2021/050 Sirküler (23.03.2021)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2021-050

Sayın Üyemiz;

1. Suudi Arabistan Gümrüklerinde Yaşanan Sorunlar

2. Irak / Sevk Öncesi İnceleme

3. Fransa'ya İhracat Yapacak Firmalarımıza Uyarı

4. Azerbaycan Gıda Sektörel Ticaret Heyeti Hk.

5. Dominik Cumhuriyeti / Anti-Damping Önlemi

6. World Food Moscow 2021/ Milli Katılım Duyurusu Hk.

7. Gürcistan Seracılık Projesi Hk.

8. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - Vietnam

9. Gayrimenkul Satışı Hk.

10. Türkiye-İran İkili İş Görüşmeleri

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter T.

1. Suudi Arabistan Gümrüklerinde Yaşanan Sorunlar

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Suudi Arabistan gümrüklerinde ihraç ürünlerinin bekletildiğini bildiren ihracatçılarımızla ilgili olarak derlenen bilgilerin, Riyad Müşavirliğimizce Suudi Arabistan Ticaret Bakanlığı ile Dış Ticaret Genel İdaresine; Cidde Ticaret Ataşeliğimizce Cidde Gümrük İdaresi ile Cidde Ticaret Odasına ileterek bu ürünlerin gümrüklerden çekilme süreçlerinin hızlandırılması talebinde bulunulduğu belirtilmektedir.

Yazıda devamla, Suudi Arabistan gümrüklerinde bekletilen konteynerler için de benzer girişimlerde bulunulabilmesini teminen, anılan ülkeye ihracatta sorun yaşayan firmalarımızca ekte yer alan tablonun doldurularak bu sevkiyatlara ilişkin konşimento ve varsa ithalat işlemleri için düzenlenen gümrük beyannamesi örnekleri ile birlikte Riyad Ticaret Müşavirliğine iletilmesinin faydalı olacağı bildirilmektedir.

Riyad Ticaret Müşavirliği İletişim Adresi: riyad@ticaret.gov.tr

EK-1: Tablo

2. Irak / Sevk Öncesi İnceleme

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Irak Standartlar ve Kalite Kontrol Merkezi Kurumu (COSQC) tarafından sevk öncesi inceleme konusunda Bureau Veritas ve TUV Rheinland firmalarının tüm dünyadan Irak'a yapılacak ihracatta Uygunluk Belgesi düzenleme yetkisinin 2 Mart 2021 tarihi itibarıyla sonlandırıldığı ve yetkisi sonlandırılan firmalar yerine Uygunluk Belgesi düzenleme hususunda Intertek Int. Ve HQTS China firmalarının 2 Mart 2021 tarihi itibarıyla yetkilendirildiği bilgisinin Irak'ın Ankara Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği tarafından Ticaret Bakanlığına iletildiği bildirilmektedir.

3. Fransa'ya İhracat Yapacak Firmalarımıza Uyarı

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, son dönemde, Lyon Ticaret Ataşeliğine ulaşan ve aralarında oldukça büyük ölçeklilerin de bulunduğu Türk firmalarından, Fransa'ya ihracat yaparken dolandırıldıkları yönünden şikâyetler geldiği bildirilmektedir.

Söz konusu dolandırma işleminin genel olarak:

· E-posta üzerinden kendilerini, pazarda tanınmış veya sektöründe başarılı, bir firmanın dış ticaret temsilcisi olarak gösteren kişilerin firmalarla irtibata geçtiği,

· Söz konusu kişilerin firmalarla irtibata geçerken, belirtilen firmanın uzantısına sahip bir e-posta adresi kullandığı,

· Daha sonra gerek e-posta yoluyla gerekse de telefonla, firmalarla pazarlık yaptığı ve alım için anlaşmaya vardığı,

· Türk firmalarının ürünleri gönderdiğinde kendilerinin teslim aldığı ve teslim fişine söz konusu Fransız firmasının mührünü dahi bastığı,

· Ürünleri teslim alan kişiler ile daha sonra irtibata geçilemediği ve satışın bedelinin hiçbir zaman firmalara ödenmediği

şeklinde yapıldığı belirtilmektedir.

Yazıda devamla, firmalarımızın sadece kendileriyle irtibata geçen kişilerce kullanılan e-posta adresinin Fransız firmasının ismini taşıyan bir uzantısının olmasına veya yapılan tekliflerde veya sözleşmelerde Fransız firmasının mührünün kullanılmasına güvenmemeleri; firmalarımızın, belirtilen Fransız firmasının genel merkezini arayarak kendilerine ulaşan ve ürün almak isteyen kişilerin çalışanları olup olmadıklarını kontrol etmelerinin de önemli olduğu belirtilmektedir.

4. Azerbaycan Gıda Sektörel Ticaret Heyeti Hk.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Genel Sekreterliğinden alınan yazıda, Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği tarafından 5-8 Nisan 2021 tarihleri arasında Azerbaycan'a yönelik gıda sektörel ticaret heyeti düzenleneceği; Ticaret heyeti programı dahilinde gıda ithalatçı, toptancı ve distribütör firmaları ile katılımcı şirketlerimiz arasında ikili iş görüşmeleri düzenlenmesinin planlandığı bildirilmektedir.

Yazıda devamla; anılan heyet organizasyonunun 2011/1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Tebliği kapsamında devlet destekli olarak planlanmış olup, katılım bedelinin 1.750 ABD Doları (firma başına tek temsilci baz alınarak hesaplanmıştır) olarak belirlendiği; Devlet desteği başvurularının heyet organizasyonu tamamlandıktan sonra Birlikleri tarafından gerçekleştirilecek olduğu, destek tutarlarının ilgili Bakanlıktan alındıktan sonra katılımcı firmaların belirteceği hesaba yatırılacağı ifade edilmektedir. Devlet desteğinin hak edilebilmesi için katılımcıların sermaye şirketi olması gerektiği (şahıs şirketleri desteğe tabi değildir) ve Birliklerince heyet öncesi ve sonrası talep edilen belgelerin Birliklerine iletilmesinin yeterli olacağı belirtilmektedir. Katılımcı şirketlerden devlet destekli olarak en fazla iki kişinin heyet organizasyonuna katılabileceği; Heyet organizasyonuna firmaları adına katılacak olan temsilcilerin mutlaka heyetin düzenlendiği tarihlerde katılımcı firma ortağı veya şirketin SGK'lı çalışanı olması gerektiği; Katılımcı firma ile organik bağı olan başka bir firmadan SGK'lı çalışan olsa dahi destek kapsamına giremediği bildirilmektedir.

Bu kapsamda; Heyetin devlet desteği kapsamına alınması için Ticaret Bakanlığı'na başvuru yapılacak olup katılmak isteyen şirketlerin en geç 25 Mart 2021 Perşembe günü saat 14.00'e kadar başvuru yapmaları gerektiği ifade edilmektedir. Başvuru için https://forms.gle/r7dNPC9FGz31WWGa8 internet adresinden ulaşılabilecek elektronik başvuru formunun her katılımcı kişi için ayrı ayrı doldurulması gerektiği; Heyet için yeterli katılımcı sayısına ulaşıldığında, Ticaret Bakanlığı onay süreci başlatılacağı ve AKİB tarafından katılımcılara iletilecek bilgiye istinaden kendilerinden ödemeler alınacağı; Başvuru yapıldıktan sonra herhangi bir sebepten dolayı katılımdan vazgeçen şirketlere ödemiş oldukları katılım bedelinin iade edilemeyeceği bildirilmektedir.

EK-2: Heyet Taslak Programı

EK-3: Katılım şartları

5. Dominik Cumhuriyeti/Anti-Damping Önlemi

Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Santo Domingo Büyükelçiliğimiz'den alınan bilgiye atıfla, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda Dominik Cumhuriyeti Haksız Ticaret Uygulamaları ve Korunma Önlemleri Komisyonu (Komisyon) tarafından, ülkemiz menşeli "Demir veya Alaşımsız Çelikten Çubuklar” (7214.10.00, 7214.20.00 ve 7213.20.90 GTİP'lerinde yer alan) ithalatına karşı uygulanan anti-damping önlemine ilişkin Komisyon tarafından 14 Ekim 2020 tarihinde yeni bir nihai gözden geçirme soruşturması başlatıldığının daha önceden bildirildiği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, soruşturmayı yürüten Komisyonun 6 Nisan 2021 tarihinde kamuya açık olarak yapılacak kamu dinleme toplantısına (hearing) ilişkin duyurusu incelenmesinden görüleceği üzere söz konusu duyuruda;

· Oturumun Santo Domingo'da İntercontinental Oteli'nde 6 Nisan 2021 günü saat 09:00'da düzenleneceği,

· Oturum tarihinden en az 5 iş günü öncesine kadar (29 Mart 2021) oturuma katılmak isteyen ilgili tarafların temsilcileri ve tanıklarına ilişkin olarak Komisyonu bilgilendirmeleri gerektiği,

· Tarafların soruşturma hakkında yazılı görüşlerini oturumdan en geç 5 iş günü öncesine kadar (29 Mart 2021) Komisyon'a iletebileceği,

· Oturumun ilgili tarafların görüşlerini ortaya koyacağı bilgilendirici bir toplantı formatı şeklinde olacağı, herhangi bir bağlayıcı karar alınmayacağı ve bir hükme varılmayacağı,

· Oturumun İspanyolca dilinde gerçekleştirileceği, bu nedenle oturum sırasında simultane tercüme hizmetinden yararlanmak isteyen ilgili tarafların oturum tarihinden en az 10 iş günü öncesine kadar (22 Mart 2021) Komisyona müracaat etmeleri gerektiği,

· Oturum sırasında sözlü olarak dile getirilen bilgilerin değerlendirmeye alınabilmelerini teminen, oturumu takiben 5 iş günü (13 Nisan 2021) içerisinde Komisyona yazılı olarak da iletilmesi gerektiği,

· Oturum sırasında görüntü ve ses kayıtlarının alınacağı,

· Oturum sırasında sözlü olarak öne sürülen ve bilahare yazılı olarak Komisyona iletilen görüş ve bilgilerin soruşturma dosyası ile Nihai Bilgi (Essential Facts) Raporuna dahil edilerek birleştirileceği belirtilmektedir.

EK-4: Komisyon Bildirimi

6. World Food Moscow 2021/ Milli Katılım Duyurusu Hk.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Genel Sekreterliğinden alınan yazıda, 21-24 Eylül 2021 tarihleri arasında Moskova/Rusya Federasyonu'nda düzenlenecek olan "World Food Moscow 2021” fuarının "yaş meyve sebze sektörüne” yönelik Türkiye milli katılımı 9. Kez AKİB tarafından gerçekleştirileceği; Fuara Türkiye'nin milli katılımı ile katılmak isteyen firmaların 31.03.2021 tarihine kadar online başvuru formunu doldurmaları gerektiği bildirilmektedir.

Yazıda devamla, yaş meyve sebze ürünlerinin yer aldığı hall'de milli katılım sağlanacağı belirtilen fuara, 2019 yılında 65 ülkeden 1.764 firmanın katılmış olduğu ve fuarın 92 ülkeden 30.768 ziyaretçi tarafından ziyaret edildiği; 2020 yılında ise fuarın pandemi koşullarına rağmen düzenlenmiş olduğu, 10 ülkeden 377 firmanın katılım sağladığı ve 49 ülkeden 12.799 kişi tarafından ziyaret edildiği bildirilmektedir.

Bu çerçevede; "2017/4 sayılı Karar” çerçevesinde hedef ülkelere gerçekleştirilen faaliyetlerin %70'ine kadar desteklenirken, 30.01.2021 tarihli yayınlanan Resmi Gazete'nin 3463 sayılı karar kapsamında hedef ülkelere gerçekleştirilen faaliyetlerin %75'ine kadar destekleneceği bildirilmektedir. Bu kapsamda, Hedef Ülkeler listesinde yer alan Rusya Federasyonu'nda gerçekleşecek söz konusu fuarın, Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanması durumunda katılım bedelinin yaklaşık %75'i desteklenecek olup, firmaların stant alanının metrekare cinsinden büyüklüğü dikkate alınmak suretiyle Ticaret Bakanlığı tarafından metrekare başına belirlenen birim fiyat üzerinden 140.000 Türk Lirası'na kadar destekleneceği bildirilmektedir.

Katılım Bedeli: Tahmini 856 €/m2 (nakliyesiz)

Katılım bedeline;

· Yer kirası,

· Özel stant konstrüksiyonu,

· Stand genel ve günlük temizlik hizmeti,

· Kataloğa giriş bedeli,

· Elektirik ve internet bağlantısı,

· Genel Sekreterliğimizce hazırlanan firma broşüründe yer alma

· Standlara ikram (çay-kahve-kurabiye veya çerez ) hizmetleri dahildir.

İlgili kişiler:

Sultan Bayrak ( Dahili: 1201 )- Aydan Hançer ( Dahili: 1205 )

E-mail: fuar@akib.org.tr

EK-5: Katılım Şartları

7. Gürcistan Seracılık Projesi Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Gürcistan'daki "Imereti Tarım Bölgesi-Sera Kümelenme Kalkınma Projesi”ne ilgi duyan yatırımcılarımız ile Gürcistan tarafının işbirliği yapmak istediği belirtilmekte olup, konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye https://www.iaz.ge/iaz-greenhouse-cluster-development internet adresinden ve info@iaz.ge e-posta adresinden ulaşılabileceği bildirilmektedir.

8. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - Vietnam

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan mailde, Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenmekte olan "Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - Vietnam” e-sohbet etkinliğinin 25 Mart Perşembe günü 10.30-12.00 saatleri arasında gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

İş dünyamızın Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizin görev yaptıkları ülkelerle ilgili bilgilendirilmesini amaçladığı ifade edilen söz konusu sohbet toplantısına katılmak isteyen ihracatçılarımız https://bit.ly/3vBGw8Q linkinden kayıt olabilirler.

9. Gayrimenkul Satışı Hk.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığından alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Mülkiyeti Kuruma ait olan ekli listede tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin Bakanlıklara Bağlı, ilgili, ilişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin (Kararname Numarası: 4) 423 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü maddelerine göre (Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin (n) bendi hariç olmak üzere) açık artırma usulü ile 30-31/03/2021 tarihlerinde İstanbul ilinde, 01-02/04/2021 tarihlerinde ise Kocaeli ilinde satış ihalesi yapılacağı ve gayrimenkullerin satış ilan metninin Kurumun web sayfasında (www.sgk.gov.tr) ilan edildiği bildirilmektedir.

EK-6: İlan Metni

10. Türkiye-İran İkili İş Görüşmeleri

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON)'nden alınan bir mailde, ASKON Antalya Şubesi tarafından 14-15 Nisan tarihlerinde saat 11:00'de Zoom üzerinden Türkiye-İran İkili İş Görüşmeleri konulu webinar gerçekleştirileceği bildirilmektedir. İran ve Türkiye'den üst düzey kurum yetkilileri ve özel sektör temsilcilerinin iştirak etmesinin öngörüldüğü ifade edilen bahse konu etkinlik çerçevesinde "gıda üreticileri, gıda ekipmanları, gıda tedarikçileri, gıda yan sanayi” konularında Tebriz Ticaret ve Sanayi Odası üyesi firmalar ve Türkiye iş insanları arasında ikili iş görüşmelerin organize edilmesinin planlandığı belirtilmektedir.

Yazıda devamla, ikili iş görüşmelerine ilişkin ayrıntılı program ve İran heyet listesinin, kayıt yaptıran firmalara bilahare iletileceği ve ASKON internet sitesinde yayınlanacağı ifade edilmektedir. Mezkur toplantıya katılmak isteyen ihracatçılarımızın 9 Nisan 2021 Cuma günü saat 18:00'e kadar http://askonb2b.com internet bağlantısında yer alan formu eksiksiz doldurarak kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

Taslak program

11.00-12.00 Açış Konuşmaları:

· Tebriz Bölge Bakanı Sayın Habib Aminzade

· Tebriz Vali Yardımcısı Ali Cihangiri

· Tebriz Sanayi Maden ve Ticaret Odası Başkanı Sayın Muhammed Hüseyi Bageri

· Tebriz Sanayi Maden ve Ticaret Odası Genel Sekreteri Sayın Solmaz Alipur

· ASKON Genel Başkan Yardımcısı Mehmet BİLİCİ

· Antalya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Ali Bahar

· Van Ticaret Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva

· Van Organize Sanayi Başkanı Mehmet ASLAN

· ASKON Antalya Şube Başkanı Cahit URFAN

12.30-16.00 İkili İş GörüşmeleriEkler:
EK-1.docx

EK-2.pdf

EK-3.pdf

EK-4.pdf

EK-5.pdf

EK-6.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.