2017/008 Sirküler (10.01.2017)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2017-008

Sayın Üyemiz;

1. Mısır / Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturmaları

2. Uluslararası Bağdat Tarım ve Makine Fuar Sergisi

3. Türkiye-Bosna Hersek-Sırbistan Üçlü İş Forumu Sonuç Raporu

4. ABD/ Sübvansiyon Soruşturması

5. Demiryolu Koordinasyon Kurulu Yönetmelik Taslağı

6. Türkiye-Somali İş Forumu ve B2B Görüşmeleri

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter


1. Mısır / Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturmaları

İlgi: 30.12.2016 tarihli ve 2016/267 Sirküler

İlgi'de kayıtlı yazımızda; Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanlığı(Bakanlık) tarafından Çin Halk Cumhuriyeti ve Ukrayna'nın yanı sıra ülkemiz menşeli "İnşaat Demiri” (7213, 7214, 7227 ve 7228 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı22 Aralık 2016tarihinde anti-damping ve telafi edici vergi(sübvansiyona karşı önlem) soruşturmaları başlatılmış olduğu belirtilmişti.

Bu defa, Kahire Ticaret Müşavirliğimizden alınan yazıya atfen Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, söz konusu ürün ithalatına karşı başlatılan anti-damping ve sübvansiyon soruşturmaları bağlamında Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanlığı tarafından Kahire Ticaret Müşavirliğimize iletilen, ihracatçı soru formları ve bilinen ihracatçılar listesi ekte yer almaktadır.

Söz konusu listede yer alan ihracatçı firmaların soru formlarını aldıkları tarihten itibaren 37 gün içerisinde bunları Mısır makamlarına tevdi etmeleri gerektiği bildirilmekte olup, herhangi bir ihracatçı firma soruşturmalara doğrudan taraf olarak belirlenmediği ifade edilmektedir.

Bu itibarla, gerek bilinen ihracatçılar listesinde yer alan gerekse henüz Mısır makamlarıyla iletişime geçmemiş olan ihracatçı firmaların soru formlarını dikkatlice incelemelerinde ve soru formlarında belirtilen tarih ve esaslara riayet etmelerinde fayda görüldüğü belirtilmektedir.

Bu çerçevede, Ekonomi Bakanlığı'na iletilmek üzere; bahse konu soruşturmalarda örneklemede yer alarak Mısır makamlarıyla işbirliğine gitmek isteyen firmaların, en geç 23 Ocak 2017 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Birliğimize başvurmaları(arge@baib.gov.tr) gerekmektedir. (148)

EK1: Anti-Damping Soru Formu

EK2: Sübvansiyon Soru Formu

EK3: Bilinen İhracatçılar Listesi

2. Uluslararası Bağdat Tarım ve Makine Fuar Sergisi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, 14-21 Mart 2017 tarihlerinde Bağdat'ta "Uluslararası Bağdat Tarım ve Makine Fuar Sergisi”nin düzenleneceği ifade edilmektedir.

Yazının devamında, yaşanan son gelişmeler çerçevesinde Irak'ta bulunan ve Irak'a seyahat etmeyi öngören vatandaşlarımıza yönelik olarak Dışişleri Bakanlığı'nın 18 Ekim 2016 tarihli seyahat ve güvenlik duyurusu ekte yer almaktadır.(160)

EK4: Seyahat ve Güvenlik Uyarısı

3. Türkiye-Bosna Hersek-Sırbistan Üçlü İş Forumu Sonuç Raporu

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu(DEİK)'ten alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, T.C. Ekonomi Bakanlığı, Sırbistan Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanlığı ve Bosna Hersek Dış Ticaret ve Ekonomik İlişkiler Bakanlığı koordinasyonunda, DEİK tarafından, Sırbistan Sanayi ve Ticaret Odası'nın ve Bosna Hersek Dış Ticaret Odası'nın işbirliğinde, 26 Ekim 2016 tarihinde, İstanbul'da düzenlenen "Türkiye-Bosna Hersek-Sırbistan Üçlü İş Forumu”nun sonuç raporu ekte yer almakta olup, söz konusu forum kapsamında yapılan sunumlar ve katılımcı listelerine http://www.deik.org.tr/Contents/FileAction/7422 internet adresinden ulaşılabileceği ifade edilmektedir.(176)

EK5: Sonuç Raporu(15 Sayfa)

4. ABD/ Sübvansiyon Soruşturması

İlgi: 16.08.2016 tarihli ve 2016/159 Sirküler

İlgi'de kayıtlı yazımızda; Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından 1996 yılından bu yana ülkemiz menşeli "Yumurtasız, Pişirilmemiş, Doldurulmamış Makarnalar” (1902.19 Gümrük Tarife Pozisyonlu) ithalatına karşı uygulanmakta olan telafi edici vergi (countervailing duty) kapsamında ABD Ticaret Bakanlığı Uluslararası Ticaret İdaresi (ITA) tarafından 2014 dönemi için başlatılan gözden geçirme (administrative review) soruşturmasının ön sonuçlarına ilişkin bildirimin 15 Aralık 2016 tarihli ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlanmış olduğu belirtilmişti.

Bu defa, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, ITA tarafından soruşturmaya taraf tek firma olan Beşsan Makarna Gıda San.ve Tic. A.Ş. için ön kararda hesaplanan %2,21 oranında sübvansiyon marjının teyit edilmiş olduğu belirtilmekte olup, ITA'nın mezkur nihai kararına https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2016-12-15/pdf/2016-30151.pdf linkinden ulaşılabileceği ifade edilmektedir.(167)

5. Demiryolu Koordinasyon Kurulu Yönetmelik Taslağı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü'nce, "Demiryolu Koordinasyon Kurulu Yönetmelik Taslağı”nın hazırlandığı belirtilmekte olup, söz konusu taslağa http://www.ddgm.gov.tr adresindeki Mevzuat başlığından ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu taslağa ilişkin görüş ve değerlendirmelerinizin ekte yer alan forma işlenerek, en geç 19 Ocak 2017 Perşembe günü mesai bitimine kadar Birliğimize(arge@baib.gov.tr) gönderilmesi rica olunur.(163)

EK6: Görüş Bildirim Formu

6. Türkiye-Somali İş Forumu ve B2B Görüşmeleri

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Somali Federal Hükümeti Ankara Büyükelçiliği ve TİM işbirliğinde, 13 Ocak 2017 Cuma günü 14.30-17.00 saatleri arasında, TİM Ankara Temsilciliği'nde, "Türkiye-Somali İş Forumu ve B2B Görüşmeleri”nin gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Yazının devamında, söz konusu forumda; misafir heyet tarafından Somali'deki fırsatlar, ülkemiz ile Somali arasındaki ekonomik veriler, iki ülke arasındaki potansiyel sektörler ve işbirlikleri üzerine bir sunumun gerçekleştirilecek olduğu belirtilmekte olup, Somali ile mevcut veya ileriye dönük ticari faaliyetleri olan firmaların soru/görüş ve değerlendirmelerinin Somalili yetkililer ile paylaşılacak olduğu ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu foruma katılmak isteyen firmaların https://goo.gl/uHVZVJ linkinden online başvuru formunu, en geç 12 Ocak 2017 Perşembe günü saat 16.00'a kadar doldurmaları gerektiği ifade edilmekte olup söz konusu organizasyonun program detayları ve Somali Heyeti'nin katılımcı listesi ekte yer almaktadır.(205)

EK7: Programın Detayları

EK8: Somali Heyeti Katılımcı Listesi


Ekler:
2017-008.doc
Anti-Damping Soru Formu.pdf
Bilinen Ihracatçilar Listesi.pdf
Gorus Bildirim Formu.pdf
Programin Detaylari.pdf
Seyahat ve Guvenlik Uyarisi.pdf
Somali Heyeti Katilimci Listesi.pdf
Sonuç Raporu.pdf
Subavansiyon Soru Formu.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.