumlarda İlave İthalat Koşulları-Avustralya

5. Kanada / Anti-Damping Önlemi

6. Kanada Anti-Damping Soruşturması/Ağır Sac

7. RF - Transit Takip Sistemi Uygulamaları Hk.

8 . Türk Eximbank - ABD Eximbank Ortak Finansman İmkanları Konulu Webinar

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter T.

1. ABD / Çelik ve Alüminyum Önlemleri

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, ABD tarafından Section 232 kapsamında çelik ve alüminyum ithalatına karşı sırasıyla %25 ve %10 oranında önlem uygulandığı ifade edilmektedir.

Önlem kapsamında bulunan çelik ve alüminyum ürünlerinde ABD'de yeterli üretim olmaması veya yeterli kalitede ürün bulunmaması durumlarında ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yapılacak taleplere istinaden bazı ürünlerin ithalatında belirli miktarlarda ithalata muafiyet sağlandığı bildirilmektedir.

26 Mayıs 2020 tarihinde ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlanan bildirime göre, ABD Ticaret Bakanlığı tarafından muafiyet sürecini gözden geçirmek ve iyileştirmek amacıyla muafiyet sürecine ilişkin tarafların yorumları talep edildiği belirtilmektedir.

Bahis konusu bildirimde muafiyet kriterlerine, sürecin etkinliğine ve şeffaflığına ilişkin 10 Temmuz 2020 tarihine kadar www.regulations.gov web sitesi üzerinden BIS-2020-0012 no'su ile iletilebileceği ifade edilmekte olduğu, görüş ileteceklerin tüm yorum ve e-posta konu satırında RIN 0694-XC058 referans numarasını kullanmalarının gerektiği belirtilmektedir.

Bahse konu bildirim https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-05-26/pdf/2020-11173.pdf adresinde yer almaktadır.

2. Amerika Kaliforniya Eyaleti Tıbbi Maske Alımı Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıya atıfla; Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Covid -19 pandemisi döneminde tıbbi malzeme imalatına başlayan Çinli elektrikli otomobil üreticisi BYD Co. Firmasının bir iştirakinin 7 Nisan'da Kaliforniya Valiliği Acil Servis Bürosu ile 300 milyon NIOSH sertifikalı N95 maske ve 100 milyon tek kullanımlık yüz maskesi sağlamak için 1 milyar dolarlık bir sözleşme imzalamış olduğu ve söz konusu firmanın N95 maskeleri için en geç 31 Mayıs tarihine kadar Amerikan Ulusal Mesleki Güvenlik ve Sağlık Enstitüsü (NIOSH) sertifikasını alması gerekmekte olduğu, aksi takdirde Kaliforniya Valiliğine 248 milyon Amerikan Doları geri ödemek zorunda olduğu bildirilmektedir. Ekte bağlantısı yer alan haberde; firmaya standarda uyum için verilen sürenin 30 Nisan 2020'de dolduğu, bu tarihe yetiştiremediği için firmanın 247 milyon Amerikan doları ödeyeceği ve şartları yerine getiremediği için sürenin 31 Mayıs 2020 tarihine kadar uzatıldığı bilgisi yer aldığı belirtilmektedir.

Bu kapsamda Pekin Ticaret Müşavirliğince N95 maske ticaretini yapan firmalarımızın haberde belirtilen süreci takip ederek, ilgili firmanın güvenlik sertifikası alamaması durumunda ilgili ürünlerin tedarikçisi olmak için uğraş verebilecekleri ifade edilmektedir.

Ek-1: Haber ve Linki

3. Asia Fruit Logistica 2020/ Fuar Duyurusu Hk.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan yazı doğrultusunda; Singapur'da düzenlenecek olan "ASIA FRUIT LOGISTICA Uluslararası Meyve, Sebze Ticaret Fuarı”'nın tarihleri 18-20 Kasım 2020 olarak güncellenmiş olup Türkiye milli katılımı 6ncı kez Akdeniz İhracatçı Birlikleri tarafından gerçekleştirileceği ve fuara Türkiye'nin milli katılımı ile katılmak isteyen firmaların 29.06.2020 tarihine kadar online başvuru formunu doldurmaları gerektiği bilgisine yer verilmektedir.

Katılmak isteyen ihracatçıların başvurusunun kabul edilmesi için Akdeniz İhracatçı Birlikleri Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Mersin Şubesi TR 54 0001 5001 5804 8000 3978 51 IBAN no'lu Euro hesabına Toplam Katılım Bedelinin %50'sinin 29.06.2020 tarihine kadar yatırılması ve online başvurudan sonra gönderilecek olan katılımcı sözleşmesinin firma imza yetkili/yetkililerince imzalanıp, ıslak imzalı sözleşmenin ve imza sirkülerinin Akdeniz İhracatçı Birlikleri'ne kargo edilmesi gerektiği bildirilmektedir.

Fuar Desteği: T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanması durumunda katılım bedelinin yaklaşık %50'si destek kapsamında olup firmaların stant alanının metrekare cinsinden büyüklüğü dikkate alınmak suretiyle Ticaret Bakanlığı tarafından metrekare başına belirlenen birim fiyat üzerinden 117.000 Türk Lirası'na kadar desteklenecektir.

Ek-2: Katılım Formu, Fiyatlandırma ve Banka Bilgileri, Katılım Şartları

4. Kabakgiller Familyasına Giren Ekimlik Tohumlarda İlave İthalat Koşulları-Avustralya

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, Avustralya Tarım, Su ve Çevre Bakanlığı tarafından yapılan bir duyuruya atıfla; kabakgiller familyasına giren muhtelif ekimlik tohumlar ile benzerleri ve alt gruplarının tüm ülkelerden ithalatında 12 Haziran 2020 tarihinden itibaren başlamak üzere, hâlihazırda tarım ürünleri ithalatında uygulanmakta olan ve adı geçen Bakanlığa ait Avustralya Bioguvenlik İthalat Koşulları (Australian Biosecurity Import Conditions) internet sayfasında (https://bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0) yer alan koşullara ilave olarak yeni koşullar getirilmekte olduğu ve birinci aşamada getirilen ilave koşulların söz konusu internet sayfasında ilan edildiği ifade edilmektedir.

5. Kanada / Anti-Damping Önlemi

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, Kanada tarafından ülkemiz menşeli "Petrol Boruları” ithalatına karşı 2015 yılından bu yana uygulanmakta olan anti-damping vergisine ilişkin olarak Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı (CBSA) tarafından başlatılan gözden geçirme soruşturması (re-investigation) kapsamında CBSA nihai kararını 25 Mayıs 2020 tarihinde açıklamıştır. Bu kapsamda konu hakkında CBSA tarafından yayımlanan bildirim https://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/ri-re/os2019/os2019-nc-eng.html bağlantısında yer aldığı belirtilmektedir.

Anılan soruşturmada Kanadalı petrol boruları üreticileri tarafından, Erdemir ve İsdemir'in kamu otoritesi olması ve anılan ürünün hammaddesi olan sıcak haddelenmiş sacın Türkiye'deki en büyük üreticisi olması sebebiyle Türkiye'deki sıcak sac piyasasının bozuk olduğu (distorted) bu nedenle de CBSA'nın Türkiye'den ithalattaki damping marjlarının oluşturulmuş normal değerle (firmalarımızın fiyatlarının baz alınmaması) hesaplanması gerektiği iddia edilmiştir. Bahse konu kararın incelenmesinden de görüleceği üzere, CBSA; Erdemir'in kamu otoritesi olduğu veya kamu politikalarını yürüttüğü yönünde kayıtlarda yeterli bilgilerin olmaması ve Türkiye'deki fiyatların merkez Avrupa fiyatlarını da içeren bölge fiyatlarından daha yüksek veya aynı seviyede olması sebebiyle Türkiye'deki sıcak sac piyasasının bozuk olmadığına hükmetmiş olduğu soruşturmaya taraf firmamız olan Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. için herhangi bir marj hesaplamamış, diğer ihracatçı firmalarımız için ise % 37,4 oranında anti-damping önleminin devam etmesine karar verildiği ifade edilmektedir.

6. Kanada Anti-Damping Soruşturması/Ağır Sac

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı (CBSA) tarafından, Kanadalı üreticilerce iletilen şikayet üzerine 27 Mayıs 2020 tarihinde, ülkemizin yanı sıra Tayvan, Almanya, Güney Kore ve Malezya menşeli "Sıcak Haddelenmiş Karbon Çelik Ağır Sac ve Yüksek Mukavemetli Düşük Alaşımlı Çelik Ağır Sac (Heavy Plate)” (7208.51.00.10, 7208.51.00.93, 7208.51.00.94, 7208.51.00.95, 7208.52.00.10, 7208.52.00.93, 7208.52.00.96 Gümrük Tarife Pozisyonlarında yer alan) ithalatına karşı bir anti-damping soruşturması başlatılmış olduğu, soruşturma açılmasına yönelik gerekçeli karar ve sürece ilişkin takvim 15 gün içerisinde www.cbsa-asfc.gc.ca/sima adresinde yayımlanacağı belirtilmektedir.

Kanada ilgili mevzuatları uyarınca anti-damping soruşturmaları iki ayrı makam tarafından yürütülmekte olduğu, bunlardan Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı (CBSA) dampingin mevcudiyetine yönelik, Kanada Uluslar arası Ticaret Mahkemesi (CITT) ise mevcut damping uygulamalarının Kanada yerli üretimine zarar verip vermediğine ilişkin ayrı soruşturmalar yürüttüğü ifade edilemektedir.

Bu itibarla alınan bildirimde;

· Kanada Uluslararası Ticaret Mahkemesi (CITT)'nin Türkiye'den yapılan ithalatın Kanadalı üreticilere yönelik zararına ilişkin bir ön araştırma yapacağı ve ilgili kararını 60 gün içerisinde açıklayacağı,

· Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı (CBSA)'nın eşzamanlı olarak yürüteceği inceleme kapsamında söz konusu ithalatta dampingin mevcudiyetine ilişkin ön kararın 90 gün içerisinde açıklanacağı,

· Mezkur soruşturmaya ilişkin Kanada'ya anılan ürünün ihracatçısı firmaların ekte yer alan soru formlarını doldurarak 3 Temmuz 2020 tarihine kadar CBSA'ya iletmeleri gerektiği belirtilmektedir.

Bununla birlikte, Bakanlığımızın "Ticaret Politikası Savunma Araçları” internet adresinde (www.tpsa.gov.tr) "Türk İhraç Ürünlerine Yönelik Uygulanan Ticaret Politikası Savunma Önlemleri” başlığı altında yer alan "TPSA Önlemlerine İlişkin Faydalı Bilgiler” kısmındaki belgelerin ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen "Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları”nın (Usul Esaslar) incelenmesinde fayda görüldüğü bildirilmektedir.

Ek-3: H HP 2020 IN RFI Exporter Dumping - Appendices

Ek-4: HP 2020 IN RFI Exporter Dumping

7. RF - Transit Takip Sistemi Uygulamaları Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan bir yazıda, Moskova Gümrük Müşavirliğimizden alınan bir yazıya atıfla, Rusya Federasyonu'nda transit taşımacılıkta uygulanacak Global Navigasyon Uydu Takip Sistemi (GLONASS) ve elektronik navigasyon mühür kullanımına ilişkin Müşavirliğimizce hazırlanan bir not iletildiği bildirilmektedir.

Ek-5: GLONASS Bilgi Notu

8 . Türk Eximbank - ABD Eximbank Ortak Finansman İmkanları Konulu Webinar

Türkiye Müteahhitler Birliğinden alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan bir yazıda; ABD Ticaret Odası, Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ve Türkiye Müteahhitler Birliğinin işbirliğinde 2 Haziran 2020 Salı günü saat 16:30'da "Türk Eximbank - ABD Eximbank Ortak Finansman İmkanları” konulu bir webinarın düzenleneceği bildirilmektedir.

Söz konusu webinarda, Türk ve ABD Eximbankları arasında imzalanan Ortak Finansman Anlaşması kapsamında, iki ülke firmalarının Afrika başta olmak üzere, üçüncü ülke pazarlarında rekabet avantajına sahip olmaları amacıyla birlikte üstlenecekleri projelere sağlanacak imkanların değerlendirileceği ifade edilmektedir.

ABD Eximbank Başkan Yardımcıları Donna Schneide ve Annette Maresh, Türk Eximbank Genel Müdür Yardımcısı Enis Gültekin, Daire Başkanı Zehra Sayar, ABD-Afrika İş Merkezi Direktörü Guevara Yao ile TMB Yönetim Kurulu Üyesi Başar Arıoğlu'nun konuşmacı olarak katılacakları webinarda; iki ülke Eximbankları tarafından sağlanacak ortak imkanlara ulaşım için uyulması gereken kural ve prosedürler ile birlikte genel olarak tercih edilen finansman ortaklık modelleri, Afrika'daki ABD yatırımları ve Türk müteahhitlik firmalarının Eximbanklarla mevcut ilişkileri ve Afrika ülkelerindeki tecrübeleri üzerinde durulacağı bildirilmektedir. Programı ekte yer alan webinara katılım için gerekli bağlantı adresi aşağıda yer almaktadır.


Ekler:
ek-1.pdf

ek-2.docx

ek-3.xlsx

ek-4.docx

ek-5.pdf

ek-6.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.