2021/023 Sirküler (04.02.2021)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2021-023

Sayın Üyemiz;

1. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - Peru ve Ekvator

2. Kağıtsız İhracat Uygulaması-Mavi ve Yeşil Hatta İşlem Gören Beyannameler

3. Azerbaycan KEK 9. Dönem Toplantısı Hk.

4. İşbirliği Talebi Hk.

5. Kanada'ya YMS İhracatı

6. World Food Moscow 2021/ Milli Katılımı Hk.

7. Gümrük Birliğinin Güncellenmesi

8. Helal Teknik Eğitimleri

9. Filipinler Tarafından İthal Edilen Kanatlı Etleri Hk

10. Kırgızistan'da 2021 Yılı İçerisinde Planlanan Turizm, Kültür ve Spor, Fuar ve Diğer Toplu Etkinlikler

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter T.1. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - Peru ve Ekvator

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından "Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantılarının düzenlenmekte olduğundan bahisle; 9 Şubat 2021 Salı günü 16.30-18.00 saatleri arasında Peru'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ve 11 Şubat 2021 Perşembe günü 16.30-18.00 saatleri arasında Ekvator'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ve Ataşelerimiz ile bu ülkelerde iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşacağı bir e-sohbet toplantısının gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Ek-1: Peru Sohbet Toplantısı

Ek-2: Ekvator Sohbet Toplantısı

2. Kağıtsız İhracat Uygulaması-Mavi ve Yeşil Hatta İşlem Gören Beyannameler

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, İhracatta Kağıtsız Gümrük İşlemleri kapsamında Gümrük Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle ihracat beyannameleri ile uluslararası düzenlemelerden kaynaklanan yükümlülüklerden ya da Bakanlıkça belirlenecek durumlardan kaynaklı olarak kağıt ortamında onaylanması gerekenler dışındaki ekli belgelerin gümrük idaresine kağıt ortamında ibraz edilmediği, kağıt ortamında düzenlenen beyanname eki belgelerin taranarak BİLGE Sisteminde beyan edildiği belirtilmektedir.

BİLGE Sisteminde, ihracata ilişkin gümrük beyannamesinde "Yükümlüce Beyan Edilen Dokümanlar" kısmında taranarak sisteme yüklenecek belgenin beyan edildiği ancak bu belgelerin taranarak sisteme yüklenmemiş olması halinde beyannamenin blokesinin kaldırılmasına izin verilmediği, söz konusu düzenlemenin bloke kaldırma işlemi olmadan doğrudan "çıkabilir" statüye gelen mavi ve yeşil hat kriterinde işlem gören ihracata ilişkin beyannamelerinde de uygulanabilmesini teminen BİLGE Sisteminde düzenleme yapıldığı bildirilmektedir.

Bu çerçevede onaylanmış kişi statü belgesi sahibi firmalarca tescil edilerek mavi hat kriterinde işlem gören ve yetkilendirilmiş yükümlülerce tescil edilerek yeşil hat kriterinde işlem gören ihracata ilişkin gümrük beyannamelerinde,

· "Yükümlüce Beyan Edilen Dokümanlar" kısmında taranarak sisteme yüklenecek belge beyan edilmiş olması halinde beyannamenin doğrudan "Çıkabilir" statüye değil teslim alınmış statüye getirilmesi,

· Teslim alınmış statüde kalan söz konusu beyannamelere taranarak belge yüklenebilmesinin sağlanması,

· Taranarak sisteme yüklenmesi gereken belgelerin tamamının sisteme yüklenmesini müteakip beyannamenin statüsünün "çıkabilir" statüye ilerletilmesi,

· Sonradan verileceği beyan edilen belgelerin beyannamenin "çıkabilir" statüye ilerledikten sonra da sisteme yüklenebilmesi, yönünde BİLGE Sisteminde yapılmış olan düzenlemelerin pilot uygulamasının 22.02.2021 tarihinde Ankara Gümrük Müdürlüğünde gerçekleştirileceği ve uygulamanın 03.03.2021 tarihinde tüm gümrük müdürlüklerine yaygınlaştırılmasının hedeflendiği ifade edilmektedir.

3. Azerbaycan KEK 9. Dönem Toplantısı Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Türkiye-Azerbaycan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 9. Dönem Toplantısı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat OKTAY ile Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Ali ESEDOV'un eşbaşkanlıklarında 18-19 Şubat 2021 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilmesinin planlandığından bahisle; söz konusu toplantıya yönelik yapılacak hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin ihracatçı firmalarımızın görüşlerinin Bakanlığımıza sunulmasını teminen 7 Şubat 2021 tarihi mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimiz eo@baib.gov.tr e-posta adresine iletilmesi gerekmektedir.

4. İşbirliği Talebi Hk.

T.C. Hong Kong Başkolonsolosluğu'ndan alınan bir e-postaya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Hong Kong merkezli Dairy Farm International Holdings Limited'in, nihai tüketicilere gıda başta olmak üzere, ev tekstili, kozmetik, kişisel hijyen ürünleri ve temizlik müstahzarları gibi farklı ürün kategorilerinde alışveriş imkanı sağlayan süpermarket zincirlerinin yönetim ofisi konumunda olduğu; Asya'da 10 Bin üzerinde süpermarketi bulunan Dairy Farm grubun, Hong Kong'da hitap ettiği tüketici grubuna göre farklı markalar altında hizmet sağlayan süpermarket zincirlerinin de ana hissedarı olduğu belirtilmektedir.

Satın alma kapasitesinin oldukça yüksek hacimli olduğu bildirilen Dairy Farm grubunun gıda departmanı satın alma birimi ile Hong Kong Ataşeliği arasında gerçekleştirilen bir toplantıda, grubun kendilerine ait "Meadows” markasını süpermarket zincirlerinde yaygınlaştırmayı hedefleyen bir projelerinin bulunduğu, bu kapsamda "Meadows” markası altında, çikolata, şekerleme, bisküvi, cips, kuruyemiş grubunda özel üretim yapabilecek gıda firması arayışında oldukları bilgisi edinildiği bildirilmektedir.

Hong Konglu muhataba, ülkemizde işlenmiş gıda ürünlerinde faaliyet gösteren Türk şirketlerinin, Avrupa Birliği'nce öngörülen üretim standartlarını karşıladıkları bilgisi paylaşılarak, belirtilen ürün grupları özelinde, firma unvanı/ihracat departmanı yetkilisi/web portalı ve dijital ürün kataloğuna dair liste paylaşımlarının Ataşelik tarafından sağlanabileceği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, ülkemizde faaliyet gösteren ve özel üretim konusunda Dairy Farm (https://www.dairyfarmgroup.com/en-US/) grubu ile işbirliğini değerlendirebilecek firmaların (her bir ürün grubu için ayrı liste olmak üzere) 10 Şubat 2021 Çarşamba günü mesai bitimine kadar, Genel Sekreterliğimiz eo@baib.gov.tr e-posta adresine başvurularını iletmeleri gerekmektedir.

5. Kanada'ya YMS İhracatı

İlgi : 07.01.2021 tarihli ve 221/005 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımız konusu Kanada'nın en önemli yaş meyve ve sebze (YMS) sektör kuruluşunu oluşturan CPMA-Canadian Produce Marketing Association (Kanada Ürünü Pazarlama Birliği) tarafından 20 Ocak 2021 günü gerçekleştirilen çevrimiçi bilgilendirme toplantısına ilişkin olarak Ottawa Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıya atıfla T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda;

- Söz konusu toplantıda CPMA tarafından Kanada'da YMS sektöründe iş yapma ortamına ilişkin sunumlar yapıldığı ve Kanada'nın sektörde en büyük ticari tanıtım etkinliği olan ve 12-16 Nisan 2021 tarihlerinde çevrimiçi gerçekleştirilmesi planlanan CPMA etkinliği hakkında bilgi verildiği,

- CPMA tarafından 12-16 Nisan 2021 tarihlerinde "CPMA Fresh Week” adlı çevrimiçi bir iş insanları etkinliği düzenlenmesinin planlandığı, etkinliğin formatının klasik fuar olma niteliğinden ziyade üretici-ihracatçı-ithalatçı firmaların bir araya getirilmesine yönelik farklı türden bir organizasyon olacağı ve etkinliğe ilişkin detayların önümüzdeki günlerde paylaşılacağı,

- CPMA tarafından önümüzdeki dönemde sanal satın alma etkinliğinin yanı sıra, üreticileri bir araya getirecek bir veri tabanı projesinin de hayata geçirilmesinin planlandığı ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, CPMA tarafından çevrimiçi gerçekleştirilen bahse konu toplantıya ilişkin mezkur Müşavirliğimizce hazırlanmış olan bilgi notu ekte iletilmekte olup, 12-16 Nisan 2021 tarihlerinde düzenlenecek "CPMA Fresh Week” adlı etkinliğe Kanada'ya YMS ihracatı gerçekleştirmek isteyen ihracatçı firmalarca katılım sağlamasında fayda görüldüğü belirtilmektedir.

Ek-3: CPMA Toplantı Bilgi Notu

6. World Food Moscow 2021/ Milli Katılımı Hk.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri(AKİB)'nden alınan yazıda, 21-24 Eylül 2021 tarihleri arasında Moskova/Rusya Federasyonu'nda düzenlenecek olan "World Food Moscow 2021” fuarının "yaş meyve sebze sektörüne” yönelik Türkiye milli katılımı 9. kez Akdeniz İhracatçı Birlikleri tarafından gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Yaş meyve sebze ürünlerinin yer aldığı hall'de milli katılım sağlanacak olan fuara, 2019 yılında 65 ülkeden 1.764 firmanın katıldığı ve fuarın 92 ülkeden 30.768 ziyaretçi tarafından ziyaret edildiği; 2020 yılında ise fuarın pandemi koşullarına rağmen düzenlenen fuara 10 ülkeden 377 firmanın katılım sağlandığı ve 49 ülkeden 12.799 kişi tarafından ziyaret edildiği belirtilmektedir.

"2017/4 sayılı Karar” çerçevesinde hedef ülkelere gerçekleştirilen faaliyetler %70'ine kadar desteklenirken, 30.01.2021 tarihli yayınlanan Resmi Gazete'nin 3463 sayılı karar kapsamında hedef ülkelere gerçekleştirilen faaliyetlerin %75'ine kadar destekleneceği bildirilmiştir. Bu kapsamda, Hedef Ülkeler listesinde yer alan Rusya Federasyonu'nunda gerçekleşecek söz konusu fuarın, Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanması durumunda katılım bedelinin yaklaşık %75'inin destekleneceği ve firmaların stant alanının metrekare cinsinden büyüklüğü dikkate alınmak suretiyle Ticaret Bakanlığı tarafından metrekare başına belirlenen birim fiyat üzerinden 140.000 Türk Lirası'na kadar destekleneceği bildirilmektedir.

Fuara Türkiye'nin milli katılımı ile katılmak isteyen firmaların 15.02.2021 tarihine kadar online ön başvuru formunu doldurmaları gerektiği belirtilmekte olup, katılım bedelinin tutarının ön başvurular toplandıktan sonra yapılan değerlendirme sonucu bilahare bildirileceği ifade edilmektedir.

Online Ön Başvuru Formu: World Food 2021 Ön Başvuru Formu

İlgili kişiler:

Sultan Bayrak ( Dahili: 1201 )

Aydan Hançer ( Dahili: 1205 )

E-mail: fuar@akib.org.tr

Ek-4: Katılım Şartları ( 2 sayfa)

7. Gümrük Birliğinin Güncellenmesi

Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Avrupa Birliği (AB) ile ülkemiz arasında 1/95 sayılı OKK uyarınca tesis edilmiş olan Gümrük Birliği'nin güncelleme sürecine yönelik hazırlık çalışmaları kapsamında; söz konusu sürecin önemli bir parçasını oluşturabilecek tarım sektöründe, ülkemiz ihracatçılarının AB pazarına giriş imkânlarının iyileştirilmesinin, ülkemiz açısından temel amaçlardan biri olduğu, AB tarafından Türkiye'ye 2/2006 sayılı OKK uyarınca sınırlı sayıda ürün haricinde nispi vergiler bakımından genel muafiyet uygulandığı, ayrıca, koyun ve keçi eti, bazı peynirler, dondurulmuş bazı meyveler, konserve domatesler ve domates salçası, konserve meyveler ve meyve suları gibi ürünlerde, tarife kontenjanları çerçevesinde vergi indirimi/muafiyeti; çavdar, malt ve zeytinyağı gibi ürünlerde maktu vergi indirimi; sarımsak, bazı şaraplar, sirkeler gibi ürünlerde maktu vergi muafiyeti; bazı yaş meyve ve sebzelerde ise belirlenen takvimler itibariyle tarife kontenjanı dâhilinde muafiyet uygulandığı ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi kapsamında, önümüzdeki dönemde AB Komisyonu ile gerçekleştirilecek görüşmelerde kullanılmak üzere; tarım sektöründe AB tarafından ilave taviz sağlanması talep edilecek ürün/ürün gruplarına ilişkin hazırlanacak sektör görüşlerine ihtiyaç duyulduğu, bahse konu görüşler oluşturulurken tarım sektöründeki taviz sürecinin karşılıklı açılımlar gerektireceği hususunun da göz önünde bulundurulmasında fayda görüldüğü belirtilmektedir.

AB'den tarım sektöründe ilave taviz talebine ilişkin sektör görüşlerinin en geç 5 Şubat 2021 tarihi saat 12:00'e kadar Genel Sekreterliğimiz eo@baib.gov.tr e-posta adresine iletilmesi gerekmektedir.

8. Helal Teknik Eğitimleri

Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) tarafından iletilen bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, görevleri arasında helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite etmenin yanı sıra helal belgelendirme özelinde sektör paydaşlarına ve profesyonellere yönelik eğitimler düzenlenmesinin de yer aldığı belirtilmekte olup bu kapsamda, başvuru formları ilişikte yer alan ve detayları resmi internet sitesinde (www.hak.gov.tr) bulunan eğitimlerin aşağıda yer aldığı belirtilmektedir.

· 17-18 Şubat 2021 tarihleri arasında "Helal Gıda Standardı Temel Eğitimi”nin düzenlenmesi planlanmaktadır. Söz konusu eğitim 2 gün süre ile MICROSOFT TEAMS® uygulaması üzerinden canlı çevrim içi (online) katılım şeklinde tasarlanmış olup 20 kişilik kontenjan kapsamında katılım ücreti 200 ₺/kişi'dir.

Bahse konu temel eğitim; Dünyadaki helal belgelendirmenin tarihçesi ile akreditasyon kurumlarının ve belgelendirme kuruluşlarının faaliyet süreçleri, OIC/SMIIC 1: 2019 "Helal Gıda İçin Genel Gereklilikler” standardı, helal belgeli ürün ve hizmetlerin uluslararası ticareti, çeşitli ülkelerdeki helal belgelendirmeye ilişkin teknik düzenlemeleri kapsamaktadır.

· 22-25 Şubat 2021 tarihleri arasında "Helal Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarında (Belgelendirme Kuruluşları) Çalışan/Çalışacak Kişilere Yönelik Helal Standartları ve Kurum İşleyişine İlişkin Teknik Eğitim" verilmesi planlanmaktadır. Söz konusu eğitim 4 gün süre ile MICROSOFT TEAMS® uygulaması üzerinden canlı çevrim içi (online) katılım şeklinde tasarlanmış olup 20 kişilik kontenjan kapsamında katılım ücreti 1.000 ₺/kişi'dir.

Bahse konu teknik eğitim; İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) ilgili kuruluşu olan İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) tarafından yayımlanan "OIC/SMIIC 1:2019 Helal Gıda İçin Genel Gereklilikler” ve "OIC/SMIIC 2:2019 Uygunluk Değerlendirmesi - Helal Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar İçin Gereklilikler” standartları ile söz konusu standartlarda atıfta bulunulan ISO standartlarının ilgili maddeleri başta olmak üzere diğer teknik metinlerin yanı sıra Helal Akreditasyon Kurumunun akreditasyon süreçlerini içermektedir.

Ek-5: Eğitim Başvuru Formu (1 Sayfa)

9. Filipinler Tarafından İthal Edilen Kanatlı Etleri Hk

T.C. Manila Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği'nden alınan yazıda, Filipinler'de 2017 yılında yürürlüğe giren 23 sayılı Yönetmelik (Executive Order) (EK-1) ile Filipinler tarafından ikili veya çok taraflı serbest ticaret anlaşması bulunmayan (MFN) ülkelerden ithal edilecek bazı tarım ve hayvancılık ürünleri (Çeşitli Tavuk Etleri ve Mekanize Edilmiş Tavuk Eti (MDM) de yer almaktadır) için 31 Aralık 2020 tarihine kadar gümrük vergilerinin %40 yerine %5 olarak uygulanması hususu uygun görüldüğü belirtilmektedir.

Bu defa, 15 Ocak 2021 tarihinde yayımlanan 123 sayılı yeni Yönetmelik (Executive Order) (EK-2) ile söz konusu uygulamanın, 02.07 GTİP kodlu "01.05 Pozisyonuna giren kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)” ürünler için 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatılmasının kararlaştırıldığı; buna göre, Filipinler tarafından gerçekleştirilecek söz konusu ürünlerin ithalatında belirtilen tarihe kadar MFN ilkesine göre gümrük vergilerinin %5 olarak uygulanmaya devam edeceği belirtilmektedir. Diğer taraftan, hali hazırda, sektörde Filipinler yetkili makamlarına akredite ihracat izni olan 7 firmamız bulunduğu bildirilmektedir.

Ek-6: 23 Sayılı Yönetmelik-2017 (8 Sayfa)

Ek-7: 123 Sayılı Revize Yönetmelik-2020 (3 Sayfa)

10. Kırgızistan'da 2021 Yılı İçerisinde Planlanan Turizm, Kültür ve Spor, Fuar ve Diğer Toplu Etkinlikler

Kırgızistan Büyükelçiliğinden alınan bir e-postaya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; Kırgızistan'da 2021 yılı içerisinde ekli takvim çerçevesinde gerçekleştirilmesi planlanan turizm, kültür, spor, fuar ve diğer toplu etkinlikler olduğu belirtilmektedir. Etkinliklere katılmak isteyen firmaların Mederbek Kanybek Uulu (+90 312 491 35 07 / +4) ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.

Ek-8: TakvimEkler:
Ek-1.pdf

Ek-2.pdf

Ek-3.docx

Ek-4.pdf

Ek-5.pdf

Ek-6.pdf

Ek-7.pdf

Ek-8.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.