2020/214 Sirküler (29.06.2020)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2020-214

Sayın Üyemiz;

1. Güney Afrika / Korunma Önlemi Soruşturması

2. Fas / Sıcak Haddelenmiş Sac Korunma Önlemi Soruşturması

3. AB Dışı İşletme Listesi

4. Aromalı Süt, Uzun Ömürlü Süt ve Pastörize Süt Standardı

5. Avustralya - Bitki Sağlık Sertifikası

6. Endonezya / Halı ve Tekstilden Diğer Yer Kaplamaları Korunma Önlemi Soruşturması

7. Filipinler/ Korunma Önlemi Soruşturmaları

8. Suudi Arabistan Gümrük Vergi Oranları

9. Fruit Logistica 2021/ Fuar duyurusu hk.

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter T.


1. Güney Afrika / Korunma Önlemi Soruşturması

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, 23 Haziran 2020 tarihinde Güney Afrika tarafından Dünya Ticaret Örgütü'ne yapıldığı belirtilen bildirime göre "Demir ve Alaşımsız Çelik” (7216.31, 7216.32, 7216.33, 7216.40, 7216.50 ve 7228.70 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu altında yer alan) ithalatına karşı 19 Haziran 2020 tarihinde bir korunma önlemi (safeguard measure) soruşturması başlatılmış olduğu bildirilmektedir.

Söz konusu bildirimlerde, soruşturmaya dâhil olmak isteyen tarafların soruşturmaya ilişkin yazılı görüşlerini ve diğer ilgili tüm bilgileri bildirimin Güney Afrika Resmi Gazetesi'nde yayımlandığı 19 Haziran 2020 tarihinden itibaren 20 gün içerisinde Güney Afrika makamlarına iletmesi gerektiği belirtitlmektedir. Korunma önlemi soruşturmaları, DTÖ'ye üye ülkelerin GATT 1994'ün XIX. Maddesi ve DTÖ Korunma Önlemleri Anlaşması'nın ilgili hükümlerinden kaynaklanan hakları doğrultusunda; öngörülmeyen gelişmelerden kaynaklanan mutlak ya da yerli üretime kıyasla nisbi ithalat artışının, yerli endüstriye zarar verdiği veya zarar tehdidi oluşturduğu iddiası ile açılmakta olduğu, soruşturma sonucunda menşe ülkesi ayrımı yapılmaksızın tüm ithalata karşı bir korunma önlemi uygulanabildiği ifade edilmektedir.

Bununla birlikte, Bakanlığıın "Ticaret Politikası Savunma Araçları” internet adresinde (www.tpsa.gov.tr) "Türk İhraç Ürünlerine Yönelik Uygulanan Ticaret Politikası Savunma Önlemleri” başlığı altında yer alan "TPSA Önlemlerine İlişkin Faydalı Bilgiler” kısmındaki belgelerin ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen "Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları”nın (Usul Esaslar) incelenmesinde fayda görüldüğü bildirilmektedir.

EK-1: DTÖ Bildirimi

2. Fas / Sıcak Haddelenmiş Sac Korunma Önlemi Soruşturması

Fas Gümrük ve Dolaylı Vergi İdaresinin internet sitesinde yayımlanan sirkülere atıfla, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, daha önce 21 Ekim 2019 tarihli ve 5977/211 sayılı sirkülerle "Sıcak Haddelenmiş Sac” (Fas gümrük tarife cetveline göre 72.08; 72.11.13; 72.11.14; 72.11.19; 72.25.30; 72.25.40; 72.26.20.00.11; 72.26.20.00.21; 72.26.20.00.30; 72.26.20.00.40; 72.26.20.00.51; 72.26.20.00.52; 72.26.20.00.59; 72.26.91; 72.26.99.90.91; 72.26.99.90.99 gümrük tarife pozisyonlarında yer alan) ithalatına karşı %25'lik ek vergi olarak geçici önlem uygulanmasına karar verildiğinden bahsedilerek, bu defa, 18 Haziran 2020 tarihli ve 6892 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan kararname ile bahsi geçen GTİP kodları altında kayıtlı "Sıcak Haddelenmiş Sac” ürünleri ithalatına karşı kesin önlem uygulanmasına karar verildiği bildirilmektedir.

Söz konusu kararnamede, korunma önleminin 3 yıl boyunca ve %25'lik ek vergi olarak uygulanacağı, ilk yıldan sonra bu ek verginin her yıl %1 oranında düşürüleceği, söz konusu önlemin 19 Haziran 2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girdiği, dolayısıyla daha önce geçici vergi olarak tahsil edilen tutarların nihai hale getirileceği hususlarına yer verildiği belirtilmektedir.

Söz konusu ek verginin aşağıdaki ithalatlarda uygulanmayacağı belirtilmektedir:

- Fas Sanayi, Ticaret, Yeşil ve Sayısal Ekonomi Bakanlığı Sanayi Departmanı tarafından usulüne uygun olarak onaylanmış bir fatura ile yapılan ithalatlar,

- Gümrük Sirküleri ekinde yer alan ülkeler menşeli olarak yapılan ithalatlar,

- Önlemin yürürlüğe girmesinden önce düzenlenen taşıma belgelerine sahip olup doğrudan ve münhasır bir şekilde Fas'a yapılan ithalatlar.

EK-2: 6060-211 Sayılı Gümrük Sirküleri

3. AB Dışı İşletme Listesi

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, ülkemizden su ürünleri ihracatı yapacak olan balıkçılık ürünleri işletmelerinin Tarım ve Orman Bakanlığınca 5996 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda belirlenmekte ve ihracat yetkisi verilmekte olduğu belirtilmektedir. Su ürünleri ihracat yetkisi verilen işletme bilgilerinin, Avrasya Ekonomik Birliği, Çin Halk Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği (AB) yetkili otoritelerine bildirilmekte olduğu ve ilgili ülke resmi makamları tarafından yayımlandığı ifade edilmektedir.

AB için oluşturulan listelerde yer alan işletmelerin aynı zamanda diğer ülkelere de ihracat yapma hakkına sahip oldukları belirtilmektedir. Ancak, bu listelerde yer almayıp sadece diğer ülkelere ihracat yetkisi bulunan işletmelerin Tarım ve Orman Bakanlığınca ayrıca listelendiği ifade edilmektedir. Bu kapsamda, yapılan yeni başvuruların incelenmesi üzerine yeniden düzenlenen "AB Dışındaki Ülkeler İçin İhracat İzni Verilen Balıkçılık Ürünleri İşletme Listesi" Tarım ve Orman Bakanlığından alınmış olduğu belirtilmekte ve söz konusu liste ekte yer almaktadır.

EK-3: AB Dışı Onaylı İşletme Listesi

4. Aromalı Süt, Uzun Ömürlü Süt ve Pastörize Süt Standardı

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan "tst 5004 Aromalı süt, tst 1192 Uzun ömürlü süt, tst 1019 Pastörize süt" standart tasarıları ekte iletilmektedir.

Bilgilerini ve söz konusu standart tasarılarına ilişkin ilgili görüşlerin, en geç 17.07.2020 Cuma günü saat 17:00'ye kadar Genel Sekreterliğimize (eo@baib.gov.tr) bildirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

EK-4: Aromalı Süt Standardı

EK-5: Pastörize Süt Standardı

EK-6: Uzun Ömürlü Süt Standardı

EK-7: Görüş Tablosu

5. Avustralya - Bitki Sağlık Sertifikası

Sidney Ticaret Ataşeliğinden alınan yazıya atıfla, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, Avustralya Federal Tarım, Su ve Çevre Bakanlığı tarafından 24 Haziran 2020 tarihinde yayınlanan 95-2020 sayılı duyuruya atıfla, yaş meyve ve sebze, kesme çiçek, bitkiler ile bitki temelli ürünlerin Avustralya'ya ithalatında halihazırda geçici olarak devam etmekte olan bitki sağlığı sertifikalarının elektronik ortamda sunulması halinde kabul edilmesi uygulamasının 1 Ekim 2020 tarihine kadar uzatıldığı bildirilmekte olduğu, söz konusu duyuru metni https://www.agriculture.gov.au/import/industry-advice/2020/95-2020 adresinde yer aldığı ifade edilmektedir.

EK-8: Yazı Sureti

6. Endonezya / Halı ve Tekstilden Diğer Yer Kaplamaları Korunma Önlemi Soruşturması

İlgi : 19.05.2020 tarihli ve 2020/205 sayılı Sirkülerimiz

İlgide kayıtlı yazımızda, Endonezya tarafından "Halılar ve Tekstilden Diğer Yer Kaplamaları” ithalatına karşı başlatılan korunma önlemi soruşturmasına ilişkin olarak soruşturma döneminin 2017-2019 yılları arasını kapsamakta olduğu, soruşturmaya taraf olmak isteyenlerin, taleplerini bildirmeleri gerektiğini bildirmiştik.

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, taleplerini bildirmek isteyen firmaların hazırlayacakları listeleri ayrıca aşağıda yer alan bilgileri de içerecek şekilde oluşturarak Endonezya Korunma Önlemleri Komitesi'ne (kppi@kemendag.go.id adresine) iletmesi gerektiği bildirilmektedir.

Endonezya Korunma Önlemleri Komitesi'ne İletilmesi Gereken İlave Liste:

-Name of contact person

-Position

-Email

-Phone

7. Filipinler/ Korunma Önlemi Soruşturmaları

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, 22 Haziran 2020 tarihinde Filipinler tarafından Dünya Ticaret Örgütü'ne yapıldığı belirtilen bildirimlere göre "Alüminyum Çinko Saclar ve Rulolar” (7210.61.11, 7210.61.19, 7210.61.91, 7210.61.92, 7210.61.99, 7210.69.11, 7210.69.19, 7210.69.91, 7210.69.99, 7212.50.19, 7212.50.23, 7212.50.24, 7212.50.29, 7212.50.93, 7212.50.94, 7212.50.99 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu altında yer alan), "Galvanize Demir Saclar Rulolar” (7210.41.11, 7210.41.19, 7210.41.91, 7210.41.99, 7210.49.91, 7210.49.99, 7212.30.12, 7212.30.13, 7212.30.19 ve 7212.30.99 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu altında yer alan) ve "Önboyalı Galvanize Çelik ve Önboyalı Alüminyum Çinko” (7210.70.11, 7210.70.19, 7210.70.90, 7210.70.91, 7210.70.99, 7212.40.11, 7212.40.12, 7212.40.19, 7212.40.91, 7212.40.92, 7212.40.99 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu altında yer alan) ithalatına karşı 17 Haziran 2020 tarihinde korunma önlemi (safeguard measure) soruşturmaları başlatılmış olduğu ifade edilmektedir.

Korunma önlemi soruşturmaları, DTÖ'ye üye ülkelerin GATT 1994'ün XIX. Maddesi ve DTÖ Korunma Önlemleri Anlaşması'nın ilgili hükümlerinden kaynaklanan hakları doğrultusunda; öngörülmeyen gelişmelerden kaynaklanan mutlak ya da yerli üretime kıyasla nisbi ithalat artışının, yerli endüstriye zarar verdiği veya zarar tehdidi oluşturduğu iddiası ile açılmakta olup soruşturma sonucunda menşe ülkesi ayrımı yapılmaksızın tüm ithalata karşı bir korunma önlemi uygulanabilmektedir.

Bununla birlikte, Bakanlığımızın "Ticaret Politikası Savunma Araçları” internet adresinde (www.tpsa.gov.tr) "Türk İhraç Ürünlerine Yönelik Uygulanan Ticaret Politikası Savunma Önlemleri” başlığı altında yer alan "TPSA Önlemlerine İlişkin Faydalı Bilgiler” kısmındaki belgelerin ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen "Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları”nın (Usul Esaslar) incelenmesinde fayda görülmektedir.

EK-9: N6PHL16 - Filipinler

EK-10: N6PHL17 - Filipinler

EK-11: N6PHL18 - Filipinler

8. Suudi Arabistan Gümrük Vergi Oranları

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan bir yazıda, Suudi Arabistan Krallığı tarafından bazı ürünlere uygulanan gümrük vergi oranlarının 10 Haziran 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere artırılması kapsamında, Suudi Arabistan'ın resmi makamları tarafından yapılan bildirimde söz konusu ürünlere uygulanan gümrük vergi oranlarının güncellendiği belirtilmektedir. Güncellenen listenin bir örneği ekte iletilmektedir.

EK-12: Suudi Arabistan Yeni Gümrük Vergi Oranları

9. Fruit Logistica 2021 / Fuar Duyurusu Hk.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, 3-5 Şubat 2021 tarihleri arasında Berlin/Almanya'da düzenlenecek olan "Fruit Logistica Uluslararası Meyve ve Sebze Ticaret Fuarı”nın Türkiye milli katılımı 18inci kez Akdeniz İhracatçı Birlikleri tarafından gerçekleştirileceği bidirilmektedir. Fuara Türkiye'nin milli katılımı ile katılmak isteyen firmaların 20.07.2020 tarihine kadar online başvuru formunu doldurmaları gerektiği ifade edilmektedir.

Başvuruların kabul edilmesi için Akdeniz İhracatçı Birlikleri Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Mersin Şubesi TR 54 0001 5001 5804 8000 3978 51 IBAN no'lu Euro hesabına toplam katılım bedelinin %50'sinin 20.07.2020 tarihine kadar yatırılması ve online başvuru alındıktan sonra gönderilecek olan katılımcı sözleşmesinin her sayfasının firmaların imza yetkili/yetkililerince imzalanarak, ıslak imzalı sözleşmenin ve imza sirkülerinin AKİB'e kargo ile gönderilmesi gerektiği ifade edilmektedir.

Avrupa'nın en büyük yaş meyve sebze fuarı olduğu belirtilen Fruit Logistica fuarında 2020 yılında 93 ülkeden 3.300 firmanın yer aldığı, 106.000 m2 alana kurulu ve sadece ticari ziyaretçilere açık olan fuarı 130 ülkeden 72.000 ziyaretçinin gezdiği, Fuarda, yaş meyve sebze, kuru meyveler, organik ürünler, dondurulmuş meyve-sebze, kabuklu meyveler, baharatlar, taze kesilmiş-hazır taze ürünler, çiçekler, tohum ve fidanlar, bitkiler, paketleme-etiketleme makineleri, paketleme malzemeleri, kalite kontrol sistemleri, soğutma-ürün izleme sistemleri, meyve sebze işleme- yıkama sistemleri sergilenebildiği ifade edilmektedir. Fuar, "2017/4 sayılı Karar” çerçevesinde Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanması durumunda, katılımcı firmaların stant alanının metrekare cinsinden büyüklüğü dikkate alınmak suretiyle Ticaret Bakanlığı tarafından, metrekare başına belirlenen birim fiyat üzerinden 117.000 Türk Lirası'na kadar destekleneceği bildirilmektedir.

EK-13: Katılım ŞartlarıEkler:
EK-1.pdf

EK-10.pdf

EK-11.pdf

EK-12.pdf

EK-13.pdf

EK-2.pdf

EK-3.pdf

EK-4.pdf

EK-5.pdf

EK-6.pdf

EK-7.xlsx

EK-8.pdf

EK-9.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.