2020/345 Sirküler (03.12.2020)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2020-345

Sayın Üyemiz;

1. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - Arjantin

2. Avrupa Komisyonu Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Projesi

3. Gayrimenkul Satışı

4. Ukrayna / Polimer Malzemeleri Korunma Önlemi

5. Katar-Umman Sanal Genel Ticaret Heyeti, 1-4 Şubat 2021

6. Sweets&Snacks 2021 Milli Katılım Organizasyonu Hk.- Indianapolis/A.B.D.

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter T.1. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - Arjantin

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından "Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantılarının düzenlenmekte olduğundan bahisle; 3 Aralık 2020 Perşembe günü ise 14.30-16.00 saatleri arasında Arjantin'de görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ile bu ülkede iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini Türk iş insanlarıyla paylaşacağı bir e-sohbet toplantısının gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

EK-1: Arjantin ile Sohbet Toplantısı

2. ABD / Telafi Edici Vergi

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemiz menşeli "Hat Boruları” (7305.11, 7305.12, 7305.19 ve 7306.19 GTİP'li) ithalatına karşı bir telafi edici vergi ve bir anti-damping önlemi uygulandığı ifade edilmektedir. Bu kapsamda, 2 Aralık 2020 tarihli ABD Resmi Gazetesi'nde yer alan bildirimde tarafların mevcut telafi edici vergi önlemi kapsamında 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 ve mevcut anti-damping önlemi kapsamında 1 Aralık 2019 - 30 Kasım 2020 dönemleri için idari gözden geçirme soruşturmaları açılması yönünde ABD Ticaret Bakanlığı'na Aralık ayı sonuna kadar başvuruda bulunabilecekleri belirtilmektedir. Anılan bildirime https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-12-02/pdf/2020-26580.pdf linkinden ulaşılması mümkündür.

3. Gayrimenkul Satışı

Sosyal Güvenlik Kurumu İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığından alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, mülkiyeti Sosyal Güvenlik Kurumuna ait olan ekli listede tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin (Kararname Numarası: 4) 423 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21,22 ve 23 üncü maddelerine göre (Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin (n) bendi hariç olmak üzere) açık artırma usulü ile 22-25/12/2020 tarihleri arasında satış ihalesi yapılacağı, söz konusu gayrimenkullerin satış ilan metninin anılan Kurumun web sayfasında (www.sgk.gov.tr) ilan edildiği bildirilmektedir.

EK-2: İlan Metni

4. Ukrayna / Polimer Malzemeleri Korunma Önlemi

Kiev Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atıfla, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Ukrayna tarafından "polimer malzemeleri” ithalatına karşı yürütülen korunma önlemi soruşturması çerçevesinde bir geçici önlem uygulandığı ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, 21/11/2020 tarihli Ukrayna Resmi Gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe giren "Menşe ve İhracatçı Ülke Dikkate Alınmaksızın Ukrayna'ya Yapılan Polimer Malzemelerinin İthalatına Karşı Özel Önlemlerin Uygulanmasına Dair Karar"a ilişkin bildirim ve ilgili resmi gazete nüshası, gayri resmi tercümeleri ile birlikte ekte yer almaktadır. Buna göre, bahse konu üründe 3 yıl süreyle önlem (yıllar bazında sırasıyla %12,4, %12,0 ve %11,5 oranlarında ek vergi şeklinde olmak üzere) uygulanmasına karar verildiği belirtilmektedir.

EK-3: Bildirim

EK-4: Resmi Gazete Nüshası

5. Katar-Umman Sanal Genel Ticaret Heyeti, 1-4 Şubat 2021

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve TİM organizasyonu ile 1-4 Şubat 2021 tarihleri arasında Katar ve Umman'a yönelik bir Sanal Genel Ticaret Heyeti düzenlenecek olduğu, Katar ve Umman'dan iş insanlarının ortak bir dijital platforma davet edileceği nitelikli sanal iş görüşmeleri gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü ifade edilmektedir. Tüm dünya ile birlikte ülkemizin de içinde bulunduğu salgın ortamında, ihracatımızı tekrar canlandırmaya yönelik iş ve yatırım imkânlarının oluşturulması amacıyla düzenleneceği ifade edilen bahse konu sanal genel ticaret heyetinin Çelik, Demir ve Demir Dışı Metaller ,İnşaat Malzemeleri (Seramik, Alüminyum vb.), Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri (Ofis, Otel, Hastane , Proje Mobilyası), Makine ve Aksamları (Kaynak Makineleri, Enerji Sektöründe Kullanılan Makineler, Pompalar, Hafif Sanayide Kullanılan Makineler, El Aletleri vb.) Kimyevi Maddeler ve Mamulleri, İklimlendirme Sanayii sektörleri başta olmak üzere ilgili sektörlerde iştigal eden azami 20 firmanın katılımı ile gerçekleşeceği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, söz konusu sanal ticaret heyetine katılımın yukarıda belirtilen kontenjanla sınırlı olduğu, başvuru ve ödemeler için son tarihin 17 Aralık 2020 Perşembe günü saat 17:00 olduğu; son başvuru tarihine kadar başvuran firmaların, başvuru ve ödeme tarihlerine göre önceliklendirileceği ve azami 20 firma kontenjanının dolması halinde başvuruların alımı son başvuru tarihinden önce kapanabileceği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, heyete ön başvuru için https://delegations.tim.org.tr/event/qatar-oman-2021/company/register internet bağlantısında yer alan başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması gerektiği; formda belirtilen bilgiler doğrultusunda B2B eşleştirme firmasının başvuran firmalara özel nitelikli iş görüşmesi yapılıp yapılamayacağına dair ön araştırma yapacağı; ön araştırmanın olumlu sonuçlanması durumunda firmaların e-posta yoluyla bilgilendirileceği ve heyete kesin katılım için organizasyon kapsamındaki B2B eşleştirme, tercümanlık, teknik altyapı, reklam & tanıtım giderlerinden oluşan 3.250.- Türk Lirası tutarındaki katılım bedelinin firmalara bildirilecek kanallar ile ödenmesi gerektiği ifade edilmektedir.

Katar - Umman Sanal Genel Ticaret Heyeti kapsamında;

- Heyete katılım her bir firma için azami 3 kişi ile sınırlı olup, ödemeler firma başı olarak alınacağı,

- Heyete katılımın kontenjanla sınırlı olması sebebiyle, başvuru ve ödemelerin son güne bırakılmaması önem arz ettiği,

- Heyete katılım, başvuru formunun doldurulup ödeme yapılması ile kesinletiği; heyete katılım katılımcı tarafından iptal edildiği takdirde başvuru bedeli iade edilemediği

- Türk katılımcı listesi kesinleştikten sonra firma eşleştirme çalışması gerçekleştirilecek olup, yabancı potansiyel satın alımcılar etkinliğe davet edileceği,

- B2B görüşmeleri esnasında katılımcı firmalarımız eşleştirme yapılan yabancı firmalarla bireysel olarak görüşeceği, ihtiyaç halinde tercümanlık hizmeti verileceği bildirilmektedir.

Etkinlik Taslak Programı:

1 Şubat 2021 Pazartesi- Webinar (Zoom programı aracılığı ile- https://zoom.us/)

* Saat detayları netleştirildiğinde, bilgi www.tim.org.tr adresinde ve TİM mobil uygulamasında paylaşılacaktır.

1-4 Şubat 2021- İkili İş Görüşmeleri

(Zoom programı aracılığı ile- https://zoom.us/)

Ayrıntılı Bilgi:

Hüseyin GÖK: huseyingok@tim.org.tr 0212 454 07 02

Nebile MERCAN: nebilemercan@tim.org.tr ; Tel: 0312 472 05 60

6. Sweets&Snacks 2021 Milli Katılım Organizasyonu Hk.- Indianapolis/A.B.D.

İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinden alınan yazıda, Indianapolis/ Amerika Birleşik Devletleri'nde, 22-25 Haziran 2021 tarihleri arasında düzenlenecek olan Sweets & Snacks Expo Uluslararası Bisküvi, Çikolata ve Şekerleme Fuarı'nın Türkiye Milli Katılım Organizasyonu'nun Birliklerince gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtilmektedir.

Yazıda devamla, Sweets & Snacks Expo'nun; 2019 yılında 850'den fazla katılımcıya ve 90'dan fazla ülkeden 18.000'in üzerinde ziyaretçiye ev sahipliği yaptığı; Şekerleme ve atıştırmalık ürün sektöründe 150 milyar dolarlık payın temsil edildiği söz konusu fuarın, gerek A.B.D. pazarında gerekse A.B.D. ile serbest ticaret antlaşması bulunan Kanada ve Meksika pazarlarında yer alabilmek adında firmalarımıza önemli fırsatlar sunacağının düşünüldüğü; Sweets & Snacks Expo 2020 fuarına milli katılım organizasyonu ile iştirak eden firmalara, Birliklerince aşağıdaki hizmetler verildiği ifade edilmektedir;

- Stand alanının kiralanması, stand inşaatı, dekorasyonu ve temizliği

- Katılımcı ürünlerinin nakliyesi, gümrüklemesi ve standlara teslimi

- Fuar resmi kataloğunda, fuar resmi internet sitesinde ve fuarda ziyaretçilere dağıtılmak üzere İstanbul'da hazırlanan katılımcı kataloğunda yer alma

- Fuara giriş kartı temini (Fuar idaresince belirlenen sayıda)

- Fuar süresince ofis ve iletişim araçları (internet-telefon-vb) ile ikram hizmetlerinden faydalanma

Bahse konu fuarda katılımcı olarak yer almak isteyen üyelerimizin, ek'te yer alan Ön Başvuru Formu'nu, firma kaşesi ve yetkilisi imzasıyla beraber doldurarak, 11 Aralık 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliklerinin 0 212 454 05 01-02 numaralı faksına veya hububat@iib.org.tr adresine e-posta olarak göndermeleri gerektiği bildirilmektedir.

Ayrıntılı Bilgi için:

Hububat Koordinasyon Şubesi

Gürkan KARAMAN

Tel: 0212 454 05 00 - 2263

Fax:0212 454 05 01-02

E-Mail: hububat@iib.org.tr

EK-5: Ön Başvuru FormuEkler:
EK-1.pdf

EK-2.pdf

EK-3.pdf

EK-4.pdf

EK-5.doc

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.