2017/252 Sirküler (06.12.2017)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER NO: 2017 / 252

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'nın sağladığı destekler ve gerçekleştirdiği faaliyetlere ilişkin bilgilendirme programları kapsamında Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Kadir BAL başkanlığında ve Bakanlık üst düzey bürokratlarının yer alacağı 64 kişiden oluşan bir heyet, farklı gruplar halinde 09.12.2017 Cumartesi günü saat 14:00'da Antalya, Burdur, Isparta ve Alanya, Ticaret ve Sanayi Odalarının Toplantı Salonlarında eşzamanlı olarak bilgilendirme toplantıları düzenleyeceklerdir.

Söz konusu toplantılarda; İhracat Genel Müdürlüğü, İthalat Genel Müdürlüğü, Anlaşmalar Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği (AB) Genel Müdürlüğü, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye (TUYS) Genel Müdürlüğü, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler (SBYYH) Genel Müdürlüğü, Ürün Güvenliği ve Denetimi (ÜGD) Genel Müdürlüğü ve Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme (EAD) Genel Müdürlüğü temsilcileri tarafından katılım sağlanacaktır.

Bu itibarla; İhracat Genel Müdürlüğü temsilcileri tarafından, Dâhilde İşleme Rejimi, ihracata yönelik devlet destekleri ve uygulamaları; İthalat Genel Müdürlüğü temsilcileri tarafından, ithalatta uygulanan ticaret politikası savunma araçları, ilave gümrük vergileri ile telafi edici vergi uygulamaları; Anlaşmalar ve AB Genel Müdürlüğü temsilcileri tarafından son dönemde imzalanan ya da müzakereleri devam eden mal ve hizmet ticaretine yönelik ikili/çok taraflı ticaret anlaşmaları; TUYS Genel Müdürlüğü temsilcileri tarafından, firmaların bulunduğu iller bazında "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar" kapsamında uygulanan destekler; SBYYH Genel Müdürlüğü temsilcileri tarafından serbest bölgeler, yurt dışı müteahhitlik ve müşavirlik faaliyetleri, çeşitli hizmet sektörlerine yönelik uygulamalar; ÜGD Genel Müdürlüğü temsilcileri tarafından, Ekonomi Bakanlığınca yürütülen ürün güvenliği uygulamaları ile genel olarak ürün belgelendirmeleri, teknik engeller ve bazı tarım ürünleri ihracatında ticari kalite denetimleri; EAD Genel Müdürlüğü temsilcileri tarafından ise Türkiye ve Dünya ekonomisi ve dış ticareti ile ilgili gelişmeler hakkında firmalardan gelecek sorular cevaplandırılacaktır.

Bu çerçevede, söz konusu toplantılara katılmak isteyen üyelerimizin aşağıdaki formu doldurarak 08.12.2017 Cuma günü saat 13:30'a kadar Birliğimize (arge@baib.gov.tr) iletmeleri gerekmektedir.

Bilgilerini ve söz konusu toplantılara katılımlarını rica ederim.


e-imzalıdır

Güliz AKEL ÇETİNKAYA

Genel Sekreter V.


EKONOMİ BAKANLIĞI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI KATILIM FORMU

Katılımcı Adı Soyadı


Firma/Kurum Adı


GSM No


Lütfen Katılacağınız Toplantıyı İşaretleyiniz

ANTALYA

BURDUR

ISPARTA

ALANYA

09 Aralık 2017

14:00

09 Aralık 2017

14:00

09 Aralık 2017

14:00

09 Aralık 2017

14:00

( )

( )

( )

( )

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.