2021/031 Sirküler (15.02.2021)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2021-031

Sayın Üyemiz;

1. Fuar Duyurusu (Irak)

2. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - Belarus ve Slovakya

3. TİM Export Talks Programı Hk

4. Rusya'nın Tahıl Ürünlerinde İhracat Vergisi Uygulamaları

5. Endonezya / Halı ve Tekstilden Diğer Yer Kaplamaları Korunma Önlemi

6. Hırvatıstan Yatırım Fırsatları Kataloğu

7. Hırvatistan ve Letonya Potansiyel Ürün Matrisleri

8. ETSG Sektör Duyurusu

9. 2021 Expo-2021/5 Sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği-Kontrol Belgesi

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter T.

1. Fuar Duyurusu (Irak)

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü-Fuar İzinleri ve Destekleri Dairesi Başkanlığı'ndan alınan yazıda, Irak Ticari Fuar ve Hizmetler Genel Şirketi tarafından Bağdat Uluslararası Fuar alanında 10-13 Nisan 2021 tarihlerinde "9. Güvenlik, Savunma ve Savaş Sanayi Uluslararası Fuarı" düzenlenecek olup fuarın organizatörü yetkilileri ile aşağıdaki irtibat bilgileri üzerinden temas kurulabileceği bildirilmektedir.

Şirkete ait web sitesi: www.unitedevents.iq

E-mail: info@unitedevents.iq

Cep Tel No: 00964 770 258 08 95/ 00964 780 666 66 61

Ek-1: Sözleşme Örneği

2. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - Belarus ve Slovakya

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından "Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantılarının düzenlenmekte olduğundan bahisle; 23 Şubat 2021 Salı günü 14.00-15.30 saatleri arasında Belarus'ta görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ve 25 Şubat 2021 Perşembe günü 14.00-15.30 saatleri arasında Slovakya'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ile bu ülkelerde iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşacağı bir e-sohbet toplantısının gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Ek-2: Belarus Sohbet Toplantısı

Ek-3: Slovakya Sohbet Toplantısı

3. TİM Export Talks Programı Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, İhracatçı firmalarımızın yurtdışı pazarlarındaki manevra kabiliyetlerini geliştirmek ve küresel pandemi salgını ile birlikte ihraç pazarlarındaki güncel gelişmelere ilişkin firmalarımızı bilgilendirmek amacıyla, TİM Export Talks programları tertip edilmektedir. 2020 yılında Çin, Hollanda, ABD ve Avrupa Birliği'ndeki fırsatların değerlendirildiği programlar ilgili ülkelerdeki Büyükelçilerimizin katılım ve kıymetli değerlendirmeleri ile tamamlanmıştır. TİM Export Talks 2021 program serisi, Avrupa Birliği'nden Brexit süreci ile ayrılan Birleşik Krallık ve Serbest Ticaret Antlaşması ile ihraç potansiyelinin mercek altına alınacağı etkinlik ile devam edeceği ifade edilmektedir.

"TİM Export Talks: Brexit Sonrası Birleşik Krallık'ta Hangi Fırsatlar Var?” Programı 22 Şubat 2021 Pazartesi günü Türkiye saati ile 13:00'da TİM Başkanı Sayın İsmail GÜLLE ve Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Sayın Ümit YALÇIN'ın teşrifleri ile düzenlenecektir. Açılış programının ardından, Londra Ticaret Başmüşaviri Sayın Tarık SÖNMEZ tarafından bilgilendirme sunumu yapılacaktır. BREXİT Sonrası Türkiye Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması ile ihracatçıları bekleyen fırsatların ele alınacağı program www.tim.org.tr üzerinden canlı yayınlanacak ve YouTube üzerinden izleyicilerin takibine sunulacaktır.

Ek-4: "TİM Export Talks: Brexit Sonrası Birleşik Krallık'ta Hangi Fırsatlar Var?” Program Tanıtım Görseli (1 Sayfa)

4. Rusya'nın Tahıl Ürünlerinde İhracat Vergisi Uygulamaları

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, 15 Şubat - 30 Haziran 2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) Rusya Federasyonu (RF) tarafından Avrasya Ekonomik Birliği üyeleri haricindeki üçüncü ülkelere yönelik gerçekleştirilecek buğday ve meslin, çavdar, arpa ve mısır ürünleri (tohumluklar hariç) ihracatında toplam 17,5 milyon tonluk tarife kotası uygulaması getirilmiş ve bu kapsamdaki buğday (tohumluklar hariç) ihracatında ton başına 25 avro vergi ihdas edilmişti.

Konuya ilişkin olarak Moskova Ticaret Müşavirliğinden alınan yazılarda;

- 26 Ocak 2021 tarihinde yayımlanan Hükümet Kararnamesi marifetiyle buğday ürünündeki söz konusu 25 avroluk ihracat vergisinin, 1 Mart - 30 Haziran 2021 dönemi (bu tarihler dahil) için ton başına 50 avroya çıkarıldığı,

- Mezkur Kararname uyarınca, Avrasya Ekonomik Birliği üyeleri haricindeki üçüncü ülkelere yönelik olarak 15 Mart - 30 Haziran 2021 arasında (bu tarihler dahil) gerçekleştirilecek arpa ve mısır ürünleri (tohumluklar hariç) ihracatında ise sırasıyla 10 ve 25 avro/ton vergi ihdas edileceği,

- Ayrıca kota dışındaki ihracatlarda 100 avro/ton vergi uygulanacağı hususları ile birlikte,

- 10 Şubat 2021 tarihinde yayımlanan Hükümet Kararnamesi marifetiyle ise, tahıl ürünlerindeki mevcut ihracat vergisi sistematiğinde yeni sezona yönelik değişikliğe gidildiği,

- Bu kapsamda; buğdayda, (haftalık fiyat gerçekleşmeleri dikkate alınarak hesaplanacak) gösterge fiyatın ton başına 200 dolarını aşan kısmının %70'inin, mısır ve arpa ürünlerinde ise (haftalık fiyat gerçekleşmeleri dikkate alınarak hesaplanacak) gösterge fiyatın ton başına 185 dolarını aşan kısmının %70'inin vergi olarak tahsil edileceği, ilgili düzenlemenin 2 Haziran 2021 tarihinde yürürlüğe girmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir.

5. Endonezya / Halı ve Tekstilden Diğer Yer Kaplamaları Korunma Önlemi

İlgi: 12.10.2020 tarihli ve 2020/306 sayılı yazımız.

İlgi'de kayıtlı yazımızda, Endonezya tarafından "Halılar ve Tekstilden Diğer Yer Kaplamaları” (57'nci fasılda yer alan) ithalatına karşı yürütülen korunma önlemi soruşturması kapsamında yayımlanan 24 Eylül 2020 Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) bildirimi çerçevesinde, yerli endüstri üzerindeki ciddi zarar veya zarar tehdidi bulgusuna istinaden soruşturma otoritesinin ilgili ürünler ithalatına karşı nihai korunma önlemi uygulanmasını önerdiği; uygulanması planlanan önlemin, spesifik vergi şeklinde metrekare başına ilk yıl 85.679 Rp., ikinci yıl 81.763 Rp. ve üçüncü yıl 78.027 Rp. olmak üzere 3 yıl boyunca uygulanacağı ve Endonezya Maliye Bakanı'nın onayının ardından yürürlüğe gireceği ifade edilmişti.

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, 17 Şubat 2021 tarihinde yayımlanan bir örneği ekli DTÖ bildiriminde, önlemin öngörüldüğü şekliyle Endonezya Maliye Bakanı tarafından onaylandığı ve 3 yıllık dönemin 17 Şubat 2021 tarihinden itibaren başlayacağı belirtilmektedir.

Ek-5: DTÖ Bildirimi (3 Sayfa)

6. Hırvatıstan Yatırım Fırsatları Kataloğu

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Zagreb Ticaret Müşavirliğinden alınan bilgilere göre, Hırvatistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan Yatırım Fırsatları Kataloğu güncellenmiş olup, bir örneği ekte gönderilmekte olan söz konusu kataloğa aşağıdaki bağlantı adresinden de erişim sağlanmasının mümkün olduğu belirtilmektedir.

http://investcroatia.gov.hr/en/ecatalog/

Ek-6: Yatırım Fırsatları Kataloğu

7. Hırvatistan ve Letonya Potansiyel Ürün Matrisleri

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Sayın Bakanın Hırvatistan ve Letonyalı muhataplarıyla gerçekleştirdiği görüşmelerde ikili ticaret ilişkilerinde Türkiye'nin tarım ve sanayi ürünleri açısından önem arz eden ürün matrisleri ilgili ülkeler ile paylaşılmış olup, bunu müteakiben Hırvatistan ve Letonya tarafından iletilen potansiyel ürün matrisleri yazı ekinde iletilmektedir.

Ek-7: Hırvatistan Potansiyel Ürün Matrisleri

Ek-8: Letonya Potansiyel Ürün Matrisleri

8. ETSG Sektör Duyurusu

Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, sanayicimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde üretimi olmayan ürünlerde askıya alma, üretim tüketimi karşılamayan ürünlerde ise tarife kontenjanı başvurularının, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlandığı belirtilmektedir.

Anılan yazıda devamla, Ek'de yer alan hali hazırdaki gümrük vergisi askıya alınmış olan eşya listesi kapsamında, AB ithalat değeri 15.000 avro'nun altına düşmesi nedeniyle Komisyon tarafından 2022 Ocak döneminde listeden çıkartılması öngörülen ve kırmızı ile renklendirilen eşyaya yönelik olarak 2022 yılından sonra da askıya alma uygulamasının devam etmesinin talep edilmesi durumunda ilgili firmaların en geç 01/03/2021 tarihine kadar adı geçen Bakanlığa temdit (uzatma) başvurusunda bulunması gerektiği ifade edilmektedir.

Bununla birlikte, askıya alma sistemine ilişkin detaylı bilgi için 2021/18 sayılı Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ (İTHALAT: 2021/18) incelenebileceği belirtilmekte olup, söz konusu başvurulara ilişkin bilgi, tarih ve formlara https://www.ticaret.gov.tr/ithalat/askiyaalma-ve-tarife-kontenjani/askiya-alma-sistemi adresinden ulaşılabileceği bildirilmektedir.

İlgili Kişilerin İletişim Bilgileri

Kimyasallar, Maden-Metal ve Tekstil Hammaddeleri:

Muhammet HARTAVİ Uzman 0 312 204 95 84 hartavim@ticaret.gov.tr

Burak AVCI Uzman 0 312 204 91 89 avcib@ticaret.gov.tr

Elektrik-Elektronik, Otomotiv ve Makine Ara Malları:

Fundagül BACI Uzman 0 312 204 91 46 bacif@ticaret.gov.tr

Fatma Hilal YÜNEY Mühendis 0 312 204 92 96 yuneyf@ticaret.gov.tr

Ek-9: Gümrük Vergisi Askıya Alınmış Olan Eşya Listesi

9. 2021 Expo-2021/5 Sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği-Kontrol Belgesi

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığının yazısına atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan bir yazıda, 2021 yılı mevzuat revizyon çalışmaları kapsamında 01/01/2021 tarihinde yürürlüğe girmek üzere hazırlanan 2021/5 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği kapsamı ürünlerin 2021 yılında Hatay'da gerçekleştirilmesi öngörülen EXPO için ithal edilecek ürünlere yönelik olarak Tarım ve Orman Bakanlığınca düzenlenecek uygunluk belgeleri için ithalatçıların ayrıca Kontrol Belgesi başvurusu yapmasına gerek olmadığı ifade edilmektedir.Ekler:
ek-1.docx

Ek-2.jpg

Ek-3.jpg

Ek-4.jpg

Ek-5.pdf

eK-6.pdf

ek-7.pdf

EK-8.pdf

eK-9.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.