2021/205 Sirküler (16.11.2021)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2021-205

Sayın Üyemiz;

1. Peynir Helvası Standard Tasarısı

2. ABD / Makarna Telafi Edici Vergi

3. Bitkisel Margarin ve Hayvansal Margarin Standart Tasarıları

4. Burkina Faso III. Uluslararası Pamuk ve Tekstil Fuarı

5. Morityus / İhale

6. Firma Talebi - Polonya

7. AB'ye Ceviz Fidanı İhracatında Yaşanan Sorunlar

8. Form A - Avrasya Ekonomik Birliği

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA

Genel Sekreter V.

1. Peynir Helvası Standard Tasarısı

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan "tst 2021148575 Peynir helvası" standard tasarısına dair ilgili ihracatçılarımızın olası görüş ve önerilerinin 18 Kasım 2021 Perşembe günü saat 14.00'e kadar Genel Sekreterliğimize (eo@baib.gov.tr) iletilmesi hususunda gereğini rica ederim.

EK-1: Görüş Tablosu

EK-2: Standard Tasarısı

2. Mısır / Anti-Damping

T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından, ülkemiz menşeli "Yumurtasız, Pişirilmemiş, Doldurulmamış Makarnalar” (1902.19 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan) ithalatına karşı uygulanan telafi edici vergi önlemi kapsamında 2019 yılına ilişkin yürütülen idari gözden geçirme soruşturması kapsamında ABD Ticaret Bakanlığı Uluslararası Ticaret İdaresi'nin nihai kararının açıklandığı bildirilmektedir.

Bu kapsamda, bahse konu soruşturmaya taraf olan firma için %0 oranında bir sübvansiyon marjı hesaplanmış olup, söz konusu kararın yer aldığı 15 Kasım 2021 tarihli ABD Resmi Gazetesi nüshasına https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-11-15/pdf/2021-24857.pdf bağlantısından ulaşılabilmektedir.

3. Bitkisel Margarin ve Hayvansal Margarin Standart Tasarıları

T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan ve birer örneği ekte iletilen "tst 2812 Bitkisel margarin (sürülebilir yağlar)" ve "tst 5083 Hayvansal margarin" standart tasarıları hakkında ilgili ihracatçılarımızın olası görüş ve önerilerinin 18 Kasım 2021 Perşembe günü saat 14.00'e kadar Genel Sekreterliğimize (eo@baib.gov.tr) iletilmesi hususunda gereğini rica ederim.

EK-3: Görüş Tablosu

EK-4: Bitkisel margarin Sürülebilir Yağlar Standart Tasarısı

EK-5: Hayvansal margarin Standart Tasarısı

4. Burkina Faso III. Uluslararası Pamuk ve Tekstil Fuarı

T.C. Dışişleri Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Burkina Faso'nun (BF) Koudougou şehrinde, Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kaboré himayelerinde 27-28 Ocak 2022 tarihlerinde düzenlenmesi öngörülen BF III. Uluslararası Pamuk ve Tekstil Fuarı'na ilişkin olarak BF Sanayi, Ticaret ve Zanaat Bakanı Harouna Kaboré'den alınan Büyükelçimizi muhatap davet mektubundan bahisle, "Pamuğun Yerel Dönüşümü: Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi Çerçevesinde Afrika İçin Hangi Sanayileşme Modelleri" temasıyla gerçekleştirilmesi öngörülen Fuar hakkında bilgiler verilmekte olduğu; ülkemizde pamuk ve tekstil sektöründe çalışan sanayiciler ve profesyoneller nezdinde söz konusu etkinliğin tanıtımının yapılmasının talep edilmekte olduğu ve iş insanlarımızın anılan etkinliğe katılmaları için davette bulunulduğu ifade edilmektedir.

Fuara ilişkin İngilizce taslak program ve kavram kâğıdı ekte bulunmaktadır.

EK-6: Taslak Program

EK-7: Kavram Kâğıdı

5. Morityus / İhale

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Antananarivo Ticaret Müşavirliğinden Morityus'ta bulunan yatırım fırsatlarına ilişkin bir yazı iletildiği belirtilmiştir. Bahse konu ihale ilanları ekte gönderilmektedir.

EK-8: Morityus İhale Duyurusu 1

EK-9: Morityus İhale Duyurusu 2

EK-10: Morityus İhale Duyurusu 3

EK-11: Morityus İhale Duyurusu 4

EK-12: Morityus İhale Duyurusu 5

EK-13: Morityus İhale Duyurusu 6

6. Firma Talebi - Polonya

Varşova Ticaret Müşavirliğimizden alınan e-mailde, Müşavirliğimize başvuran Polonyalı bir firmanın İngilizce olarak göndermiş olduğu ve Türkçe olarak gayrı resmi tercüme edilen e-mailde "tıbbi ekipman-tıbbi ısıtıcı (Oda ısıtıcısı, kuluçka makinesi, ısıtma kabini)” üreten firmalar ile temasa geçmek istediği bildirilmektedir.

Söz konusu firma talebi şu şekildedir:

" Cihazın kısa açıklaması: Oda ısıtıcısı, kuluçka makinesi, ısıtma kabini

Cihaz, her türlü kapta güvenli ısıtma için tasarlanmıştır; infüzyon sıvıları, diüretikler, kullanılan reaktiflerin çoğu, infüzyonlar, kontrastlar, optikler, artan sıcaklık gerektiren aletler ve aletler, tüm örtüler, hasta kıyafetleri ve hastane yatakları.

Cihazın kullanım amacı:

· Çalışma blokları; Hastane Acil Servisleri ve Hastane Kabul Odaları

· Yoğun Bakım Üniteleri; Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım Bölümleri

· Üroloji, Onkoloji, Nöroşirürji ve Nöroloji bölümleri

· Röntgen, ultrason, protez, diş laboratuvarları vb. ”

Bahse konu talep ile ilgilenen firmalarımız aşağıda yer alan iletişim bilgileri üzerinden firma ile iletişime geçebilirler.

İletişim Bilgileri

E-mail: syrmed@syrmed.pl

Telefon: +48 603 526 756

7. AB'ye Ceviz Fidanı İhracatında Yaşanan Sorunlar

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Avrupa Komisyonu tarafından 23.11.2016 tarihinde yayınlanan ve 14 Aralık 2019 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş olan (AB) 2016/2031 sayılı "Bitki Zararlılarına Karşı Koruyucu Önlemler Tüzüğü”ne göre; Birlik bölgesi için kabul edilemez bir seviyede risk teşkil eden bir zararlı organizmanın varlığına ilişkin bir ön değerlendirme esas alınarak "yüksek riskli bitkiler, bitkisel ürünler ve diğer nesneler" tanımlandığı; bu kapsamda AB tarafından (AB) 2018/2019 sayılı yönetmelik ekinde yayınlanan ve risk grubunda olduğu bildirilen 35 bitki türüne ait üretim materyallerinin AB'ye ihracatının 14.11.2019 tarihinden sonra da sürdürülebilir olması için her bir ürün için teknik dosya hazırlanması gerektiği bildirilmektedir.

Yazıda devamla, son dönemde özellikle ceviz fidanının Bulgaristan üzerinden AB'ye ihracatında Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansınca uygulanacak prosedüre ilişkin üretici firmalarca Sofya Ticaret Müşavirliğinden bilgi talebinde bulunulduğu belirtilmektedir.

Bu kapsamda, anılan Müşavirlik tarafından AB nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğimiz ile yapılan görüşmede Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesinin (EFSA) halihazırda ceviz, zakkum ve yalancı akasya ile ilgili dosyaların inceleme sürecini tamamladığı, cevizle ilgili raporun 21.06.2021 tarihinde, zakkumla ilgili raporun 03.05.2021 tarihinde, yalancı akasya ile ilgili raporun ise 04.05.2021 tarihinde EFSA sayfasında yayınlandığı, diğer 5 ürüne ilişkin raporların incelenme sürecinin ise devam etmekte olduğunun öğrenildiği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, konuya ilişkin olarak söz konusu Müşavirlikçe, Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansının katılımıyla 09.11.2021 tarihinde bir toplantı gerçekleştirildiği, toplantıda bahse konu düzenleme kapsamında Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesinin ülkemizin gerekçe gösterilen hastalıklar bakımından riskli olmadığı ve ülkemizden ceviz, zakkum ve yalancı akasya fidanları ithal edilebileceğine yönelik olumlu raporuna ilişkin bilgi verildiği, ceviz fidanı satış sezonunun Kasım ayı ila Nisan ayları arasında olması münasebetiyle konuya ilişkin değerlendirmelerinin istenildiği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansı yetkililerinin, Bulgaristan'da dikilen elma, armut, erik ve kiraz fidanlarının çoğunlukla ülkemizden ithal edildiğini, bu kapsamda ithalatçılar tarafından neredeyse her gün kendilerine başvuruda bulunulduğunu ancak halihazırda mezkur düzenleme kapsamında yer alan 35 bitki türüne ait üretim materyallerinin ülkemizden Avrupa Birliği'ne ihracatının mümkün olmadığını, söz konusu raporlar doğrultusunda Avrupa Komisyonunca mezkur Regülasyonda yapılacak değişiklikleri müteakip Türkiye'den Avrupa Birliği'ne ceviz, zakkum ve yalancı akasya fidanı ithal etme yasağının ortadan kalkacağını ifade ettikleri bildirilmektedir.

8. Form A - Avrasya Ekonomik Birliği

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) tarafından tanınan ve ülkemizin belirli ürünlerinin ihracatında tercihli tarifeden faydalanmasını sağlayan tek taraflı taviz uygulamasının (GTS) 12 Ekim 2021 tarihi itibari ile son verildiği; bu husus ile birlikte Rusya Federasyonu'na yönelik Form A belgesinden kaynaklanan vergi avantajının ortadan kalkacağı belirtilmektedir.

Anılan yazıda devamla, AEB'nin söz konusu kararının AEB'ye üye olan tüm ülkeler tarafından geçerli olduğu ve anılan tarih itibariyle, ülkemizden AEB ülkelerine tercihli tarifeden yararlanılmak üzere Form A belgesi düzenlenemeyeceği bildirilmektedir.Ekler:
EK-1.xlsx

EK-10.pdf

EK-11.pdf

EK-12.pdf

EK-13.pdf

EK-2.pdf

EK-3.xlsx

EK-4.pdf

EK-5.pdf

EK-6.pdf

EK-7.pdf

EK-8.pdf

EK-9.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.